Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.191 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
30reacties

GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 zijn het met elkaar eens geworden dat zij het nieuwe stadsbestuur gaan vormen. Dat werd zojuist bekend gemaakt. Bij de verkiezingen in maart behaalden deze 5 partijen (met opgeteld 22 van de 37 raadszetels) een ruime meerderheid in de gemeenteraad.
Morgenochtend wordt in Wijkhuis/brede school De Westwijzer het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 gepresenteerd. Formateur Frits Lintmeijer geeft daar dan een toelichting op het proces en het akkoord. Tevens worden de kandidaat-wethouders van onze stad voorgesteld.

In de reacties hieronder staan updates.

30 reacties:

Hoe laat is deze presentatie in De Westwijzer ?

Beantwoorden

@Lambert op donderdag 17 mei 2018 om 22:29:

Dat is om 10.00 uur.

Beantwoorden

Nu gaan we het beleven. ????

Beantwoorden

Frans Stienen (CDA) had al geruime tijd terug een vooruitziende blik. Inpakken en wegwezen. Binnen is de poen, tijd voor pensioen.

Beantwoorden

Update 1:
De 6 nieuwe wethouders zijn zoals gisteren aangekondigd vanochtend bekend gemaakt.

Dat zijn Antoinette Maas (GroenLinks), Erik de Vries (SP), Jos van Bree (VVD), Harrie van Dijk (Lokaal sterk), Gaby van den Waardenburg (D66) en Cathalijne Dortmans (GroenLinks).

Nu de poppetjes bekend zijn, hieronder een handzame presentie van de meer inhoudelijke kant van het coalitieakkoord:

Beantwoorden

Update 2: (volledige persbericht van de gemeente over de nieuwe coalitie)

Helmond investeert in duurzame, sociale en economisch vitale toekomst
GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 (samen goed voor 22 zetels in de gemeenteraad van Helmond) hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord.
Dit akkoord, met de titel ‘Helmond. Stad in Beweging.’ (pdf), biedt voor deze vijf partijen richting voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst voor Helmond. Dankzij de gunstige economische vooruitzichten en vanuit een solide financieel kader doet de nieuwe coalitie extra investeringen in de stad. De coalitie kiest koers en wil deze de komende jaren samen met de raad en stad vormgeven. Met ambities en middelen in balans, maatwerk als uitgangspunt en de mens centraal.
Enkele speerpunten in het beleid van de nieuwe coalitie:

  • Vanwege het belang van een groene toekomst geeft de nieuwe coalitie de komende vier jaar een flinke impuls aan duurzaamheidsmaatregelen. Voor alle wijken worden warmteplannen ontwikkeld en de coalitie stimuleert initiatieven uit de stad. Om ook zelf het goede voorbeeld te geven vindt een vergroening plaats van het gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke mobiliteit. Gezondheid krijgt hoge prioriteit, net als het tegengaan van de stankproblematiek. Ook wordt Helmond via natuurontwikkeling letterlijk vergroend.
  • Vanuit de gedachte dat iedereen moet kunnen meedoen, meekomen en rondkomen gaat de nieuwe coalitie investeren in de gezondheid in de wijken. Door de grens voor kwijtschelding van de eigen bijdrage te verhogen krijgen meer mensen – kosteloos – toegang tot WMO-middelen. Er gaat meer geld naar schuldhulpverlening en met onder meer het invoeren van een armoederegisseur komt armoede onder kinderen hoger op de agenda te staan.
  • Op de locaties ten zuiden van het huidige BZOB-terrein en in Varenschut Noord realiseert de coalitie nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Dit in plaats van de ontwikkelingen in BZOB-Oost, dat een bos blijft. Op al bestaande bedrijventerreinen stimuleren we innovatieve oplossingen om extra bebouwingsruimte te creëren. Automotive en Food blijven belangrijke pijlers onder de slimme economie in Helmond en de coalitie trekt geld uit om de maatregelen in het Bereikbaarheidsakkoord uit te voeren.

De vijf coalitiepartijen hebben zes fulltime wethouders gekandideerd om naast burgemeester Blanksma plaats te nemen in het nieuwe college van B&W. Het betreft Antoinette Maas (GroenLinks), Erik de Vries (SP), Jos van Bree (VVD), Harrie van Dijk (Lokaal sterk), Gaby van den Waardenburg (D66) en Cathalijne Dortmans (GroenLinks). Tijdens de raadsvergadering van 29 mei as. is de installatie van het nieuwe college.

Antoinette Maas (lijsttrekker GroenLinks): “De afgelopen periode is duurzaamheid echt op de kaart gezet. Nu moeten we doorpakken. Er ligt een grote opgave Helmond klimaatneutraal te maken en de stankoverlast terug te dringen. Het coalitieakkoord vormt een stevige basis om Helmond gezonder en socialer te maken. Daar gaan we – samen met de raad en de stad – graag mee aan de slag!”

Erik de Vries (lijsttrekker SP): “Ik ben trots op het bereikte resultaat! Met dit coalitieakkoord gaan we verder op de ingeslagen weg om Helmond socialer te maken. We pakken armoede harder aan en leggen nog meer nadruk op de menselijke maat. Ik heb enorm veel zin om me hier de komende vier jaar voor in te zetten.”

Cor van der Burgt (lijsttrekker VVD): “Namens de VVD kan ik zeggen trots te zijn op dit akkoord. De afgelopen jaren is de stad in beweging gezet en deze coalitie geeft daar extra impulsen aan. Dit akkoord heeft aandacht voor alle inwoners, van jong tot oud, voor mensen die hun kansen pakken. Helmond is een stad van denken en doen en daar past deze coalitie prachtig bij.”

Harrie van Dijk (lijsttrekker Lokaal sterk): “Ik zie er enorm naar uit om namens Lokaal sterk te mogen bouwen aan de toekomst van Helmond. Dit akkoord vormt daarvoor een prachtige basis. Met een optimale balans tussen groei en zorg, met oog voor inwoners, ondernemers en alle anderen die Helmond laten stralen. Samen met de wijken en buurten gaan we het verschil maken.”

Gaby van den Waardenburg (lijsttrekker D66): “D66 Helmond is erg trots op deze coalitie en de nieuwe koers voor Helmond. Als D66 herkennen wij ons in de progressieve, duurzame en inclusieve koers die wordt gevaren. Graag brengen wij Helmond, samen met de inwoners en andere partijen, vooruit.

Beantwoorden

Ziet er allemaal wel goed uit als ik het even snel scan. Ik kende alleen die Cathalijne Dortmans niet, maar dat is geen lichtgewicht als ik https://www.raadrvs.nl/actueel/item/cathalijne-dortmans-nieuwe-algemeen-secretaris-directeur-raad-voor-volksgez moet geloven. 🙂

Beantwoorden

Mij oude kleuter leraar meneer harrie

Beantwoorden
Patricia van den Broek

Fijn verjonging!

Beantwoorden

So far, so good! Nu de praktijk nog!
Ik wens het nieuwe college veel succes in de uitvoering van het akkoord.

Beantwoorden

Succes Harrie,oude kleuterleraar van mijn dochter.

Beantwoorden

Ben benieuwd wie er als eerste in de fout gast of dingen belooft die ze niet wasr kunnen maken succes

Beantwoorden
Franka van de Voort

Veel teveel links

Beantwoorden

Fijn om eens een coalitie te zien zonder het CDA

Beantwoorden

Het is spijtig dat een wethouder die zoveel heeft betekend voor het sociale domein niet terug mag komen om het ingezette beleid af te maken. Nathalie, Helmond mag je dankbaar zijn je kunt terugkijken op mooie en enerverende jaren! Heel veel succes met je volgende uitdagingen maar als ik jou was nam ik eerst wat gas terug!

Beantwoorden

Buiten het feit dat Nathalie niet meer deel uitmaakt van het college, vind ik het ook jammer dat de SP niet meer een wethouder levert voor de zorg. Het leek in veilige handen bij de SP. Is dit wel het gedroomde onderhandelingsresultaat voor de SP?

Beantwoorden

Het college begint onder een gunstig economisch gesternte. 8,3 miljoen halen uit het weerstandsvermogen is geen verstandig besluit. Ik wens ze veel succes maar we moeten wel netjes op de centjes blijven passen. Potverteren is geen juiste beslissing. Investeren in groen kan ook doorslaan! De ouderen mis ik in het coalitieprogramma. De vorige coalitie had ook door kunnen gaan. Ze hadden ook een meerderheid in de raad. In die samenstelling was het 1 wethouder minder geweest. Met die centen had je mooie dingen in de stad kunnen doen. Dat de liberale “vrienden” van de VVD aan deze sinterklaasvoorstelling meewerken geeft wel te denken. Of heeft het met pluche te maken? Het eerste rampendossier komt er al aan: het personeelsbeleid. Daar moet nu nog meer geld naar toe. Ik hoop van harte dat Harrie van Dijk(de nieuwe wethouder op personeelszaken) dit aan kan?

Beantwoorden

De Vries (SP; eerste loco-burgemeester) o.a. Natuur, Water. (Groene Peelvallei)
en Maas (GroenLinks) wijkwethouder Brouwhuis en Rijpelberg. o.a. Duurzaamheid (inclusief energie en milieu) Projectwethouder Energietransitie ( lees Windmolens op Berkendonk ?? 😉 )

Beantwoorden

College: Daarbij vinden we het belangrijk dat mensen ook echt van de
natuur en de rust kunnen genieten. Daarom willen we enkel lichte vormen van recreatie in de Groene Peelvallei en
blijft zwemmen in Berkendonk gratis. Voor het onderhoud daar trekken we jaarlijks € 80.000 uit.

Beantwoorden

Ach Ron toch. Snap je nu werkelijk niet dat vrijwel alle partijen zo helemaal ontzettend klaar waren met het achterbakse gedoe van jouw CDA? Continu gerommel in de eigen fractie, niet weten met welk gedeelte van het CDA je nu eigenlijk zaken doet. Het elkaar en anderen messen in de rug steken. En dan nu zielig gaan lopen doen. Tijd voor een flinke cursus zelfreflectie kerel, daar hebben jullie nu tenminste 4 jaar de tijd voor. En die wordt jullie door vrijwel alle raadsleden van harte en oprecht gegund.

Beantwoorden

@peter Ik snap best dat het CDA niet meer mee kon doen aan deze coalitie. Je opmerking over continu gerommel in de fractie kan ik niet plaatsen. Ik weet wel dat wij op 24 stemmen na de grootste partij waren. De kiezers zijn in ieder geval niet klaar met het CDA. De tweede partij van Helmond is aan de kant geschoven met name door GroenLinks. Dat zijn gewoon de feiten. Dat heeft niets met zielig doen te maken. Het CDA krijgt een andere rol in de raad. Wat de zelfreflectie betreft daar zijn we inderdaad volop mee bezig. Het is best even wennen als je vanaf 1945 deel hebt uitgemaakt van het bestuur van de stad. Het CDA zal in ieder geval het nieuwe college beoordelen op zijn daden en dat we daarbij onze eigen uitgangspunten voor ogen houden dat moge ook helder zijn.

Beantwoorden

@Ron Peters op zaterdag 19 mei 2018 om 16:51:

Ik denk dat het voor Helmond juist heel goed kan uitpakken dat een partij met zoveel bestuurservaring in de oppositie zit. Jullie kennen de vele ins en outs en daarmee kun je het stadsbestuur juist heel inhoudelijk en kritisch volgen.

Beantwoorden

Fijn dat de lijsttrekker van Lokaal Sterk, Harrie van Dijk, de portefeuille van zorg en welzijn heeft. Hij heeft altijd aandacht besteed aan mensen met een beperking.

Beantwoorden

Update 3:
Oppositie: zijn de kosten voor 6 fulltime wethouders niet te hoog?
Het CDA, Helder Helmond, PvdA en Helmond Aktief hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de beoogde coalitiepartijen in Helmond. Het gaat hen om de aanstelling van 6 wethouders en de daarmee gepaard gaande kosten in relatie tot de omvang van Helmond. Hieronder hun volledige brief met daarin de gestelde vragen aan kandidaat-wethouder Antoinette Maas van GroenLinks.
Zodra we de beantwoording binnenkrijgen, staat die in een reactie daaronder.

U ontvangt deze brief in hoedanigheid als formeerder van de nieuwe aantredende coalitie voor de periode 2018-2022.
.
Op 18 mei 2018 hebben de partijen GroenLinks, SP, VVD, D66 en Lokaal sterk het coalitieprogramma openbaar gemaakt. Op 29 mei 2018 zal aan de gemeenteraad het voorstel worden gedaan om 6 fulltime wethouders te benoemen. Dit betekent een verhoging van 5,2 fte naar 6 fte. De extra kosten hiervan schatten we rond de € 600.000,=.
In vergelijking met de afgelopen bestuursperiode waarin de drie decentralisaties een belangrijk thema was maar inmiddels grotendeels is afgerond, was een extra wethouder gerechtvaardigd geweest.
.
Daarbij zien we dat een stad als Eindhoven, met een omvang van 2,5 keer Helmond waarschijnlijk 6 wethouders gaat krijgen. Kortom we zijn benieuwd naar uw argumenten voor deze verhoging en de daarmee gepaard gaande kosten.
.
We zien als CDA de functie van wethouder niet alleen als bestuurder maar tevens als vertegenwoordiger van Helmond. Dat betekent, zoals elke bestuursfunctie, dat er geen sprake kan zijn van een 9 tot 5 mentaliteit en dat het belang van de stad voorop dient te staan. Als wethouder betekent dat vaak ’s avonds werken, en meer werken dan de arbeidsovereenkomst (36 uur) aangeeft. Dit is inherent aan de functie en de vergoeding die er tegenover staat is daar ook op gebaseerd. Graag zouden wij tijdens de behandeling van het coalitieprogramma op 29 mei 2018 van u willen horen hoe u tot de afweging bent gekomen om van 5,2 FTE wethouders naar 6 FTE wethouders te gaan? Bent u het eens met de visie van het CDA, Helder Helmond, PvdA en Helmond Aktief omtrent de invulling van de functie van wethouder en hoe denkt u daar invulling aan te geven?
.
Uw antwoord en visie op bovenstaande punten is voor genoemde partijen mede bepalend om een goede afweging te maken bij de voorliggende besluiten tijdens de raadsvergadering van 29 mei aanstaande. Een reactie voor maandag avond 28 mei 2018 zou dan ook bijzonder dienstig zijn.

Beantwoorden

Daar gaan we weer????????

Beantwoorden

Dit gaan we toch niet menen moet n grap zijn dan wil ik dat ook

Beantwoorden

Geld genoeg naar het lijkt, neem aan dat de verlaging eigen bijdrage voor inwoners van Helmond ook direct van kracht word. We horen maar niets ! Word tijd dat coalitie laat weten wat men wel van plan is !! buiten de uitgaven van 6 TON aan een extra wethouder.

Beantwoorden

Half gemeentekantoor kan opgedoekt worden,zitten maar van die rare dingen te verzinnen,wat ze weer eens af kunnen breken of iets dat de gemeenschap geld kost en een paar jaar later weer afgebroken word? Wethouders? Allemaal weg gegooit geld! Net zoals alles wat in DH zit,kosten alleen maar een boel geld!

Beantwoorden

Update 4:
Gisteravond antwoordde Antoinette Maas namens de formerende partijen op de bovenstaande brief van de oppositie (zie update 3) met de volgende brief:

Dank voor uw brief d.d. 24 mei waarin u meer informatie vraagt over de keuze van de beoogde coalitie voor zes fulltime wethouders.
.
Op vrijdag 18 mei hebben GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 het coalitieakkoord ‘Helmond. Stad in beweging’ gepresenteerd. Een programma waarin we de komende vier jaar richting geven aan een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst voor Helmond.
U heeft daarin kunnen kennis nemen van de vele uitdagingen en ambities waar Helmond voor staat. Dit progressieve en ambitieuze programma vraagt om maximale inzet van een nieuw college.
.
We zien ook dat er vanuit het Rijk steeds meer taken naar de gemeenten toekomen. De afgelopen periode met de decentralisaties van de zorg, aankomende periode onder meer met de Omgevingswet. Tegelijkertijd vragen de vele regionale samenwerkingsverbanden om tijd, aandacht en focus. Vanuit die gedachte is het in het belang van de stad om met zes wethouders aan deze uitdagingen te werken.Ook hechten we er waarde aan dat iedere wethouder voldoende tijd heeft om de wijken in te gaan.
.
De formerende partijen beseffen terdege dat het wethouderschap een verantwoordelijke bestuursfunctie is. Wethouder ben je continu, ook ’s-avonds en vaak veel meer dan alleen doordeweeks. De 5,2 fte van het huidige collegeis opgebouwd uit 5 parttime wethouders en 1 fulltime wethouder. Het is echter geen uitzondering dat wethouders 60 uur per week werken. We vinden het gerechtvaardigd dat deze tijdsbesteding en inzet fulltimeworden beloond. De extra kosten betreffen 0,8 fte gedurende vier jaar om het voorliggende ambitieuze programma te realiseren. De ambtelijke ondersteuning was ook in de vorige periode al ingericht op zes wethouders.
.
De komende vier jaar gaan we vol vertrouwen aan de slag voor een duurzaam, sociaal en economisch vitaal Helmond. Dit doen we graag samen met de gehele raad en de stad.

Beantwoorden

Update 5:
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders werd zojuist geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *