Buiten is het 4 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.268 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Een nieuw jasje, een andere manier van werken. Zo kenschetste wethouder Jan van den Heuvel gisteravond de nieuwe opzet van wat heet wijkgericht werken. Oftewel: weg met de inmiddels 20 jaar oude klankbordgroepen, leve de wijktafels en wijkraden.
Klankbordgroepen werden meer en meer gedomineerd door bepaalde personen en problemen. "Ik heb onderwerpen gezien die 8 jaar lang terug kwamen op de agenda," zegt gemeentelijk adviseur wijkgericht werken Bert Valentijn. "Zonder dat daar enige vooruitgang in werd geboekt."
De gemeente wil van deze 'zeuronderwerpen' af en kiest daarom voor een nieuwe opzet. Centraal daarin staat het WAP, wat staat voor Wijk ActiePlan. Een plan wat 2 jaar beslaat met concrete, realiseerbare onderwerpen; ook financieel. Nu, ooit of nooit; dat is de keuze. Zaken snel afwerken, voor goede plannen geld zoeken of duidelijk nee zeggen tegen onhaalbare zaken.
Zoals bekend bestaat ook weerstand tegen de plannen. Tegen de frequentie waarmee de nieuwe 'wijktafels' (de opvolgers van de klanbordbijeenkomsten) worden gehouden, slechts eens per 2 jaar. En tegen de vertrouwelijkheid die daar moet heersen. Pers en belangstellenden zijn niet langer welkom. "Want we willen vrijuit kunnen praten," is het argument. Een aantal van de circa 75 aanwezige vertegenwoordigers uit de wijken heeft daar grote moeite mee. Dat geldt ook voor de oppositie in de gemeenteraad die van plan is daartegen in het geweer te komen.

6 reacties:

WIPPEN dat WAPPEN en WOPPEN!!!

Gewoon duaal met elkaar aan tafel zitten en inhoudelijk de zaken bespreken en uitvoeren.

Niet in achterkamertjes, maar constructief in regelmatig overleg met bestuurders en bewoners.

En vooral niet roepen ‘samen mee denken’ en ‘samen meedoen’ en vervolgens de boel op slot gooien.

Beantwoorden

schijnbaar heeft de vertegenwoordiger van de weblog een andere bijeenkomst bijgewoond! lekker blijven zeuren en azijnpissen over die “openbaarheid” en “achterkamertjes”. verstandige wijkbewoners weten gewoon dat dit niet het geval is en dat van vertegenwoordigende wijkbewoners ( wijkraden ) simpel wordt verwacht dat zij de wijkbewoners, na zo’n “professionele” wijktafel, de onderwerpen mop een correcte wijze gaan terugkoppelen! Laten we eens beginnen met het opstellen van de WAP-en ( Wijkactieplannen ) en wijktafels gaan agenderen dan heeft en krijgt het zeuren en azijnpissen mogelijk straks meer inhoud.

Beantwoorden

3 Wijken laten zich zien
Met het onthullen van een informatiebord vandaag aan de rand van Stiphout schaart de gemeente Helmond zich bij de plaatsen die bij de invalswegen informatie geven over de activiteiten in de gemeente. In Stiphout, Dierdonk en Brandevoort zijn in totaal 7 borden geplaatst. Opvallende afwezige zijn Brouwhuis en de Rijpelberg.
Aan het plaatsen van de borden ging een jarenlange voorgeschiedenis vooraf. Deze begon met een voorstel uit de wijkraden in mei 2006. Dat het allemaal zo lang heeft moeten duren, komt onder meer omdat er eerst regels voor de borden verzonnen moesten worden. Hoe groot mogen die zijn, waar zet je ze neer, enzovoort. Maar nu is het dan zo ver: 3 Helmondse wijken kunnen de wereld laten zien waar ze mee bezig zijn. Alle andere wijken is ook gevraagd mee te doen maar die zagen daar geen heil in.
Alle borden samen hebben in totaal 21.000 euro gekost. Geld dat gevonden is in het zo geheten Impulsbudget. Dat is een rijkssubsidie voor het "oplossen van onvoorziene knelpunten en/of het versnellen van de stedelijke vernieuwing" in een aantal Nederlandse wijken. Gevolg van de lange looptijd van het project, is dat wethouder Jan van de Heuvel zich na een periode weg geweest te zijn zich nu weer kon laten zien bij het afsluiten van het project. Hij deed de onthulling samen met voormalig wethouder Trix Houthooft-Stockx die uiteindelijk de laatste beslissingen kon nemen.
Rechts op onderstaande foto de overbuurman aan de Gerwenseweg. Hij laat weten niet blij te zijn met alweer een bord wat zijn uitzicht bederft.

Informatieborden

Beantwoorden

Onmiddelijk mee ophouden met deze belachelijke vorm van segregatie.
Kost handenvol geld en gaat nergens over.
Kortom geldverspilling.

Fierljeppen in Brandevoort.
Koekhappen in Stiphout.
Verschutsjeszeilen in Dierdonk.
Hoezo op zoek naar identiteit?

Ik stel voor om onze randwijkbewoners verplicht te laten inburgeren in het Hellemondse en anders gewoon die wijken te verkopen aan Eindhoven en Deurne.

Viva Helmond

Beantwoorden

Wijkraad Mierlo-Hout heft zichzelf op
1 Van de adviseurs wijkgericht werken gaat in overleg met de welzijnsorganisatie SWH zorgen dat een groep bewoners uit Mierlo-Hout als aanspreekpunt voor de gemeente kan dienen. Dat is nodig omdat het bestuur van de wijkraad heeft besloten af te treden en de stichting op te heffen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat een nieuwe wijkraad gevormd zal worden. In afwachting daarvan krijgt het verdwijnend bestuur nog professionele ondersteuning bij het afsluiten van hun bestuursperiode.

Beantwoorden

Ik vind het een goed idee dat het in een nieuw jasje gestoken wordt, nieuwe mensen, nieuwe ideeën en betere websites. Neem http://www.noorderweb.nl dit is toch een aanfluiting voor Helmond-Noord? totaal geen recente informatie en nodigt niet uit om te lezen.
Maaaaar dan moet het wel in het juiste jasje gestoken worden en niet de mensen van de wijk uitsluiten om bij deze overleggen aanwezig te zien.
Het zou goed zijn als wethouder Jan van den Heuvel eerst eens in conclaaf zou gaan met de mensen uit het veld.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *