16reacties

B&W vinden archeologie te duur

Archeologisch onderzoek in Hazenwinkel in de wijk Brandevoort is te duur en duurt te lang. Dat stellen burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Ook zijn de te verwachten vondsten niet uniek en (dus) belangrijk genoeg, vinden B&W. Ze gaan daarmee lijnrecht in tegen het advies van stadsarcheologe Janneke Bosman. Vakmensen zijn verbaasd en verontrust over deze beslissing. Zij noemen het een ondeugdelijk onderbouwd besluit.
Raadslid Michael Rieter is verbijsterd. "Ik heb hier geen woorden voor. Eerst hebben we een stadsarcheoloog die niks doet en nu hebben we een goede, enthousiaste archeologe en die mag niet aan de slag. En dat juist in het gebied wat Helmond internationaal op de archeologische kaart heeft gezet."
Rieter van Helder Helmond heeft hierover samen met een teleurgestelde Rudi van de Made van GroenLinks vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Zij willen dat het College terugkomt op deze beslissing en willen weten of tegen dit besluit kansrijke bezwaren kunnen worden ingediend.
Na jarenlang geen aandacht aan archeologie geschonken te hebben, moest het gemeentebestuur overstag vanwege het invoeren van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007. Deze verplicht gemeenten onder meer om te bepalen waar archeologische sporen te vinden zijn en hoe belangrijk het is deze te bewaren of, indien dit onmogelijk is, op te graven.

proefsleuven Brandevoort II, Stepekolk- Hazenwinkel Helmond

Dat resulteerde in januari 2009 in een Beleidsplan Archeologie Eindhoven – Helmond. Daarin staan onder meer Stepekolk en Hazenwinkel als gebieden waarvoor de verwachtingen hoog zijn. Proefopgravingen hebben laten zien dat in Hazenwinkel en Stepekolk sporen en vondsten uit de midden en late ijzertijd en de vroeg Romeinse tijd te vinden zijn, meer dan 2000 jaar oud. Het advies van de begin dit jaar benoemde stadsarcheologe Janneke Bosman is dan ook het totale gebied op te graven alvorens met bouwen te beginnen. "Dit onderzoek laat mijn archeologenhart sneller kloppen," vertelt ze ons.
Hazenwinkel en Stepekolk zijn twee aangrenzende gebieden waar de volgende uitbreiding van Brandevoort gepland staat. Het Helmondse College schat de kosten van een opgraving hier op zo'n 550.000 euro.
Tonnie van de Rijdt – van de Ven, voorzitter van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland, vind deze beslissing onbegrijpelijk. "Het gaat om bijzondere resten. In Brandevoort hebben langdurig mensen gewoond en zijn buitengewoon gave resten te vinden die ons veel nieuws kunnen vertellen over het ontstaan van vaste woonplaatsen aan het begin van onze jaartelling. Al eerder zijn hier opgravingen gedaan, zoals een opvallend groot grafveld in Ashorst. Dan wil je weten waar de daar begraven mensen woonden of vandaan kwamen. Deze en vele andere vragen kunnen alleen beantwoord worden door nieuw onderzoek, zoals in Hazenwinkel."
"Wij vinden het nogal verontrustend dat het collega het oordeel van deskundigen, de gemeentelijke Monumentencommissie en de stadsarcheoloog terzijde schuift zonder daar een goede onderbouwing voor te geven. Dat is onzorgvuldig beleid en gaat in tegen de plicht van een gemeente om goed voor het eigen archeologische erfgoed te zorgen."
Naar verwachting zullen diverse Heemkundekringen en andere betrokkenen zich bij het protest aansluiten. "Brandevoort heeft Helmond internationaal op de kaart gezet. De archeologie misschien wel meer dan de nieuwbouw. Dan mag je toch verwachten dat het gemeentebestuur daar ook wat voor over heeft," zegt 1 van hen.