8reacties

Geen 80 km/uur op de snelweg A270

De maximumsnelheid op de A270 tussen Eindhoven en Helmond, hoeft niet te worden verlaagd naar 80 kilometer per uur. Omwonenden en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten wilden dat voor de rust en veiligheid. De rechter heeft vandaag beslist dat hun wens niet in vervulling gaat.

De provincie verlaagde de snelheid op de snelweg op delen van het traject in juli vorig jaar naar 100 km/uur tussen 23.00 en 07.00 uur. Buiten die periode mag er 130 km/uur worden gereden. De provincie nam de maatregelen om de nachtrust van omwonenden te beschermen. Maar die omwonenden en ook de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten vinden dat niet voldoende. Zij willen dat de maximumsnelheid op de snelweg de hele dag naar 80 km/uur gaat.
De omwonenden en de gemeenten vrezen voor nog meer geluidshinder omdat er meer verkeer zal komen door de ontsluiting van een aantal nieuwe woonwijken in het gebied. Er zijn op het traject geen geluidwerende elementen aangebracht en een bestaande verhoging voldoet in hun ogen niet aan de eisen van een geluidswal.
Bovendien moet de snelheid ook verlaagd worden vanwege de verkeersveiligheid. Er gelden op het traject verschillende snelheden, uiteenlopend van 80 tot 130 km/uur. Een lagere snelheid in de nacht is ongebruikelijk en verwarrend. Het zou (gezien het drukkere verkeer overdag) beter zijn om overdag een lagere snelheid in te voeren.
De provincie is niet van plan de maximumsnelheid aan te passen. Daarbij wijst zij op een akoestisch onderzoek waaruit onder meer blijkt dat langs het traject een goed woon- en leefklimaat bestaat als de maximumsnelheid ’s nachts wordt verlaagd naar 100 km/uur. En uit een onderzoek naar ongevallen op de A270 in relatie tot de maximumsnelheid zou blijken dat een aanpassing van de snelheid ook niet nodig is om de verkeersveiligheid te bevorderen.
De rechtbank oordeelt dat het de provincie is toegestaan uit te gaan van de conclusie in het onderzoeksrapport dat de geldende geluidsnormen niet worden overschreden. Omwonenden hebben geen onderzoek laten doen en uit het onderzoek van de gemeente blijkt niets anders, zo stelt de rechtbank. De provincie hoefde de maximumsnelheid daarom niet verder te verlagen om het geluid te beperken.
De rechtbank stelt daarnaast vast dat (anders dan de omwonenden menen) de politie niet negatief heeft geadviseerd over de verkeersveiligheid. De politie geeft juist aan dat het afpellen van de snelheid een goede stap is voor een betere verkeersveiligheid. Uit het onderzoek van de provincie blijkt dat het voor de verkeersveiligheid niet nodig is om de maximumsnelheid te verlagen. Daarnaast heeft de provincie mogelijke onduidelijkheid over de maximumsnelheid ’s nachts ondervangen door borden te plaatsen. Dat omwonenden deze borden niet duidelijk vinden, is hun subjectieve beleving, zo oordeelt de rechtbank. De provincie hoefde de maximumsnelheid niet verder te verlagen voor een betere verkeersveiligheid.