45reacties

Q&A: Vertrekt de laatste ambulancepost?

Martijn Rieter van Helder Helmond stelde schriftelijke vragen aan B&W over het mogelijke vertrek van de enige Helmondse ambulancepost. Die is nu gevestigd op de Lagedijk op het industrieterrein.  
Hieronder staan zijn 5 ingediende raadsvragen (Question) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Via diverse bronnen hebben wij berichten ontvangen over het mogelijke vertrek van de laatste ambulancepost uit Helmond. Voor zover wij begrijpen uit de berichtgeving is de huidige locatie (de plek) nog geschikt om aan de aanrijtijden te voldoen. Echter voldoet het bestaande pand niet meer aan de moderne eisen van een ambulancepost. De kosten om deze locatie geschikt te maken zouden vele miljoenen zijn. Hierdoor lijkt de GGD ervoor te kiezen Helmond te verlaten voor één of twee goedkopere en modernere locaties buiten Helmond.
Aangezien wij de veiligheid en professionele zorg voor onze inwoners hoog prioriteren stellen wij u de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het voornemen van de GGD Brabant-Zuidoost om de ambulancepost uit Helmond te verplaatsen?
  2. Is er aan de gemeente Helmond het verzoek gedaan mee te denken en te ondersteunen in de realisatie en behoud van een geschikte ambulancepost in Helmond?
  3. Wij hebben begrepen dat dit per 2026 wordt uitgevoerd. Er lijkt dus nog voldoende tijd om mogelijkheden binnen Helmond te bekijken. Ziet u hier een rol voor de gemeente Helmond om de ambulancepost voor de stad te behouden? M.a.w. bent u bereid hier proactief met de GGD Brabant Zuidoost over in gesprek te gaan?
  4. Uit de berichtgeving blijkt dat Laarbeek en Lierop geschikte alternatieve locaties zouden kunnen zijn. Hiermee worden de aanrijtijden voor onze binnenstad zeer kritisch. Zeker in de wetenschap dat de aanrijtijden in onze regio nu niet overal gehaald worden. Hoe zorgt u dat eventuele verplaatsing van de ambulancepost de aanrijtijd niet verslechterd voor de inwoners van kwetsbare wijken?
  5. In 2018 is door de GGD Brabant-Zuidoost de huisvesting van de Ambulancedienst aangepast op basis van het spreidings- en beschikbaarheidsplan van het RIVM. Dit omdat daarvoor de aanrijtijden niet altijd gehaald werden. Erkent u het risico dat nieuwe verplaatsingen gevolgen hebben voor de aanrijtijd naar de inwoners van Helmond?

In de reacties hieronder staan updates.