Buiten is het 9 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.753 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
13reacties

verontreinigde gebieden Rijpelberg HelmondIn een plantsoen in het Sallandhof en op de hoek van de Kennemerland en de Gooisehof is PCB (polychloorbifenylen) in de bodem gevonden. Stichting Woonpartners ontdekte deze verontreiniging in de Rijpelberg tijdens een bodemonderzoek in verband met de verkoop van 1 van haar huurwoningen. De herkomst van de vervuiling is nog onbekend.
PCB is een verzamelnaam voor stoffen die tot 1985 werden gebruikt, onder andere als vloeibaar isolatiemateriaal in transformatoren en als stabilisator in kunststoffen en weekmaker in verf. PCB zijn giftig maar worden vrijwel uitsluitend met voedsel opgenomen.
De verontreiniging is aangetroffen in plantsoenen, onder wegverharding, in tuinen en in een speeltuin in de bovenste 1,5 meter van de bodem, zie bijgaande grote luchtfoto. Op advies van de GGD worden de speeltuin en het aangrenzende plantsoen afgezet met een hek. De verontreinigde grond in de speeltuin en het aangrenzende plantsoen wordt zo snel mogelijk afgegraven. Om de risico’s en eventuele verdere maatregelen in het overige gebied te kunnen bepalen, wordt in januari en februari een detailonderzoek uitgevoerd, met name in de tuinen van de 88 woningen in het onderzoeksgebied.
Gisteren zijn de betrokken bewoners tijdens een informatiebijeenkomst gexefnformeerd over de aangetroffen verontreiniging en de te nemen vervolgstappen. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met stichting Woonpartners en de GGD. Voor vragen van de bewoners is er een telefonische helpdesk ingericht.

13 reacties:

Gatsie, je kinderen zullen er maar spelen.
Goed dat de bewoners als eerste werden geïnformeerd, dat gebeurt tegenwoordig gelukkig beter dan vroeger.

Beantwoorden

Beter dan vroeger ??? Onzin !!

De geluidswal aan de Jan de Withof en Vlissingenhof zijn 50-100 x sterker vervuild..
Maar wat doet de Gemeente en verantwoordelijke Raadsleden ..gewoon de andere kant uit kijken..

Toen 20 jaar geleden was er ook een heisa met beloftes etc.. Maar er is geen Geld…Wel geld verbrassen voor Helmond-Sport.. Ben benieuwd wie het eerste sterft de bewoners aan de Jan de Withof, waar de aanliggende huizen van de geluidswal geen schoongrondverklaring hebben of HS.

Hier kijk maar ff hoe vuil Helmond is..

http://www.sdnl.nl/helmond-stort.htm

Beantwoorden

CLUSTER IBS-code Gemeente Naam stortplaats Oppervlak Diepte Volume
07BS-1998 250/027 Helmond Geluidswal Rijpelbg 2.5 ha. 2.5 mtr. 2.500 m3

Stoffen Concentratie Gedaan onderzoek Kosten provincie Aandeel gemeente
Pesticiden groter dan C-waarde oriënterend 1989 f. 15.000,- f. -,-
EOC-1 groter dan C-waarde nader ondzk 1991 f. 50.000,- f. 50.000,-
Minerale olie groter dan B-waarde
Cadmium groter dan B-waarde

Beantwoorden

Opvallend:
Het ED schrijft: Geen onrust in Rijpel na bijeenkomst http://www.ed.nl/regio/helmondstad/7810975/Geen-onrust-in-Rijpel-na-bijeenkomst.ece
Omroep Brabant heeft dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=RQ7670f03ZI&feature=youtu.be&a

Beantwoorden

En hoe zit het dan met de rest van de wijk Rijpelberg?
Als ik de foto’s zo zie, is het niet alleen beperkt tot de beschreven plekken!

Beantwoorden

Of het nu Ria of Rita Bevers was weet ik niet meer. De jongedame wier naam ik altijd verhaspelde zat zo ongeveer 20 jaar geleden voor de SP in de gemeenteraad en maakte zich voortdurend druk over de kolossale hoeveelheid vuil in de geluidswal rondom de Rijpel. Of de gemeente daar snel iets aan kon doen, aldus Ria/Rita namens de SP.
De SP maakte zich terecht druk over het vuil in de Rijpel. Dan haalden omwonenden weer dit of dat uit de grond, voorwerpen die één ding gemeen hadden: levensgevaarlijk spul voor kinderen, volwassenen en dieren, spullen die vervolgens braaf werden overhandigd aan de SP waarna de partij weer kon gaan klagen bij de verantwoordelijke wethouder Stedelijk Beheer, Jan van der Zanden (PvdA).
Maar Jan van der Zanden had geen enkele interesse in de door Ria/Rita opgegraven rotzooi, de SP telde in de ogen van Jan niet mee en Jan had slechts interesse als iemand van de PvdA, het CDA of de VVD iets te berde bracht. Deze partijen wensten echter geen woord vuil te maken over de rotzooi in de geluidswal, de Rijpel moest worden afgebouwd en na ons de zondvloed. Ik vermoed dat als de SP een compagnie dode Duitsers uit WO2 in de geluidswal had ontdekt dit door Jan van der Zanden zou worden afgedaan als een ‘onbeduidend incident’. Nee, voor Jan en zeker de PvdA was de Rijpel een paradepaardje waar niet aan mocht worden getornd. En zeker niet door Rita/Ria met haar SP. Dat zou voor de PvdA maar kostbaar stemmenverlies kunnen opleveren zodat het anno 2010 nog altijd voor iedereen valt af te raden zelfs maar over de geluidswal te praten, laat staan er naar te kijken. Blijf daar ver uit de buurt! Héél ver!
Ach ja, zo ongeveer 20 jaar geleden toen het in de gemeenteraad nog leuk en gezellig was. Met eerdergenoemde Ria-Rita van de SP en Tin Coolen van het CDA.
Tin Coolen? Van het CDA? Die Tin Coolen? Jawel. Dezelfde die nu de mond vol heeft van raadsleden die de andere kant opkijken.
Oh die!

Beantwoorden
Olivier Dhuysthergast

Och zullen ze dit stukje hier boven lezen, van Olivier bij de gemeente ik ben bang van niet. En als ze het wel doen dan kijken ze waarschijnlijk weer de andere kant op, richting Dierdonk of Brandevoort weer twee leuk nieuwe paradepaardje. Wat horen we over 20 jaar weer over ze we zullen zien. De School bij Brandevoort heeft al een hoop geld gekost wat komt er nog bij??

Beantwoorden

De dame die over de vervuiling van de geluidswal op de Rijpel aan de bel trok was Rita Bevers van Groen Links.
En inderdaad Jan van der Zanden wilde nooit iets van vervuiling horen, niet bij het terrein van Carp/Usfa, van Beurden in de Nieuwstraat , bij Begemann enz enz.
Hij wilde van niemand!!!iets over vervuiling horen ook niet van de eigen leden van de P v d A
Ria.

Beantwoorden
Ria van Schaijk-Verbeek

38 Vervuilde tuinen moeten gesaneerd worden
In de tuinen van 38 woningen (van de 95 onderzochte tuinen), delen van de openbare ruimte en de speeltuin is PCB in te hoge concentraties aangetroffen. Deze verontreiniging in de Rijpelberg bevindt zich in de bovenste 1,5 meter van de bodem. Het is daarom wettelijk noodzakelijk deze tuinen en een gedeelte van de openbare ruimte, te saneren. Dat liet het college van burgemeester en wethouders zojuist weten, die het een hele vervelende situatie vindt.
De speeltuin is inmiddels al gesaneerd en wordt weer volop gebruikt. De omvang van de verontreiniging rondom het Sallandhof is geheel in beeld gebracht. In de omgeving van het Gooisehof en het Kennemerland is aanvullend bodemonderzoek nodig om de exacte omvang van de verontreiniging te kunnen bepalen.
“Omdat de uitkomst van de metingen op diverse plaatsen hoger is dan de norm en gezien het gevoelige gebruik van met name de tuinen en de speeltuin, is er mogelijk sprake van risico voor mensen. Wettelijk is bepaald dat wanneer er sprake is van risico voor mensen er een noodzaak is om te saneren” aldus het College. De herkomst van de verontreiniging is nog niet bekend. Uit onderzoek blijkt dat de verontreiniging al aanwezig was voor de bouw van de woningen begin jaren '80. Er zijn geen andere verontreiniging aangetroffen. Mogelijk ligt de oorzaak in een incident waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld lekkende hydrauliek van een kraanwerktuig of een kapotte, met PCB-houdende olie gekoelde transformator.
Verwacht wordt dat in november gestart zal worden met de sanering van de betreffende tuinen door het aanbrengen van een schone leeflaag van 1 meter dik. Daartoe worden de tuinen eerst helemaal leeggehaald, daarna wordt de verontreinigde grond tot 1 meter diep ontgraven. Vervolgens wordt het gat aangevuld met 1 meter schone grond en daarna wordt de tuin weer opnieuw ingericht. De komende maanden zullen worden gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de sanering.
De kosten voor de sanering, inclusief het opnieuw inrichten van de tuinen worden, voor de particuliere woningen betaald door de gemeente Helmond en voor de huurwoningen door stichting Woonpartners.
“Een goede, zorgvuldige communicatie met de betrokken bewoners is erg belangrijk in dit proces”aldus het College Zij maken hierbij gebruik van bewonersavonden (gisterenavond was de tweede), een FAQ-lijst op http://www.helmond.nl/Smartsite.shtml?ch=&id=170131 , klankbordgroep, nieuwsbrieven, telefonische helpdesk gemeente en GGD en interviews door GGD.

Beantwoorden

Ik heb er ook gewoond, vanaf oplevering nieuwbouw (oktober 1983) tot maart 1988. Al mijn geplante coniferen (35 stuks) legden het loodje in die stinkende grond aan het Sallandhof. Andere planten deden het niet goed. Met mijn klachten bij toenmalige verhuurder wbv. De Hoop en gemeente werden weggewuifd. Wellicht dat er eerst weer doen moeten vallen voordat dit Helmondse Lekkerkerk wereldnieuws wordt. De toenmalige bestuurders gaan natuurlijk vrij uit.

Beantwoorden
René, toen buurman van Ren&e

'Verlaag de OZB vanwege de vervuilde grond Sallandhof e.o.'
Zolang hun tuinen nog niet gesaneerd zijn, moeten de eigenaren van koophuizen aan het Sallandhof een lagere Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Dat stelt de politieke partij Helder Helmond in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Net als de huurkorting van naar verluidt 10 % die de huurders van de getroffen huurwoningen aan het Sallandhof krijgen, vinden zij dat een logisch voorstel voor de betreffende huizenbezitters.
Helder Helmond denkt daarbij aan een tijdelijke OZB-verlaging die vergelijkbaar is met de korting als van de bewoners van de huurwoningen. Deze regeling dient straks ook te gelden bij vervuilingen elders in de wijk zoals wellicht het Gooisehof en het Kennemerhof.
Zou blijken dat een verlaging van de OZB volgens de wet niet mag, dan wil Helder Helmond weten of het College andere compenserende maatregelen zal treffen.

Beantwoorden

Goed en erg sympathiek idee. Ik weet niet of zo’n verlaging van de OZB vaker in Nederland gebeurd, zoniet zal de gemeente geen precedent willen scheppen ben ik bang.

Beantwoorden

Sorry, maar OZB verlaging wat een onzin, gewoon opruimen. Wat is belangrijker geld of gezondheid.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *