Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.412 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

36reacties

VVD, Helder Helmond, CDA en Forum voor Democratie stelden schriftelijk vragen aan B&W over de gang van zaken rondom de besluitvorming inzake de 1 miljoen euro voor het vergroenen van 4 wijken. Want had de aannemer de opdracht (het zogenoemde Miljoen voor Groen) al niet gekregen vóór de raadsvergadering van dinsdag 27 september daarover. Een debat dat daarom dan in feite nutteloos was? Die 5 kwartier durende behandeling kun je vanaf minuut 39.35 hier terug te kijken.
Hieronder staan de 6 door deze 4 oppositiepartijen ingediende raadsvragen (Questions). Die worden voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 27 september 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond in meerderheid besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een impuls in de openbare ruimte in de wijken; Helmond Noord, -Oost, -West en Binnenstad. Aan de besluitvorming ging een hevig debat vooraf waarbij onze fracties een alternatief voorstel hebben ingediend. De meerderheid heeft echter anders besloten. Dat is democratie.
Een dag na de raadsvergadering kregen wij informatie dat reeds vóór de raadsvergadering van 27 september e.e.a. al was gegund, uitbesteed en dat de werkzaamheden al liepen. Dat is voordat de gemeenteraad een formeel besluit had genomen. Onzes inziens is dit niet de juiste volgorde. Vervolgens zijn onze fracties gaan zoeken in de besluiten van B&W. In raadsvoorstel 62 (pdf) wordt gesproken over een collegebesluit van 24 mei 2022. Dat besluit is door ons niet aangetroffen op de site van de gemeente Helmond.

 1. Klopt het dat de opdracht al was vergeven aan een aannemer? Wij ontvangen graag op schrift de betreffende besluitenlijst (24 mei 2022).
 2. Kunt u ons aangeven op welke datum het college een uitvraag heeft gedaan aan ondernemers om in te schrijven voor dit enorme project?
 3. Is hier sprake geweest van Europese aanbesteding en zo ja hoe ziet die er uit? Wij ontvangen graag een afschrift?
 4. Kunt u ons aangeven welke aannemers hebben ingeschreven voor de opdracht en op welke datum dat deze door het College is vergund
 5. Wanneer beginnen de werkzaamheden en op welke datum heeft het College daartoe opdracht gegeven? Wij ontvangen graag de schriftelijke stukken daaromtrent.
 6. In het raadsbesluit spreekt uw college over informatie die is verstrekt aan de wijkraden. Wij ontvangen graag de afschriften hiervan.

in de reacties staan updates.

36 reacties:

Limburgse praktijken in Helmond….

Beantwoorden

Cda praktijken.

Beantwoorden

Indien dit klopt is dit een totale minachting naar de raad. Motie van wantrouwen naar B en W is dan onvermijdelijk.

Beantwoorden

Er moet wel beter omgegaan worden met het groen, dus schoffelen wanneer het droog is en niet nat zodat het onkruid weer meteen teruggroeit. Geen plantjes zetten onder een boom waar het altijd droog is. Planten zover terugsnoeien zodat de aarde weer zichtbaar wordt en er weer onkruid kan groeien.

Beantwoorden

Idioot besluit van de Gemeente Helmond

Beantwoorden
Lies van de Westerlo

Is de raad wel bevoegd tot deze aanbesteding en zo het college buiten spel te zetten. Vreemde gang van zaken mijn inziens

Beantwoorden

@ Kasper de Roo

Volgens mij begrijp je niet helemaal hoe het ( hoort) te werken.
De Raad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Dit soort zaken dienen dus door de Raad goedgekeurd te worden.
Dat is hier niet zo gegaan, want de gemeente ( lees coalitie) had alles al uitbesteed voordat er een Raadsbesluit was!

En dat mag dus niet he in onze democratie. Dus wat ik NIET begrijp is dat onze volksvertegenwoordigers op het pluche niet witheet en razend zijn door deze schoffering door het college. Dit is meer dan genoeg om een college naar huis te sturen! Zie de terechte reactie van Peter Klomp!

Beantwoorden

@Yasmine op zaterdag 8 oktober 2022 om 13:58:

Misschien wachten de vragenstellers even de antwoorden af. Het staat namelijk een beetje onprofessioneel om witheet te worden als daar geen reden voor blijkt te zijn.

Beantwoorden

@ Sander Lam

Getriggerd door jouw reactie ben ik via de link het betreffende raadsdebat gaan volgen. Dat was dus een stevige discussie, met ( vind Ik) overwegingen van VVD en CDA om dit incidentele geld hier niet aan uit te geven gezien de crisis waarin we ons bevinden( vrij vertaald). Een wijze insteek vind ik gezien de zeer onzekere tijden waarin we ons bevinden.

Nu terug naar jouw reactie: Die is toch ronduit raar? Dat je insinueert dat er eigenlijk ook al helemaal geen reden is om überhaupt vragen te stellen na zo’n debat? Heb jij dit debat eigenlijk zelf wel gezien?

Ik begrijp absoluut jouw reactie niet. De vragen die gesteld zijn door de betreffende fracties zijn duidelijk en helder.

Het lijkt me, met de genoemde data voor aanbestedingen en uitvoer niet zo moeilijk voor het college om dit te weerleggen.

Maar wat nou ( en dat begrijp ik dus uit de vraagstellingen) als er wel al was -aanbesteed voor die raadsvergadering van 27 sept j.l?

Dan is de Raad dus fout geïnformeerd, en dat is een politieke doodzonde ( vroeger 🙄 dus voor Rutte 1,2,3,en4)

Ik denk dat je bekend bent met het feit dat Helmond al jarenlang de laagste opkomst cijfers heeft bij de verkiezingen ( van wat dan ook).

Hoe, ja hoe??? zou dat nou komen als je al het bovenstaande leest?

Nou ja weer, Sander Lam, met je zalvende woorden…het zal allemaal wel niks zijn, storm in een glas water etc etc.

Wat nou als het wel waar is? Wat ga je dan zeggen?

Waarschijnlijk dat ik het allemaal niet goed gelezen heb! Dat het aan mijn interpretatie ligt, dat ik te kort door de bocht ben, etc. etc.

We wachten de antwoorden in spanning af, en ik ben daarna benieuwd naar jouw reactie!

Beantwoorden

Vergroenen van binnenstad en andere wijken, voor 1 miljoen euro? Deze coalitie bouwt juist Noord, Oost, West en Binnenstad vol en dus verdwijnt er (voor miljoenen) aan bestaand groen. Blijf af van wat er is. Ontgroenen en vergroenen tegelijk … wat is daar de logica van?
Overigens is het ook interessant te weten aan welke partij eea werd toebedeeld.

Beantwoorden

@Yasmine op zondag 9 oktober 2022 om 15:49:

Als er een signaal binnenkomt dat een opdracht al is gegeven nog voor het besluit daartoe genomen is, dan roept dat vragen op. Volkomen terecht dat die vragen nu gesteld zijn, in lijn met de controlerende taak van de raad.

Maar nu die vragen gesteld zijn, is het zaak op de antwoorden te wachten alvorens conclusies te trekken. Misschien zit het anders in elkaar dan hoe degene die het signaal afgaf het heeft begrepen.

De vragenstellers merken op “In raadsvoorstel 62 (pdf) wordt gesproken over een collegebesluit van 24 mei 2022. Dat besluit is door ons niet aangetroffen op de site van de gemeente Helmond.” Ook hier kan ik wel een verklaring voor bedenken waar ik niet witheet van word. Maar dat is speculeren en daar houd ik niet van.

Buiten dat ene signaal en die verwijzing naar een onvindbaar collegebesluit zijn er geen aanwijzingen dat de raad is gepasseerd.

Ik zeg niet dat het niet waar is, ik zeg alleen dat je niet te snel conclusies moet trekken.

Beantwoorden

‘t riekt wel, en weer vanaf links..

Beantwoorden

@ Theo

Logisch verhaal, maar wie was de de partij waaraan dit werd toebedeeld?

Beantwoorden

@Roland op vrijdag 7 oktober 2022 om 17:51:

Linkse praktijken. Enkel de rechtse partijen bedrijven zuivere en fatsoenlijke politiek. Gelukkig heeft links de nieuwe bestuurscultuur met nog meer achterkamertjes.

Beantwoorden

@ Sjef

Nou Sjef, zoals ik het bekijk zijn er toch wel bijzonder vreemde move’s van zowel links als rechts ( geweest).

Waar het om gaat is dat de Helmondse politiek weer gedragen moet worden door de bevolking. En dat is op dit moment niet zo.

Dat komt misschien sommige politieke partijen goed uit. Maar het zal toch de stem van het volk moeten zijn om hier verandering in te brengen! Alleen als het volk zich uitspreekt kan er verandering ontstaan, ook in Helmond!

Groetjes🙃

Beantwoorden

Helmond is een van de smerigste steden van Nederland. De Traverse is hoofdoorzaak nummer 1. Mensen leven duidelijk korter in Helmond dan in de rest van Nederland door de smerige lucht. Er zijn heel veel mensen met luchtwegproblemen. Vervolgens geven we 3 miljoen uit aan het onder de grond brengen van de helft van de hoogspanningskabels in Brandevoort, wat niks uithaalt. De cijfers van het RIVM laten dat zien. Nu nog meer dan 1 miljoen aan groen ( of groenonderhoud ) . Ik zeg net als velen: doe iets aan die smerige Traverse en snel. Utrecht, Maastricht, Best en vele anderen gingen ons voor.
Hoe langer we dit uitstellen hoe duurder het wordt.
Verder denk ik dat we de 11 miljoen coronagelden hard nodig zullen hebben, we zijn er nog niet vanaf. Laat de termen links en rechts nou eens weg en kijk naar leefbaarheid, realisme en transparantie.

Beantwoorden

@Louis van de Werff op donderdag 13 oktober 2022 om 12:44:

Groen is toch bevorderend voor de leefbaarheid ?

Beantwoorden

@Louis van de Werff op donderdag 13 oktober 2022 om 12:44:

Je weet dat groen bijdraagt aan:
– Afvang van fijnstof
– Klimaatadaptatie (meer drainage richting grondwater en minder hitte in de zomer)
– Leefbaarheid (geestelijk welbevinden)
– Minder geluidshinder
– Meer biodiversiteit (meer insecten, daardoor ook meer vogels, etc.)

Verder eens dat we van de Traverse af moeten, maar dan zul je wel eerst de knelpunten op de Helmondse ring weg moeten nemen (met name de Julianalaan). Helemaal verwijderen lijkt me een betere oplossing dan ondertunnelen namelijk, ook om het doorgaande verkeer te weren. Verder betaalt dat zichzelf, want die grond midden in het centrum is gewild.

Wat de Coronagelden betreft, dat wordt toch een beetje koffiedik kijken. Want aan de ene kant zijn we er nog niet vanaf, maar aan de andere kant volgt het virus een natuurlijke ontwikkeling richting minder dodelijke varianten. Ik voorspel dat we uiteindelijk een beetje richting een situatie gaan zoals die in Azie vaak al normaal is. Als je iets onder de leden hebt draag je daar een mondkapje om anderen niet te besmetten. Een nieuwe lockdown zie ik eigenlijk niet snel meer gebeuren nu.

Beantwoorden

@michiel @han. Ik heb niks tegen groen, ik ben er juist voor. Dus qua “groen”hebben jullie gelijk. Maar de prioritering is in mijn ogen helemaal verkeerd. Het lijkt wel een soort pleisters plakken. De Traverse is een doorn in het oog en de problemen omtrent verkeer worden alsmaar vooruitgeschoven.

Beantwoorden

@ Louis van de Werff

Dus ik begrijp dat U bedoeld dat de miljoenen (11?) coronagelden moeten naar het probleem de traverse ?
Niet de 3 miljoen naar weghalen van de hoogspanningsmasten en de 1 miljoen naar bevorderen van groen ?
Alles op alles voor de traverse ?

Rest me wat vragen ….. In kader van constructief positief meedenken.
Wat zou dat totaal gaan kosten die traverse weghalen ?
En vervolgens ook de daarbij hordende verkeersproblematiek oplossen in en rondom de stad.
Hebben we dan vervolgens ook alles uitgegeven ?
En is er weinig tot geen reserve die we volgens U nog hard nodig hebben ?

Beantwoorden

College van B&W en gemeenteraad

Een gemiste kans om met de 1 miljoen een “win win situatie” voor elkaar te krijgen namelijk als volgt :

1. Had de 1 miljoen verdeeld onder de woonwijken in Helmond die het betreft :

in combinatie met

2. een participatieplan inhoudende dat de inwoners van die woonwijken zelf, in overleg met – en middels zelf “de handen uit de mouwen” plannen maken voor de vergroening – verbetering van de wijk.

Uitgangspunt meer sociale betrokkenheid en het wordt zo niet voor maar het wordt door de inwoners bedacht en uitgevoerd.

Beantwoorden

@jw de rijk, het geld gaat juist naar de ‘kwetsbare’ wijken en in samenspraak met wijkraden in omwonenden. Met ruimte voor inwoners om zelf
Mee te doen bij het onderhoud. Of bedoel je dat niet?

Beantwoorden

De bij vraag 1 gevraagde besluitenlijst van de vergadering van B&W op dinsdag 24 mei 2022 is inmiddels boven water.
Zie agendapunt 7 van https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2022/10/Besluitenlijst-Openbaar-2022-05-24-BW-Helmond.pdf.

Beantwoorden

Update 1:
B&W: ‘Miljoen voor Groen’ ná betreffende raadsvergadering aanbesteed
Panhuijzen Groen uit Deurne kreeg op 20 oktober van B&W de opdracht voor het vergroenen van de 4 wijken. Vóór de raadsvergadering van 27 september was de opdracht (ter waarde van 624.839 euro) dus nog niet aanbesteed. Dat laat het stadsbestuur onomwonden weten in de beantwoording van de raadsvragen die VVD, Helder Helmond, CDA en Forum voor Democratie stelden. Ook de door deze oppositiepartijen gevraagde documenten werden daarbij vrijgegeven.
Hieronder staan de volledige antwoorden van B&W op de 6 gestelde vragen: 

 1. Vraag: Wij ontvangen graag op schrift de betreffende besluitenlijst (24 mei 2022)? Klopt het dat de opdracht al was vergeven aan een aannemer?
  Antwoord: Nee, dit klopt niet. Op 24 mei 2022 is er geen opdracht voor de uitvoering gegeven aan een aannemer (zie verder het antwoord op vraag 4). Bijgevoegd treft u de besluitenlijst van 24 mei 2022 (pdf) aan, waar u om heeft verzocht.
 2. Vraag: Kunt u ons aangeven op welke datum het college een uitvraag heeft gedaan aan ondernemers om in te schrijven voor dit enorme project?
  Antwoord: De datum van uitnodiging was op 18 juli 2022 om 16:43 uur.
 3. Vraag: Is hier sprake geweest van Europese aanbesteding en zo ja hoe ziet die er uit? Wij ontvangen graag een afschrift?
  Antwoord: Nee, het drempelbedrag valt onder de Europese aanbestedingsgrens. Er is hier sprake van een meervoudige onderhandse aanbesteding op de laagste prijs. Er zijn vier aannemers gevraagd om in te schrijven. Er wordt gewerkt met CTM Software. Daar staat de aanvraag in en aannemers krijgen dan een verzoek tot inschrijving (zie de RFQ (pdf) en Inkoopstartformulier (pdf)).
 4. Vraag: Kunt u ons aangeven welke aannemers hebben ingeschreven voor de opdracht en op welke datum dat deze door het College is vergund?
  Antwoord: Er zijn vier inschrijvingen geweest. Wij kunnen om privacyredenen niet melden welke andere aannemers zich hebben ingeschreven. Het college heeft op 20 oktober jl. in ieder geval de opdracht gegeven aan aannemer Panhuijzen.
 5. Vraag: Wanneer beginnen de werkzaamheden en op welke datum heeft het College daartoe opdracht gegeven? Wij ontvangen graag de schriftelijke stukken daaromtrent.
  Antwoord: Zoals eerder aangegeven heeft het college op 20 oktober jl. opdracht gegeven aan aannemer Panhuijzen (zie de Panhuijzen-gunning(pdf)). De eerste ‘bouwvergadering’ vindt op 2 november a.s. plaats. In die vergadering wordt de verdere planning besproken.
 6. Vraag: In het raadsbesluit spreekt uw college over informatie die is verstrekt aan de wijkraden. Wij ontvangen graag de afschriften hiervan.
  Antwoord: Onze wijkadviseurs hebben de informatie mondeling gedeeld tijdens de verschillende wijkraadvergaderingen
  in maart en april 2022.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 8 november 2022 om 14:45:

Altijd interessant hoe totaal verschillend objectieve feiten kunnen worden geïnterpreteerd. Daar valt in mijn ervaring altijd iets van te leren, als je maar niet uitgaat van je eigen gelijk of kwade bedoelingen van de ander.

Ik ben benieuwd wat er volgens de vragenstellers valt te leren uit de tegenstelling tussen het beeld dat hun informatiebron schetste en de bovenstaande antwoorden van de gemeente op hun vragen.

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 9 november 2022 om 19:43:

Eind november staat het op de agenda van de gemeenteraad. Dan bespreken we het verder verloop. De aangeleverde stukken leveren in ieder wel stof op om hier nog even over door te praten. De vragenstellers gaan na de begroting dit verder voorbereiden.

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@CDA fractie Helmond op woensdag 9 november 2022 om 19:59:

Dank voor de snelle reactie. Ik wens alle betrokkenen een constructieve dialoog toe.

Beantwoorden

@CDA fractie Helmond op woensdag 9 november 2022 om 19:59:

“Een dag na de raadsvergadering kregen wij informatie dat reeds vóór de raadsvergadering van 27 september e.e.a. al was gegund, uitbesteed en dat de werkzaamheden al liepen.” Het kan natuurlijk zijn dat jullie informatie onjuist was…
Ook mijn interesse heeft dit. Kun jullie nu al meer vertellen of moeten we nog een paar weken wachten?

Beantwoorden

Update 2:
Groene opfrisbeurt in Helmond Noord, Oost, West en Centrum gestart
De gemeente is nu daadwerkelijk gestart met het verbeteren van het openbaar groen in de wijken Noord, Oost, West en Centrum. Daarvoor trekt de gemeente in totaal 1 miljoen euro uit. Want de gemeenteraad (minus VVD, Helder Helmond, CDA en Forum voor Democratie) stemde 2 maanden geleden in met dat ‘Miljoen voor Groen’. Om de start in te luiden plantte wethouder Arno Bonte vandaag 5 hortensia’s in het Hortensiapark in Helmond Oost.
Het verbeteren van de beplanting gebeurt in stappen. Dit jaar wordt in Helmond Oost en Helmond West gestart. De gemeente verwacht dat eind volgend jaar alle 4 wijken een groene opfrisbeurt hebben ondergaan. “In deze wijken is te lang niet geïnvesteerd in de openbare ruimte. Met de vergroening maken we een forse inhaalslag”, vindt GroenLinks-wethouder Bonte.
In totaal worden in de 4 wijken zo’n duizend plantsoenen en groenstroken aangepakt. Op een aantal plaatsen worden alleen de dode planten vervangen door nieuwe. Op andere plekken worden nieuwe planten en bloemen aangeplant. Sommige plantsoenen of groenstroken worden ook vergroot.
“De vergroening zorgt niet alleen voor een frissere uitstraling van de wijken” zo laat de gemeente in haar persbericht weten. “Op plaatsen met meer groen wordt het in de zomer minder warm en trekt het regenwater sneller de grond in. Wanneer het veel regent, is er daarom minder snel wateroverlast. Ook zorgt meer groen voor een grotere biodiversiteit. De natuur is een zichzelf herstellend systeem dat ons continu voorziet van voedsel, water, grondstoffen en schone lucht. Natuur en groen dragen ook bij aan de gezondheid van omwonenden.”
Vincent Knoops maakte de bijgaande foto.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 22 november 2022 om 19:16:

Heb ze vanmiddag inderdaad zien lopen in het Hortensiapark en gezien dat de foto werd gemaakt. Had echt zoiets van ‘wie zijn dat nu weer?’

Beantwoorden
Claudia Schoormans-van Breda

@Claudia Schoormans-van Breda op dinsdag 22 november 2022 om 21:03:

Bianca Clerx van het ED hielp je zojuist nog een beetje verder met wie wie is:

“Wil iemand mij instructies geven?”, vraagt wethouder Arno Bonte. Met een schop in de hand staat hij in een perkje. Jan van Ravensberg en Antonia Fautngiljanan van de wijkraad Helmond-Oost kijken toe hoe de wethouder met hulp van een medewerker van Panhuijzen Groen een gat graaft. Ze vinden het fijn dat er meer aandacht komt voor groen in hun buurt.

Beantwoorden

zo veel groen er bij mooi hoor …. kan eindelijk de rotzooi op de broekwal er uit goede compensatie

Beantwoorden

Steek dat in iets nuttigs… belastinggeld verkwanseling

Beantwoorden

Zou ook fijn zijn als er meer verlichting komt in het Hortensia park in Helmond het is heel donker je kunt je hond s,avonds niet uitlaten daar

Beantwoorden

Hoe je geld kunt verspillen blijkt wel, wordt eerst een boom weggehaald, om 2 weken later en een nieuw boompje er terug te zetten. Dan vraag ik me toch echt af “Waarom?”

Beantwoorden

@Frans
Waarom stel je je “waarom?” vraag niet gewoon aan de gemeente?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *