Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.320 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
25reacties

Berry Smits van Helmond Aktief stelde zojuist schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over Xperience World. Zijn vragen betreffen een mogelijke betaling van € 150.000 aan de initiatiefnemer Arno Geul. Dit terwijl wethouder Stienen destijds gezegd had dat het niet doorgaan van dit project op het Obragas-terrein met gesloten beurzen was afgedaan.
Vandaag hieronder zijn vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding in het geheel. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Rondom het dossier Xperience World zijn al diverse zaken de revue gepasseerd.
Na de moeilijke besluitvorming in de raad, waar een coalitie partner de nodige twijfels naar voren bracht, bleek uiteindelijk dat planvorming maar met name de financiering door externe partijen, op een fiasco uit te draaien.
Na het terugtreden van v/m wethouder P. Tielemans en kartrekker van dit project kwamen diverse onvolkomenheden boven drijven. Wethouder Frans Stienen nam hierna het dossier over en kwamen diverse zaken in de openbaarheid. Meest frappante melding was wel dat de initiatiefnemer, daags voor het ondertekenen van de (grond)overeenkomst, aangaf dat de financier(s) zich uiteindelijk hadden teruggetrokken en het project van de Gamehal hierdoor ernstig zou gaan worden vertraagd.
Toen de initiatiefnemer en college uiteindelijk overeen kwamen om niet verder te gaan met planontwikkeling, wenste de initiatiefnemer zijn voorbereidingskosten te declareren. Toen ontstonden er de nodige afstemming problemen omdat in de voorbereidende fase hierover geen ( schriftelijk ) vastgelegde afspraken waren gemaakt c.q. nergens stonden genotuleerd. Een fikse juridische claim werd door de initiatiefnemer in het vooruitzicht gesteld, waarbij o.a. ook de juridische ontbinding van de overeenkomst aan de orde zou worden gesteld.
Toen een claim werd verwacht werd in dit dossier “witte rook” gemeld !
Vrij vertaald werd door het college aangegeven dat de zaak tussen initiatiefnemer Arno Geul en de gemeente Helmond, via een constructief gesprek en met gesloten beurzen, was afgedaan. Er werd afscheid van elkaar genomen, iedereen “nam zijn verlies“ en het dossier kon nu worden gesloten.
Een zucht van verlichting werd gehoord.
Echter recent is vanuit een serieus te nemen bron, die bij ondergetekende bekend is, vernomen dat de gemeente Helmond aan de initiatiefnemer toch een bedrag van € 150.000,00 ter beschikking is gesteld.
M.a.w. in die “gesloten beurs” werd toch een schikkingsbedrag meegegeven !
Gezien bovenstaande willen wij u de volgende vragen voorleggen:

  1. Zijn de afrondende besprekingen, waarin de afspraak werd gemaakt om met “gesloten beurzen” afscheid van elkaar te nemen en mogelijk vastgelegd in een gezamenlijk ondertekend document, beschikbaar?
  2. Is vanuit de gemeentelijke bancaire transacties of kasstromen, door bijv. interne controller of Rekenkamer commissieleden te achterhalen c.q. te initiëren of vernoemd schikkingsbedrag direct of indirect aan initiatiefnemer ter betaling is gesteld?
  3. Bent u bereid om, indien gewenst en/of op initiatief van de gemeenteraad, mee te werken aan een diepgaand onderzoek waarbij mogelijk het totale dossier Xperience World zou worden meegenomen?

Ter afsluiting de volgende opmerking.
Wij als fractie Helmond Aktief zijn absoluut niet op jacht om personen, ook niet in politieke zin, te willen beschadigen. Echter de ontvangen informatie heeft ons wel geïntrigeerd om op zoek te gaan naar de werkelijke gang van zaken binnen dit dossier en met name de afhandeling hiervan.

25 reacties:

🙁 Als dit maar niet waar is!!!! Want dan zijn de poppen echt aan het dansen. Dan bleek de Tielemans-afgfaire achteraf gezien maar een voorgerechtje.

Beantwoorden

Nog wat laatste wanhopige stuiptrekkingen van een afgeschreven politicus?

Beantwoorden

De 1 April grappen beginnen vroeg dit jaar.

Beantwoorden

Alstublieft. Weer geen tonnenkostend onderzoek. Even aan Marneffe vragen de boeken op te doen. Zou er betaaald zijn dan heeft college de raad voorgelogen en zijn de consequenties wel duidelijk. Tenminste zo zou het moeten werken. Trouwens een bedrag van 150000 euro in het kader van een miljoenenproject. Misschien staat het wel niet in de boeken………….!!

Beantwoorden

Volgens het artikel op het Eindhovens Dagblad heeft Arno Geul desgevraagd ontkent geld te hebben ontvangen.

Beantwoorden

Als Arno dat zegt ,zal het wel waar zijn.

Beantwoorden

@manuel op dinsdag 11 maart 2014 om 14:41:

LOL! Scherp geformuleerd!

Beantwoorden

Als je op deze manier vlak voor de verkiezingen stemmen wilt halen ben je wel erg verkeerd bezig en schaar je je bij al die andere rotte appels die met vuil spuien ten strijde trekken.
Het illustreert weer dat het baantje belangrijker is dan de taak waar ze voor staan.
Met name Berry die toch jaren deel uitmaakte van de club die zich bezig hield met de gamehal moet een toontje lager zingen en niet nog meer schade brengen aan het toch al slechte imago van de politiek.
Het nu oprakelen van dit onderwerp geeft een vieze smaak en duidelijk valse bijbedoelingen.
Een vertegenwoordiger van een kieslijst onwaardig!

Beantwoorden

@Leny van muijen op dinsdag 11 maart 2014 om 16:20:

Mijns inziens is de vraagstelling of er 150K betaald is, niet verkeerd. Wellicht zit hier de door jou bedoelde gedachtegang achter, ik proef dat echter niet. Wel proef ik op het moment de zure en bittere smaak van oprisping die dit “prestige” project wat vanaf het begin af aan al gedoemd was te mislukken, te weeg brengt.
Laat het alsjeblieft niet waar zijn! Als het wel waar is, mag Stienen van mij per direct vertrekken en zich kapot gaan schamen buiten onze gemeentegrenzen!
Een diepgaand onderzoek hoeft van mij ook niet, ik roep onze transparantie-burgemeester op om vandaag nog onder ede te verklaren dat “er geen cent betaald is”. Kom op, geef ons nog een klein beetje vertrouwen!

Beantwoorden

G.ekkehenkie
Ben het met je eens er moet snel duidelijkheid komen en als het waar is moet Stienen onmiddelijk weg.
Blijft voor mij de vraag uit welke hoek dit nu komt en waarom nu?
Wie gniffelt hier mee en heeft zondag in de cacaofabriek het schone schijn toneelstuk meegespeeld?

Beantwoorden

@Leny van muijen op dinsdag 11 maart 2014 om 18:15:

Nou als ik vanmorgen het ED lees, dan bevestigt dit inderdaad dat er een mooi toneelstukje is opgevoerd… Boefje Stienen doet een Tielemansje!
Dus ik moet je gelijk geven. Er blijft zo wel echt weinig over om op te stemmen.

Beantwoorden

Het zou ook te mooi voor woorden zijn geweest om een eerlijk persoon te vinden in de politiek,van mij mogen ze dit soort mensen voor 2 maanden naakt op een schavot op de markt zetten met dagelijks 20 zweepslagen,misschien zou het helpen om in elk geval minder te liegen en bedriegen

Beantwoorden

@Olienootje op donderdag 13 maart 2014 om 13:24:

Dan maar hopn dat de burgemeester ook schuldig is. Want alleen een schavot met Frans Stienen erop is niet smakelijk. 🙂

Beantwoorden

@allen ( speciaal Leny )
Als mij door iemand wordt aangegeven, die dus bekend is met het reilen zeilen binnen het gemeentehuis, dat toch een bedrag naar A.Geul is overgemaakt, dan is dat voor als volksvertegenwoordiger reden een aantal vragen te richten aan het college.Wie die “iemand” is, is voor jullie een vraag maar voor mij een weet!
Dat dit vragen bij julie oproept kan ik begrijpen maar voor mij is dat aanleding om te handelen. Wel of geen verkiezingstijd! Gr. Berry

Beantwoorden

@berry wanneer krijgen we antwoorden?

Beantwoorden
Fan van g.ekkehenkie

Dag samen,

We hebben als raad de antwoorden ontvangen, helaas nog niet digitaal kunnen terugvinden maar ze zijn kort dus een opsomming hieronder 🙂

antw. 1 ja, dit document is beschikbaar
antw. 2 Dit bedrag is niet betaald en daarom ook niet te achterhalen
antw. 3 indien de gemeenteraad vraagt om een diepgaand onderzoek, zullen wij daar uiteraard aan meewerken.

Dit zijn dus de antwoorden op de vragen zoals gesteld, zie bovenaan dit artikel.

Mvg.
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- vd Pol

@Angelique Raaijmakers- vd Pol op woensdag 26 maart 2014 om 18:29:

Dank voor de snelle informatie.

Beantwoorden

Dat is dan duidelijk. Weer een (te) duur onderzoek is onnodig.

Beantwoorden

Ik ben benieuwd of de mensen die meteen klaar stonden met hun voorbarige en onnodig belastende commentaar nu ook het fatsoen kunnen opbrengen zich te verontschuldigen naar iemand die zich heeft ingezet voor verbetering van onze mooie stad.

Beantwoorden

Ach Berry,laat nog even weten welke betrouwbare bron jou heeft geonformeerd over betalingen Xperience world?

Beantwoorden

@manuel op donderdag 27 maart 2014 om 08:15:

Manuel dat is en blijft voor jou een “vraag” maar voor mij een “weet”! Maar ik kan wel vertellen dat degene die dat mij recent heeft verteld een insteek heeft bij de gemeente Helmond. En die persoon (mannelijk overigens) wil ik liever beschermen. Ik had overigens geen “andere” antwoorden verwacht ( ook niet van Arno Geul !) Gr. Berry

Beantwoorden

Dan zou ik het er niet bij laten zitten Berry. Echt dat meen ik!!!

Beantwoorden

@berry smits op donderdag 27 maart 2014 om 15:32:

Hoe had je dat dan voor je gezien? Je zegt dat het bedrag is overgemaakt…hebben ze het met Typex van het bankafschrift verwijderd of zo?
En @Manuel….Weer een onzinnig tonnen kostend onderzoek ertegenaan smijten? Deloitte staat vast handenwrijvend te wachten tot er weer een ambtenaar komt vragen om een onderzoek…

Beantwoorden

Goede zaak en gelukkig maar! Hopelijk zijn we nu voor eens en voor altijd af van dat klote Experience World. Dat heeft nu wel genoeg rottigheid in Helmond veroorzaakt.

Beantwoorden

@Roy op woensdag 26 maart 2014 om 20:08:

Daar heb je wel een punt. Hoewel het aantal beschuldigingen nogal meevielen als ik het goed teruglees.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *