Buiten is het 9 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 109.554 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

23reacties

Stef Stevens van D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over de aanleg van 2 padelbanen op tennispark De Warande aan de Horst 25 en mogelijk elders in Helmond.
Hieronder staan zijn 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

In mei van dit jaar ben ik door verontruste buurtbewoners op de hoogte gebracht dat er bij t.v. Warande plannen bestaan om padelbanen te plaatsen. De bewoners maken zich ernstige zorgen over geluidsoverlast, parkeeroverlast en een explosieve groei van leden. Sinds mei is het een en ander nogal in een stroomversnelling gekomen, dat resulteerde in een vergunningverlening op 14 september. Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op;

 1. Is in de ogen van het college, gezien de snelheid, het hele proces op de juiste manier doorlopen? Kunt u aangeven wat wel en wat niet goed is gegaan? (graag een procesbeschrijving in een tijdsbestek)
 2. Was het college tijdens de verlenging van de erfpacht op deze grond, op de hoogte dat men er padelbanen wilde gaan plaatsen?
  Zo nee, waarom niet?
  En zou dit een mogelijke andere beslissing kunnen hebben gegeven als het college op de hoogte was geweest?
 3. Heeft de ODZOB, gezien o.a. het gevaar van geluidsoverlast, een aandeel gehad in dit gehele proces?
  Zo ja, wat waren hun conclusies? Zo nee, waarom niet?
 4. Zijn er toezeggingen gedaan door de investeerder aan de gemeente en de bewoners om maatregelen te nemen ter voorkoming van geluidsoverlast, parkeerhinder of overlast in welke vorm dan ook?
  Zo ja, wat zijn die toezeggingen? Zo nee, waarom niet?
 5. Zijn de inwoners voldoende betrokken geweest bij deze vergunningverlening?
  Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?
 6. Lopen er momenteel nog meer vergunningaanvragen voor padelbanen in Helmond?
  Zo ja, waar en welke hoeveelheid aan banen?

In de reacties hieronder staan updates.

23 reacties:

Hadden we in Brouwhuis ook maar eerder aan de bel gehangen. Padelbanen leuk voor de sporters uit heel Helmond, maar niet als je er in de buurt woont.

Beantwoorden

Het kak poept en de raad ruimt de shit weer op, in de rest van de stad is geen eer te behalen.

Beantwoorden

Antwoord op vraag 6: bij Shaile kreeg toestemming voor vier padelbanen.

Beantwoorden

Brouwhaas hoezo heb je er last van?? De eerste huizen liggen er 150 meter vandaan. De stank van die kut fabriek daar heb je veel meer last van

Beantwoorden

Wat zijn padelbanen?

Beantwoorden

Een padelbaan is vergelijkbaar met een tennisbaan in een luchtruimte van een gevangenis.

Beantwoorden

Het advies van “Stichting Geluidshinder” is padelbanen op 200 meter afstand van huizen en scholen vanwege klappen van 70 dB. Lijkt me inderdaad dat je daar niet dichtbij wil wonen.

Beantwoorden

Als padel een soort tennis is, waarom is er dan zoveel meer overlast van te verwachten?

Beantwoorden

@Brouwhaas op maandag 3 oktober 2022 om 06:33:

Dat geld ook voor feest café VV Bruheze met hun herrie feesten en zatlappen,
feestje is prima, maar tot max. 22.00 uur op dat gehorig weiland.
Van de padelbanen heb ik persoonlijk helemaal geen last.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 oktober 2022 om 11:07:

Als je padel overlast googelt krijg je https://www.meldoverlastpadelbanen.nl/
Als je die website doorneemt, weet je het. 🙂

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 oktober 2022 om 11:07:

Vanwege dat aanwezige hekwerk. Je kunt die ´tennissers´ toch niet zomaar laten weglopen.

Beantwoorden

@Hans op maandag 3 oktober 2022 om 11:20:

Bedankt voor de tip. De geluidsopname op die site is een helder antwoord op mijn vraag.

Beantwoorden

Komen er ook antwoorden?

Beantwoorden

@Peter op maandag 31 oktober 2022 om 07:51:

Nog even wachten, dat beantwoorden duurt meestal 40 tot 50 dagen bij het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoorden

Update 1:
B&W: “Vergunning voor 2 padelbanen kon én moest dus verleend worden”
Het hele vergunningen-proces is op de juiste manier doorlopen, daarom “kon én moest” de vergunning voor die 2 padelbanen op tennispark De Warande dus verleend worden. Wellicht komt er een geluidscherm van 20 meter breed zodat daar ook ‘s avonds de (volgens de KNLTB de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland) padelsport bedreven kan worden. Dat antwoordde het stadsbestuur onder meer op de 6 raadsvragen van D66. Zoals Hans al meldde, kreeg Shaile inderdaad een vergunning voor 4 padelbanen. Sportpark Espendonk wil graag 2 extra padelbanen.
Hieronder staan de volledige antwoorden van B&W op de 6 schriftelijk gestelde raadsvragen.

 1. Vraag: Is in de ogen van het college, gezien de snelheid, het hele proces op de juiste manier doorlopen?
  Kunt u aangeven wat wel en wat niet goed is gegaan? (graag een procesbeschrijving in een tijdsbestek)
  Antwoord: Het vergunningen-proces is op de juiste manier doorlopen. De vergunningaanvraag is op 17 mei 2022 ontvangen. In beginsel geldt er een wettelijke beslistermijn van 8 weken. In dit geval werd de vergunning -na tussentijdse verlenging van de beslistermijn – op 14 september verleend. Volgens de wet geldt er een beperkt aantal gronden waarop de omgevingsvergunning geweigerd kan worden. Het betreft dan met name: strijd met het bestemmingsplan, strijd met redelijke eisen van welstand of strijd met de (bouwtechnische) eisen van het Bouwbesluit. Deze weigeringsgronden zijn hier niet van toepassing. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit. Het bouwplan voldoet ook aan het geldende bestemmingsplan, waarin sprake de bestemming Sport. De aanleg van padelbanen is volgens het bestemmingsplan toegestaan. In zo’n geval is er geen ruimte voor een nadere belangenafweging over de wenselijkheid ervan. De vergunning kon én moest dus verleend worden.
 2. Vraag: Was het college tijdens de verlenging van de erfpacht op deze grond, op de hoogte dat men er padelbanen wilde gaan plaatsen? Zo nee, waarom niet? En zou dit een mogelijke andere beslissing kunnen hebben gegeven als het college op de hoogte was geweest?
  Antwoord: Het verzoek tot verlenging van de erfpachtovereenkomst is gedaan door het vorige bestuur van T.V. Warande. In een overleg met de portefeuillehouder is de wens voor de aanleg van padelbanen door dat bestuur geopperd. Inmiddels is er een nieuw bestuur dat het verzoek tot erfpachtverlenging heeft overgenomen. De erfpachtovereenkomst loopt af op 3 mei 2026. De erfpacht dient verlengd te worden volgens de voorwaarden zoals deze nu in de overeenkomst zijn opgenomen. Onder die voorwaarden kan padel niet worden uitgesloten.
 3. Vraag: Heeft de ODZOB , gezien o.a. het gevaar van geluidsoverlast, een aandeel gehad in dit gehele proces? Zo ja, wat waren hun conclusies? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Ja. Op 14 juni 2022 is een “melding activiteitenbesluit” ingediend voor het aanleggen van twee padelbanen en het verwijderen van elf jeu-de-boule-banen. Op 23 juni 2022 heeft de ODZOB deze milieumelding akkoord bevonden. Vanwege gerezen twijfels of de club met deze wijziging wel zou kunnen voldoen aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, is echter alsnog om een akoestisch onderzoek gevraagd. Dit is ingediend en beoordeeld door de ODZOB. Hieruit blijkt dat gedurende de dagperiode (tot 19.00 uur) aan de geluidnormen wordt voldaan. In de avondperiode is wel sprake van een overschrijding met 2 dB(A). Om ook in de avondperiode te kunnen voldoen aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit zou gedacht kunnen worden aan de plaatsing van een geluidscherm van 2 meter hoog met een lengte van 20 meter, zoals aangegeven in het rapport.
 4. Vraag: Zijn er toezeggingen gedaan door de investeerder aan de gemeente en de bewoners om maatregelen te nemen ter voorkoming van geluidsoverlast, parkeerhinder of overlast in welke vorm dan ook? Zo ja, wat zijn die toezeggingen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Van concrete toezeggingen is geen sprake. De initiatiefnemer is zich wel bewust dat voldaan zal moeten worden aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Hij beraadt zich nog over de wijze waarop. Vergeleken met de voorheen bestaande functie neemt de parkeerbehoefte niet toe. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk en een eventueel bestaand tekort kan een nieuwe ontwikkeling niet in de weg staan.
 5. Vraag: Zijn de inwoners voldoende betrokken geweest bij deze vergunningverlening? Zo ja, in welke vorm?
  Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De indiening van de aanvraag en de verlening van de vergunning zijn op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Omwonenden zijn vanuit Vergunningen niet actief betrokken in het proces van vergunningverlening. Het bouwplan is namelijk rechtstreeks passend in het bestemmingsplan. Er is dan geen ruimte voor een nadere belangenafweging.
 6. Vraag: Lopen er momenteel nog meer vergunningaanvragen voor padelbanen in Helmond? Zo ja, waar en welke hoeveelheid aan banen?
  Antwoord: Er zijn op dit moment geen lopende vergunningaanvragen. De padelsport is wel steeds populairder aan het worden. Onlangs is vergunning verleend voor vier padelbanen bij Tennisvereniging Shaile (Goorloopweg). Sportpark Espendonk wil graag twee extra padelbanen. Ze zijn zich nog aan het beraden hoe ze dat willen invullen. Er is nog geen vergunningaanvraag voor gedaan. Verder zijn er vragen geweest over mogelijkheden voor indoor-padelbanen.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 9 november 2022 om 11:00:

Leuk dat er ineens tijdelijk(?) veel mensen gaan padellen, maar niet leuk voor de omwonenden van die banen die het lawaai allemaal kunnen én moeten ondergaan. 🙁 Blij dat ik dat niet ben. 🙂

Beantwoorden

Update 2:
We vroegen het rapport op dat in update 1 werd genoemd. Dat deden we voor de volledigheid, voor de liefhebber en wie weet wie het nog eens van pas komt: https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2022/11/Stichting-Tennispark-De-Warande-Helmond-2-padelbanen-5707-GW-25-W002-12-09-2022-N1.0ABC-1.pdf

Het GeluidBuro mailde ons de “laatste versie van september jl.” van dat 33 pagina’s tellende rapport. Dit Arnhemse ingenieursbureau voerde het akoestisch onderzoek uit in opdracht van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De gemeente had ODZOB namelijk gevraagd om een geluidsonderzoek.
Veel gegevens in de 33 pagina’s. Hieronder zie je de ligging van de woningen en in het lichtblauwe kader de (beoogde) locatie van de 2 padelbanen ten opzichte van de locatie van Tennisvereniging De Warande:

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 17 november 2022 om 12:30:

👍 Geen padelbanen in mijn wijk, maar wel interessant om zo’n rapport te lezen en proberen te begrijpen wat er precies staat.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 17 november 2022 om 12:30:

Aan de padelbanen in de Warande lijkt mij niet veel meer te doen. Daar is het dus al echt dichtgetimmerd en met al die metingen in dat rapport erbij is er dus helemaal niks meer tegen in te brengen. 🙁

Maar ik snap denk ik het college wel. Tegen die twee extra padelbanen in Brouwhuis is nog wel iets te doen, daar kan nog volop tegen geprotesteerd worden. Want die banen vergroten de geluidsoverlast natuurlijk. De klankbordgroep, Perry Vermeulen en misschien zelfs wel de Belangenvereniging Brouwhuis: doe svp weer je ding! 🙂

Beantwoorden

Eerlijk is eerlijk… ik ben erg opgelucht dat de pedalbanen weg zijn uit de Rijpel. We hebben er veel geluidsoverlast van gehad.
(Nooit iets tegen het tennisveld aanzich gehad) maar dit was echt next level en verstoorde echt het woongenot. Kijk goed naar de rechten en plichten en weer kritisch op de vergunningen. Hierdoor zijn wij, buurtbewoners uiteindelijk mee in het gelijk gesteld.

Beantwoorden

Nou, die mensen hebben straks de hele dag en avond te genieten van POC-POC.

Beantwoorden

Je kunt niet alle locaties over een kam scheren, afstand tussen de huizen en padelbanen is heel bepalend voor mogelijke overlast. Op de Rijpelberg lagen de banen bijvoorbeeld wel erg dicht bij de huizen. Kijken en luisteren naar filmpjes en daar conclusies uit trekken. Is niet reëel als je niet weet op welke afstand die gemaakt zijn. Een geluidsrapport zal uitsluitsel geven over mogelijke overlast. Bij vergunningverlening moet men toch info over mogelijke overlast hebben en dan is zo’n rapport wat gemaakt wordt door een officiële instantie nodig.

Beantwoorden

Zie ook de info op http://www.padeloverlast.nl en bekijk zelf de diverse media aandacht voor een voorgenomen padelbaan middenin een nu nog rustige woonwijk in Den Haag vlakbij een school en zeer veel huizen.
Padel is de hel voor omwonenden en ook ziekmakend voor hun. Ophouden hiermee en deze gevangenis tennis gewoon net als squash maken in een geluidsdichte bunker !

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *