Buiten is het 23 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.040 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
32reacties

Jochem van den Bogaard van D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over de verkeersveiligheid in de Heistraat. Dit naar aanleiding van de 2 ongelukken in die straat zaterdag en maandag.
Hieronder staan zijn raadsvragen (Question) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen zomer, net voor het zomerreces, is de gemeenteraad bijgepraat over het wijkversterkingsplan Binnenstad-Oost. Onderdeel van dit aanvalsplan was de aanpak van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de Heistraat en omgeving. In dit plan staat vermeld dat uiterlijk in oktober duidelijk zou worden welke verkeersmaatregelen hier genomen worden om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot op heden hebben wij hier nog niks van vernomen. D66 heeft tijdens deze bijeenkomst in juli aangegeven dat de verkeersveiligheid in de Heistraat ons grote zorgen baadt en dat wij hier graag snel actie op genomen zien worden. Grondige maatregelen, zoals tijdelijke flitspalen of hoge drempels, moeten hierbij niet geschuwd worden.
F: Harrie FotografieOp dit moment wordt de Heistraat veelvuldig gebruikt als racebaan en vinden er regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties plaats met (bijna-) ongelukken. De afgelopen week hebben twee verkeersongevallen kort na elkaar plaatsgevonden in de Heistraat. Dit laat nogmaals de noodzaak van verkeersmaatregelen zien. Op 14 januari staat er een verdiepingsgesprek c.q. informatieve sessie gepland over veiligheid. Het wijkversterkingsplan Binnenstad Oost/Heistraat is hier ook onderdeel van. Gezien de impact en de urgentie van dit onderwerp vindt onze fractie het toch van belang om deze vragen op dit moment al te stellen. D66 Helmond heeft, vooruitlopend op de bijeenkomst van 14 januari, de volgende vragen:

 1. Is het college van B&W het met ons eens dat het nemen van verkeersmaatregelen in de Heistraat bittere noodzaak is en urgentie verdient?
 2. Welke snelheid beperkende verkeersmaatregelen worden er genomen in de Heistraat?
 3. In hoeverre zijn omwonenden betrokken bij het bepalen van de verkeersmaatregelen in de Heistraat?
 4. Binnen welke termijn zijn deze verkeersmaatregelen te verwachten?

In de reacties hieronder staat een update.

32 reacties:

Ik vanmiddag ook wilde over steken komt auto aan zeker 50 km ik liep gewoon door ik dacht rij me maar om ver het is hier 30 km .en hij remde af in de Heistraat 😡😈😷

Beantwoorden

Worden ze éindelijk wakker? Ik woon nu 2 jaar hier in Helmond en na 3 maanden had ik al in de gaten dat dit het het F1 circuit van Helmond is… 🤦‍♀️🤦‍♀️

Beantwoorden

Eindelijk na jaren van ellende gaan de oogjes (een klein stukje) open

Beantwoorden

Wij liepen er vanmiddag en schrok me rot …..
Zo hard rijden en dan vol op de rem met piepende banden omdat er iemand van rechts komt! En gewoon vol gas weer boven op je voorliger rijden. En dan zie je dat het gewoon personeel is van een shoarma zaak daar . Niet normaal zo hard dat ze rijden ! Ook al ken je de weg 😖😡

Beantwoorden

Wordt tijd hier! Ben gewoon bang als me kleindochter hier is dat ze uit mn handen vliegt

Beantwoorden

Niet alleen de in de heistraat, toon van de laarstraat is ook een racestraat voor vele

Beantwoorden

Eenrichtingsverkeer van maken en de fietspad van de hurksestraat doortrekken naar de markt en meteen binderseind aanpakken das ook een gevaarlijk punt. Of Heistraat een autovrije winkelstraat van maken.

Beantwoorden

Dan ook maar meteen de Bakelsedijk meenemen want daar scheuren ze net zo hard doorheen.

Beantwoorden

De heistraat wordt inderdaad als een racebaan gebruikt, zelfs in de zijstraten. Hierdoor zijn er veel ongelukken gebeurd, bij een van de laatste gevallen is er zelfs een persoon overleden. Hier moet er echt een einde aan komen. Flitspalen, verkeerslichten, hogere drempels of een eenrichtingsweg waar de motorrijtuigen als gast mogen rijden zal de ongelukken en racers verminderen. Ik hoop dat er z.s.m. wat gaat veranderen.

Beantwoorden

eenrichtingsverkeer van maken en die lui die dubbel geparkeerd staan auto afnemen

Beantwoorden

Ja, maak er eenrichtingsverkeer van, geen tegenliggers meer, dat zal ze afremmen…..

Beantwoorden

Wat goed dat deze vragen worden gesteld want de Heistraat is te druk en onveilig. Gedrag is helaas moeilijk te veranderen dus maatregelen zijn hard nodig. Wat m.i. kan bijdragen is om vanaf hoek Trekpleister / kapper tot hoek appartementen bij Lidl de weg te vervangen door voetgangersgebied. Auto’s rijden bij de kapper het plein op en via de andere kant er weer af. Dan kunnen mensen veilig winkelen op het winkelplein en veilig oversteken naar Trekpleister en de Poolse supermarkt. En verder de straat en zijstraten zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer maken. En kijk meteen ook naar de overlast van vrachtverkeer i.v.m. lossen van vracht bij de winkels. De vrachtwagens staan met lopende motoren minutenlang op straat. Naast het drukke verkeer veroorzaakt ook dat heel veel uitstoot van fijnstof.

Beantwoorden

Verander heel die straat en wijk probleem opgelost weg met die rotzooi daar!!!! Net als ze bij helmond west Doen kunnen ze dit ook netjes opruimen!!! 🙂

Beantwoorden

Dat vind ik een goed idee om te beginnen met een oplossing voor de ongelukken. Zoals flitsers camera’s of van die elektrische borden die laten zien hoe hard je rijdt. 😉👍😊

Beantwoorden

grote zandbak van maken kennen er kamelen races gehouden worden in de straat van het sprookje van 1001 nachten

Beantwoorden

@Buurtbewoner op woensdag 16 december 2020 om 22:55:

helemaal mee eens. Groot deel veranderen in voetgangersgebied c.q eenrichtingsverkeer en bepaalde stukken autoverbod. Kwestie van aanpakken en wennen. En natuurlijk………..HANDHAVEN!

Beantwoorden

Inderdaad handhaven, maar dat zie je nooit daar. Ga er heen op een zaterdag en je kunt aan de lopende band boetes uitschrijven. Afgelopen week was er een kind aangereden door een man zonder rijbewijs, die moet keihard gestraft worden maar dat zal wel weer niet. Door niet hard te straffen blijft dit gedrag voortduren.

Beantwoorden

Leg ten eerste normale drempels aan ipv die stomme bulten, blijft iedereen wellicht aan de eigen kant van de weg 😉

Beantwoorden

1 grote ellende rij nog liever om😅😅😅🤫

Beantwoorden

@Martijn van Dalen op zondag 20 december 2020 om 08:56:

Klopt Martijn, dat zie je vaak bij die ronde drempels, waardeloze dingen.

Beantwoorden

Veel beloven, weinig geven, dat doet de Helmonder in vreugde leven!!!! In Helmond laten ze zich allemaal voor de gek houden door de ambtenaren die voornamelijk in de oranjebuurt wonen. En die??? Die houden hun eigen straatje wel schoon. Waarmee ik vooral de bachlaan bedoel.

Beantwoorden

Er zouden toch in Helmond geen stempels (punaises) meer bijkomen ?!

Beantwoorden
LEV Scootmobielcursus

Update:
Reflecterende strips op trottoirbanden, nieuwe parkeerbeleid en een pilot om verkeersveiligheid in de Heistraat te verbeteren

foto: Harrie FotografieDat en meer liet B&W weten in reactie op de raadsvragen die D66 half december stelde en vanmiddag werden doorgestuurd. Hieronder de volledige antwoorden voorafgegaan door een inleiding van B&W:

De aanpak van de verkeersproblematiek in de Heistraat maakt onderdeel uit van het Versterkingsplan Binnenstad Oost. Het doel van het versterkingsplan is om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied aan te pakken en daarbij neemt de Heistraat een belangrijke plek in. De problematiek in de Heistraat en omgeving kent vele facetten, zoals jeugdproblematiek, verkeersoverlast en ondermijnende criminaliteit. Om het gebied leefbaarder te maken moeten al deze facetten in samenhang worden bezien. Sinds de vaststelling van het Versterkingsplan Binnenstad-Oost 2020-2022 zijn hierin al vele stappen gezet.
Veranderingen op de Heistraat hebben hun weerslag op alle beleidsterreinen, van veiligheid tot wonen en verkeer. Daarom is het van belang om integraal over veranderingen na te denken en hierin ook de kennis en ervaringen van bewoners, gebruikers en andere betrokkenen mee te nemen.
Uw bovenstaande vragen gaan specifiek over de verkeersveiligheid en verkeersoverlast in de Heistraat. Het doen van aanpassingen in de verkeerssituatie maakt, zoals hierboven al is aangegeven, onderdeel uit van het integrale Versterkingsplan voor het gebied. Inhoudelijk zijn de verkeersmaatregelen één stap in de juiste richting, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat er nog een groot aantal stappen moet volgen. Een eenvoudige en pasklare oplossing is niet te geven. Wel kunnen we stellen dat een van de belangrijkste onderdelen de aanpak van gedrag in de wijk is, waaronder hinderlijk/gevaarlijk weggedrag. Dit vergt een lange adem en inzet vanuit meerdere beleidsterreinen en – niet te vergeten – de bewoners en gebruikers van het gebied. Ook handhaving speelt hierin een rol.

 1. Vraag: Is het college van B&W het met ons eens dat het nemen van verkeersmaatregelen in de Heistraat bittere noodzaak is en urgentie verdient?
  Antwoord: Het college betreurt de verkeersongevallen van de afgelopen tijd. De verkeersveiligheid in de Heistraat krijgt in het Versterkingsplan Binnenstad-Oost extra aandacht. Voor een zo groot mogelijk effect wordt dit integraal in samenhang met andere thema’s opgepakt. Ook hebben we oog voor de hoge parkeerdruk en het dubbelparkeren. Dit komt aan de orde in het nieuwe parkeerbeleid dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
 2. Vraag: Welke snelheid beperkende verkeersmaatregelen worden er genomen in de Heistraat?
  Antwoord: Onderstaande mogelijkheden zijn hiervoor onderzocht:
  • Drempels zijn ongewenst omdat deze moeilijk inpasbaar zijn en vanwege de afwatering. Als alternatief hiervoor zijn punaises (kleine, rond drempels) voorgesteld. Het draagvlak daarvoor bleek onvoldoende.
  • Als het donker is en op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond gebeuren de meeste ongelukken. Om extra aandacht te vestigen op de kruisingen zijn reflecterende strips op trottoirbanden bij kruisingen aangebracht.
  • Om snelheidsexcessen tegen te gaan onderzoeken we momenteel of een pilot met een verkeersdoseerlicht gedaan kan worden.
 3. Vraag: In hoeverre zijn omwonenden betrokken bij het bepalen van de verkeersmaatregelen in de Heistraat?
  Antwoord: Bij de start van het Versterkingsplan Binnenstad-Oost is contact gezocht met alle belanghebbenden. Deze belanghebbenden zijn op verschillende wijzen en momenten in het plan aangehaakt. Bijvoorbeeld via een wijkschouw met de wijkraad, straatvergaderingen met de burgemeester en door gesprekken met wijkprofessionals. Deze partijen blijven we betrekken.
 4. Vraag: Binnen welke termijn zijn deze verkeersmaatregelen te verwachten?
  Antwoord: De reflecterende strips zijn in maart aangebracht. Voor het verkeerslicht loopt het onderzoek nog. Bij een positieve uitkomst zal de plaatsing zo snel mogelijk plaatsvinden. Eventuele overige maatregelen vloeien voort uit de herijking van de integrale visie voor de Heistraat, een proces wat samen met betrokkenen zal worden doorlopen. Voor de zomer wordt gestart met de herijking. Op basis van de nieuwe visie wordt medio 2021 duidelijk welke activiteiten en maatregelen hieruit voortvloeien.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 12 april 2021 om 16:30:

Wordt is tyd een levens gevaarlijke straat

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 12 april 2021 om 16:30:

Fijn dat er iets gebeurt, maar met die maatregelen zal er de komende jaren weinig veranderen aan het door de Heistraat scheuren.

Beantwoorden

Je kunt hem beter de Helstraat noemen ipv de Heisstraat.. je mag blij zijn als je onbeschadigd uit de straat komt… we proberen altijd die straat te ontwijken omdat er totaal niet aan de regels gehouden wordt.. auto’s parkeren op de weg, als parkeerplaatsen vol zijn.. mensen steken gewoon over, zonder te kijken.. ze rijden heel hard , en zo kan ik nog heel lang doorgaan…

Beantwoorden

Drempels moeilijk inpasbaar en ivm afwatering….. dan moet je deze plaatsen:

Geheid dat er zachter gereden wordt en héél makkelijk inpasbaar en weinig tot geen effect op afwatering.

Waar een wil is is een weg!

Beantwoorden

Gewoon een bord neer zetten dat je er niet stil mag gaan staan met je auto. En iedereen die het toch doet een boete geven. Dan is het probleem zo opgelost.
En ohja en voor elke winkel staat 30 man op de stoep. En de bejaarden lopen van ellende met hun rollator op de straat. Dat moet ook echt anders.

Beantwoorden

De grootste gevaren – uit ervaring als ik er rijd – zijn:
1) Dubbelparkeren voor laden/lossen/buurten met elkaar
2) Snelheid, met name van de ‘Golfjes’ en scooters met jongelui,
3) Onverwachte handelingen zonder fatsoenlijk te kijken of dat kan: portieren openen, straat oversteken, afslaan of de weg oprijden uit een parkeervak zonder richting aan te geven.

Er moest overdag en ‘s avonds een agent heen en weer fietsen, never a dull moment. En zijn/haar salaris wordt dik terugverdiend als lik op stuk iedere overtreding meteen wordt beboet.

Beantwoorden

@Erik op maandag 12 april 2021 om 18:46:

Je hebt helemaal gelijk met je agent-oplossing. Maar daar zal de politiek eerst een jaar of meer over moeten vergaderen. 🙁

Beantwoorden

• Als het donker is en op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond gebeuren de meeste ongelukken. Om extra aandacht te vestigen op de kruisingen zijn reflecterende strips op trottoirbanden bij kruisingen aangebracht.

Hahaha, een lachertje, woon in de Heistraat, maar dit is bij kruising waar wij wonen, helemaal niet aangebracht.

Weer loze praat van de gemeente Helmond, zoals zo vaak.

Beantwoorden
Gerald van Kerkhoff

Jongens, serieus😂
Verkeersdoseerlichten 🤔
Doe mij een tijltje😂😂😂

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *