8reacties

3 Ton subsidie voor 16 evenementen

Komend jaar krijgen 16 Helmondse evenementen tussen de 5.000 en 36.000 euro subsidie van de gemeente. De betreffende organisatoren ontvangen daarmee opgeteld 291.845 euro. Bijna alle aangevraagde subsidiebedragen werden (vrijwel) in hun geheel toegekend, alleen de bedragen voor Jazz in Catstown en Triathlon waren aanzienlijk lager dan gevraagd. Het verzoek van kanovereniging HWC de Helmvaarders voor HIT werd als enige afgewezen.
In onderstaande tabel zie je welke evenement hoeveel euro subsidie krijgt.

Evenement  Toegekende subsidie
Kasteeltuinconcerten € 36.000                 
Kasteel van Sinterklaas € 36.000                 
Huis van de Kerstman € 36.000                 
Bluesroute € 25.200                 
Braverun Obstakelrun € 20.000                 
Minor € 18.000                 
Helmond Live € 18.000                 
Ibiza Festival € 17.500                 
Halve van Helmond € 17.500                 
Helmond Art € 16.645                 
Blaasfestijn Centrum Helmond € 12.000                 
Triathlon € 12.000                 
Koningsnacht € 10.000                 
Helmondse Lichtjes Parade € 6.000                 
Jazz in Catstown € 6.000                 
Boeremèrt Brouwhuis  € 5.000                 
Totaal       € 291.845                 

.
De Adviescommissie subsidies evenementen beoordeelde alle ingediende aanvragen. B&W nam vervolgens hun gemotiveerde adviezen (pdf) integraal over. Voor de liefhebber: de commissie-beoordeling is gebaseerd op de systematiek zoals beschreven in de Subsidieregeling evenementen Helmond 2023 (pdf)

Voor alle evenementen in 2023 heeft de gemeente een subsidiepot van 501.670 euro. Een deel (72.000 euro) van dat jaarbudget gaat naar basisevenementen zoals de sinterklaasintocht en een deel naar wijkevenementen (34.500 euro). De rest van het 2023-subsidiebudget gaat naar de zogenoemde reguliere evenementen als hierboven. Dat laatste bedrag van 395.170 euro is zo’n 70 mille meer dan er voor 2022 was gereserveerd, zie hier.
Omdat er nog een ton subsidie over is, maken nieuwe aanvragen die in de loop van het jaar worden ingediend, ook nog kans op gemeentelijke evenementensubsidie. En mocht het zo zijn dat organisatoren besluiten om hun evenement geen doorgang te laten vinden, dan komt hun vervallen subsidie weer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.