Buiten is het 3 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.838 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Thomas Teurlings van GroenLinks stelde gistermiddag 4 schriftelijke vragen aan B&W over de zorgwekkend woonlasten voor een deel van de Helmonders en wat B&W daaraan kan en wil doen.
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op vrijdag 13 september jl. bericht o.a. de NOS over twee onderzoeken waarin het Nibud concludeert dat de woonlasten voor een substantieel deel van de Nederlandse bevolking te hoog zijn. Volgens deze onderzoeken had 25% van de Nederlandse huishoudens in 2016 moeite om rond te komen vanwege hoge woonlasten. Onderzoek van het CBS stelt dat dit ‘slechts’ 18% is. Hoewel het verschil tussen deze onderzoeken significant is, blijven de cijfers bijzonder zorgwekkend, helemaal in tijden van economische groei. Recent bleek namelijk ook dat de koopkracht wederom niet voor iedereen toegenomen is. De groep die in de cijfers van het Nibud genoemd wordt als kwetsbaar, zag ook de stijging van de koopkracht in 2018 al tegenvallen en in sommige gevallen zelfs dalen. Zodoende wordt een toch al kwetsbare groep onevenredig hard geraakt.
De onderzoeken van het Nibud en het CBS richtten zich op 2016, bij gebrek aan meer recente cijfers. Gecombineerd met de recente ontwikkelingen van de koopkracht, zal de door het Nibud genoemde 25% van de Nederlandse huishoudens zeer waarschijnlijk niet beter uit de verf komen over 2017, 2018 en 2019. Ook in Helmond woont een deel van de huishoudens in een sociale huurwoning en daarmee zijn deze cijfers ongetwijfeld ook voor Helmond bijzonder relevant en zorgwekkend. Omdat GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen, brengt dit ons tot de volgende vragen.

 1. a. Is het college bekend met de onderzoeken van zowel het Nibud als het CBS?
  b. Is het college bekend met de meest recente koopkracht cijfers?
 2. Kan het college deze cijfers doorvertalen naar de situatie van de inwoners van Helmond?
 3. a. Worden deze cijfers meegenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties?
  b. Stuurt het college aan op een sociale huur-segment waar ieder Helmonds huishouden passende woonlasten heeft?
 4. Is het college bereid zich specifiek in te zetten voor de woonsituatie van de groep die, ondanks economische groei, enige tot zeer grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen?
  a. Zo ja, welke aanpak ligt er al en welke kansen ziet het college hiervoor nog meer?
  b. Zo nee, waarom niet? 

In de reacties hieronder staat een update.

9 reacties:

Kent u het liedje “Het Dorp” van wijlen Wim Sonneveld? Daar komt de volgende zinsnede in voor: “….en wonen in betonnen dozen”. Dat stukje tekst zal gewijzigd gaan worden in: “…en wonen in KARTONNEN dozen….”.

Beantwoorden

Mensen willen ook de hoogst haalbare hyptheek en particulier huren maar wanneer er dan iets verandert in je situatie dan ben je de sjaak. Mensen mogen ook langer dan een week vooruit kijken he.

Beantwoorden

@Mark op zaterdag 14 september 2019 om 12:19:

Volgens mij ligt het genuanceerder.

Beantwoorden

Hoezo vooruit kijken de regering verandert constant allerlei regeltjes toeslagen en heffingen en aftrekposten of de duur daarvan .
Zo wordt vooruit kijken wel heel moeilijk zo niet onmogelijk gemaakt.
Onze kinderen beginnen nu hun werkzame leven vaak met een enorme studie schuld kunnen geen huis kopen dus moeten noodgedwongen belachelijk duur huren of tot hun 30 e bij pa en moe blijven wonen.
Vervolgens kunnen zij enkel een woning kopen op basis van 2 salarissen tenzij je een vet salaris hebt en een vaste aanstelling.
Een gezin oprichten wordt zo dus ver heel ver uitgesteld of komt er gewoon niet van.
De economie groeit en bloeit het zal eens de hoogste tijd worden voor serieuze belasting verlichtingen en loonstijgingen van 25 % ja 25 % ja want dat is wat ze ons hebben afgenomen de laatste 10 jaar!

Beantwoorden

Ik ben bang dat dit probleem met woonlasten in Helmond erger is dan in de rest van het land. 🙁

Beantwoorden

Update:
De huur van 89% van onze 14.800 sociale huurwoningen lager dan € 607,47
Dat en meer antwoordde B&W op de raadsvragen die GroenLinks stelde. Hieronder de volledige antwoorden.

 1. Vraag a: Is het college bekend met de onderzoeken van zowel het Nibud als het CBS?
  Antwoord: Het college is bekend met het bestaan van de onderzoeken van zowel het Nibud als CBS.
  Vraag b: Is het college bekend met de meest recente koopkracht cijfers?
  Antwoord: Koopkracht geeft aan wat huishoudens met hun inkomen kunnen kopen. Dit wordt door zowel externe (ontwikkeling lonen, overheidsbeleid en inflatie) als interne factoren (verandering van baan, verandering in samenstelling huishouden etc.) beïnvloed. Het college is bekend met de meest recente koopkracht cijfers.
 2. Vraag: Kan het college deze cijfers doorvertalen naar de situatie van de inwoners van Helmond?
  Antwoord: Vertaling van de landelijke koopkrachtcijfers naar de Helmondse situatie is moeilijk. Zoals hiervoor is aangegeven wordt de koopkracht door vele factoren beïnvloed. Wel zijn er gegevens bekend over de lokale inkomenspositie. Zo bedraagt het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen in Helmond 7,16 %. Landelijk is dit percentage 6,58 %. Het percentage huishoudens met een laag inkomen bedraagt 10,1 %. Helmond behoort landelijk tot de laagste 10 %. Het
  gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen bedraagt in Helmond € 39.400,- terwijl dit landelijk gemiddeld € 41.900,- is.
  Het Nibud concludeert dat een kwart van de huurders niet rond kan komen omdat hun woonlasten te hoog zijn. Uit de Lokale Monitor Wonen komt naar voren dat in Helmond sprake is van 11,6 % aan huishoudens met een betaalrisico in een woning van een woningcorporatie (landelijk bedraagt dit cijfer 11,9 %). Dit percentage komt overigens redelijk overeen met het aandeel te dure scheefwoners (voor Helmond bedraagt dit percentage overigens 8 %). Het Nibud onderzoek spreekt van 18 % van de huurders dat “duur scheefwoont” en dus financieel moeilijk heeft (peiljaar 2016), in Helmond is dit percentage dus 8 %.
 3. Vraag a: Worden deze cijfers meegenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties?
  Antwoord: In de prestatieafspraken met de woningcorporaties vormt betaalbaarheid een belangrijk onderwerp. In de huidige prestatieafspraken is opgenomen dat de kernvoorraad minimaal 14.000 woningen bedraagt. Daarvan is 70 % onder de aftoppingsgrens voor 1 en 2 persoonhuishoudens. De feitelijke situatie is dat de woningcorporaties 14.800 sociale huurwoningen beheren, waarvan 89 % onder de aftoppingsgrens (€ 607,47 prijspeil 2019). De cijfers over betaalbaarheid spelen voorts een rol bij de afspraken over het sturen op woonlasten en de jaarlijkse huurverhoging (uitgangspunt is inflatie volgend).
  Vraag b: Stuurt het college aan op een sociale huur-segment waar ieder Helmonds huishouden passende woonlasten heeft?
  Antwoord: Landelijk is bepaald dat woningcorporaties tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 720,42) moeten toewijzen aan de doelgroep die aanspraak mag maken op een sociale huurwoning (huishoudens met een inkomen beneden € 38.035,-, prijspeil 2019). De woningcorporaties toetsen bij elke toewijzing of de woning financieel passend is. Uit de verhuurgegevens 2018 van Wooniezie blijkt dat ruim 91% van de actief woningzoekenden (en 85% van alle ingeschrevenen) behoort tot de doelgroep die aanspraak kan maken op een sociale huurwoning met een inkomen onder de € 38.035,-. Tweederde behoort tot de primaire doelgroep en heeft een inkomen onder de huurtoeslaggrenzen (€ 22.400 voor eenpersoonshuishoudens en € 30.400 voor meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2018), Alle woningcorporaties in Helmond voldeden in 2018 ruimschoots aan de landelijke norm.
 4. Vraag: Is het college bereid zich specifiek in te zetten voor de woonsituatie van de groep die, ondanks economische groei, enige tot zeer grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen?
  a. Zo ja, welke aanpak ligt er al en welke kansen ziet het college hiervoor nog meer?
  b. Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Ja, het college voert een actief beleid op het gebied van schulddienstverlening. Samen met de woningcorporaties (en andere instanties zoals energiebedrijven en zorgverzekeraars) wordt door middel van vroegsignalering getracht financiële problemen zo veel mogelijk te voorkomen/beperken. Het doel is huisuitzettingen te voorkomen. Daarnaast wordt de toepassing van het Sociaal Huurakkoord 2018 ingezet bij de prestatieafspraken. Voorts hebben de woningcorporatie aangegeven dat huurders die tijdelijk financieel in de problemen komen, door middel van maatwerk (huurverlaging) geholpen worden.
Beantwoorden

nauw de Woningbouwen in Helmond blijven anders goed verhogen met de huur
ik zoek een anderen woning in helmond ..sta in geschreven op wooniezie.nl
staat er een woning onder de lagen huur dan gooien hun er gelijk weer meer boven op .639,00 maar word .683,00
dus ik kan lang blijven zoeken na een woning ..in helmond ?

Beantwoorden

Ik heb een sociale huurwoning en betaal nu €740,46 dat is incl €32 servicekosten, elk jaar krijgen we toch nog een aanslag op de servicekosten, die bedragen €75 per jaar, houd in dat ik €746 betaal voor een SOCIALE HUURWONING, ja, het schijnt te mogen dat ze over de grens gaan, hoe moet ik dat gaan betalen bij ontslag, of pensioen? er hoeft werkelijk ook niks te gebeuren anders hang je, de belastingdienst voor aanvragen huurtoeslag neemt de huur met servicekosten mee in hun berekening en zeggen u geeft geen recht op huurtoeslag.

Mei 2018 betaalde ik nog €717, nu heb ik geluk dat ik recent een partner heb, maar ik heb het jaren alleen op moeten hoesten, als je dan meer verdient dan €22.700 bruto krijg je mooi geen huurtoeslag.

En dan hebben we het maar over 1 verhoging, wat te denken van energie, zorg, btw over je boodschappen, het is toch niet meer op te brengen

Beantwoorden

Wat je ook hebt met een sociale huurwoning dat je met je al weinige inkomen ook je eigen schutting moet betalen evt. met buren maar dat is niet zo vanzelfsprekend om gedaan te krijgen. Vaak kunnen beiden het nl. niet betalen. Degenen die dan schulden hebben (wat ik hier zie) krijgen een complete schutting betaald behalve de tussenschutting met buren die verrot is natuurlijk dat mag je dan weer uitzoeken. Bij navraag wordt er dan gezegd dat je zo’n ijzerdraadje ertussen krijgt als beiden het niet kunnen betalen……….dat wil je ook echt ja, je hele privacy te grabbel gooien etc. Hoe moet je zoiets in godsnaam betalen, dat zijn toch behoorlijke uitgaven en zo zijn er nog wel meer.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *