Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.062 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

De fractie van 50Plus wil dat B&W actie onderneemt tegen het oneigenlijk en gevaarlijk gebruik van de noordelijke ventweg van de Uiverlaan in Helmond Noord.
Hieronder staat hun volledige brief met daarin hun raadsvraag (Question). Zodra we het antwoord (Answer) van het college hebben, plaatsen we dat (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

Enkele dagen geleden is de fractie van 50 PLUS aangesproken door buurtbewoners van de Uiverlaan. Heel concreet ging het om de bewoners aan de “noordelijke” ventweg tussen de Nachtegaallaan en de Vinkellaan. Deze ventweg wordt in snel toenemende mate gebruikt door automobilisten om eerder aan de beurt te zijn bij het verkeerslicht Uiverlaan/ Vinkelaan!!
Het gebruik van de ventweg gaat gepaard met hoge snelheden, te hoge snelheden. Enkele incidenten van deze onbehoorlijke en verwerpelijke manier van rijden op deze ventweg zijn de vervelende getuigen daar van. Het wordt van kwaad tot erger.
In een poging om als bewoners aan deze ventweg te voorkomen dat deze ventweg het toneel wordt van menselijk leed hebben bewoners handhavers hierop geattendeerd en verzocht in actie te komen. Helaas zonder succes tot nu toe. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van de bewoners een gesprek gevoerd met een leidinggevende van handhaving. In dit gesprek werd medegedeeld dat het aanbrengen van voorzieningen te duur was!
De fractie 50PLUS dringt er bij het college op aan op korte termijn in gesprek te gaan met de groep van inwoners met als doel de problematiek van “oneigenlijk” gebruik van de ventweg op te lossen. De prijs van het aanbrengen van enkele voorzieningen kan in de beleving van de inwoners en van de fractie 50PLUS toch niet opwegen tegen het voorkomen van ergere incidenten.

6 reacties:

Dat ze die nietsnutten van de handhaving maar weg bezuinigingen, die zijn pas te duur. Ik hoop voor de bewoners dat ze geholpen worden!

Beantwoorden

Dicht maken en alleen nog die wijk inrijden via de reigerlaan

Beantwoorden

en de bewoners zelf dan?

Beantwoorden

Het probleem van de ventweg Uiverlaan is binnen het gemeentehuis van Helmond meer dan bekend. Een groepje bewoners heeft een paar jaar geleden het hard rijden al eens ambtelijk aangekaart. Er is ook toen gevraagd om maatregelen te nemen in de vorm van snelheidsonderbrekers. Daarop kwam toen ook het antwoord dat dit te duur zou zijn. Onzin natuurlijk want je kunt dat zo duur maken als je zelf wilt. Het groepje van toen is weggezet met bordjes “30 kilometer” en stickers om op de grijze of groene containers te plakken. Dat moesten ze toen wel zelf doen…. en dat hebben ze ook gedaan.

Wij hebben vorig jaar als Belangengroep Vinkelaan e.o. met de verkeersdeskundige van de gemeente Helmond door de omgeving Uiverlaan gelopen, met daarbij uiteraard ook over de ventweg. Bij die gelegenheid is geconstateerd dat het einde van de ventweg bij de Vinkelaan (genoemd door 50 Plus) een onoverzichtelijk en gevaarlijke situatie is.

Tijdens deze rondgang is ook gemeld dat automobilisten die vanaf het centrum komen met enige regelmaat op het onoverzichtelijke punt Vinkelaan, tegen het verkeer in, de ventweg op schieten en dan vervolgens linksaf de Valkstraat in snellen. Levensgevaarlijk en uiteraard zeer a-sociaal. En het zijn altijd dezelfde mensen! Ik zie ze bijna elke avond voorbij scheuren.

Het is goed dat 50 Plus nu vragen stelt over deze situatie die door mijn buurtgenoten is aangekaart. Ik zou zeggen 50 Plus laat u in de beantwoording niet met een kluitje in het riet sturen, want het is echt hard nodig dat hier echte maatregelen worden genomen.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Hegeman, Belangengroep Vinkelaan e.o.

Met andere woorden: de problemen in mijn straat zijn meer dan bekend. Het is goed dat 50 Plus

Het is mooi dat 50Plus

Beantwoorden

Als er verkeersovertredingen begaan worden dan moet onze politie daartegen optreden. Maar die doen liever andere dingen.

Beantwoorden

Update:
B&W: Mensen op Uiverlaan houden zich in grote lijnen aan de snelheid
Dat en meer liet B&W weten in reactie op een schrijven van 50Plus (helemaal bovenaan). Hieronder het volledige antwoord:
De klachten van enkele omwonenden van de Uiverlaan zijn bij ons bekend. We hebben daar in de afgelopen jaren ook op diverse manieren actie op ondernomen. Zo is enige jaren geleden de aansluiting van de parallelweg op de hoofdrijbaan aangepast. De aansluiting is smaller gemaakt en verkeer op de parallelweg moet nu voorrang geven aan het verkeer op de hoofdrijbaan.
Verder hebben gemeente en Veilig Verkeer Nederland in 2018 het project ‘Denk aan Max’ op de Uiverlaan laten lopen. Daarbij zijn onder andere snelheidsmetingen gedaan, zijn 30 km-bordjes opgehangen en hebben er displays met (lachende en verdrietige) smileys gehangen. Uit de metingen kwam naar voren dat er weliswaar incidenteel hard gereden wordt, maar dat mensen zich in grote lijnen behoorlijk aan de snelheid houden. Wat dat betreft is deze straat niet anders dan veel andere straten in Helmond.
De opmerking dat de gemeente gezegd zou hebben dat drempels te duur zouden zijn kunnen wij niet plaatsen. Wel is in de tijd van het ‘Denk aan Max’-project door de gemeente aangegeven dat elke voorziening geld kost en dat de gemeente altijd moet afwegen waar het beperkte budget voor verkeersveiligheidsmaatregelen het beste besteed kan worden.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *