Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.296 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

De rechter heeft de Helmondse jurist mr. drs. J.M.C. Niederer op de zwarte lijst gezet. Omdat de Helmonder al minstens 20 maal te kwader trouw Wob-verzoeken indiende, gaat de rechtbank bij hem op voorhand uit van misbruik van recht. Tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt.
Dat besloot de rechter naar aanleiding van een rechtszaak van Joost Niederer. Namens cliënten had hij vorig jaar 6 informatieverzoeken ingediend op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Vanwege verkeers- of parkeerovertredingen had hij overheidsinstanties om ‘gerelateerde’ documenten gevraagd. Zoals kopietjes van de voor- én achterzijde van die bekeuringen en van de diploma’s, opsporingsbevoegdheid en legitimatiebewijzen van de betreffende opsporingsambtenaren. Toen hij die niet geheel of niet tijdig kreeg, eiste hij een kostenvergoeding. Toen hij die niet kreeg, wendde hij zich tot de rechtbank Noord-Holland die zijn verzoeken vanwege zijn eerdere misbruik afwees.
In zeker 20 vergelijkbare zaken van Niederer stelde andere rechters al misbruik van recht vast. Dat betekent een bevoegdheid gebruiken voor een doel waarvoor dit recht niet is bedoeld. Vanwege die voorgeschiedenis gaat de rechtbank ook in deze 6 zaken in beginsel uit van misbruik van recht. Tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt.
“De rechtbank realiseert zich dat het in beginsel uitgaan van misbruik van recht op basis van procesgedrag uit het verleden ver strekt” aldus de rechtbank in haar uitspraak. “De rechtbank acht hierbij ook van belang dat het geconstateerde misbruik van het recht door Niederer een zodanige grote omvang neemt dat daarmee het draagvlak voor de regels van de Wob (zoals de regel dat een besluit binnen 4 weken genomen moet worden op straffe van een dwangsom) ondergraven wordt.”
In de periode 2012-2015 diende de Helmonder ongeveer 1300 Wob-verzoeken in en werd hem voor 309.000 euro aan proceskosten en dwangsommen toegekend. De rechtbank noemt hem daarom een ‘repeatplayer’. “Voor het procesgedrag van Niederer en zijn cliënten in eerdere zaken kan geen andere plausibele verklaring worden gevonden dan het oogmerk om ten laste van de overheid dwangsommen en proceskostenvergoedingen te incasseren,” vindt de rechtbank.
Met de website helpikhebeenboete.nl opereert Joost Niederer vanuit Brandevoort. De Helmonder ontkent misbruik van recht. Hij werkt op basis van no cure no pay basis. Op zijn website staat “Het Nederlandse rechtssysteem voorziet in een vergoeding van kosten voor rechtsbijstand wanneer de overheid een fout heeft gemaakt. Daarom kunnen wij kosteloos het proces van bezwaar en beroep tegen de boete voor je uitvoeren. Als we in een bepaalde zaak geen succes hebben, dan accepteren wij dat we geen vergoeding krijgen.”
Vanaf 1 oktober treedt de wet tegen dergelijk misbruik van de Wob in werking. Daarmee komt een einde aan de ‘boete’ (dwangsom) die overheden moeten betalen als ze te laat op Wob-verzoeken reageren.

4 reacties:

Wat een uitvreter van onze belastingcenten! Bah bah!

Beantwoorden

Het vonnis is onbegrijpelijk gemotiveerd en strijdig met dwingend rechterlijke bepalingen althans strijdig met het EVRM. Deze jurist heeft als raadsman een gerechtvaardigd en zwaarwegend belang om de informatie op basis waarvan de overheid boetes in rekening brengt, ten behoeve van zijn clienten te ontvangen. Hij is een procesbewaker. De Rechtbank gaat extreem ver in haar redenering en deze uitspraak zal naar mijn overtuiging stranden bij de hogere rechter. Maar het geeft te denken dat in een tijd waarbij de overheid haar eigen burgers al meer rechtsbescherming doet onthouden, deze rechters buitengewoon “zwakke knieen” tonen en een voor de overheid welwillende uitspraak doen.

Beantwoorden

Dit verhaal staat nu ook in de krant. Kreeg weer dat gevoel van wat een uitzuiger. Bah bah bah! Ongelofelijk!

http://www.ed.nl/regio/helmond/jurist-joost-niederer-uit-helmond-op-zwarte-lijst-bij-rechtbanken-1.6415942

Beantwoorden

dus de burgers mogen de tactiek van de overheid niet gebruiken j burgers mogen dus de overheid niet naapen
wij worden al jaren uitgezogen

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *