Buiten is het 2 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 92.517 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Het Stadslab stopt, dat besluit maakte B&W vandaag bekend. Zowel het bestuur als de medewerkers van deze stichting vinden het erg lastig om onder de vleugels van de gemeente tot vernieuwing te komen.
Voor het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten kregen het Stadslab ruim 2 miljoen euro subsidie voor de periode 2016 tot en met 2019. Zoals onder meer hier te lezen is, kreeg dit Helmondse miljoenenproject veel kritiek.
Hieronder de volledige brief die B&W vandaag aan de gemeenteraadsleden stuurde:

In 2017 is het strategisch programma Sociale Stad vastgesteld. Het programma heeft als doel om sociale stijging te bevorderen door er voor te zorgen dat alle inwoners maximaal kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Binnen het programma is een aantal pijlers benoemd zoals de impuls werkgelegenheid, onderwijs & arbeidsmarktbeleid en sociale innovatie. In deze raadsinformatiebrief leest u meer over de laatste pijler: sociale innovatie.
Sociale innovatie
Om ruimte te bieden aan innovatie vanuit de stad zelf is destijds besloten om het Sociaal Innovatief Fonds in het leven te roepen. Sociale innovatie levert een bijdrage aan de transformatieopgave binnen het sociaal domein: de basis versterken en vernieuwing stimuleren. Binnen het programma Sociale Stad is er voor gekozen om sociale innovatie op diverse manieren te stimuleren. Zo is het Stadsleerbedrijf gestart en zijn er vanuit de gemeente projecten opgestart om op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan Vooruitkomst (probeerplaats voor hulpmiddelen) en Stop and GO. Daarnaast is in 2016 het project Stadslab gestart, een platform om ideeën van en door de stad verder te brengen.
Stadslab
Stadslab Helmond was begin 2016 bedoeld als een netwerk en ondersteuningspunt voor Helmonders die hun straat, wijk of stad willen verbeteren. Het platform moest burgerinitiatieven in hun ontwikkeling en realisatie verder helpen. Een laboratorium waarin geëxperimenteerd wordt, waar processen plaatsvinden en waar dit alles kan leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, innovatie voor de stad. Afgelopen oktober gaf het bestuur van het Stadslab nog een toelichting op een doorontwikkeling in de Commissie M. Zij wilden zich meer gaan richten op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en niet meer als “subsidieloket” fungeren. Projecten met alleen een financiële vraag komen sindsdien rechtstreeks bij de gemeente binnen.
Beëindiging project Stadslab
Recent heeft het bestuur samen met de stadslaboranten van Stichting Stadslab besloten om de huidige vorm te beëindigen. Naar de mening van het Stadslab blijkt het in de praktijk erg lastig te zijn om onder de vleugels van de gemeente tot vernieuwing te komen. Daarnaast zijn veel stadslaboranten, naast vrijwilliger, ook professional en kunnen zij in de huidige constructie die professionele kwaliteiten niet inzetten tijdens Stadslabwerkzaamheden.
Afronding
In samenwerking met het bestuur van het Stadslab wordt een financiële en inhoudelijke afronding opgesteld. Dankzij de samenwerking, de afgelopen twee jaar, zijn verschillende nieuwe verbindingen gelegd en vinden partijen in de stad elkaar beter zoals bij Stichting Vipe, “Ook wij doen mee”, “ Xmas singalong” en “Kook het lekker zelf”.
Vervolg
Het Sociaal Innovatief Fonds blijft beschikbaar voor projectaanvragen van en door de stad om Helmond te versterken als sociale stad. Samen met het nieuwe college gaan we kijken of en via welke werkvormen we sociale innovatie samen met onze inwoners en partners nog verder kunnen stimuleren.
Tot slot willen we onze waardering uitspreken over de inzet en betrokkenheid van alle stadslaboranten en  het bestuur van het Stadslab in de afgelopen periode. We betreuren hun besluit om te stoppen, maar respecteren hun overwegingen.

5 reacties:

STADSLABORANTEN met een ego zaten sowieso op de verkeerde plek. Zij zouden helpen projectaanvragen te begeleiden. Maar men zat er slechts om zaken af te wijzen. Het zogenaamde boter op het hoofd principe is op de meeste wel van toepassing. Makkelijk lullen met andermans centjes.

Beantwoorden

Dank je wel voor jullie inzet, ik hoop dat er ergens een platform komt om vrijwilligers te ondersteunen die genoeg ideeën hebben en waar geen geld voor is

Beantwoorden

Het is tijd voor pek veren en knuppels voor de bestuurders van Helmond.
Dat duurt niet lang meer.

Beantwoorden

En wat wordt het volgende miljoenen verslindende project.

Toch wel makkelijk lekker smijten met de belastingcentjes opgehoest dood de burger.

Beantwoorden
Karin van der Werff

Pijnlijk voor de bedenkers bij de SP en proficiat voor Lokaal Sterk die het idee in de prullenbak wisten te krijgen.

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *