Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.609 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Duurzaamheid is belangrijk tegenwoordig, ook voor de gemeente Helmond. Maar hoe goed of slecht doet onze stad het op dat gebied ten opzichte van andere gemeenten? Meten is weten.
Raar maar waar: volgens de ene meting doet Helmond het heel goed en volgens een andere juist heel slecht.
In de Lokale Duurzaamheidsmeter staat Helmond op plaats 12 van de 96 gemeenten die de vragenlijst invulden. Raadslid Berry Smits (Helmond Aktief) vindt die twaalfde plaats met daarbij een score van 84% een prima resultaat en zeker een compliment waard.. Maar wat schets zijn verbazing? In de nieuwste Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI).staat Helmond slechts op plaats 380 (van 408 gemeenten). Met een overall-score van 4,2 (op een schaal van 1 tot 10) een zware onvoldoende, zo constateerde het raadslid.
Ondanks het feit dat GDI uit veel meer indicatoren bestaat, vindt Berry Smits het vreemd dat die 2 metingen de duurzaamheid van Helmond zo totaal verschillend in beeld brengen.. Daarom stelt hij aan het college van burgemeester en wethouders de volgende vragen (Questions). Zodra de weblog hun antwoorden (Answers) heeft, plaatsen we die in de reacties hieronder.

  1. Bent u bekend met bovenstaande uiteenlopende duurzaamheidresultaten?
  2. Is mogelijk een reden aan te geven waarom deze 2 duurzaamheidresultaten zover uiteenlopen?
  3. Omdat GDI nog een vrij nieuw instrument is en door medewerkers van de Stichting Duurzame Samenleving alle bekende openbare beleidsgegevens (eigenhandig) zijn verzameld, bent u bereid om deze ingevoerde gegevens te gaan controleren en hiervoor de nodige werkbladen te gaan invullen?
  4. Mocht het cijfer van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex niet verbeteren, wanneer kunnen we dan voor met name de lagere onderdelen / thema’s, verbeteracties tegemoet zien?

7 reacties:

Ik zou de vraag anders willen formuleren.
Hoe maken we Helmond meer duurzaam en met welk(e) instrument(en) meten we dat?
Ook duurzaamheid is aan verandering onderhevig. De keuze voor een of meerdere meetinstrumenten is een lastige. Wat meten we? En waar vergelijken we de metingen mee. Dat er gemeten wordt is een goede zaak. Alleen al om duurzaamheid op de gemeentelijke kaart te houden.

Om te voorkomen dat appels niet met peren vergeleken worden hier alvast wat hulpstukken en toelichting.

1) Informatie over Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) (sinds 2014 beschikbaar als meetinstrument) > http://www.gdindex.nl/gdi/

2) Boek / rapportage GDI 2014 > http://www.gdindex.nl/gdi_wp/wp-content/uploads/GDI-2014-webversie.pdf

3) Informatie over Lokale Duurzaamheidsmeter (sinds 1999 beschikbaar als meetinstrument)> http://www.duurzaamheidsmeter.nl/historie

4) Artikel: Meting van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau > http://www.duurzaamheidsmeter.nl/file/121

De ene duurzaamheidsmeting hoeft de andere natuurlijk niet uit te sluiten. De resultaten van beide metingen moeten op hun waarde getoetst worden en liefst bezien over een langere periode. In dat laatste opzicht is de Lokale Duurzaamheidsmeter mijn inziens voor het momentum het meest geschikt.

Beiden meetinstrumenten kunnen alleen maar bijdragen aan het verbeteren en uitdragen van duurzaamheid binnen de gemeente Helmond. Daarbuiten mag uiteraard ook.

Beantwoorden

Meetsystemen vergeleken:

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) vergeleken met Lokale Duurzaamheidsmeter (LDM) > http://www.duurzaamheidsmeter.nl/nieuws&show=news&news_id=42

Hoe duurzaam is uw gemeente? Over zinnige en onzinnige meetsystemen. > http://thijsdelacourt.nl/post/76843744704/hoe-duurzaam-is-jouw-gemeente-over-zinnige-en

Beantwoorden

Helmond scoort erg slecht qua duurzaamheid
Op de duurzaamheidranglijst van de 403 Nederlandse gemeenten staat Helmond slechts op plaats 382. Dat blijkt uit de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014 die staatssecretaris Wilma Mansveld vanochtend in ontvangst nam.
In opdracht van haar ministerie (Infrastructuur en Milieu) bracht onderzoeksinstituut Telos voor alle 403 Nederlandse gemeenten (aan de hand van 90 indicatoren) de duurzaamheidscore in kaart. Zoals in het rapport (pdf) te lezen, had onze stad op 1 januari een totaalscore van 44,7%. De gemeenten Naarden (60,14), Midden-Delfland (60,13) en Houten (60,0) scoorden het hoogst. De laagste scoorden waren Spijkenisse (39,65), Pekela (40,60) en Hellevoetsluis (42,09). Deze duurzaamheidsscore geeft de mate weer (uitgedrukt in %) waarin het uniforme duurzaamheidsdoel wordt gehaald.
Zoals in de logtekst hierboven staat, werd in januari ook een Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) gepubliceerd door de Stichting Duurzame Samenleving. Bij die index wordt voor alle gemeenten in Nederland een duurzaamheidsindex berekend op basis van 16 indicatoren. Op die lijst behaalde Helmond vrijwel dezelfde positie (380).
Telos, centrum voor duurzame ontwikkeling van Tilburg University, over die index: “De elegantie van de eenvoud die deze index kenmerkt heeft bij gemeenten geholpen om het onderwerp te agenderen. Echter ontbreken bij deze index nog belangrijke ecologische aspecten zoals CO2-emissies en bodemvervuiling, evenals belangrijke e thema’s en indicatoren van het economisch kapitaal. Voor een integrale beoordeling van duurzaamheid in gemeenten is de meer uitgebreide indicatorset zoals gebruikt in de deze Telos-studie met 90 indicatoren meer maatgevend.”
Telos en Stichting Duurzame Samenleving hebben vorige maand afgesproken ernaar te streven dat beide monitors elkaar waar mogelijk versterken.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 26 maart 2014 om 14:37:

Die constatering had ik in een van mijn laatste brieven aan het college al aangegeven. Maar vergeet niet dat in de ranking van de Duurzaamheidsmeter ( PPP= People-Planet-Profit ) Helmond in de top 15 staat ! kijk hierover op http://www.duurzaamheidsmeter.nl
Ra ra ra waarin verschillen dan die uiteenlopende rankingen??
Gr. Berry Smits

Beantwoorden

@berry ik heb het al een tijdje niet gevolgd, maar in 2009 was de duurzaamheidsmeter onbetrouwbaar, omdat gemeenten deze zelf invulden. Zie ook http://helmond.groenlinks.nl/node/30007

Beantwoorden

@Rudi op woensdag 26 maart 2014 om 19:19:

Rudi jij slaat de spijker op z’n kop! Men vult de vragen i.v.m. de 3 P’s in. Nou moeten we natuurlijk wel uitgaan van de integriteit van de ( ambtelijke) invuller! Maar toch,vandaag staat Helmond op de 12e plaats bij de Duurzaamheidsmeter. Bij GDI -index worden andere criteria meegenomen die vanuit openbare stukken wordt verzameld. Kortom wie houdt nou wie voor de gek? Berry Smits

Beantwoorden

Hieronder de (zoals altijd) volledige antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van Berry Smits (Helmond Aktief):

U wijst ons op het feit dat de duurzaamheidsscore van de gemeente Helmond in verschillende beoordelingssystematieken nogal uiteen loopt. In de Lokale Duurzaamheidsmeter scoren we als gemeente erg goed, terwijl onze score op basis van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex aanmerkelijk lager is. In antwoord op uw concrete vragen het volgende:

Vraag 1. Bent u bekend met bovenstaande uiteenlopende Duurzaamheidresultaten?
Antwoord: Het is bij ons bekend dat de scores volgens de verschillende beoordelingsmethodieken uiteen lopen.

Vraag 2. Is mogelijk een reden aan te geven waarom deze 2 duurzaamheidresultaten zover uiteenlopen?
Antwoord: De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex is een relatief nieuw instrument dat nog volop in ontwikkeling is. De resultaten die op basis van dit instrument gepresenteerd worden zijn gebaseerd op data die afkomstig zijn uit openbare bronnen. Niet alle gebruikte gegevens zijn even betrouwbaar. Een voorbeeld is de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie in Helmond die erg laag is ingeschat. Aanpassing van deze score leidt al direct tot een veel hogere positie in de ranglijst. De thema’s en onderwerpen die in de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex worden gebruikt, wijken bovendien af van de onderwerpen in de Duurzaamheidsmeter, zodat beide systemen niet een op een met elkaar vergeleken kunnen worden.

Vraag 3. Omdat GDI nog een vrij nieuw instrument is en door medewerkers van de Stichting Duurzame Samenleving alle bekende openbare beleidsgegevens ( eigenhandig ) zijn verzameld, bent u bereid om deze ingevoerde gegevens te gaan controleren en hiervoor de nodige werkbladen te gaan invullen?
Antwoord: Vooralsnog zijn we niet van plan om de gegevens van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex te controleren en te corrigeren. We volgen de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid namelijk al met de Lokale Duurzaamheidsmeter en met onze lokale milieumonitor. Bovendien is in B5-verband afgesproken dat we aanvullend hierop de Telos-systematiek zullen hanteren om ons beleid tegen het licht te houden. Het toepassen van nog een andere systematiek leidt alleen maar tot verwarring en onnodige inzet van capaciteit.

Vraag 4. Mocht het cijfer van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex niet verbeteren wanneer kunnen we dan voor met name de lagere onderdelen / thema’s, verbeteracties tegemoet zien?
Antwoord: Uitgaande van de Lokale Duurzaamheidsmeter kunt u zien dat ons beleid de afgelopen jaren op diverse punten is verbeterd. Ook betrekken we steeds meer partijen bij de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid. Een voorbeeld is het energieconvenant dat we met het bedrijfsleven van Helmond hebben gesloten. Als het gaat om klimaataspecten (hernieuwbare energie e.d.) zal deze trend zich alleen maar door zetten omdat we in het kader van de herijking van ons klimaatprogramma (zie raadsinformatiebrief (pdf) d.d. 25 februari en bijlage (pdf)) zullen inzetten op een versnelling van de energietransitie. Aan het eind van 2014 zal de gemeenteraad hierover nader worden geïnformeerd.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *