36reacties

Q&A: Was Miljoen voor Groen al aanbesteed?

VVD, Helder Helmond, CDA en Forum voor Democratie stelden schriftelijk vragen aan B&W over de gang van zaken rondom de besluitvorming inzake de 1 miljoen euro voor het vergroenen van 4 wijken. Want had de aannemer de opdracht (het zogenoemde Miljoen voor Groen) al niet gekregen vóór de raadsvergadering van dinsdag 27 september daarover. Een debat dat daarom dan in feite nutteloos was? Die 5 kwartier durende behandeling kun je vanaf minuut 39.35 hier terug te kijken.


Hieronder staan de 6 door deze 4 oppositiepartijen ingediende raadsvragen (Questions). Die worden voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 27 september 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond in meerderheid besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een impuls in de openbare ruimte in de wijken; Helmond Noord, -Oost, -West en Binnenstad. Aan de besluitvorming ging een hevig debat vooraf waarbij onze fracties een alternatief voorstel hebben ingediend. De meerderheid heeft echter anders besloten. Dat is democratie.
Een dag na de raadsvergadering kregen wij informatie dat reeds vóór de raadsvergadering van 27 september e.e.a. al was gegund, uitbesteed en dat de werkzaamheden al liepen. Dat is voordat de gemeenteraad een formeel besluit had genomen. Onzes inziens is dit niet de juiste volgorde. Vervolgens zijn onze fracties gaan zoeken in de besluiten van B&W. In raadsvoorstel 62 (pdf) wordt gesproken over een collegebesluit van 24 mei 2022. Dat besluit is door ons niet aangetroffen op de site van de gemeente Helmond.

  1. Klopt het dat de opdracht al was vergeven aan een aannemer? Wij ontvangen graag op schrift de betreffende besluitenlijst (24 mei 2022).
  2. Kunt u ons aangeven op welke datum het college een uitvraag heeft gedaan aan ondernemers om in te schrijven voor dit enorme project?
  3. Is hier sprake geweest van Europese aanbesteding en zo ja hoe ziet die er uit? Wij ontvangen graag een afschrift?
  4. Kunt u ons aangeven welke aannemers hebben ingeschreven voor de opdracht en op welke datum dat deze door het College is vergund
  5. Wanneer beginnen de werkzaamheden en op welke datum heeft het College daartoe opdracht gegeven? Wij ontvangen graag de schriftelijke stukken daaromtrent.
  6. In het raadsbesluit spreekt uw college over informatie die is verstrekt aan de wijkraden. Wij ontvangen graag de afschriften hiervan.

in de reacties staan updates.