Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.586 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
16reacties

“De Zorgboog, organisatie voor wonen, welzijn en zorg in de Peelregio, stopt in 2015 met haar werkzaamheden rond hulp in het huishouden. Zij gaat zich toeleggen op het verder versterken van de overige zorgdiensten. De Zorgboog werkt in samenspraak met de gemeente Helmond aan een goede oplossing voor de 350 cliënten en ruim 90 medewerkers. Het tarief dat de Peelgemeenten bieden om de huishoudelijke hulp in te kopen, is voor de Zorgboog ontoereikend.” Daarmee opent de Zorgboog hun zeer uitvoerig persbericht (pdf) van vandaag.
Met 93 medewerkers levert de Zorgboog momenteel zorg aan circa 350 Helmondse cliënten. Dat is een aandeel 14% van de totale hoeveelheid huishoudelijke ondersteuning in Helmond, zo laat de gemeente in een brief (pdf) aan de raadsleden weten. In de andere gemeenten levert de Zorgboog op dit moment geen huishoudelijke ondersteuning.
Deze arbeidsplaatsen binnen de afdeling Hulp in het huishouden komen te vervallen. Vanochtend werden de betreffende medewerkers geïnformeerd. Ton Borghs, lid van de raad van bestuur: “Wij gaan we er alles aan doen om deze medewerkers te begeleiden naar ander werk. We zijn in gesprek met andere (zorg)aanbieders van huishoudelijke hulp om Zorgboogmedewerkers in dienst te nemen. Op deze manier hopen wij dat de medewerkers hun werk in deze regio en voor hun cliënten kunnen voortzetten. Cliënten krijgen dan wel te maken met een andere zorgorganisatie die de huishoudelijke hulp levert.”
De reden voor de Zorgboog te stoppen met de huishoudelijke hulp zijn de gevoerde onderhandelingen met de Peelgemeenten over de inkoop van zorg. Voor de Zorgboog was het eindbod dat Peel 6.1 begin september deed, beneden hun kostprijs. Zij besloten zich daarom deze week terug te trekken. Voor 7 van de 9 zorgaanbieders in de Peel was het geboden uurtarief wel akkoord.
Verantwoordelijk wethouder Nathalie van der Zanden betreur het besluit van de Zorgboog zeer maar begrijpt de gemaakte afweging. “Onze zorg gaat nu uit naar het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en naar continuïteit van goede zorg voor onze inwoners. Wij zijn blij dat de Zorgboog zich inspant om voor zowel het personeel als de cliënten een goede oplossing te zoeken en wij zullen dit traject waar mogelijk ondersteunen. Een bezuiniging van 30% in 2015 oplopend naar 40% vanaf 2016 op de hulp bij het huishouden is zeer ingrijpend en zal ook voor inwoners van Helmond niet ongemerkt voorbij kunnen gaan. De inspanningen van de Peelgemeenten en de zorgaanbieders zijn erop gericht dat de mensen die dat hard nodig hebben nog steeds de juiste hulp krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken“ aldus de wethouder.

16 reacties:

Een heel slecht bericht voor de 93 Zorgboogmedewerkers, maar zeker ook voor de 350 klanten. Kwetsbare vaak oude mensen die vaak al jaren dezelfde hulp hebben en nu moeten overstappen. Sterkte aan alle.

Beantwoorden

@Jan op zaterdag 13 september 2014 om 08:33:

De Zorgboog is aan het bekijken of ze het personeel over kunnen laten gaan naar de andere aanbieder(s). Mogelijk dat de betrokken personeelsleden het werk kunnen volgen. Dan blijft het voor de klanten dezelfde persoon die komt.
Laten we hopen dat het in de praktijk ook zo soepel zal verlopen.

Beantwoorden

Ik help het je hopen Ad

Beantwoorden

Nog meer programma’s op TV zoals waarheen waarvoor, gepresenteerd door Joling en Gordon. Dit om nog meer vrijwilligers te werven voor de mensen die dit land hebben opgebouwd en nu vaak een hele dag in de stront zitten. Handen te kort, alles wordt afgeslankt, wat is er in hemelsnaam met dit land gebeurt in 25 jaar, op alle fronten?

Beantwoorden

Voor 7 van de 9 aanbieders was het geboden tarief akkoord. Kennelijk zit de Zorgboog dus qua kostprijs te hoog. De vraag die dan rijst is of zij qua service en kwaliteit ook hoger zaten of dat die hogere kostprijs aan andere zaken te wijten was.

De Zorgboog neemt wel zijn verantwoordelijkheid om te trachten mensen bij andere zorginstellingen te plaatsen. Of dat helemaal goed komt is een tweede. Ik verwacht niet dat het in de toekomst schering en inslag zal worden dat mensen hun vaste kracht gaan verliezen. Als 7 van de 9 aanbieders het voor die prijs kan is de kans dat zij bij een volgende aanbestedingsronde afhaken vrij klein. Daarmee is de continuïteit wel redelijk gewaarborgd.

@Twan Peters
Het is het verhaal van de krekel en de mier. Als er jarenlang niet of te weinig vooruit gepland wordt terwijl die vergrijzingsgolf eraan zit te komen, dan lopen de kosten op, maar is er geen potje om dat op te vangen. Het gevolg is kaalslag en een tweedeling in de maatschappij tussen hen die die zorg nog wel kunnen betalen en zij die dat niet kunnen.

Beantwoorden

Het is een race naar de bodem van kwaliteit. Huishoudelijke hulpen mogen kiezen of ze weggaan of aanblijven voor een uitgekleed salaris. Zij die werkelijk wat te bieden hebben gaan iets anders doen of desnoods zwart poetsen (en gelijk hebben ze!). Wat overblijft zijn veelal mensen die vakinhoudelijk en / of sociaal niet vaardig genoeg zijn om bij kwetsbare mensen te komen poetsen. Want ja; huishouden is een vak waarbij kennis van materialen, middelen en technieken belangrijk zijn. Nu krijgen de kwetsbaren vaak mensen in huis die ongeinteresseerd maar wat door het huis zwabberen en het liefst nog hier en daar een gouden ringetje mee bietsen.

Beantwoorden

@Ed

Het hele idee van deze manier van aanbesteden is dat er een uniforme prijs betaald wordt door de gemeente. De aanbieders zullen elkaar vervolgens op kwaliteit moeten gaan beconcurreren. Als ze winst willen maken door minder gekwalificeerd personeel in te zetten, dan kan dat, maar het staat de cliënten dan ook vrij om naar een andere aanbieder te stappen.

Daar schuilt overigens wel een gevaar in, want niet iedereen is in staat om voor zichzelf op te komen. Zullen er excessen zijn? Vast wel. Maar uiteindelijk komt dat altijd aan het licht. In principe zou de gemeente dus ook steekproefsgewijs tevredenheidsonderzoeken moeten houden, vooral bij nieuwe aanbieders. Aanbieders met een te lage tevredenheidsscore zou je dan uit kunnen sluiten in het uiterste geval.

Helaas worden de decentralisaties er in hoog tempo doorgedrukt, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het in Helmond redelijk op zijn pootjes terecht gaat komen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 15 september 2014 om 17:42:

Die race naar de bodem van kwaliteit daar doen álle aanbieder aan mee, dus veel te kiezen valt er niet. Fijn dat u er vertrouwen in hebt. Ik heb dat niet.

Beantwoorden

@ Ed ik deel uw mening. Mijn dochter werkt in de verzorging en doet huishouding. Mij is gebleken dat het niet om de kwaliteit van het stofzuigen gaat,maar vooral om de sociale contakten en de vaardigheden daarvoor nodig. Dhr v Geel betrekt alles op het kostenaspect en efficientie. Zo werkt het niet. Het gaat om de zorgbehoevenden. Daar is ooit een stelsel voor ontworpen. Niet om een wedloop de zorgaanbieder wel of geen winst te laten maken. Soms heeft dhr v Geel een zinnig verhaal. Maar over dit onderwerp lijkt hij toch wat minder op de hoogte. Geeft niets,niemand is alwetend.

Beantwoorden

@eric

Volgens mij zijn we het gewoon eens. Het gaat om de klanttevredenheid. En ja dat is mensenwerk. Overigens hoeft dat niet alleen via tevredenheidsonderzoeken. Er is ook nog zoiets als een cliëntenraad en andere instanties die die signalering op zich kunnen nemen. Uiteindelijk is het straks ook een politieke keuze hoeveel druk je op de thuiszorg wil zetten en hoeveel uren zorg er bijvoorbeeld minimaal geleverd moeten worden voor de afgesproken prijs. Dat zijn allemaal zaken die je vast kunt leggen bij een nieuwe aanbesteding. Kwaliteit en menselijkheid in de thuiszorg is een keuze.

Dat wordt wel een leerproces, maar de gemeente is leidend en staat wat dat betreft dichter bij de mensen dan toen het landelijk geregeld en gecontroleerd werd. Dus Ed heeft gedeeltelijk gelijk. Er is nu veel druk op de thuiszorg om meer te leveren voor minder geld en daarbij wordt het sociale aspect veronachtzaamd. Maar ik geloof niet dat de bestuurders en raadsleden van onze stad harteloos zijn. Dat sociale aspect krijgt vanzelf weer meer aandacht.

Beantwoorden

Michael de laatste 2 zinnen laat ik voor wat het is en jij weet heel goed waarom. Het gaat erom of wethouders en raad genoeg know how hebben deze problematiek die buitengewoon complex( weet er wel iets van na 30 jaar te hebben gefunctioneerd in deze wereld) hebben dit te kunnen handelen. Mijn overtuiging is van niet.

Beantwoorden

Zorgaanbieders en Peelgemeenten tekenen Wmo-overeenkomsten
Rond 1 november kunnen de zorgaanbieders voor de Wmo-taken huishoudelijke ondersteuning, beschermd wonen en kortdurend verblijf de overeenkomsten gaan tekenen met de 6 Peelgemeenten.
Donderdag 2 oktober ondertekenen de wethouders van de Peelgemeenten en de eerste zorgaanbieder de overeenkomsten voor de nieuwe Wmo-taken op het gebied van begeleiding. Ook andere zorgaanbieders kunnen de overeenkomsten vanaf dat moment tekenen.
De overeenkomsten zijn in nauwe samenwerking tussen o.a. grote en kleine zorgaanbieders, Wmo-raden, welzijnsinstellingen en de gemeenten tot stand gekomen. Alle zorgaanbieders die in 2015 begeleiding willen leveren in de Peel 6.1-gemeenten Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren kunnen de overeenkomsten ondertekenen, mits ze tegen het gestelde tarief de zorg kunnen leveren en voldoen aan de voorwaarden die in de overeenkomsten staan en bij de aanbesteding kenbaar gemaakt werden.

Beantwoorden

DE WMO zijn dat ook die mensen die nu met een busje gebracht worden om de scholen te poetsen?
Als dat zo is, is het gemiddelde IQ volgens mij 65
En dat moet dan bij deze hulp behoevende ouderen schoon gaan maken, en eventueel signaleren van mistanden?
Och we zien wel wat het brengt.

Beantwoorden

Behoud werkgelegenheid voor huishoudelijk hulpen de Zorgboog
Thuiszorg Samen Verder biedt vrijwel alle medewerkers van de huishoudelijke hulp van de Zorgboog een dienstverband aan. De Zorgboog besloot medio september te stoppen met haar werkzaamheden rond hulp in het huishouden. De afgelopen weken is de organisatie in gesprek geweest met andere aanbieders met de vraag om Zorgboogmedewerkers in dienst te nemen. Het resultaat: per 1 november kunnen vrijwel alle medewerkers huishoudelijke hulp in dienst treden bij Thuiszorg Samen Verder.Ton Borghs, lid raad van bestuur de Zorgboog, is blij met deze overeenkomst: “Onze medewerkers behouden hun baan en onze cliënten houden hun vertrouwde huishoudelijke hulp.”
De Zorgboog besloot te stoppen met het leveren van huishoudelijke hulp (zie ook hierboven) omdat de ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om duidelijke keuzes. “Met het tarief dat de Peelgemeenten bieden voor huishoudelijke hulp was het voor ons niet verantwoord door te gaan. Wij zijn een relatief kleine aanbieder in de huishoudelijke verzorging en willen ons vooral toeleggen op het verder versterken van onze overige zorgdiensten binnen de wijkzorg en wijkverpleging, onze woonzorgcomplexen en binnen de jeugd- en kraamzorg”, aldus Ton Borghs.
Door deze beslissing dreigden ruim 90 medewerkers hun baan en 390 cliënten hun vertrouwde hulp in de huishouding te verliezen. “We zijn na intensief overleg met diverse partijen waarbij behoud van werkgelegenheid en behoud van loon voorop stonden, uiteindelijk met Thuiszorg Samen Verder overeengekomen dat het merendeel van onze medewerkers per 1 november in dienst kunnen treden bij Samen Verder. Hierdoor kunnen de medewerkers hun werk in deze regio en voor hun cliënten voortzetten.” In totaal gaan ruim 90 medewerkers en 390 cliënten over van de Zorgboog naar Thuiszorg Samen Verder. Samen Verder garandeert de medewerkers een arbeidsovereenkomst conform de CAO VVT voor minimaal hun huidige vaste uren van hun bepaalde of onbepaalde contract.
Thuiszorg Samen Verder-directeur Nora Barrachdi is blij met de uitbreiding. ”De voortzetting van de huishoudelijke hulp van de Zorgboog sluit goed aan bij ons als thuiszorgaanbieder. Wij zijn werkzaam in een groot aantal gemeenten in Zuidoost-Brabant; ook in Helmond waar de Zorgboog met name huishoudelijke hulp leverde. We zorgen ervoor dat de 390 cliënten bij ons hun eigen vertrouwde hulp kunnen houden. Zo verandert er voor betrokkenen zo min mogelijk. Onze nieuwe cliënten en collega’s zijn van harte welkom!”

Beantwoorden

Goede zaak. Als kwaliteit gegarandeerd blijft en medewerkers conform betaald blijven, is dit mooi geregeld.

Beantwoorden

SMO Helmond tekent als eerste de Peel6.1-overeenkomst voor de Wmo-taak begeleiding
Zoals dinsdag aangekondigd, ondertekenden de wethouders van de 6 Peelgemeenten vandaag de overeenkomsten voor de nieuwe Wmo-taken op het gebied van begeleiding. SMO Helmond mocht als eerste zorgaanbieder de overeenkomst tekenen. Andere zorgaanbieders kunnen de overeenkomsten nu tekenen.
“Daarmee zijn de Peelgemeenten er klaar voor om vanaf 2015 voor de inwoners van de Peelgemeenten begeleiding en dagbesteding te bieden. Dit werd tot nu toe door het Rijk geregeld via de AWBZ” aldus het gezamenlijk persbericht van Peel 6.1-gemeenten. Ongeveer 2600 inwoners van de Peelgemeenten maken gebruik van deze begeleiding. Er zijn zo’n 100 zorgaanbieders die deze zorg op dit moment leveren in de Peelregio, waaronder grote aanbieders als SMO en GGZ en kleinere aanbieders zoals zorgboerderijen.
Jürgen Feuerriegel van SMO Helmond namens de zorgaanbieders: “Het is positief dat de Peelgemeenten de Wmo samen vorm geven en dat zij ons als zorgaanbieders nauw betrokken hebben bij dit proces. Om als overheid en zorgverleners de kwaliteit voor de burger te handhaven (terwijl het Rijk er minder budget voor beschikbaar stelt) zullen we gezamenlijk nieuwe vormen van ondersteuning moeten vinden.”
Indien de zorgaanbieders die op dit moment begeleiding en dagbesteding bieden in Peelgemeenten de overeenkomsten tekenen, kunnen alle cliënten met een indicatie gewoon bij hun eigen zorgaanbieder blijven. Begin november krijgen die cliënten een persoonlijke brief.
Op onderstaande foto (gemaakt door Pressvisuals) zie je derde van links Jürgen Feurriegel (directeur SMO Helmond) en helemaal rechts onze wethouder Nathalie van der Zanden.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *