38reacties

Trubbel in Dierdonk vanwege voetbalgoaltjes

Voor de vierde keer in 7 jaar lijken de voetbalgoaltjes op een veldje in Dierdonk door de gemeente vervangen te gaan worden. De reden zou een buurtbewoner zijn die al jaren klaagt omdat hij (geluids)overlast ervaart van de voetballende kinderen.
Diverse buurtbewoners zijn het nu helemaal zat en ondernamen actie richting de politiek: 2 wethouders en 2 raadsleden zijn nu in het spel dat draait om goaltjes en misschien iets meer…
Wat is er toch aan de hand in deze doorgaans rustige wijk waar veel gezinnen met wat hogere inkomens wonen?

Sinds 7 jaar staan er 2 voetbalgoaltjes op een veldje aan de Lage Geer in Dierdonk nadat wijkbewoners de gemeente daarom gevraagd hadden. Zoals voorheen (maar nu met echte goals, zie deze foto van de eerste) voetballen de kinderen er naar volle tevredenheid van ouders en buurtbewoners. Maar omdat er naar hun idee 1 man blijft klagen over onder meer geluidsoverlast, werden de goaltjes al 3 keer vervangen door de gemeente.
Ook de goals van 2 palen en 1 lat (die er sinds een paar jaar staan), kunnen niet door de beugel. Dat bleek toen de gemeente 2 weken geleden de bewoners van de 4 aanliggende straten een enquête stuurde waarin de overlast op het trapveldje werd bevraagd. Daarin werd meteen even gepeild hoe de bewoners aankeken tegen vervangende grote zwerfkeien zodat er dan (volgens de gemeente) “toch een virtueel doel is” en hoe een andere locatie voor het trapveldje zou vallen.
Voor de eerder genoemde wijkbewoners was daarmee de maat vol. Zij stelden een petitie op die 45 keer werd ondertekend. Vanmiddag mochten zij die overhandigen aan een ambtenaar van wethouder Margreet de Leeuw. Zij heeft jeugdzaken in haar portefeuille, woont in die wijk en behandelt dit goaltjes-probleem al jaren. In de wijk gonst het van geruchten dat dat laatste het geval is omdat de wethouder privé erg goed is met de klager en beiden CDA-lid zijn. Morgen heeft een wijkbewoner een gesprek met wijkwethouder Erik de Vries (SP) over de kwestie. Tevens is hij binnen B&W verantwoordelijk voor stedelijk beheer waaronder dergelijke veldjes vallen.
PvdA-raadslid Mirjam van der Pijl en VVD-raadslid Joan Damen, die beiden ook in Dierdonk wonen, hebben zich inmiddels laten informeren. Joan Damen stelde 7 raadvragen aan B&W en Mirjam van der Pijl vulde die aan met vraag 8:

  1. Wie is nu de direct aanspreekbare wethouder voor dit onderwerp?
  2. Waarom is er een enquête verstuurd naar een deel van de inwoners in dit gebied en niet het gehele gebied?
  3. Waaruit bestaan de klachten?
  4. Zijn keien als doelpalen niet net zo gevaarlijk als echte doelpalen en misschien wel gevaarlijker. Waarom heeft u voor deze optie gekozen?
  5. Is het juist dat betrokken inwoners geen of nauwelijks antwoord op hun vragen krijgen?
  6. Wat zijn uw concrete plannen met betrekking tot het speelveld aan de Lage Geer?
  7. Op wat voor termijn kunt u hierover uitsluitsel geven?
  8. Hoeveel klachten zijn er binnengekomen, gezien over welk tijdvak en van hoeveel unieke klachtenmelders?

In de reacties hieronder staat een update.