Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.412 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

35reacties

Stef Stevens van D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over de aanleg van 2 padelbanen op tennispark De Warande aan de Horst 25 en mogelijk elders in Helmond.
Hieronder staan zijn 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

In mei van dit jaar ben ik door verontruste buurtbewoners op de hoogte gebracht dat er bij t.v. Warande plannen bestaan om padelbanen te plaatsen. De bewoners maken zich ernstige zorgen over geluidsoverlast, parkeeroverlast en een explosieve groei van leden. Sinds mei is het een en ander nogal in een stroomversnelling gekomen, dat resulteerde in een vergunningverlening op 14 september. Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op;

 1. Is in de ogen van het college, gezien de snelheid, het hele proces op de juiste manier doorlopen? Kunt u aangeven wat wel en wat niet goed is gegaan? (graag een procesbeschrijving in een tijdsbestek)
 2. Was het college tijdens de verlenging van de erfpacht op deze grond, op de hoogte dat men er padelbanen wilde gaan plaatsen?
  Zo nee, waarom niet?
  En zou dit een mogelijke andere beslissing kunnen hebben gegeven als het college op de hoogte was geweest?
 3. Heeft de ODZOB, gezien o.a. het gevaar van geluidsoverlast, een aandeel gehad in dit gehele proces?
  Zo ja, wat waren hun conclusies? Zo nee, waarom niet?
 4. Zijn er toezeggingen gedaan door de investeerder aan de gemeente en de bewoners om maatregelen te nemen ter voorkoming van geluidsoverlast, parkeerhinder of overlast in welke vorm dan ook?
  Zo ja, wat zijn die toezeggingen? Zo nee, waarom niet?
 5. Zijn de inwoners voldoende betrokken geweest bij deze vergunningverlening?
  Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?
 6. Lopen er momenteel nog meer vergunningaanvragen voor padelbanen in Helmond?
  Zo ja, waar en welke hoeveelheid aan banen?

In de reacties hieronder staan updates.

35 reacties:

Hadden we in Brouwhuis ook maar eerder aan de bel gehangen. Padelbanen leuk voor de sporters uit heel Helmond, maar niet als je er in de buurt woont.

Beantwoorden

Het kak poept en de raad ruimt de shit weer op, in de rest van de stad is geen eer te behalen.

Beantwoorden

Antwoord op vraag 6: bij Shaile kreeg toestemming voor vier padelbanen.

Beantwoorden

Brouwhaas hoezo heb je er last van?? De eerste huizen liggen er 150 meter vandaan. De stank van die kut fabriek daar heb je veel meer last van

Beantwoorden

Wat zijn padelbanen?

Beantwoorden

Een padelbaan is vergelijkbaar met een tennisbaan in een luchtruimte van een gevangenis.

Beantwoorden

Het advies van “Stichting Geluidshinder” is padelbanen op 200 meter afstand van huizen en scholen vanwege klappen van 70 dB. Lijkt me inderdaad dat je daar niet dichtbij wil wonen.

Beantwoorden

Als padel een soort tennis is, waarom is er dan zoveel meer overlast van te verwachten?

Beantwoorden

@Brouwhaas op maandag 3 oktober 2022 om 06:33:

Dat geld ook voor feest café VV Bruheze met hun herrie feesten en zatlappen,
feestje is prima, maar tot max. 22.00 uur op dat gehorig weiland.
Van de padelbanen heb ik persoonlijk helemaal geen last.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 oktober 2022 om 11:07:

Als je padel overlast googelt krijg je https://www.meldoverlastpadelbanen.nl/
Als je die website doorneemt, weet je het. 🙂

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 oktober 2022 om 11:07:

Vanwege dat aanwezige hekwerk. Je kunt die ´tennissers´ toch niet zomaar laten weglopen.

Beantwoorden

@Hans op maandag 3 oktober 2022 om 11:20:

Bedankt voor de tip. De geluidsopname op die site is een helder antwoord op mijn vraag.

Beantwoorden

Komen er ook antwoorden?

Beantwoorden

@Peter op maandag 31 oktober 2022 om 07:51:

Nog even wachten, dat beantwoorden duurt meestal 40 tot 50 dagen bij het college van burgemeester en wethouders.

Beantwoorden

Update 1:
B&W: “Vergunning voor 2 padelbanen kon én moest dus verleend worden”
Het hele vergunningen-proces is op de juiste manier doorlopen, daarom “kon én moest” de vergunning voor die 2 padelbanen op tennispark De Warande dus verleend worden. Wellicht komt er een geluidscherm van 20 meter breed zodat daar ook ‘s avonds de (volgens de KNLTB de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland) padelsport bedreven kan worden. Dat antwoordde het stadsbestuur onder meer op de 6 raadsvragen van D66. Zoals Hans al meldde, kreeg Shaile inderdaad een vergunning voor 4 padelbanen. Sportpark Espendonk wil graag 2 extra padelbanen.
Hieronder staan de volledige antwoorden van B&W op de 6 schriftelijk gestelde raadsvragen.

 1. Vraag: Is in de ogen van het college, gezien de snelheid, het hele proces op de juiste manier doorlopen?
  Kunt u aangeven wat wel en wat niet goed is gegaan? (graag een procesbeschrijving in een tijdsbestek)
  Antwoord: Het vergunningen-proces is op de juiste manier doorlopen. De vergunningaanvraag is op 17 mei 2022 ontvangen. In beginsel geldt er een wettelijke beslistermijn van 8 weken. In dit geval werd de vergunning -na tussentijdse verlenging van de beslistermijn – op 14 september verleend. Volgens de wet geldt er een beperkt aantal gronden waarop de omgevingsvergunning geweigerd kan worden. Het betreft dan met name: strijd met het bestemmingsplan, strijd met redelijke eisen van welstand of strijd met de (bouwtechnische) eisen van het Bouwbesluit. Deze weigeringsgronden zijn hier niet van toepassing. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit. Het bouwplan voldoet ook aan het geldende bestemmingsplan, waarin sprake de bestemming Sport. De aanleg van padelbanen is volgens het bestemmingsplan toegestaan. In zo’n geval is er geen ruimte voor een nadere belangenafweging over de wenselijkheid ervan. De vergunning kon én moest dus verleend worden.
 2. Vraag: Was het college tijdens de verlenging van de erfpacht op deze grond, op de hoogte dat men er padelbanen wilde gaan plaatsen? Zo nee, waarom niet? En zou dit een mogelijke andere beslissing kunnen hebben gegeven als het college op de hoogte was geweest?
  Antwoord: Het verzoek tot verlenging van de erfpachtovereenkomst is gedaan door het vorige bestuur van T.V. Warande. In een overleg met de portefeuillehouder is de wens voor de aanleg van padelbanen door dat bestuur geopperd. Inmiddels is er een nieuw bestuur dat het verzoek tot erfpachtverlenging heeft overgenomen. De erfpachtovereenkomst loopt af op 3 mei 2026. De erfpacht dient verlengd te worden volgens de voorwaarden zoals deze nu in de overeenkomst zijn opgenomen. Onder die voorwaarden kan padel niet worden uitgesloten.
 3. Vraag: Heeft de ODZOB , gezien o.a. het gevaar van geluidsoverlast, een aandeel gehad in dit gehele proces? Zo ja, wat waren hun conclusies? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Ja. Op 14 juni 2022 is een “melding activiteitenbesluit” ingediend voor het aanleggen van twee padelbanen en het verwijderen van elf jeu-de-boule-banen. Op 23 juni 2022 heeft de ODZOB deze milieumelding akkoord bevonden. Vanwege gerezen twijfels of de club met deze wijziging wel zou kunnen voldoen aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, is echter alsnog om een akoestisch onderzoek gevraagd. Dit is ingediend en beoordeeld door de ODZOB. Hieruit blijkt dat gedurende de dagperiode (tot 19.00 uur) aan de geluidnormen wordt voldaan. In de avondperiode is wel sprake van een overschrijding met 2 dB(A). Om ook in de avondperiode te kunnen voldoen aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit zou gedacht kunnen worden aan de plaatsing van een geluidscherm van 2 meter hoog met een lengte van 20 meter, zoals aangegeven in het rapport.
 4. Vraag: Zijn er toezeggingen gedaan door de investeerder aan de gemeente en de bewoners om maatregelen te nemen ter voorkoming van geluidsoverlast, parkeerhinder of overlast in welke vorm dan ook? Zo ja, wat zijn die toezeggingen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Van concrete toezeggingen is geen sprake. De initiatiefnemer is zich wel bewust dat voldaan zal moeten worden aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Hij beraadt zich nog over de wijze waarop. Vergeleken met de voorheen bestaande functie neemt de parkeerbehoefte niet toe. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk en een eventueel bestaand tekort kan een nieuwe ontwikkeling niet in de weg staan.
 5. Vraag: Zijn de inwoners voldoende betrokken geweest bij deze vergunningverlening? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De indiening van de aanvraag en de verlening van de vergunning zijn op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Omwonenden zijn vanuit Vergunningen niet actief betrokken in het proces van vergunningverlening. Het bouwplan is namelijk rechtstreeks passend in het bestemmingsplan. Er is dan geen ruimte voor een nadere belangenafweging.
 6. Vraag: Lopen er momenteel nog meer vergunningaanvragen voor padelbanen in Helmond? Zo ja, waar en welke hoeveelheid aan banen?
  Antwoord: Er zijn op dit moment geen lopende vergunningaanvragen. De padelsport is wel steeds populairder aan het worden. Onlangs is vergunning verleend voor vier padelbanen bij Tennisvereniging Shaile (Goorloopweg). Sportpark Espendonk wil graag twee extra padelbanen. Ze zijn zich nog aan het beraden hoe ze dat willen invullen. Er is nog geen vergunningaanvraag voor gedaan. Verder zijn er vragen geweest over mogelijkheden voor indoor-padelbanen.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 9 november 2022 om 11:00:

Leuk dat er ineens tijdelijk(?) veel mensen gaan padellen, maar niet leuk voor de omwonenden van die banen die het lawaai allemaal kunnen én moeten ondergaan. 🙁 Blij dat ik dat niet ben. 🙂

Beantwoorden

Update 2:
We vroegen het rapport op dat in update 1 werd genoemd. Dat deden we voor de volledigheid, voor de liefhebber en wie weet wie het nog eens van pas komt: https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2022/11/Stichting-Tennispark-De-Warande-Helmond-2-padelbanen-5707-GW-25-W002-12-09-2022-N1.0ABC-1.pdf

Het GeluidBuro mailde ons de “laatste versie van september jl.” van dat 33 pagina’s tellende rapport. Dit Arnhemse ingenieursbureau voerde het akoestisch onderzoek uit in opdracht van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De gemeente had ODZOB namelijk gevraagd om een geluidsonderzoek.
Veel gegevens in de 33 pagina’s. Hieronder zie je de ligging van de woningen en in het lichtblauwe kader de (beoogde) locatie van de 2 padelbanen ten opzichte van de locatie van Tennisvereniging De Warande:

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 17 november 2022 om 12:30:

👍 Geen padelbanen in mijn wijk, maar wel interessant om zo’n rapport te lezen en proberen te begrijpen wat er precies staat.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 17 november 2022 om 12:30:

Aan de padelbanen in de Warande lijkt mij niet veel meer te doen. Daar is het dus al echt dichtgetimmerd en met al die metingen in dat rapport erbij is er dus helemaal niks meer tegen in te brengen. 🙁

Maar ik snap denk ik het college wel. Tegen die twee extra padelbanen in Brouwhuis is nog wel iets te doen, daar kan nog volop tegen geprotesteerd worden. Want die banen vergroten de geluidsoverlast natuurlijk. De klankbordgroep, Perry Vermeulen en misschien zelfs wel de Belangenvereniging Brouwhuis: doe svp weer je ding! 🙂

Beantwoorden

Eerlijk is eerlijk… ik ben erg opgelucht dat de pedalbanen weg zijn uit de Rijpel. We hebben er veel geluidsoverlast van gehad.
(Nooit iets tegen het tennisveld aanzich gehad) maar dit was echt next level en verstoorde echt het woongenot. Kijk goed naar de rechten en plichten en weer kritisch op de vergunningen. Hierdoor zijn wij, buurtbewoners uiteindelijk mee in het gelijk gesteld.

Beantwoorden

Nou, die mensen hebben straks de hele dag en avond te genieten van POC-POC.

Beantwoorden

Je kunt niet alle locaties over een kam scheren, afstand tussen de huizen en padelbanen is heel bepalend voor mogelijke overlast. Op de Rijpelberg lagen de banen bijvoorbeeld wel erg dicht bij de huizen. Kijken en luisteren naar filmpjes en daar conclusies uit trekken. Is niet reëel als je niet weet op welke afstand die gemaakt zijn. Een geluidsrapport zal uitsluitsel geven over mogelijke overlast. Bij vergunningverlening moet men toch info over mogelijke overlast hebben en dan is zo’n rapport wat gemaakt wordt door een officiële instantie nodig.

Beantwoorden

Zie ook de info op http://www.padeloverlast.nl en bekijk zelf de diverse media aandacht voor een voorgenomen padelbaan middenin een nu nog rustige woonwijk in Den Haag vlakbij een school en zeer veel huizen.
Padel is de hel voor omwonenden en ook ziekmakend voor hun. Ophouden hiermee en deze gevangenis tennis gewoon net als squash maken in een geluidsdichte bunker !

Beantwoorden

@Sander Lam, padel een eigenlijk een soort van kruising tussen squash en tennis.

Beantwoorden

Update 3:
2 Tennisbanen in Brouwhuis moeten plaatsmaken voor 4 padelkooien
Tennis- en padelclub Espendonk in Brouwhuis krijgt er 4 padelbanen bij. Dat gaat ten koste van 2 tennisbanen. Daarmee zal de verenging dan in totaal 8 padelkooien en 4 tennisbanen hebben. Een kleine meerderheid van de leden stemde daarmee in tijdens een ingelaste ledenvergadering. Dat meldt het ED vandaag. Dat is dus het dubbele aantal van de 2 padelbanen die B&W vorige maand meldde (zie antwoord 6 in update 1 hierboven).
Voor 3 van de 5 bestuursleden was dat ledenbesluit voldoende reden om op te stappen. Voorzitter Jan Thielen betreurt hun vertrek. Opgestapt bestuurslid Marlou Steenbergen twijfelt of het snelgroeiende padel zo populair blíjft. Zij vertelt dat de club eigenlijk niet meer goed te besturen valt: “zo’n 2 honderd padelspelers wonen niet in de écht directe omgeving. Zij zijn niet per se heel loyaal aan de club, omdat er overal nieuwe padelbanen bijkomen in de regio. Wél hebben ze stemrecht tijdens de vergaderingen. De liefhebbers van padel hebben nu besloten dat er geen 2, maar 4 nieuwe banen moeten worden gebouwd.”
TPC Espendonk heeft begin volgend jaar zo’n 5 honderd leden. Jaarlijks komen er zo’n 75 betalende leden bij, de meesten van hen vanwege het padellen. Volgens Steenbergen kosten die nieuwe kooien in totaal zo’n 220.000 euro. “Maar wij kunnen er niet zomaar vanuit gaan dat het aantal leden in de toekomst zal blijven stijgen en dat we voldoende contributie-inkomsten hebben. Andere clubs in en rond Helmond leggen ook padelbanen aan.”

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 20 december 2022 om 14:21:

Goede beslissing, padel is geweldig en groeit razend snel!

Beantwoorden

Hoe kan een mooie club kapot gemaakt worden? Nou zo dus! Helemaal eens met wat Marlou beschrijft. Leden zijn niet loyaal aan de club. Padel is een nu hype en over een aantal jaren zijn er zoveel padel banen in de omgeving dat de “leden” voor padel nu mogelijk toch gaan besluiten om dichter bij huis te gaan sporten. Voor nu zijn de tennissers hier de dupe van. Want er gaan zo maar 2 banen weg en zitten helemaal opgesloten tussen de kooien en de herrie van de padelbanen.

Beantwoorden

Update 4:
Shaile heeft last van de gemeente bij het aanleggen van 4 padelbanen
VVD-raadslid Rick Koolen stelde schriftelijke vragen aan B&W over het ongemak die tennis- en padelvereniging Shaile van de gemeente heeft en/of ervaart bij het aanleggen van 4 padelbanen. Het ongerief betreft de financiën en het wachten op de gemeente.
Hieronder staan zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in een reactie hieronder.

Onze fractie heeft signalen ontvangen vanuit T.P.V. Shaile dat ze zich zorgen maken over de voortgang van de aanleg van vier padelbanen.
Afgelopen augustus kreeg Shaile groen licht van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) op de aanvraag inzake de aanleg van vier padelbanen om hiervoor deels garant te staan. In diezelfde maand kreeg het ook een positief bericht over de subsidie aanvraag via de BOSA-regeling. Het positieve advies over de business case van de padelbanen van SWS heeft de gemeente ook destijds ontvangen, waardoor zij bereid waren om samen met SWS garant te staan voor de lening die Shaile gaat afsluiten bij een bank. In september kreeg Shaile te horen dat ze de vergunning hebben gekregen voor de aanleg van de panelbanen.
Vervolgens werd Shaile in oktober overvallen door het feit dat gemeente Helmond, als enige gemeente in Nederland, rente vraagt voor garantstelling over de lening benodigd om de padelbanen aan te kunnen leggen, waardoor de business case onder druk kwam te staan. Gelukkig hebben zij hiervoor een extra financiering kunnen vinden.
Afgelopen november kreeg Shaile te horen dat de erfpacht-verlenging via de notaris geregeld moet worden. De signalen die wij hebben ontvangen vertellen ons dat er tot op heden nog geen datum is geprikt door de gemeente om dit af te handelen. Ook is de borgstelling door de gemeente nog niet juridisch afgewerkt.
Ondertussen is de rente voor een lening fors toegenomen. In de business case werd gerekend met een rente van 5%. Inmiddels is dit opgelopen tot 7%. Dit betekent in absolute bedragen dat Shaile over de gehele looptijd ruim 100.000 euro duurder uit zal zijn.
Op 17 februari 2023 zal de geldigheidsduur van het rapport van Stichting Waarborgfonds Sport aflopen. Als de gemeente niet ruim voor die datum heeft gehandeld dan is Shaile weer terug bij af en moet het opnieuw langs Stichting Waarborgfonds Sport om groen licht te krijgen op de aanvraag voor de padelbanen. Het is de vraag of de vrijwilligers van Shaile dit weer willen gaan doen.
Wij hebben hierbij dan ook de volgende vragen:

 1. Waarom vraagt gemeente Helmond, voor zover bekend, als enige gemeente in Nederland, rente voor borgstelling over leningen wanneer SWS al goedkeuring heeft gegeven? (Goedkeuring SWS houdt in dat de sportvereniging een goede business case heeft opgesteld inzake de terugbetaling van de lening aan de bank). Mocht deze regeling aangepast worden (zie motie Steun sportverenigingen bij versnelde verduurzaming) geldt dit dan ook voor Shaile?
 2. Waarom is er tot op heden nog geen datum geprikt door de gemeente om de erfpacht-verlenging af te handelen? Wanneer wordt dit verwacht?
 3. Waarom is er tot op heden de borgstelling juridisch nog niet afgewerkt? Wanneer wordt dit verwacht?
 4. Bent u op de hoogte van de impact op de sportvereniging en de vrijwilligers wanneer de garantstelling en de verlenging van de erfpacht niet voor 17 februari 2023 geregeld zullen zijn?
 5. Welke acties bent u van plan om te ondernemen zodat de garantstelling en de verlenging van de erfpacht ruim (zo’n 4 weken) voor 17 februari 2023 geregeld zijn? Daarna kan Shaile pas de vervolgstappen ondernemen waar ze ongeveer 1 maand voor nodig hebben.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 3 januari 2023 om 18:00:

Als ik die klachten zo lees en de antwoorden van het college vorig jaar lees over De Warande, dan hebben die weinig zin in padelbanen in Helmond. Weet iemand misschien waarom dat is?

Beantwoorden

@Alex, Padel staat momenteel op nummer één met betrekking tot de sport die het meeste geluidsoverlast veroorzaakt in Nederland. Wellicht dat het college weg wil blijven van de (mogelijke) weerstand van omwonenden bij de aanleg van de padelbanen.

Beantwoorden
Rick Koolen (Raadslid VVD)

@Rick Koolen (Raadslid VVD) op woensdag 4 januari 2023 om 13:36:

Nou, ik vind het geluid van de motorcrossbaan vervelender dan het geluid van de padelbanen, beide bij mij in de buurt.
In vogelvlucht, padelbaan: 300 meter, motorcrossbaan: 1,5 kilometer.
Ik bedoel maar.

Beantwoorden

@Twanneman op woensdag 4 januari 2023 om 15:38:

Ik bedoelde nummer één qua meeste meldingen over geluidsoverlast.

Beantwoorden
Rick Koolen (Raadslid VVD)

@Rick Koolen (Raadslid VVD) op woensdag 4 januari 2023 om 13:36:

Poeh! Dat wist ik niet.
Dank voor je antwoord!

Beantwoorden

Update 5:
Inmiddels heeft B&W besloten een gemeentelijke borgstelling aan TV Shaile te verlenen. Dat is een bedrag van 170.000 euro voor het realiseren van 4 padelbanen. De B&W-antwoorden op de raadvragen van de VVD (zie update 4) zijn er nog niet, maar daarmee is vraag 3 daarover nu in feite beantwoord.
Bij Tennis- en padelclub Espendonk werden 5 nieuwe bestuursleden benoemd. Bram Sprengers, Harrie van der Pol, Ron Smits, Stephan van der Heijden en Walter Lukassen vormen nu met voorzitter Leo Thielen en Luc Swinkels het nieuwe 7-koppige TPC-bestuur. Daarmee werden de 3 in december ontstane vacatures (zie update 3) snel vervuld.
Als de padelbanen bij TPC Espendonk op tennisbaan 5 en 6 worden aangelegd, in plaats van de nu beoogde tennisbaan 3 en 4, dan moet er een 61 meter lange geluidswal aangelegd worden om te voldoen aan de geluidsnormen. Dat liet het bestuur door Ambro-Advies onderzoeken. Desgevraagd ziet het bestuur dat als een onhaalbare want veel te dure oplossing.

Beantwoorden

Update 6:
B&W: voor 1 maart heeft Shaile een erfpachtovereenkomst
Hieronder staan de volledige antwoorden van B&W op de 5 schriftelijk gestelde raadsvragen van de VVD.

 1. Vraag: Waarom vraagt gemeente Helmond, voor zover bekend, als enige gemeente in Nederland, rente voor borgstelling over leningen wanneer SWS al goedkeuring heeft gegeven? (Goedkeuring SWS houdt in dat de sportvereniging een goede business case heeft opgesteld inzake de terugbetaling van de lening aan de bank). Mocht deze regeling aangepast worden (zie motie Steun sportverenigingen bij versnelde verduurzaming) geldt dit dan ook voor Shaile?
  Antwoord: Het leningen- en garantiebeleid is in november 2021 door de raad vastgesteld. De kern van het beleid is dat we als gemeente Helmond zeer terughoudend zijn met het aangaan van leningen en het verstrekken van garanties. We verstrekken leningen en garanties onder marktconforme voorwaarden en dat houdt in dat de geldnemer een renteopslag betaalt voor de garantie of lening. Dit geldt voor iedere aanvraag en ook bij eerdere aanvragen waarbij het SWS betrokken was, hebben we dit toegepast. De opslag geldt ter afdekking van het risico wat we als gemeente lopen; gemeenschapsgeld kan immers worden aangesproken.
  De motie is gericht op versnelde verduurzaming van bestaande sportaccommodaties die momenteel in financiële problemen komen door de hoge energielasten en geen of onvoldoende eigen middelen in kas hebben om hiervoor een lening af te sluiten.
  Het verzoek van Shaile betreft de aanleg van nieuwe banen.
 2. Vraag: Waarom is er tot op heden nog geen datum geprikt door de gemeente om de erfpacht-verlenging af te handelen? Wanneer wordt dit verwacht?
  Antwoord: Het dossier is in behandeling. De doorloopsnelheid is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Op dit moment is de overeenkomst aan de notaris verzonden en wordt gewerkt aan het opstellen van de akte. Hoe lang dit precies duurt, is niet van de gemeente afhankelijk. Het streven is om dit dossier zo spoedig mogelijk af te ronden (doch uiterlijk 28 februari 2023).
 3. Vraag: Waarom is er tot op heden de borgstelling juridisch nog niet afgewerkt? Wanneer wordt dit verwacht?
  Antwoord: Het college heeft inmiddels op 24 januari 2023 besloten in te stemmen met het aangaan van een borgstellingsovereenkomst ten behoeve van de lening van TV Shaile voor het aanleggen van de padelbanen.
 4. Vraag: Bent u op de hoogte van de impact op de sportvereniging en de vrijwilligers wanneer de garantstelling en de verlenging van de erfpacht niet voor 17 februari 2023 geregeld zullen zijn?
  Antwoord: We zijn op de hoogte van de impact voor de vereniging als er geen padelbanen kunnen worden gerealiseerd. De gemeente is in rechtstreeks contact met SWS over de procedure. SWS is op de hoogte van het collegebesluit betreffende de borgstelling en de planning van de erfpachtverlening. SWS heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn en 17 februari 2023 niet als een harde deadline te zien.
 5. Vraag: Welke acties bent u van plan om te ondernemen zodat de garantstelling en de verlenging van de erfpacht ruim (zo’n 4 weken) voor 17 februari 2023 geregeld zijn? Daarna kan Shaile pas de vervolgstappen ondernemen waar ze ongeveer 1 maand voor nodig hebben.
  Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen we naar het proces en de acties zoals die bij de beantwoording van voorgaande vragen zijn opgenomen.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *