Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.607 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
45reacties

De gemeente Helmond is niet volledig geweest bij de beoordeling van een geschil tussen buren over een houtkachel. Hij had moeten bepalen in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van overlast. Dit oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. In dit geval hoeft de gemeente echter niet alsnog op te treden, omdat de klagers op het punt staan te verhuizen. De rechtbank geeft daarbij wel aan hoe toekomstige geschillen over houtkachels het best te kunnen oplossen.

In maart 2017 klopte een gezin uit Helmond aan bij de gemeente over de hinder van een houtkachel bij de overbuurvrouw. De afvoerpijp van die kachel komt uit een plat dak van een aanbouw aan haar woning. De klagers verzochten de gemeente op te treden tegen overlast. Medewerkers van de gemeente bezochten de locatie in totaal 22 keer om te beoordelen of er sprake is van hinder. De klagers stellen geuroverlast te hebben en volgens hen kan de gemeente tegen die overlast optreden op grond van het Bouwbesluit. De klagers namen een ingenieursbureau in de arm dat berekende dat er zelfs onder de meest gunstige omstandigheden sprake is van overschrijding van gemeentelijke geurnormen.
In mei 2017 besloot de gemeente niets te doen, omdat de houtkachel aan de technische eisen volgens het Bouwbesluit voldoet. Uit de inspecties zou bovendien blijken dat er verder geen landelijke of gemeentelijke regels worden overtreden. De klagers maakten bezwaar, maar dit wees de gemeente in januari 2018 af. Daarop stapten ze naar de rechtbank.

De rechtbank vindt dat de gemeente niet volledig genoeg is geweest. De gemeente keek alleen of de houtkachel voldoet aan de technische eisen van een rookafvoer. Die eisen beschermen alleen de woning waar de kachel in staat. Maar óók als de houtkachel aan die eisen voldoet, kunnen anderen overlast hebben van het gebruik daarvan. Volgens de rechtbank had de gemeente zijn beoordelingsruimte kunnen gebruiken om – ook zonder beleid te maken – te bepalen in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van hinder. De rechtbank vernietigt daarom het besluit van de gemeente om het bezwaar van de klagers af te wijzen. Omdat de klagers op het punt staan te verhuizen hoeft de gemeente niet opnieuw op hun bezwaar te beslissen. Wel moet de gemeente de door de klagers gemaakte kosten voor deze zaak vergoeden.
Daarmee is deze zaak afgerond. Maar hoe kan een gemeente in het vervolg het beste omgaan met dit soort gevallen? De rechtbank liet dit uitzoeken door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De StAB komt met een voorstel om op te treden tegen de overlast van houtkachels door: eerst voor te lichten (de zachte aanpak), dan de situatie ter plekke te beoordelen aan de hand van een stappenplan (de harde aanpak) en uiteindelijk een berekening van de geuruitstoot te maken. De rechtbank neemt deze methodes niet zomaar over. Wel oordeelt de rechtbank dat de methodes en de norm voor geuruitstoot van de StAB verder kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ze door een gemeente worden gebruikt om overlast van houtkachels beter te beoordelen.

De volledige uitspraak van de rechtbank.
3 Jaar geleden stelde GroenLinks raadsvragen aan B&W over de schadelijke rook uit houtkachels die voor overlast zorgt.

In de reacties hieronder staan updates.

45 reacties:

Klagen bij gemeente Helmond over kachels heeft geen nut.. doen er toch niks aan!

Beantwoorden

Mensen moeten niet zo janken.

Beantwoorden

Moeten ze bbqen ook gaan verbieden maar daar hoor je niemand over.

Beantwoorden

Houtkachels zijn bij windstil weer vreselijk voor mensen met astma of andere longproblemen……zouden alleen daarom al verboden moeten worden. Wel aandacht voor de grote “klimaatproblemen”, maar voor de alledaagse problemen heeft men geen oog…

Beantwoorden
Marie-José Coenen

Mooi ken ik lekker door stoken

Beantwoorden

deze verwende moderne mensen zouden het in de oude wereld dus niet lang overleven en dat wil dan gasloos de toekomst in…

Beantwoorden

ik snap niet dat die stokers met alle geweld willen blijven stoken,als mijn buren hinder van mij ondervinden pas ik mezelf aan,maar nee dat zijn van die strepen jagers,het is wettelijk toegestaan dus mag het,er is ook nog zoiets als medeleven voor je buren,dat heel die houtkachel zooi maar afbrandt,stelletje verziekers.

Beantwoorden

Begreep dat gemeente wel had moeten en kunnen optreden. Daarin is gemeente uiteindelijk nalatig geweest. Helmond heeft/had toch een geurbeleid ?

Beantwoorden

In de rijpel wordt overal gestookt met de open haard . Zolang er maar Onbehandeld hout wordt gestookt , goed droog ( eiken of berk bijvoorbeeld , niet de lucht afknijpen, en een goede kachel, onze pijp eindigt 1.5 meter boven het dak. Nog nooit iemand aan de deur gehad met een klacht.

Beantwoorden
Hendrik Haverkamp

Precies een goed gestookte houtkachel met goed droog hout geeft geen overlast.
De grootste overlast komt van foutief stookgedrag en of vervuild en te nat hout.
Zoekt U nog goed reeds droog hout?
Achter de dennerode en sparrerode liggen nog tientallen omgewaaide bomen nu na ca 1.5 jaar zijn ze zeer geschikt voor de kachel.
Graag gratis ophalen de bos eigenaar doet er niets aan en het is een bron van bosbranden die helaas steeds weer aangestoken blijken te zijn.

Beantwoorden

@Rob op dinsdag 30 juli 2019 om 21:29:

Je mag niets in het bos wegnemen.

Beantwoorden

Nee en vloeken mag ook niet verdomme

Beantwoorden

@Rob op woensdag 31 juli 2019 om 19:39:

Je mag hout kopen (misschien zelfs gratis krijgen) van de boseigenaar/beheerder. Stelen mag niet.
Dat vindt de boseigenaar/beheerder niet leuk.

Beantwoorden

Welk beheer refereert U aan het tot stand laten komen van brandgevaar het was hier weer raak vannacht 2e keer in 3 weken dit maal op 12 meter van de bebouwing gelukkig werd het op tijd opgemerkt.
Inmiddels hebben wij een stuk van 40 bij 20 meter achter ons huis ontdaan van dood brandbaar materiaal.
Mag niet jammer dan

Beantwoorden

@Rob op vrijdag 2 augustus 2019 om 16:47:

Uit veiligheidsredenen mag je veel doen. Diefstal hoort daar niet bij.

Beantwoorden

Piet snot

Een groot schip in Rotterdam stoot evenveel uit als tienduizenden auto’s, raffinaderijen in Moerdijk en Botlek fakkellen met storingen grote hoeveelheden smerige brandstoffen af.

Als ik af en toe niet zou mogen hobbykoken en op mijn hout fornuis/kachel dan zou dat ronduit absurd zijn.
De prioriteiten zijn volledig zoek.

Beantwoorden

Update 1:
20 Sensoren gaan de luchtvervuiling in de Rijpelberg meten
De Belangengroep Rijpelberg start een burgermeetnetwerk waarmee de fijnstofconcentratie met eenvoudige luchtkwaliteitssensoren wordt gemeten gedurende. Fijnstof is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes die in de lucht zweven en luchtvervuiling veroorzaken. Deeltjes die door de mens zijn gemaakt, zoals roet, komen het meeste voor. Roetdeeltjes komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales en in de open haard.
Deze belangengroep werft vrijwilligers waar 20 fijnstof-sensoren aan de gevels mogen en kunnen worden gemonteerd. De resultaten van de metingen worden online via het RIVM dataportaal getoond zodat wijkbewoners inzicht krijgen in de luchtkwaliteit. Want meten is weten.
Komende najaar wordt de gemeentelijke voorlichtingscampagne over verantwoord stoken van hout verder geïntensiveerd via met name sociale media. Het digitaal melden van overlast van houtkachels via https://www.helmond.nl/meldpunt is inmiddels verbeterd. Dat en meer meldde B&W in deze RaadsInformatieBrief (pdf) aan de gemeenteraadsleden.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 26 september 2019 om 11:41:

En nog hier bij het nieuwe kanaal please ????????

Beantwoorden

Uhm. Misschien snap ik het niet helemaal, maar in het artikel wordt gezegd dat roetdeeltjes ontstaan bij het gebruik van fossiele brandstoffen in de open haard. Maar hout is geen fossiele brandstof toch?

Beantwoorden

alleen in de Rijpelberg????
Mag wel in meerdere wijken

Beantwoorden

@Dirks op donderdag 26 september 2019 om 12:31:

Ook een belangengroep oprichten en je raadslid aanspreken en vragen of die dat bij de gemeente wil aankaarten. Hier in de Rijpel zijn die vrijwilligers al ik dacht een paar jaar bezig met dat meten.

Beantwoorden

Bij ons mag het wel aan het huis komen hangen. We wonen vlak langs de weg dus ben stiekem wel benieuwd ????

Beantwoorden

Bij windrichtingen tussen noordoost en zuidoost komen er zeker onaangename en zeek kwalijke uitwasemingen van de industriele (trema) veehouderij in het Peelgebied………..

Beantwoorden

Wat een gezeik. Hebben zeker niks anders te doen. Ligt er maar net aan hoe de wind staat. Begin eerst maar eens op het industrie terrein

Beantwoorden

Misschien eens kijken op
http://www.stab.nl/Documents/STAB%20Kennisdocument%20Houtstook%20september%202019.pdf

Daar valt te lezen hoe vervuilend de houtrook van een stoker in Volderhof de buren het leven zuur maakte. Niet voor niets concludeerde de gemeente (achteraf) dat er sprake was van ernstige overlast. De rechter oordeelde dat de gemeente nalatig is geweest in het uitvoeren van controles en het ingrijpen bij dit probleem. En de stoker maar zielig doen en de vermoorde onschuld spelen.

Ook schrijft STAB dat er andere stokers in die straat voor overlast zorgen. Bossen belemmeren dat rook en roet weg kunnen. Overal in Rijpelberg bestaan deze situaties met verschillende bouwhoogtes en hogen bomen en bossen. Alles langs de bosrand is sowieso een ellende; o.a. Drenthehof, Glanzerhof, Dennerode (ja, vooral ook daar in het “dure deel” van Rijpelberg), Volderhof en andere delen van de wijk is het vaak een drama. Je waant je daar regelmatig in een gebied met bosbranden. Hartstikke ongezond.

Discussies over droog en “goed” hout is uitsluitend om de aandacht af te leiden van het probleem en om stokers het gevoel te geven dat er geen probleem is.
Kop in het zand steken, helpt niet.
Houtstook maakt mensen ziek. Niet voor niets zijn er steeds meer steden die het verbieden vanwege luchtvervuiling en gezondheidsproblemen als astma, COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Voldoende wetenschappelijk onderzoek dat dit aantoont. Roet wordt zelfs aangetroffen in placenta van zwangere vrouwen.
Onvoorstelbaar dat mensen dit probleem niet (willen) zien.

Beantwoorden

Daantje die meneer op het volderhof werkt voor de gemeente is de beheerder van de berkendonk zoals we vernomen hebben

Beantwoorden

Die van de rechtszaak is een andere. Ook zo’n laag huis stukje verderop in de straat. Hele dagen smerig stoken met vuil hout.

Die beheerder van Berkendonk is later begonnen met het vergiftigen van de buurt.
Stoort zich nergens aan.
Er staan er nog een paar meer die af en toe de buurt in de stank zetten. Zie rapport van Stab.

Beantwoorden

Nou ja er wordt in de rijpelberg ja zeker ook in het duurdere deel heel veel hout gestookt alleen in de (kleine) Sparrerode zijn het 8 woningen die dagelijks hout en kolen stoken. KOLEN JA DAT LEEST U GOED
Dit is natuurlijk begrijpelijk daar de stadsverwarming veel te duur is.
Hout en kolen zijn relatief goedkoop en geven een prettige binnen klimaat dat er idd door enkele stokers overkast ontstaat komt door het gebruik van ongeschikt nat of behandeld hout en of verkeerd stook gedrag.Vooralsnog valt het stoken van hout / biomassa als zijnde klimaat neutraal tja dan ben je volgens de norm goed bezig!?

Beantwoorden

Bij ons mogen ze ook wel meten. Den ouden, kfc, macdonalds, houtkachels, bezorg bestelbusjes die voor de deur stoppen en de motor laten draaien, de doorgaande weg etc.

Beantwoorden

Ook pelletkachels met een ondeugdelijke en te lage rookgasafvoer zorgen voor veel overlast, ook m.b.t. de vaak in elkaar geknutselde en daardoor brandgevaarlijke kachelpijpen.
Helaas kan elke jan doedel zo’n apparaat kopen en zelf aansluiten zonder enige controle op gevaar, deugdelijkheid en stankoverlast.
Er zouden jaarlijks keuringen moeten plaatsvinden op deze punten.
Ook zou de installatie alleen maar gedaan mogen worden door erkende installateurs die kennis hebben van regelgeving en omgevingshinder.
Ik gun iedereen zijn stookplezier maar wel veilig en zonder overlast voor omwonende.

Beantwoorden

@Rob op dinsdag 1 oktober 2019 om 22:40:

Houtstook en biomassa klimaat neutraal is de grootste leugen die er bestaat. Fabeltjes bedacht door Europese politici die door de Haagse politiek maar wat graag omarmd is. De halve wereld wordt ontbost en opgestookt. Wie profiteert er van de subsidie; juist de grote jongens met de dikke portemonnee. Normen zijn er niet, hoe kun je dan voldoen aan de normen. Dat er geen normen zijn, is ook het gevolg van falend overheidsbeleid, alles op zijn beloop laten en maar hopen dat het goed komt. Dat komt het dus niet.
Lees het artikel van vandaag in Eindhovens Dagblad.

Houtkachels verzieken de buurt, of er nu zogenaamd “goed” of fout gestookt wordt. Houtstook is doffe ellende. Stokers hebben zelf niet in de gaten dat zij zelf ook slachtoffer worden van hun gedrag. In eigen huis heel veel fijnstof. Pas als de kinderen aan de puffers moeten vanwege astma of erger, dan worden ze wakker. Het is dan te laat. Wie betaalt dan de prijs voor de goedkopere brandstof? De eigen kinderen: LEVENSLANG.

Beantwoorden

@Twanneman op woensdag 2 oktober 2019 om 16:28:

Twanneman, ik begrijp je reactie. Maar pelletkachels zijn nog slechter dan de veel houtkachels. Ze branden namelijk meestal veel langer en geven een nog fijnere uitstoot die nog dieper in de longen binnendringt. Schade aan gezondheid sis nog veel groter op langere termijn.

Niet voor niets verdwijnt de subsidie op pelletkachels per 1 januari. Den Haag durft ze niet te verbieden, want dan moeten ook die biomassa centrales er aan geloven. Dat kunnen partijen als GroenLinks en D’66 zich niet veroorloven, want zij zijn degene de het hardst deze gekkigheid hebben gepromoot. Zelfs op dat gebied kunnen ze hun gezond verstand niet eens gebruiken.

Daarom zijn ook bouwmarkten en zo nog even fel aan het adverteren voor die krengen. Ze willen van die pelletkachels af voordat hun winst in rook opgaat.
Mensen laten zich gek maken.

Stokers houden zichzelf en de buurt voor de gek. Denk ook eens aan de ruzies die er overal ontstaan tussen buren over houtkachels, vuurkorven, houtgestookte barbecues. En de gemeente trekt er zich niks van aan.

Stoken zonder overlast voor anderen kan alleen als ze de schoorsteen dichtmetselen in in hun eigen rookhok blijven. Al dat gebeurt, zijn ze snel klaar.
Stookt er geen mens meer.

Veel mensen durven niet te klagen, want dan begint de stoker te dreigen of te treiteren.

Beantwoorden

@claartje op donderdag 3 oktober 2019 om 10:59:

????

Beantwoorden

Ik lees hier toch veel bullshit een goede gesloten houtkachel heeft ca 50 m3 lucht per uur nodig voor zijn verbranding.
Die laat je aanzuigen dmv een open raampje of ventilatie rooster op die kant van het huis waar de wind op staat.
Hoe zou je dan nog in hemelsnaam roet of fijnstof van je kachel kunnen binnen krijgen.
De reinste kolder en bang makerij hersen spinselen van de antie stook lobby.
Maar Claartje heeft wel een punt die verrekte gesubsidieerde pallet kachels vervuilen nog veel meer wel lekker klimaat uh uh neutraal het bijstoken in centrales gaat met tonnen tegelijk dat de uitstoot tot 50% meer oploopt dat dat gaat nog decennia door er is zoveel moeite voor gedaan dit erdoorheen te lullen.
Maar laten we nu eens echt de kern van het probleem oplossen maak stadsverwarming 50% goedkoper dus 25% goedkoper als het stoken op gas het is immers toch restwarmte. Of denken jullie nu werkelijk dat de doorsnee kachel stoker dagelijks zin heeft om met hout of zakken pellets te sjouwen?
Het gaat om de portemonnee! En natuurlijk zal de kachelstoker “hem”nog wel eens aansteken maar wel vele malen minder.

Beantwoorden

@Rob heeft gelijk. Een goede gesloten kachel geeft geen uitstoot, want als de kachel gesloten blijft, brandt hij niet en is er ook geen fijnstof of andere rotzooi in de lucht. Hebben de buren er geen last van.

Of bedoelt @Rob dat hij de schoorsteen gesloten heeft, zodat er geen uitstoot kan ontsnappen? Een gesloten circuit in de eigen woning. Dan hebben buurtgenoten er ook geen last van.

Denk dat hij geen van beide bedoelde.

Rob heeft wel een punt. Het gaat allemaal om de centen. Misschien kan ik hem toch gerust stellen. het hout wordt binnenkort duurder dan gas en stadsverwarming. De biomassacentrales hebben zoveel (gesubsidieerd) hout nodig, dat er voor de gewone man geen betaalbaar hout meer overblijft.

Gelukkig heeft Rijpelberg de Bakelse bossen binnen handbereik. Het zal wel even duren voordat dit hout geroofd is door de stokers in die wijk.
Daarna kunnen de bouwmarkten met hun voorraad goedkoop hout uit de bossen rondom de ontplofte kernenergiecentrale in Tsjernobyl nog even uitkomst bieden. In dat hout zit immers geen radio-activiteit meer, zeggen de leveranciers.

Ik wens @Rob een gezonde toekomst.
Mijn advies om de kachel gesloten te houden, zal hij zeker niet opvolgen. Ik hoop voor hem dat niet over 20 jaar zijn (klein)kinderen vragen waar ze die astma hebben opgelopen (Wir haben es nicht ….)

Sterkte voor de omwonenden van Rob. Hij zal nog wel een tijdje doorstoken.

Beantwoorden

Wha ha ha wat zielig en cynisch zeker gezien het feit dat landelijk gezien na gedegen onderzoek dat de gehele particulieren houtstook slechts verantwoordelijk is voor 0.01% van de roet en fijnstof in de lucht.
Woont U in Helmond of elke andere stad met randwegen rondom dan is de auto met 3 % een veel grotere roet en fijnstof verspeider.
Ook maar verbieden dan… En allemaal fijn op de fiets. Zo nu ga ik effe fijn wat kolen en gratis! hout in mijn kachel doen.
Zolang hout , pellets en overig groen afval bestempeld wordt al zijnde biomassa ben ik milieubewust en co 2 neutraal bezig.????????

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 26 september 2019 om 11:41:

Ik hoop dat het ook eens een keer lans het kanaal achter de auto boulevard gedaan wordt of bij de rocade weg

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 26 september 2019 om 11:41:

Dat zouden ze overal moeten meten, langs drukke wegen, langs het kanaal e.d,

Beantwoorden

Ik zou ook meten op kruitresten.

Beantwoorden

@rob
Opnieuw blijkt dat houtstokers hun eigen waarheden blijven geloven. wetenschappelijke studies wijzen juist de schadelijkheid uit.

lees:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/02/eindrapport-ibo-luchtkwaliteit-21-mei-2019

De meeste gezondheidswinst is te behalen bij maatregelen rond de particuliere
houtstook. Uit de analyses van RIVM en PBL blijkt dat maatregelen rond houtstook het grootste effect hebben op het reduceren van de blootstelling aan fijnstof en zijn daarmee relatief zeer doeltreffend. Daarom wordt specifiek particuliere houtstook in dit IBO ontraden.

Ruimtelijk domein en huishoudens
Particuliere houtstook wordt door kennisinstellingen en experts geïdentificeerd als belangrijke factor voor luchtverontreiniging. Mensen worden ook sneller blootgesteld aan uitstoot door particuliere houtstook, vanwege de lagere schoorstenen die op of vlakbij woningen zijn gesitueerd. Met name voor de uitstoot van de kleinere fijnstofdeeltjes is houtstook een belangrijke bron. Vooral particuliere stook van biomassa draagt bij aan luchtverontreiniging, omdat effectief filteren op deze schaal kostbaar is.

Maatregelen met betrekking tot houtstook
Gebaseerd op onder andere een onderzoek van TNO (2019) heeft het PBL een
aantal maatregelen in beeld gebracht om de emissies bij houtstook sterk te
verminderen. Houtstookmaatregelen blijken het sterkste effect op het terugdringen van fijnstof te hebben.
De eerste drie maatregelen (uitfasering VR- en CR-kachels, strengere Ecodesign
eisen en beperkte gebruiksduur) zijn vooral gericht op het terugdringen van de
bijdrage van houtstook aan de landelijke deken van fijnstof. De vierde maatregel
(verbod op houtstook in stedelijk gebied) richt zich primair op het tegengaan van
lokale blootstelling. Als veel huishoudens hun woningen verwarmen middels
houtstook, zal in en rond die stad de blootstelling aan fijnstof hoog zijn (zeker bij
koud weer als de rook slecht weg kan trekken). Een verbod op houtstook in de
bebouwde omgeving kan dit blootstellingsprobleem tegengaan en draagt daarnaast niet in geringe mate bij aan het tegengaan van fijnstof in algemene zin.In Duitsland is veel ervaring met wettelijke maatregelen ten aanzien van houtstooken luchtkwaliteit. Deze ervaring laat zien dat het mogelijk is om regels voor houtkachels in te voeren en na te leven. In Duitsland worden niet alleen eisen gesteld aan houtkachels die nieuw worden verkocht, maar wordt ook ingezet op het uitfaseren van oudere kachels.

Baseren op de leugen dat biomassa CO2 neutraal is, is kop-in-het-zand-steken. Als je dat lang genoeg doet, stik je er ook van.

Beantwoorden

Update 2:
B&W houdt woord wat betreft de gemeentelijke voorlichtingscampagne over het verantwoord stoken van hout. In oktober verscheen deze post hun Facebook en vandaag zagen we in weekkrant De Loop onderstaande uiting op de gemeentelijke infopagina.

Beantwoorden

Ze zoeken nog adresjes in de Rijpel waar ze een fijnstofsensor in de tuin mogen ophangen. Meld je bij Johan Megens, mailadres [email protected]

Beantwoorden

Terecht dat ze mag blijven stoken.
Wij hadden vanavond zo’n zielige zeurlul van de gemeente aan de deur.
Die werd nog agressief ook walgelijk volk.
Wij gaan aangifte doen.

Beantwoorden

@Rob op dinsdag 9 maart 2021 om 22:18:

Wat een kletskoek.
Werd een gemeente ambtenaar agressief? Geloof er niets van; jij zult wel verkeerd gereageerd hebben, waarna de man moest uitleggen welke rechtsgronden hij heeft om te verklaren wat hij verklaren kan.

Houtstook is vervuilend of je het nou leuk vind of niet; veel mensen kunnen daar ernstig last van ondervinden.
Verhaaltjes van droog hout en goede verbranding zijn zoethoudertjes; vergelijk auto’s die hybride zijn en superzuinig; blijkt totaal anders uit te pakken.
Het is gewoon slecht voor de lucht en voor mens en dier.

Hout hoort in het bos te groeien en/of als vergaande grond weer terug te keren in bomen en planten. Ook “biomassa” centrales slaan de plank volledig mis.

Nederland heeft 20 miljoen inwoners, we kunnen niet een klein groepje maar toestaan om als een gek te stoken, om maar te blijven vervuilen omdat zij dat leuk vinden of niet snappen wat het probleem is.

Dus pleit ik voor een volledig verbod van stoken in woningen in steden en dorpen.

Beantwoorden

Prima er waren echter 2 getuigen en foto materiaal.
De man probeerde mij te slaan met zijn telefoon glas dus…
Poging tot zware mishandeling.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *