Buiten is het 9 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 92.630 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
24reacties

‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd…’ Die zin krijgen 16 Helmonders vandaag te horen want het is lintjesregen. Zojuist zagen we dat Jan Crooymans een koninklijke onderscheiding kreeg opgespeld door burgemeester Elly Blanksma:

Om 12.00 uur mogen we alle namen van de 16 onderscheiden Helmonders met hun verdiensten publiceren, Maar zien we tot die tijd op Twitter dat iemand er 1 kreeg, dan zetten we de tweet natuurlijk in de reacties hieronder. Kun jij het lijstje aanvullen (met zijn allen weten we immers meer): fijn als je dat in de reacties zet zodat ook de rest van de stad het kan lezen. Mail je daarvan een foto naar [email protected] dan zetten wij die erbij.

24 reacties:

Beantwoorden

Beantwoorden

Beantwoorden

Beantwoorden

Beantwoorden

De 16 gedecoreerden vandaag in onze stad met hun verdiensten:

De heer A.C.T.M. (Nol) van Bilsen (75)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De verdiensten van Nol van Bilsen betreffen voornamelijk activiteiten ten behoeve van de wijk Stiphout. Zo is hij van 2006 tot heden secretaris van de beheerstichting Multifunctioneel Centrum Stiphout. De stichting heeft tot doel het beschikbaar stellen of verhuren van ruimten aan instellingen en groepen.
Van 2004 tot heden is hij tevens penningmeester afdeling Stiphout van de stichting Fiets4Daagse De Peel. Van 1996 tot 2012 was hij vrijwilliger bij de stichting Truckersday Stiphout, die inmiddels is opgeheven.
Van 1994 tot 2001 was hij secretaris van carnavalsvereniging De Spurriezeiers. Bij zijn afscheid daar is hij voor zijn inzet onderscheiden met D’n Oitskieter
Verder is Nol van Bilsen van 2003 tot heden vrijwilliger bij de stichting MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) De inkomsten uit activiteiten zoals de vlooienmarkt, boekenmarkt en de avondwielerzesdaagse komen ten goede aan projecten in Ghana, Tanzania en Kenia.

De heer B.A. (Ben) de Bode (69)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al meer dan 50 jaar is Ben de Bode lid van toneelgroep St. Genesius waar hij in de loop der jaren verschillende bestuursfuncties vervulde. Deze toneelgroep is in Helmond een zeer gewaardeerde toneelvereniging die al sinds 1899 bestaat. In de afgelopen tientallen jaren heeft de vereniging vele honderden toneelstukken opgevoerd. In 1974 kreeg de vereniging van koningin Juliana de Erepenning van verdienste. In 1999 is bij gelegenheid van de viering van het eeuwfeest door koningin Beatrix de Koninklijke Erepenning toegekend. Ben de Bode is 1 van de pijlers van St. Genesius.
Verder was hij van 2001 tot 2007 voorzitter van vereniging sociëteit De Gezelligheid. Dit jaar bestaat De Gezelligheid 145 jaar. Deze vereniging telt momenteel zo’n 40 leden tussen de 40 en 80. Het zijn allemaal mannen die voor de verenigingsactiviteiten de beschikking hebben over een eigen clubgebouw; de sociëteit. Als voorzitter gaf hij algemene sturing aan de vereniging, het gebouwenbeheer en behartigde hij de portefeuille personele zaken. Voor de buitenwereld was hij in die periode het gezicht van sociëteit.

De heer J.F.J.M. (Jan) Crooymans (67)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Jan Crooymans is in 1996 lid geworden van de Helmondse Atletiek Club (HAC). Hij heeft toen meteen zijn jurydiploma gehaald en is vanaf die tijd actief als jurylid bij atletiekwedstrijden. Hij kan goed met de jeugd omgaan. Om die reden werd hij al snel hoofdtrainer Jeugd. Jan Crooymans is verder van 1996 tot heden bestuurslid van buurtvereniging Apostelwijk. Binnen het bestuur is hij belast met het organiseren en begeleiden van jeugdactiviteiten. Hierbij moet gedacht worden het organiseren van playbackshows, survivaltochten, spellenmiddagen, voetbalwedstrijden, hardloopwedstrijden en lampionoptochten. Na zijn uittreden uit het arbeidsproces in 2013 is Jan Crooymans vrijwilliger geworden bij speeltuinvereniging Helmond-West. In die hoedanigheid stuurt hij de onderhoudsploeg aan. Hij fungeert als meewerkend voorman en is verantwoordelijk voor de aankoop van onderhoudsmateriaal. Ook controleert hij de speeltoestellen.

De heer B.A.R. (Bob) Grijpstra (65)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Bob Grijpstra was is zijn werkzame leven van 1993 tot 2010 Managing director Refresco Benelux B.V. in Maarheeze. In die hoedanigheid heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling van deze onderneming tot een Europese en zelfs mondiale speler op de frisdrankmarkt. Van 1996 tot 2013 zat hij in het bestuur van de Vereniging voor Frisdrank Waters en Sappen (FWS).
In het Helmondse heeft Bob Grijpstra een groot aantal verdiensten, met name op cultureel gebied. Zo was hij van 2010 tot en met 2016 voorzitter van de vereniging Carat en voorzitter van de stichting Carat. Carat is een vereniging en stichting opgericht door ondernemers met als doelstelling de bevordering van kunst en cultuur in de gemeente Helmond.
Verder was / is Bob Grijpstra
• Van 1980 tot 1989 Bestuurslid stichting Keiebijters
• 7 Jaar voorzitter Helmonds Muziek Corps en sinds 2009 commissaris
• Van 2010 tot 2013 Voorzitter stichting Helmond voor Helmond.
• Van 2011 tot 2015 Bestuurslid van de stichting Belangen Helmond Sport
• Van 2014 tot heden Voorzitter stichting De Helmondse musical.
• Van 2015 tot heden Lid Adviesraad Cultuur gemeente Helmond.

Mevrouw J.M. (Annemarie) van Heugten-van Cuijk (60)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Annemarie van Heugten van Cuijk is vanaf 1975 tot heden leidster en staflid van R.K. Jeugdvereniging ‘De Vonk”. Die vereniging is opgericht in 1957. De letters “Vonk” stonden en staan voor Vorming, Ontwikkeling, Nijverheid en Kunstzin. De vereniging organiseert activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar activiteiten.
In de ruim 40 jaar dat Annemarie Van Heugten als leidster actief is, heeft zij de leiding gehad over diverse groepen. Momenteel heeft zij nog de leiding over 2 groepen, kinderen van 6 tot 10 jaar en de groep van 14 tot 18 jaar. Daarnaast is zij betrokken bij organisatie van overige activiteiten zoals het jaarlijkse zomerkamp, waar zij altijd kookt.
Ook is Annemarie van Heugten van 2004 tot heden vrijwilligster bij de Belangenvereniging Bewoners Planetenwijk. De belangenvereniging is een onderdeel van de wijkraad Helmond Noord. Binnen de belangenvereniging verricht ze hand en spandiensten en houdt zij toezicht in de wijk, vooral bij het speeltoestel voor haar deur. Kortom, een vrijwilligster waar de vereniging niet zonder kan.

De heer P.H. (Piet) Joosten (71)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Piet Joosten werkte als financieel ambtenaar bij de gemeente Helmond. Tijdens zijn dienstverband en ook nog enkele jaren na zijn pensionering is hij 9 jaarpenningmeester van de personeelsvereniging geweest.
Van 2014 tot heden is hij bestuurslid van Blaaskapel Brabant. Deze muziekkapel waarvan de leden uit de regio komen repeteert wekelijks en treedt regelmatig op. Blaaskapel Brabant speelt Moravische, Böhmische en Egerländer volksmuziek, maar ook muziekwerken uit bekende musicals en operettes staan op het programma.
Verder was Piet Joosten van 2002 tot 2014 penningmeester en vicevoorzitter van het Rode Kruis, afdeling Helmond. En van 2002 tot heden is hij penningmeester van de Hartstichting, afdeling Helmond. Daarnaast is hij van 2008 tot heden actief als vrijwilliger voor de stichting wijkblad Houtvonken.

