Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.586 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
18reacties

Vanavond om 20.30 uur maakt formateur Arjan Vliegenthart de samenstelling van het nieuwe college van B&W van Helmond bekend, inclusief de portefeuilleverdeling. Dat liet de gemeente enkele minuten geleden weten.
Kort voor de Pasen zijn de fracties van SP, CDA, VVD, Helmond Aktief en GroenLinks het eens geworden over een (concept) Coalitieakkoord. Dat akkoord wordt vanavond eerst nog voorgelegd aan de niet-coalitiepartijen. Mogelijk leidt dat tot wijzigingen of aanvullingen op de tekst. De raadsvergadering van komende donderdag vervalt, de benoeming van het nieuwe college is nu voorzien op dinsdag 6 mei.
Donderdagavond liet de gezamenlijke oppositie de formateur nog weten hun ochtendbijeenkomst vandaag met hem te willen verplaatsen naar vanavond 18.00 uur. Diverse fractievoorzitters zouden anders verhinderd zijn. “Bovendien zijn wij verbaasd over de uitnodiging voor de presentatie van het coalitieprogramma eveneens op 22 april; voor de oppositie prevaleert zorgvuldigheid boven snelheid.”

18 reacties:

Ik vind dat de oppositie nogal wat noten op z.n zang heeft.
De formateur doet zijn best om alle partijen erbij te betrekken.
Dat was vorige periode waarbij de heer Tielemans en van de Heuvel aan tafel zaten wel anders!

Ook deze formateur vindt zorgvuldigheid zeker zo belangrijk als snelheid, maar weet ook dat er eindelijk in Helmond garen op de klos moet komen.

Een oppositie die de kans krijgt om nu al mee te praten mag zich dan ook wel wat coulanter / bescheidener opstellen.

Beantwoorden

Gratis drinken en eten zeker?

Beantwoorden

Onze 6 nieuwe wethouders, 2 daarvan zijn/waren weblogcolumnisten
Zojuist presenteerde formateur Dr. Arjan Vliegenthart de nieuwe wethouders:

  • Erik de Vries (SP)
  • Yvonne van Mierlo (VVD)
  • Margreet de Leeuw (CDA)
  • Nathalie van deze Zanden (SP)
  • Frans Stenen (CDA)
  • Paul Smeulders (namens GroenLinks)

Dinsdag 6 mei worden zij benoemd en zijn zij de wethouders van de 89.366 Helmonders (stand op 31 maart).
Eind maart werd bekend dat SP, CDA, VVD, Helmond Aktief en GroenLinks zouden gaan deelnemen aan deze nieuwe coalitie. Om hen te helpen, schreef het aftredende college zoals gebruikelijk 2 rapporten (van 129 pagina’s). Een rapportage getiteld Hoe staat Helmond ervoor anno 2014? (pdf) en een overdrachtsdossier (pdf) met de financiële kaders en onderwerpen waarover binnen afzienbare tijd beleidskeuzes nodig zijn.
Leuk detail voor de webloglezers is dat er nu 2 van onze columnisten wethouder worden. Nathalie van der Zanden schreef haar eerste column in oktober 2010 en haar voorlopig laatste verscheen in maart (net voor de verkiezingen). De eerste politieke column ooit op de weblog werd in december 2007 geschreven door Paul Smeulders. In april 2010 moest hij daarmee stoppen omdat hij verhuisde naar de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Beantwoorden

En de benodigde foto’s van onze nieuwe wethouders:

Beantwoorden

De hierboven gepresenteerde volgorde is ook de volgorde qua locoburgemeester-schap. Wie welke taak krijgt zijn we nog mee bezig.
Wel kunnen we alvast zeggen dat het wethouderschap van Yvonne van Mierlo 1 fte krijgt en die van Payul Smeulders 0,6 fte. De andere 4 wethouders hebben 0,9 fte.

Beantwoorden

Deeltijdwethouder Paul Smeulders komt niet in Helmond wonen vanwege zijn andere baan bij Natuurmonumenten.
Helmond Aktief levert geen wethouder, maar is wel volwaardig lid, zo laat de nieuwe coalitie weten. Deze partij heeft meegeschreven aan het Coalitieakkoord en neemt de komende bestuursperiode deel aan het reguliere coalitieberaad. Zo is op initiatief van Helmond Aktief het seniorenbeleid aan de portefeuille van wethouder Nathalie van der Zanden toebedeeld.

Beantwoorden

Het nieuwe college vanavond tijdens de presentatie. In het midden formateur Vliegenthart en links van hem het nieuw hoofd communicatie. Aan de rechterkant zitten Theo van Mullekom en Jan van Aert (beiden van Helmond Aktief). Lonneke Maraczi maakte deze foto.

Beantwoorden

Geweldig staaltje van daadkracht!

Mooi plaatje, geeft vertrouwen.

Gefeliciteerd en nu op weg naar een goede bestuurlijke periode waar wij als burgers ook de vruchten van kunnen plukken.

Beantwoorden

Portefeuilleverdeling College van B en W
Burgemeester Elly Blanksma:
• Algemene coördinatie
• Bestuurlijke vernieuwing
• Openbare orde en Veiligheid
(inclusief coördinatie raakvlakken veiligheids- en sociaal beleid)
• Communicatie
• Bestuursorganen
• Onderzoek en Statistiek
• Bestuurs- en juridische zaken
• Regionale samenwerking (incl. MRE en Peel 6.1)
• Handhaving (coördinatie)
• Stadswacht
• Horeca

Wethouder Erik de Vries, SP (0,9 fte):
• 1ste locoburgemeester
• Hoofdwegenstructuur
• Verkeer en vervoer, inclusief parkeren
• Stedelijk beheer (inclusief groen en wegen)
• Wijken (coördinatie en wijk- en buurtbeheer)
• Bouw- en woningtoezicht, inclusief handhaving
• Stedelijk groen
• Groene Peelvallei
• Toerisme en recreatie

Wethouder Yvonne van Mierlo, VVD (1,0 fte):
• 2e locoburgemeester
• Economie en arbeidsmarktbeleid (inclusief food en automotive)
• Werk en inkomen (inclusief decentralisatie)
• Brainport
• Atlantgroep
• Deregulering
• Personeel en Organisatie
• Interne Diensten
• Informatiebeleid (inclusief Informatieveiligheid)
• Aanbesteding- en inkoopbeleid

Wethouder Margreet de Leeuw, CDA (0,9 fte):
• 3e locoburgemeester
• Jeugd/jongeren en Jeugdzorg (inclusief decentralisatie)
• Onderwijs (inclusief beroepsonderwijs)
• Gezondheid
• GGD
• Veiligheidshuis
• Kinderopvang en peuterspeelzalen

Wethouder Nathalie van der Zanden, SP (0,9 fte):
• 4e locoburgemeester
• Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief decentralisatie)
• Armoede
• Ouderen
• Accommodaties
• Publieksdienstverlening/Stadswinkel

Wethouder Frans Stienen, CDA (0,9 fte):
• 5e locoburgemeester
• Stedelijke ontwikkeling/vernieuwing
• Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders
• Cultuur en stadsmarketing
• Monumenten
• Sport

Wethouder Paul Smeulders, GroenLinks (0,6 fte):
• 6e locoburgemeester
• Financiën en Belastingen
• Subsidie- en fondsenwerving
• Duurzaamheid, inclusief milieu en energie
• Vastgoed
• Grondbedrijf
• Afval en riolering

Beantwoorden

Ik heb er best vertrouwen in! Opvallend dat Stienen pas de 5e locoburgemeester is. Die is flink gedaald in de pickorde. Of gaat hij tussentijds met pensioen. Liet hij wel eens een keer vallen.
Ook opvallend dat Smeulders minder tijd krijgt voor het beheren van de financiën. Je zou toch zeggen dat dat juist een heel belangrijke wethouderpost is.

Beantwoorden

Saskia Peters (CDA), Pieter Vervoort (CDA), Lonneke Maraczi (SP), Jelle de Graaf (SP) en Serge van de Brug (VVD) komen nu in de gemeenteraad. 🙂
Saskia wordt meteen fractievoorzitter van het CDA.

Beantwoorden

Prima college. Het coalitieprogramma mag er ook zijn. “Centrum-links” zou ik zeggen. Het is moedig van Paul Smeulders om zo’n zware portefeuille als financiën te pakken. Vreemd is wel dat de VVD een aantal zaken heeft laten zitten. (Ruit en centrumplan) Overigens is dat ook van toepassing op het CDA maar die kunnen altijd wat gemakkelijker bewegen. Met de komst van de wethouders komen er ook een aantal nieuwe raadsleden binnen. Een daarvan is redelijk nieuw en wordt direct fractievoorzitter ( Saskia Peters). Dat was 4 jaar geleden bij het CDA ook zo. Thijs van Wetten kwam ook nieuw binnen, van Helder Helmond overgelelopen, en werd direct fractievoorzitter. Het geeft wel te denken waarom Thijs geen fractievoorzitter meer is geworden. Past Sakia beter in een linkser college? De enige fractievoorzitters met ervaring is good old Theo van Mullekom en Ellen Niessen. Het is vernieuwend, verfrissend om te zien dat Helmond niet helemaal vastgeroest zit in oude waarden en gebruiken. Ik denk trouwens wel dat de weblog op zoek zal moeten naar 2 nieuwe bloggers want ik verwacht niet dat Paul en Nathalie beiden zullen blijven bloggen. Ik wens het nieuwe college in ieder geval heel veel sterkte en succes.

Beantwoorden

Cees van Dijk maakte gisteravond de onderstaande foto van de nieuwe wethoudersploeg:

Beantwoorden

Het concept-coalitieakkoord is nu definitief
Het afgelopen dinsdag gepresenteerde concept-coalitieakkoord 2014-2018 werd vandaag definitief. Met een voorblad, logo’s en aangepaste typografie en enkele witte vellen, is het document Mensen maken de stad (pdf) het vertrekpunt voor het nieuwe stadsbestuur.
De mogelijkheid die de 5 oppositiepartijen hadden om bij formateur Arjan Vliegenthart wensen, ideeën en/of opmerkingen aan te dragen, werd door hen niet benut. Zij zouden de discussie toch liever in de gemeenteraad voeren aldus formateur Arjan Vliegenthart.
Volgende week dinsdag wordt het nieuwe college tijdens de raadsvergadering ‘s avonds geïnstalleerd. Ook die raadsvergadering is openbaar, dus je kunt komen kijken in de raadzaal Boscotondo. Daar zie je dan hoe de gemeenteraad Erik de Vries, Yvonne van Mierlo, Margreet de Leeuw, Nathalie van deze Zanden, Frans Stenen en Paul Smeulders benoemt tot onze wethouders.

Beantwoorden

dus deze mensen willen geen betaaldtvoetbal in helmond.anders hadden ze wel mee gedacht met helmond sport.de club die helmond promoot

Beantwoorden

@eric op dinsdag 29 april 2014 om 23:26:

Ik weet niet wat jij allemaal in zo’n akkoord op wil nemen, maar om er nou neer te zetten dat de bal hiervoor bij Helmond Sport ligt heeft in mijn ogen niet al te veel meerwaarde. Daarnaast weet Helmond Sport heel goed wat er van hen verwacht wordt, als ze een nieuw stadion willen.

Beantwoorden

Aanvullend op @De weblog van Helmond op dinsdag 29 april 2014 om 13:58:

De volledige agenda van de raadsvergadering op dinsdag 6 mei die om 19.30 uur begint.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *