23reacties

Q&A: Mi Hellemonders kritisch over DIH

Herbie Guldenaar en Wilbert Linders van Mi Hellemonders stelden schriftelijke vragen aan B&W over het Toekomstplan DitisHelmond 2022-2027. Middels dat plan vroeg de lokale omroep weer de jaarlijkse 80.000 euro subsidie aan en nu ook 85.000 euro extra subsidie. Na bijna 50 minuten vergaderen (vanaf 1:29:02 uur terug te kijken & horen), ging het voorstel van B&W vorige week als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van komende dinsdag. Dat betekent in feite dat de 37 raadsleden dan officieel instemmen met die 165.000 euro subsidie voor dit (en waarschijnlijk volgend) jaar.

Hieronder staan de ingediende raadsvragen (Questions) voorafgegaan door de inleiding van Mi Hellemonders. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. 

Afgelopen dinsdag 24 januari 2023 waren we met de adviescommissie inwoners bijeen. Het verbaasde onze partij Mi Hellemonders dat tijdens behandeling van agendapunt 6 “Toekomstplan Dit is Helmond 2022-2027”, alle partijen een positieve insteek maakten. Wij gingen aan ons zelf twijfelen en besloten op die avond geen reactie te geven. We hebben er nog eens goed over nagedacht en besloten om alles nog eens grondig te bekijken. Hieruit zijn kritische vragen ontstaan waar wij graag antwoord op willen krijgen.

 1. Wij hebben berichten ontvangen dat er in de afgelopen maanden veel personeel is vertrokken bij de omroep. Onder hen ook meerdere professionals die de professionalisering moesten begeleiden. Waarom zijn deze mensen vertrokken bij de omroep?
 2. Op de website zien wij verschillende artikelen die door politieke partijen zelf geplaatst kunnen worden. Dit zijn veelal ook landelijk gefinancierde partijen? Betalen zij hiervoor? Zo ja, is dat niet tegenstrijdig met de onafhankelijkheid die de omroep zou moeten hebben? En zou het dan niet als advertorial moeten worden geplaatst?
 3. Wij hebben vernomen dat er intern veel ruzies zijn geweest in de afgelopen maanden. Dit zou ook een reden kunnen zijn van de vele vertrekken. Is er een extern onderzoek geweest naar de werksfeer binnen de omroep?
 4. Op de website zien wij veel vacatures open staan. Essentiële plekken in het bestuur, programmaraad en die van eindredacteur staan al langere tijd open. Is de wethouder van mening dat deze basis eerst neergezet moet worden voordat er meer geld naar de omroep gaat? Hoe lang denkt de wethouder dat het nog gaat duren voordat deze plekken zijn opgevuld?
 5. Is er op dit moment iemand werkzaam binnen de omroep die al eerder ervaring had binnen de journalistiek en dus bij kan dragen aan de journalistieke duiding van het nieuws zoals in het toekomstplan te lezen is?
 6. In het organogram lezen wij dat er een teamleider radio en programmamakers zijn. Hetzelfde geldt voor sociale media, tv en camerateam. Zijn deze functies wel allemaal ingevuld binnen de omroep?
 7. Zijn er richtlijnen opgesteld waaraan de redactie zich moet houden zodat er adequaat en journalistiek correct gewerkt wordt? Zo ja, mogen wij deze dan inzien?
 8. In 2021 werkte er 3,1 FTE binnen de omroep. Hoe zat dat in het jaar 2022?
 9. In het kijk en luisteronderzoek (factsheet) valt het op dat de naamsbekendheid drastisch gedaald is vergeleken met 2017 toen het nog Omroep Helmond was. (van 85% naar 62%) De afgelopen jaren was het ook al de planning om deze naamsbekendheid te verbeteren. Wat is daarvoor gedaan? Is er een oorzaak te geven voor de daling?
 10. Ook in de rapportcijfers is niet veel veranderd ten opzichte van 2017. Alleen de website heeft een grote sprong gemaakt. Waarom zijn deze cijfers niet vooruitgegaan? En waarom worden de cijfers dan geduid als grote vooruitgang/behalen van doelen?
 11. De meeste respondenten van het onderzoek ziet de artikelen op sociale media (22%) bijna hetzelfde percentage mensen (19%) heeft nog nooit naar de omroep gekeken of geluisterd. Wat is er in de afgelopen twee jaar gebeurd om dit te veranderen en hoe gaat dat in de toekomst gebeuren?

Naschrift van de weblog:
Om complottheorieën voor te zijn: De weblog van Helmond heeft Mi Hellemonders over het bovenstaande niet getipt of geïnformeerd. Tot op dit moment hadden wij geen contact met de vragenstellers of anderen van die partij.
Wel heeft de weblog zich op Twitter een tijdlang meermalen kritisch uitgelaten over de redactionele inhoud bij Dit is Helmond (DIH). Met name als zij aantoonbare fouten en onwaarheden publiceerden. In september vorig jaar stopten we daarmee. Van hun Social-Media strategist kreeg de weblog toen namelijk een ban op Twitter en Facebook van DIH waardoor we bijna nooit meer zien wat wat zij op hun website publiceren.

In de reacties hieronder staan updates.