De heer F.J.P.M. (Frans) Knaapen (64)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De verdiensten van Frans Knaapen betreffen voornamelijk de hockeysport. Van 1990 tot heden is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de hele accommodatie. Eerst bij hockeyvereniging HUAC en na de fusie bij de Hockeyclub Helmond.
De hockeyclub is al sinds 1985 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen accommodatie. Dit onderhoud is bij Frans Knaapen in goede handen. Hij is vrijwel dagelijks op de hockeyvelden te vinden om daar fulltime als vrijwilliger alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn.
Vanaf 1968 tot heden, al bijna 50 jaar, is Frans Knaapen clubscheidsrechter en ondersteunt hij de jeugdtrainers. Ook heeft hij gefungeerd als teamleider, heeft hij toernooien mede georganiseerd en is hij actief als zaalwacht tijdens zaalhockeywedstrijden.

Mevrouw M.J.M.M. (Thea) van Lieshout-Martens (68)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Thea van Lieshout is van 1986 tot heden bestuurslid van de jeugdcommissie van voetbalvereniging s.v. Rood-Wit’62. Binnen de vereniging zorgde zij er voor dat in het seizoen 1986-1987 werd gestart met het eerste dames –en meisjeselftal. Vanaf 1987 nam zij zitting in de jeugdcommissie. Op dit moment is zij wedstrijdsecretaris jeugd. Bij jeugdtoernooien van de vereniging is zij steeds de vaste omroepster. Ze is ook al 39 jaar organisator en omroepster bij de schoolvoetbaltoernooien in Helmond.
Daarnaast is Thea van Lieshout van 1999 tot heden voorzitter van de bewonerscommissie Bloem- en Paardenvelden. Zij fungeert in die hoedanigheid als aanspreekpunt voor de woningbouwvereniging en is de linking-pin tussen de corporatie en buurtbewoners.
Thea van Lieshout heeft ook zitting in de huurdersbelangenvereniging van woningbouwvereniging Volksbelang. In dit overlegorgaan komt zij op voor de belangen van de huurders. Verder is zij sinds 2001 actief om de leefbaarheid van de wijk in stand te houden en zo mogelijk te vergroten. Als wijkbewoner is zij sinds 2001 gesprekspartner voor de Wijkraad Helmond-Noord.

Mevrouw M.J.M. (Maria) van Loon – Verbakel (71)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In haar toenmalige woonplaats Zoetermeer was Maria van Loon van 1983 tot 1987 secretaris van het bestuur van de Lokale Omroep Zoetermeer. In de periode 1987-1990 was zij een zeer actief lid van Tennis Club Benthuizen. Zij zette zich met name in voor de jeugdcommissie van deze vereniging.
Grote verdiensten heeft Maria van Loon voor de Volksuniversiteit Helmond. Van 2004 tot heden is zij secretaris en voorzitter(vanaf 1-1-2005) van de stichting. De stichting Volksuniversiteit Helmond heeft 36 docenten en circa 600 cursisten op jaarbasis. De volksuniversiteit is ongesubsidieerd en werkt met een begroting van ongeveer 75.000 euro. Maria van Loon heeft een grote bijdrage geleverd aan het functioneren en door ontwikkelen van de Volksuniversiteit Helmond. Bijzonder is haar inzet geweest om in het kader van de integratie ook voor buitenlanders cursussen Nederlands op te zetten.
Daarnaast is zij bestuurslid van de Politieke Vrouwenkring Helmond e.o. Maandelijks wordt een deskundige spreker uitgenodigd of er wordt een discussiebijeenkomst georganiseerd.

Mevrouw (Anny) J.J.T. Meulendijks-Kierkels (75)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Anny Meulendijks was van 1973 tot 1987 bestuurslid van de stuurgroep Heusden (sinds 2004 Dorpsraad Heusden) in haar toenmalige woonplaats Asten. Zij heeft zich in die periode erg ingezet voor de leefbaarheid van deze gemeenschap en het verenigingsleven
Zo was zij van 1976 tot 1984 penningmeester van de korfbalclub DOS en fungeerde zij slotte als correspondente voor het weekblad Peelbelangen.
In de periode 1986-1990 heeft zij zich op een aantal fronten ingezet voor de toenmalige parochie in het dorp.
Na haar verhuizing naar Helmond-Brouwhuis is mevrouw Meulendijks-Kierkels weer actief geworden in het parochiewerk. In de periode 1990-1996 hield zij de administratie van die parochie bij. Als gevolg van de aanwijzing van Helmond tot groeistad groeide Brouwhuis in die periode van circa 1500 inwoners naar ruim 9000 inwoners. Vanaf 1990 heeft zij een Vietnamees gezin begeleid bij de integratie in de Nederlandse samenleving.
Sinds 1999 is Anny Meulendijks actief als vrijwilliger bij de KBO- Brouwhuis, een zeer actieve vereniging in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis (circa 18.000 inwoners). De vereniging zorgt er onder andere voor dat ouderen niet vereenzamen.

De heer M.P.J. (Michael) Rieter (60)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Michael Rieter zit al geruime tijd in de gemeenteraad van Helmond. In de periode 1998-2002 namens de fractie Helmondse Belangen. In 2005 eerst namens de fractie Helmondse Belangen en na een afsplitsing is hij verder gegaan onder de fractiebenaming Helder Helmond.
Michael Rieter heeft een enorme passie voor de stad Helmond. Hij is als voorzitter de drijvende kracht achter het Comité Open Monumentendag. Van 1998 tot heden is hij secretaris van de stichting monumentenwerkgroep Helmond.
Van 2015 tot heden is hij vrijwilliger(orgeldraaier) bij de stichting Draaiorgels Helmond.
De heer Rieter is sinds 2000 lid van het schutsgilde St. Catharina. In 2003 werd hij bij het tweejaarlijks koningsschieten koning van het gilde. Ook besteed hij er veel tijd aan het toegankelijk maken van het archief.
Van 2006 tot heden is Michael Rieter vrijwilliger bij kegelclub “Laat ze rollen” en zet hij zich in voor het behoud van de kegelbanen in de voormalige City Sporthal.
Michael Rieter ijvert al jarenlang voor het behoud van het Helmonds dialect. In 2006 richtte hij samen met een aantal anderen het comité voor het behoud van het Helmonds dialect op. Later werd dit de stichting Haw ut Hellemonds met Michael Rieter als voorzitter in de periode 2011-2015.

De heer J.W.M. (Hans) Rooijakkers (55)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hans Rooijakkers is van 1991 tot heden Bestuurslid van de stichting Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) Stiphout. Hans Rooijakkers is de contactpersoon voor projecten in Kenia. Zijn oom is daar missionaris. De stichting MOV organiseert verschillende activiteiten om aan geld te komen.
Na de overname van het akkerbouwbedrijf van zijn vader werd Hans Rooijakkers lid geworden van de coöperatieve van suikerbieten-telers Covas. In 1993 werd hij lid van het kringbestuur Helmond en daarmee ook lid van de ledenraad, het hoogste orgaan binnen de coöperatieve vereniging. Als behartiger van de belangen van zijn medetelers heeft hij zich tot 2003 ten volle voor hen ingezet.
Voor de Stiphoutse samenleving heeft Hans Rooijakkers verder nog verdiensten in de vorm van lid en decorbouwer bij toneelvereniging d’Opkamercommedianten van 1991. Ook werd hij in 2006 kartrekker bij buurtvereniging Het Brugghenpleintje en moet de ijsbaan die hij op zijn eigen grond realiseerde vermeld worden. Van 2004 tot heden is hij bestuurslid van de beheerstichting MFC Stiphout. Sinds een aantal jaren is Hans Rooijakkers ook commissaris bij fanfare De Vooruitgang uit Stiphout.

De heer J.J.A.M. (Sjef) Soeterboek (71)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Sjef Soeterboek is van 2012 tot heden voorzitter van de stichting De Reikende Hand. Deze stichting richt zich op de zorg door vrijwilligers voor de opvang van mensen met een lichte vorm van dementie.
In 2008 is hij secretaris geworden van de stichting Geloof, Hoop en Liefde. Als zodanig vervult hij een centrale rol binnen het bestuur dat het beheer en exploitatie van het kasteel Croy en omgeving regelt. Er is nu sprake van een financieel gezonde vermogenssituatie met voorzieningen voor het dagelijkse en meerjarig onderhoud van het zeer onderhoudsgevoelig kasteel Croy en de andere monumenten die er bij horen.
In de periode 2001-2012 is Sjef Soeterboek voorzitter geweest van de wijkraad Stiphout-Warande. En van 2010 tot heden Lid Raad van Toezicht stichting LEVgroep. De LEVgroep is een regionale organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening die actief is in 9 gemeenten. Er wordt een breed scala aan welzijnsdiensten aangeboden.
Verder is Sjef Soeterboek van 2003 tot 2010 penningmeester geweest van de stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant en op dit moment is hij daar nog lid van de Raad van Toezicht. Ook was hij vanaf 2007 7 jaar penningmeester van de Stichting Muziekpromotie Helmond.

De heer P.W.F.M. (Peter) Verhoeven (63)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al sinds 1980 zet Peter Verhoeven zich in als vrijwilliger van de belastingservice van de FNV. Elk jaar volgt hij daarvoor een bijspijkercursus om weer op de hoogte te blijven van de actuele belastingwetgeving. Vervolgens help hij leden bij het invullen van hun jaarlijkse belastingopgave.
Van 1984 tot 2014 was hij verder technisch medewerker bij huisomroep studio Pan van het verzorgingstehuis De Pannehoeve te Helmond. Door zijn werk bij Philips was de heer Verhoeven hiervoor uitermate geschikt. Samen met een team vrijwilligers verzorgden zij wekelijks voor en met de bewoners van dit verzorgingstehuis radio – en televisie-uitzendingen.
In 2012 heeft Peter Verhoeven het initiatief genomen om medewerking te verlenen aan de doorstart van een popkoor in de Helmondse nieuwbouwwijk Brandevoort. Hij opereert vanaf die tijd ook als voorzitter van dit koor dat uit ruim 30 leden bestaat. Als niet zingende voorzitter regelt hij veel zaken om dit koor tot zijn recht te laten komen.

De heer H.M. (Harrie) Wilbers (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Harrie Wilbers is sinds 2002 penningmeester van stichting De Loop. Deze stichting exploiteert een gemeenschapshuis in de Helmondse groeistadwijk Brouwhuis (circa 9000 inwoners).
Van 1993 tot 1999 was Harrie Wilbers penningmeester van de Stichting Bejaardenhuisvesting De Pannehoeve, die indertijd in Helmond een groot verzorgingstehuis voor bejaarden exploiteerde.
Van 1998 tot 2016 was HarrieWilbers penningmeester van de Wethouder van Deutekomstichting. Dit is een overheidsstichting die een vermogen beheert dat bestemd is voor de stimulering van het culturele leven in Helmond.
Na zijn verhuizing naar de wijk Brouwhuis is hij actief geworden als vrijwilliger bij de voetbalvereniging Bruheze in Brouwhuis. In eerste instantie als lid van de jeugdcommissie in de periode 1984-1988. In 1989 is hij toegetreden tot het bestuur. Hij is tot 1998 secretaris geweest. In die functie heeft hij een grote rol gespeeld in de vereniging die in die periode een ware groeispurt doormaakte. In die periode het inwoneraantal van het kerkdorp Brouwhuis namelijk van circa 1500 naar 9000 inwoners. Van 1998 tot 2001 was hij voorzitter van de vereniging, in die hoedanigheid gaf hij leiding aan het reilen en zeilen van deze inmiddels fors gegroeide vereniging.

De heer J.G.P.M. (Jan) van der Velden (74)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Van 2001-2015 was Jan van der Velden bestuurslid bij Carat, waar hij o.a. het project ‘Carat houdt Helmond bij elkaar’ uitvoerde.Ook was hij 13 jaar actief voor de Rotary Club Helmond, waarvan diverse jaren als bestuurslid (voorzitter in 2002 en 4 jaar penningmeester van de Stichting Goede Doelen).
Sinds 2001 is hij Commissaris Ereraad en bestuurslid Stichting Voorzieningenfondsvan het Helmonds Muziek Corps en hij zorgde voor een geheel vrouwelijke Raad van Commissarissen van Harmonie Amicitia. Mede op zijn initiatief werd de Stichting Jeugdopleiding binnen Amicitia opgericht.
Verder zat hij 5 jaar in het bestuur van Stichting Sinterklaasstad Helmond. Daar was hij mede-initiatief nemer voor Digi Sint: een interactieve verbinding met het Kasteel en diverse ziekenhuizen in Nederland voor zieke kinderen. Mede door zijn inzet werd het Kasteel van Helmond in 2013 uitgeroepen tot Helmonder van het jaar.
Op dit moment is Jan van der Velden voorzitter van Stichting Mannenkoor Lambardi en lid van de Raad van Commissarissen van de Rimboband.
Jan van der Velden is weliswaar een inwoner van de gemeente Gemert-Bakel, maar zette zich in voor Helmond. Daarom mag hij dus een Helmonder genoemd worden en werd hij in Helmond gedecoreerd.

Beantwoorden

Gefeliciteerd Jan je hebt het verdient.

Beantwoorden

Beantwoorden

Gefeliciteerd Michael Rieter

Beantwoorden

Beantwoorden

Beantwoorden

“Het heeft de Koning behaagd om u, Frans Knaapen, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau!” Dat waren de woorden van burgemeester Elly Blanksma vanmorgen. Frans was onder het mom van een vergadering over zaalhockey naar het Speelhuis gelokt. Maar in plaats daarvan is hij uitgebreid in het zonnetje gezet voor ruim 50 jaar vrijwillige inspanning voor HC Helmond. Frans: gefeliciteerd!

Beantwoorden

Beantwoorden

Beantwoorden

Gefeliciteerd allemaal

Beantwoorden

Gefeliciteerd Jan (van der Velden).
Hij woonde jaren in Helmond en volgens mij is hij er ook geboren. Dus een echte Helmonder, mooi dat hij in Helmond zijn welverdiende lintje kreeg!

Beantwoorden

Gefeliciteerd allemaal met deze verdiende onderscheiding

Beantwoorden
Alexandra van der Zee

Gefeliciteerd Hans!

Beantwoorden
Ingrid Saris en Henk Peeters

Frans van harte gefeliciteerd, je verdiend het. Namens JBV Helmond 2010.

Beantwoorden

De lintjes voor 2017 zijn weer uitgereikt. Hieronder zie je de officiële foto’s en hierboven kun je lezen waarom het Zijne Majesteit heeft behaagd…

Beantwoorden

Lintje voor Michael Rieter

Beantwoorden

Mario Haze verdiend een lintje

Beantwoorden

@Efrem Rejaan op donderdag 27 april 2017 om 15:23:

Als je even de moeite neemt kun je hem gewoon opgeven op https://www.helmond.nl/onderscheidingen

Beantwoorden

Het staat al in de Traverse en Helmond de Loop

Allemaal van Harte gefeliciteerd

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *