Buiten is het 25 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Café Die 2 in HelmondDe politie heeft geen bewijs gevonden voor het witwassen door de exploitant van coffeeshop Carpe Diem aan de Noord Koninginnewal. De zaak tegen de 46-jarige John Vosmeer is daarom geseponeerd.
Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dat zojuist bekendgemaakt.
De politie arresteerde Vosmeer in mei vorig jaar nadat eerder de administratie van de coffeeshop in beslag was genomen. Hij zat toen enkele dagen vast.

2 reacties:

Gemeente krijgt gelijk inzake sluiting coffeeshop
De rechtbank in ‘s-Hertogebosch heeft uitspraak gedaan inzake het beroep van John Vosmeer inzake de coffeeshop Carpe Diem. In beide gevallen is de gemeente in het gelijk gesteld. Het beroep tegen intrekking vergunning is ongegrond verklaard en beroep tegen sluiting is vernietigd, evenwel met in stand lating van de rechtsgevolgen.

Voor wie helemaal wil nalezen, hierbij de uitspraak (pdf).

De burgemeester van de gemeente Helmond was bevoegd toen hij coffeeshop Carpe Diem vorig jaar sloot voor een periode van vier maanden. De burgemeester mocht eveneens de overlastvergunning intrekken. Dat heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch geoordeeld.
De burgemeester besloot de coffeeshop te sluiten van december 2010 tot april 2011. Volgens de burgemeester was er sprake van een ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring van de openbare orde. De burgemeester verklaarde het bezwaar van de exploitant van de coffeeshop ongegrond. De exploitant diende vervolgens beroep in bij de rechtbank. De man stelde verder beroep in tegen het besluit van de burgemeester de verleende overlastvergunning voor de coffeeshop in te trekken. Volgens de burgemeester bestond er gevaar dat de vergunning kort gezegd gebruikt zou worden om strafbare feiten te plegen.
Allereerst overweegt de rechtbank dat de periode van sluiting reeds voorbij is en de uitspraak niet ziet op het opheffen van de tijdelijke sluiting. Toch heeft de exploitant nog belang bij een uitspraak van de rechtbank, aangezien de man heeft aangegeven schadevergoeding te willen vorderen bij de civiele rechter.
Op basis van een dreigingsinschatting van de politie kon de burgemeester tot het oordeel komen dat sprake was van ernstige vrees voor het ontstaan van een verstoring van de openbare orde. Dat de man naar eigen zeggen niet persoonlijk is bedreigd, betekent niet dat geen sprake was van een dreiging ten aanzien van de coffeeshop. De burgemeester was in beginsel bevoegd tot de tijdelijke sluiting van de coffeeshop. De burgemeester heeft het tijdelijke sluitingsbevel ten onrechte gebaseerd op de Gemeentewet in plaats van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat betekent dat de rechtbank het besluit van de burgemeester vernietigt en het beroep van exploitant van de coffeeshop gegrond is. Maar omdat de burgemeester ook op grond van de APV bevoegd was, mocht hij de coffeeshop voor vier maanden sluiten.
De rechtbank acht het verder aannemelijk dat de exploitant van de coffeeshop zakelijk betrokken was bij personen die strafbare feiten hadden gepleegd of daarvan verdacht worden en die bij de exploitatie van de coffeeshop betrokken waren zoals de leverancier van de hash. Volgens de rechtbank mocht de burgemeester de overlastvergunning intrekken op grond van de resultaten van een integriteitsonderzoek.
Zowel de exploitant als de burgemeester kunnen tegen deze beslissingen binnen zes weken hoger beroep instellen bij de hoogste bestuursrechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Beantwoorden

John Vosmeer, voormalig exploitant van de coffeeshop Carpe Diem aan de Noord Koninginnewal 46, gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen 2 uitspraken van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. De inhoud van het beroep is nog niet bekend.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *