Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.543 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
19reacties

Tijdens de traditionele jaarlijkse Lintjesregen reikte burgemeester Elly Blanksma vanochtend 20 Koninklijke Onderscheidingen uit. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd deze Helmonders op deze wijze te decoreren. 
De lijst van gedecoreerden inclusief hun verdiensten begint met de jongste: Maria Smit. Daarna de 19 andere Helmonders op alfabetische volgorde.

Mevrouw (Maria) M.C.A. Smit (59 jaar)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • 2009 – heden: Oprichter van het steunpunt MeshedUp wat opkomt voor patiënten uit Nederland en België die tijdens een ingreep een kunststof matje, sling of bandje geïmplanteerd kregen en daar dagelijks veel last van ondervinden. 
 • 1976 – 1992: collectante diverse goede doelen o.a. KWF
 • 1993 – 2000: secretaris van de Oudenraad van Kinderopvang Maraboe.

De heer (Theo) T.J.F.M.C. van Beek (72 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 2005 – heden: Vrijwilliger, bestuurslid van het gemengd koor Euphonia Aarle-Rixtel. Hij is 33 jaar lid van dit koor.
 • 1976 – 2014: Stichting Wielerevenementen Stiphout. Als vrijwilliger had hij de verantwoordelijkheid over de 80 vrijwilligers.
 • 2004 – heden: Penningmeester bij buurtvereniging Torenakkers Buurtvereniging Torenrakkers organiseert activiteiten als uitstapjes, knutselavonden, speldagen, fietsdagen, kien-avonden, picknicks, puzzeltochten en bowlingavonden.
 • 2012 – heden: vrijwilliger (oa als kassier) bij Kasteel van Sinterklaas Helmond

De heer (Fred) G.J.H.A. Bijsterveld (71 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 2009 – heden: vrijwilliger bij Stichting Helmond City Events, deze stichting organiseert evenementen in Helmond.
 • 2001 – heden: Coördinator/vrijwilligers bij Helmond Marketing
  .

De heer (Walter) W.A.C.M. Clarijs (68 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1977 – 1996: penningmeester/bestuurslid Stichting Jan Visser Dierenparken
 • 2000 – 2012: penningmeester van het Kerkhofbestuur Hortsedijk
 • 2009 – heden: Regent van de Stichting Onze Lieve vrouw van Binderen, de Kapel van Binderen als regent. Vanaf september 2018 als voorzitter.
 • 2012 – heden: penningmeester Vereniging Senioren Harmonie Helmond. In 1982 is de Senioren Harmonie Helmond opgericht met als doel om met veel plezier, zo’n mooi mogelijke muziek te maken.
 • 2014 – heden: chauffeur/voorlezer van Blikkie, de voorleesbus van de bibliotheek Helmond-Peel.
 • 2005 – 2007: voorzitter Helmonds Muziek Corps en is tevens lid van de Ereraad van HMC.
 • 1985 – heden: vrijwilliger C.V. Oranjebuurt, daar gaf hij het Jeugdcarnaval vorm en inhoud.

Mevrouw  (Trees) T.H.M Clarijs-Gondrie (68 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1985 – 2010: lerares/vrijwilliger Antoniusbasissshool en Mariabasisschool, naast haar functie als leerkracht zette zij zich als vrijwilligster in voor diverse activiteiten ten behoeve van goede doelen.
 • 1980 – 2012: Vrijwilligster bij de Parochie Heilige Damiaan de Veuster, betrokken bij het organiseren van de kindernevendienst tijdens de Heilige Mis op zondag.
 • 2006 – 2018: Lid Helmonds Oranje Comité voor de commissie Centrum.
 • 2004 – 2014: Lid van het bestuur Vrouwenkoor Confetti en zij verzorgde de PR en was het aanspreekpunt.
 • 2016 – heden: vrijwilligster bij Het Kasteel van Sinterklaas, ze ontwikkelde een professionele lesbrief ten behoeve van het bezoek van scholen aan Het Kasteel van Sinterklaas.
 • 2014 – heden: vrijwilligster bij de Bibliotheek Helmond Peel, betrokken bij de organisatie van Blikkie, de voorlees bus van bibliotheek Helmond Peel.
 • 2016 – heden: vrijwilliger ROC ter AA, daar ondersteunt zij de docent tijdens de inburgeringslessen.
 • 2015 – heden: bestuurslid Wijkraad Stiphout-Warande

Mevrouw (Willy) W.P.A. Corstens-Habraken (76 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1998 – heden: vrijwilliger Gehandicapten Overleg Helmond verantwoordelijk voor de boekhouding en de subsidie aanvragen.
 • 2013 – heden: lid commissie financiën van Voetbalvereniging HVV Helmond
 • 1984 – 2010: voorzitster/penningmeester/bestuurslid Buurtvereniging Jeruzalem, zij zat vanaf de oprichting tot de opheffing in het bestuur.
 • 1976 – 1986: Verkeersbrigade kindervakantieweek/vrijwilligster verkeersbrigadier

De heer (Hans) J.A. Deelen (70 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1986 – heden diverse functies binnen Voetbalvereniging Stiphout Vooruit. Direct nadat hij stopte als speler van Stiphout Vooruit zette hij zich in als vrijwilliger in diverse functies binnen de vereniging. Daarnaast is hij bij elke bouw, aanbouw of verbouw gedurende de laatste 30 jaar betrokken geweest.
 • 1983 – 1999: vrijwilliger Sint Antoniusgilde Stiphout, hij bekleedde diverse functies zoals Piekenier, Vendelier en Vaandrig.
 • 2015 – 2018: bouwactiviteiten gildepaviljoen

Mevrouw (Tiny) M.H.A. Hakimpour-Verhorevoort (73 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 2000 – heden: vrijwilliger bij Stichting Vluchteling als Naaste, deze kleine stichting heeft een beperkt aantal vrijwilligers. Het kernteam, onder aansturing van een coördinator helpt jaarlijks circa 50 vluchtelingen die (nog) niet (of niet meer) gebruik kunnen maken van de reguliere voorzieningen. Mevrouw Hakimpour-Verhorevoort maakt deel uit van het kernteam.
 • 1989 – heden: coördinator kerkschoonmaak Edith Stein Parochie in de Rijpelberg
 • 2000 – heden: vrijwilliger bij SWOH (Stichting Welzijn Ouderen Helmond). Later is ze zelfstandig de wekelijkse boodschappendienst op donderdag blijven doen en begeleidt wekelijks ouderen naar arts, het ziekenhuis of therapie.

Mevrouw (Walthera) W.J.F. Hoet (83 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1993 – heden: vrijwilliger bij het Patiëntenvervoer in het Elkerliek Ziekenhuis, waarvoor zij eerder de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond ontving
 • 1974 – 1996:  Leidster/bestuurslid van Peuterspeelzaal ‘t Kruimeltje. In die periode heeft zij 5 jaar deel uitgemaakt van het bestuur.

De heer (Jos) J.M. Leenen (69 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1959 – heden: Koorlid. Vanaf 1990 dirigent St. Jozef Koor, sinds 2017 leiding Dameskoor St. Jozef. De heer Leenen heeft zich gedurende 50 jaar verdienstelijk gemaakt voor het muziekonderwijs in Helmond, met name voor de basisschoolkinderen. Dit geschiedde als docent van de St. Jozefschool, maar in het bijzonder door zijn functie als docent van de kooropleiding van de Sint Jozefzangertjes en het Ward Centrum Nederland. Sinds 1990 is de heer Leenen vaste dirigent van het Sint Jozefkoor.
 • 1976 – heden:  danser/vrijwilliger Morrisdansgroep Helmond en sinds 2016 bestuurslid.

De heer (Anton) A.T.H. van Lieshout (70 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1985 – 2015: Commissaris Fanfare Unitas
 • 1994 – heden: voorzitter Houtse Kluppels. Sinds 2008 is de heer Van Lieshout als voorzitter van de commissie donateurs verantwoordelijk voor fondsenwerving. Tevens is hij Erelid Houtse Kluppels – Ere Kluppel.
 • 2008 – heden: Voorzitter Mierlo-Hout Promotion
 • 2014 – heden: Lid van activiteitencommissie Tourclub Mierlo-Hout
 • 2015 – heden: Voorzitter Gildeheren van Gilde Sint Antonius Abt Mierlo Hout
 • 2001 – heden: organisatie van evenementen in Woonzorgcentrum Alphonsus/AmeideSavant
 • 2003 – 2006: voorzitter Helmondse Atletiek Club (H.A.C.)
 • In 2014 kreeg hij de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap in Mierlo-Hout en Carnavalsvereniging De Houtse Kluppels.

Mevrouw (Cissie) F.H.P.M. Maas (66 jaar)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1970 – heden:  diverse functies en voorzitter HVV Helmond. Zij zette zich in om het vrouwenvoetbal gezicht te geven.
 • 2008 – heden: voorzitter Stichting Homobelangen Helmond
 • 1974 – 2015: diverse functies KNVB

Mevrouw (Avelien) A. Meinardi (73)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1998 – 2006: Burgerlid, Raadslid, Fractievoorzitter van Groenlinks
 • 1990 – heden Kartrekker/secretaris Groen Links afdeling Helmond
 • 1998 – 2009 vrijwilliger Natuur en Milieu Centrum Helmond, deze organisatie was verantwoordelijk voor de natuur- en milieu educatie in Helmond en omgeving gericht op de leerlingen in het Helmondse basisonderwijs.
 • 1990 – heden: Vrijwilliger Vluchtelingenwerk bij de LEV groep waarbij zij zich inzet voor vluchtelingen die in procedure zijn voor een verblijfsvergunning.

prof. dr. Ir. (Arthur)  A.H.M. van Roermund (67 jaar)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 • 1999 – 2017: werkzaam bij de Technische Universiteit Eindhoven.
  Belangrijke verdiensten in de ontwikkelings- en ontwerpmethodes voor “smart circuits”. Deze vinden toepassing in medische elektronica, draadloze communicatie en professionele meetapparatuur.
  Voorzitter vakgroep Elektronica Eindhoven University of Technology
  – Hoogleraar en vakgroepsvoorzitter (1992-1999)       
  – Mixed-Signal Micro-electronicsgroep (1999-2017)
  – Voorzitter board ProRISC (1999-2012)
  – Vice-voorzitter IPN, ICT Platform Nederland (2000-2012) 
  – Supervisory Board NRC Photonics (2009-2012)
  – Wetenschappelijk directeur faculteits- Bestuur Electrical Engineering (2002-2012)

De heer (Eric) H.A.J. Smeulders (63 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1971 – heden: diverse functies Handboogvereniging Houts Welvaren, hij maakte vele periodes deel uit van het bestuur en is daarnaast actief als bouwcoördinator, onderhoudsman, wedstrijdorganisator en wedstrijdcommissaris.
 • 2006 – 2018: materiaalman GroenLinks afdeling Helmond

De heer (Manfred) M.H. Spiller (77 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1997 – 2017: lid van de Technische Dienst van ‘t Akkoordje. In die hoedanigheid verzorgde hij voor de optredens voor de opbouw en het aansluiten van de geluidsapparatuur. Daarnaast fungeerde de heer Spiller als geluidsman achter het mengpaneel.
 • 1992 – heden: wekelijks actief als vrijwilliger op de afdeling Vrijwillig Patiëntenvervoer van het Elkerliek ziekenhuis, daarvoor kreeg hij in 2017 de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond
 • 2013 – heden: vrijwilliger bij Vierbinden verbinden in vitale kernen. Hij werkt als vrijwillige technieker mee aan het doen slagen van de maandelijks terugkerende optredens voor vooral de oudere mensen.

De heer (Frans) F.P.C.J.G. Stienen (66 jaar)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1983 – 2000:  Activiteiten in Asten en de Peel. Voorzitter van Oranje comité Asten, Handbalvereniging Niobe te Asten, Toneelstichting Anne Frank, Stichting Basisschoolcatechese de Peel en milieuplatform Asten
 • 1990 – 1994: Raadslid namens Leefbaar Asten
 • 1994 – 1998: Wethouder Gemeente Asten namens Leefbaar Asten
 • 2003 – 2005: Bestuurder Nederlands Handbalverbond, afd. Brabant
 • 2006 – 2018: Wethouder gemeente Helmond, bij zijn afscheid als wethouder ontving hij de Stadspenning van de gemeente Helmond.

Mevrouw (Ine) A.J.M.M. van de Laar-van Vijfeijken (62 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • 1984 – heden: bestuurslid Groei en Bloei afdeling Helmond
 • 2011 – heden: Teamlid Buurtpreventieteam “De Rodes”
 • 2000 – heden: lid Werkgroep thematische diensten kapel Willibrordhaeghe Deurne, zij verzorgt de bloemversieringen tijdens de maandelijkse vieringen en de vieringen op de kerkelijke feestdagen.
 • 2009 – heden: Vrijwilligster Vincent van Gogh instituut te Venray. In 2009, bij de start van de Montessori school, nam zij het initiatief om met de kleuters op bezoek te gaan bij de bewoners van het Vincent van Gogh instituut. Samen met de bewoners worden er activiteiten ontplooid.

Mevrouw (Leonie) L. Vink (60 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1993 – 2017: diensthoofd bureaulisten/afstandscoördinator Stichting De Nijmeegse 4Daagse
 • 2012 – heden: voorzitter Vereniging van Gouden-Kruisdragers Vierdaagse. Tevens schrijft zij de meeste artikelen in het ledenblad GOUD, dat een aantal malen per jaar uitkomt.
 • 2012 – heden: Taalcoach bij Stichting LEV groep waarbij ze meerdere mensen begeleidt bij hun inburgering in Nederland
 • 2007 – heden: diverse functies bij Barbershopkoor Southern Comfort BarberGals. Mevrouw Vink bedenkt de meeste choreografie voor het koor, praat de optredens aan elkaar (Lady Speaker), zoekt passende gedichten bij de songs en draagt deze tijdens shows (Lady Poet) voor. Gedurende vele jaren heeft mevrouw Vink alle “Storybooks” geschreven, schrijft de teksten voor de programmaboekjes en voor de media.

De heer (Berry) L.E.H. Wijnen (80 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 1995 – heden: Redactielid (voorheen bestuurslid) en bezorger van het blad Heemkundekring Helmont. Als vrijwilliger van de Heemkundekring Beistervelds Broek organiseerde hij lezingen en excursies voor leden. Vanaf 2002 was hij bestuurslid tot de fusie in 2011 met Heemkundekring Helmont, waarna hij zijn activiteiten voortzette als redactielid van het blad. Naast lid van deze Helmondse kring is de heer Wijnen ook actief als lid van de heemkundekring in Deurne.
 • 2007 – 2015: Lid en later bestuurslid Huurdersraad/Bewonersraad Wocom. Hij was bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging “De Vaart’ ten behoeve van verbetering van de Anna Wijk/Suytkade.
 • 1963 – 1991: medeoprichter en lid Amusementsgroep de Keiegalmers
 • 1980 – 1994: zanger Gregoriaans koor in verzorgingshuis Rozenhof
 • 2000 – heden: Voordragen van het Helmonds dialect. Op ludieke wijze draagt hij het Helmonds dialect voor bij verenigingen (ouderenorganisaties zoals het KBO, KVO, Rode Kruis, Rotary en bejaardenhuizen) met het doel: behoud van het Helmonds dialect.

En de groepsfoto’s:

Alle bovenstaande foto’s werden vandaag gemaakt door Knoops Fotografie.

19 reacties:

Gefeliciteerd Maria en alle andere bijzondere Helmonders.

Beantwoorden

gefeliciteerd allemaal

Beantwoorden

Willy Corstens Gefeliciteerd ????????????????????????

Beantwoorden

Hans Deelen?? Nou als iemand het NIET verdient, dan is hij het wel.

Beantwoorden

Will Corstens-Habraken van harte gefeliciteerd ????????

Beantwoorden

Will Corstens-Habraken gefeliciteerd ????????

Beantwoorden
Marion Kluitenberg

Van Harte Gefeliciteerd allemaal.????

Beantwoorden

Allemaal van Harte Gefeliciteerd.

Beantwoorden

Gefeliciteerd! Maria! ????

Beantwoorden
Ingrid Fietelaars

Hartelijk gefeliciteerd

Beantwoorden

Beantwoorden

Dank je !

Beantwoorden
Will Corstens-Habraken

Allemaal van harte gefeliciteerd maar speciale felicitatie voor Will Corstens-Habraken! ????????
Gr. Frits&Mieke

Beantwoorden

Berry van harte gefeliciteerd

Beantwoorden

Gefeliciteerd allemaal

Beantwoorden

Burgemeester Elly Blanksma en ruim 150 gedecoreerde Helmonders proosten voor het kasteel op de verjaardag van de Koning. #levedekoning ???? ???????? ???? ????????

Beantwoorden

@Rijpelaar op vrijdag 26 april 2019 om 12:35:

Dankjewel @Rijpelaar.
Ik schrok me helemaal wezenloos, en ben er dik een half weekend van van de kaart geweest. Wat een emoties maakt zo’n gebeurtenis los. Wat een eer!
Nu gaat het gelukkig wel weer.
Liefs en dank voor je hartelijke felicitaties,
Maria

Beantwoorden

@Ingrid Fietelaars op vrijdag 26 april 2019 om 17:20:

Hee Ingrid,

Bedankt voor je felicitaties! Het is toch niet te geloven hè. Soms moet ik mezelf even knijpen om zeker te weten dat ik niet in een of andere droom zit: Maria ridder. Wie had dàt toch ooit kunnen denken?

Heel veel liefs en groetjes,
Maria

Beantwoorden

He Rijpelaar dank je wel voor je felicitatie.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *