Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.608 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
48reacties

– PRIMEUR –
De ontslagvergoeding van voormalig Atlant-directeur Theo van Kroonenburg is verlaagd van 311.000 euro naar 218.018 euro. Dat heeft de bestuursrechter in Den Bosch deze maand beslist, zo blijkt uit stukken die de weblog heeft.
Tijdens het bespreken van de jaarrekening van de Atlant Groep gaf de accountant aan dat naar diens mening de reeds uitgekeerde afkoopsom van 311.000 euro bruto niet in overeenstemming was met de Wet Normering Topinkomens (WNT). De voormalig algemeen directeur was bij Atlant namelijk een ambtenaar en viel daarmee als topfunctionaris onder die “Balkenendenorm-wet”. Die conclusie leidde tot overleg tussen het Atlant-bestuur en Van Kroonenburg. Partijen besloten toen gezamenlijk de gemaakte afspraken ter toetsing voor te leggen aan de bestuursrechter.
De bestuursrechter oordeelde zoals de accountant had aangegeven. De eerder afgesproken compensatie van de pensioenopbouw (45.000 euro) en de 8 maandsalarissen voor de re-integratiefase (122.982 euro) waren te hoog. Atlant moet voor die 2 componenten te samen 75.000 euro (het wettelijk maximaal bedrag) vergoeden. Het bedrag ter hoogte van 143.018 euro (als afkoop van uitkeringsrechten) werd door de rechter gehandhaafd.
In november 2012 werd bekend dat de directeur van Atlant te veel verdiende.
Rond die tijd kwam hij ook in conflict met het bestuur van de Atlant Groep (waarvan wethouder Yvonne van Mierlo de voorzitter is). Hij deed niet wat zij hem opdroegen en was het oneens over het te voeren beleid. Begin 2013 werd Van Kroonenburg op non-actief gesteld door zijn bazen, de 6 wethouders van de Peelgemeenten. Die zijn samen eigenaar van dit overheidsbedrijf voor sociale werkvoorziening (zo’n 2.000 mensen zijn aan de slag via de Atlant Groep). Per 1 oktober 2013 werd zijn arbeidscontact ontbonden nadat hij 11 jaar en 9 maanden bij Atlant had gewekt.
De kosten in verband met zijn vertrek werden eind 2013 door Atlant berekend op 746.302 euro. Het grootste deel daarvan (428.512 euro) werd besteed aan onderzoek- en advieskosten in verband met dit arbeidsconflict. Met de nu aangebrachte mindering op zijn ontslagvergoeding, komen de vertrekkosten op 653.320 euro.

Update vrijdagavond:
Atlant Groep en Van Kroonenburg willen in gezamenlijkheid in hoger beroep.

48 reacties:

Dat Mevr v Mierlo zich niet aan afspraken houd is mij bekend. Maar los daarvan stinkt het.

Beantwoorden

Dit verhaal klopt totaal niet.
Het bestuur van Atlant heeft samen mét Theo van Kroonenburg een rechtszaak aangespannen op kosten van Atlant om te voorkomen dat het Ministerie een deel van het reeds uitgekeerd uitkering terug kan vorderen. Dit omdat de Wet op Topinkomens met terugwerkende kracht verscherpt is. Dus het bestuur en Theo van Kroonenburg staan niet tegenover elkaar maar doen dit samen!

Beantwoorden

@Yvonne van Mierlo op vrijdag 26 september 2014 om 08:32:
Bedankt voor de reactie. Excuses voor onze fout waardoor wij schreven dat Theo van Kroonenburg de rechtszaak aanspande.

Inmiddels staat de volledige uitspraak van deze zaak online op http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:5489 Zodoende kan een ieder zelf lezen hoe de rechtbank oordeelde.

Beantwoorden

Blijft feilteijk ook vreemd dat bij de ontslagvergoeding ook geld werd meegegeven voor 8 maanden salaris i.v.m.re-integratie fase. Terwijl duidelijk werd dat de Atlant directeur bijna naadloos overstapte naar een andere directeur functie. Wat viel er dan te reïntegreren? Of wordt hier het geld bedoeld wat hij vanwege zijn schorsing nog te goed had? Goed ondanks het immense bedrag nog een klein plusje kunnen optekenen. Gr. Berry

Beantwoorden

@Mw van Mierlo….. Misschien begrijp ik het niet goed maar in de uitspraak staat echt duidelijk de eiser en de verweerder.
Nergens kan ik uit opmaken dat ze dit samen hebben gedaan.

Beantwoorden
M. Betgem/ van der Spuij

Naar aanleiding van de bovenstaande reactie van wethouder Yvonne van Mierlo vanochtend, hebben we zojuist onze fout in de logtekst hersteld. Daar staat nu beschreven hoe de 2 partijen gezamenlijke de gang naar de bestuursrechter maakten.

Terwijl we hiermee vanmiddag bezig waren, bleken er nieuwe ontwikkelingen te zijn:

Update:
De rechter oordeelde dus dat er slechts een bedrag van 218.000 euro betaald had mogen worden en niet het overeengekomen bedrag van 311.000 euro.
Vandaag liet een woordvoerder van de gemeente ons weten dat deze uitspraak van de rechter heeft geleid tot nieuw overleg tussen de betrokken partijen. Gisteren spraken zij de intentie uit om, wederom in gezamenlijkheid, bij de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep te gaan tegen die uitspraak. Uitgangspunt van handelen daarbij is het nakomen van de afspraken zoals die eerder zijn overeengekomen, aldus de woordvoerder.
Met betrekking tot de jaarrekening wordt de formele procedure gevolgd die inhoudt dat in de jaarrekening een melding is opgenomen die aangeeft dat de Atlant Groep conform WNT het teveel betaalde moet terugvorderen. De accountant doet tevens melding bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken met de aantekening dat hoger beroep volgt.

Beantwoorden

Dus als ik het goed begrijp werd er vorig jaar een belachelijk hoge afkoopsom betaald zodat Atlant van Kroonenburg kon afkomen. Ik snap dat dat toen niet anders ging want anders had Kroonenburg er nu nog gezetten, zo zijn de sociale wetten nu eenmaal in Nederland.
Daarna bleek dat de afkoopsom te hoog was volgens de wet en de rechter. Pech voor Kroonenburg maar hij kreeg al geld zat denk ik dan. Mooie meevaller voor Atlant en de gemeentes want die kunnen het geld in deze tijd hard genoeg gebruiken denk ik dan weer.
En nu de rechter de afkoopsom te hoog vindt, gaan Atlant en Kroonenburg samen kijken hoe ze achteraf toch nog iets kunnen verzinnen om de bedoeling van de anti-graaiwet te omzeilen waardoor Kroonenburg toch die belachelijk hoge afkoopsom kan krijgen.

Dit kan toch niet waar zijn??? Vreemd, belachelijk, ongelofelijk eigenlijk!!! Als het bij de graaiers van een bank zou gebeuren zou ik het inmiddels helaas normaal vinden, die zijn zo, maar bij de overheid???

Beantwoorden

Lees NRC 12 maart 2014.
Een verzonnen klokkenluider, een onderzoek dat niets oplevert, mevr. van Mierlo die de raad verkeerd informeert. mevr. van Mierlo die beterschap beloofde.

En dan nu dit…. ik neem aan dat de raad hierover vragen gaat stellen?

Beantwoorden
M. Betgem/ van der Spuij

Het bestuur van de Atlant Groep heeft vrijdagmiddag zowel de colleges van burgemeesters en wethouders als ook de gemeenteraden van de 6 Peelgemeenten via deze brief (pdf) op de hoogte gesteld van bovenstaande ontwikkelingen inzake de ontslagvergoeding van voormalig Atlant-directeur Theo van Kroonenburg.

Beantwoorden

Vanmiddag hebben zowel het Eindhovens Dagblad als Omroep Brabant het bericht overgenomen. Bij het NRC zijn ze zich nog aan het beraden of het iets voor hun krant is.

Beantwoorden

Gat na ploert!

Leg ton apart!

Deze twee anagrammen voor notabene ‘Atlant Groep’ is wat de reactie had moeten zijn op deze uitspraak…

Beantwoorden

Het geld voor de afkoopsom (Zilverlingen) heeft Atlant in ieder geval. Atlant maakte vorig jaar flink winst € 2.389.000.
http://www.atlantgroep.nl/media/publicaties/Jaarverslag_Atlant_Groep_2013.pdf (pagina 38)

Beantwoorden

Wanneer stopt dit ordinaire graaien of beter gezegd Wie stopt dit graaien want het loopt de spuigaten uit. Het zou beter zijn om managers, bestuurders en politici persoonlijk verantwoordelijk te maken voor hun doen en laten zodat de maatschappij ook haar recht kan halen bij hun falen.

Beantwoorden

Politiek in Bakel-Gemert en Deurne laten wél van zich horen inzake het hoger beroep afkoopsom ex-directeur Atlant
“Ooit gehoord van een instantie die 100 duizend euro kan krijgen, maar het geld niet wil hebben? Dat kan toch niet waar zijn, zou je denken.” De SP Gemert-Bakel vindt daarom dat hun gemeente ervoor moet pleiten af te zien van het hoger beroep tegen bovenstaande uitspraak van de rechter. “Sommige mensen moeten zeker 3 jaar voor zo’n bedrag werken en toch wil juist een sociale werkplaats het geld niet hebben?” De SP is benieuwd of het Atlant-bestuur bij het uitkeren van de 311.000 euro in 2013 al wist dat dit niet-wettelijk was. Alleen over de rol van de accountant die het aankaartte is de SP Gemet Bakel positief in hun artikel op hun website.
In Deurne stelde de lokale politieke partij DOE! deze week vragen aan wethouder Marnix Schlösser. Namens Deurne zit hij in het bestuur van de Atlant Groep. Ook deze coalitiepartij en grootste partij van Deurne is verwonderd en wil de reden van dit hoger beroep weten en hoe Atlant denkt in hoger beroep toch gelijk te krijgen. Verder willen zij de kosten weten van de procedure tot nu toe en wat de verwachte extra kosten van het beroep zijn.

Daar waar wij in Helmond nog geen reacties hoorden vanuit de politiek, wordt er in zeker 2 van de 6 aan Atlant deelnemende gemeenten dus wel iets van gevonden…

Beantwoorden

Neem aan dat SP Helmond gaat volgen? Integriteit en transparantie. Waar blijft raad Helmond?

Beantwoorden

Ik denk dat we gewoon nog moeten wachten. Als iets onder de rechter is mogen politici niet reageren. Ik denk dat SP en zeker DOE dat niet hadden mogen DOEn. Maar wel leuk dat ze dat deden.

Beantwoorden

Tja, dat krijg je in een stad met laaggeletterden.
Zoals mevr. de Leeuw dit al aangaf.
Blijkbaar is die laaggeletterdeheid dus ook alom vertegenwoordigd in de raad.
Het lijkt er dus op dat je je bevind in een soort jostieband achtig geheeld.
Dit is erg, heel erg voor Helmond.

Beantwoorden
M. Betgem/ van der Spuij

Blijft opvallend, hoe slecht het bestuur van Atlant geadviseerd wordt met zo’n vertrekregeling want een accountant en een rechter zeggen dat het niet mag.

ik las dat de wet met terugwerkende kracht ingevoerd is. Het is de vraag of, toen de afspraken gemaakt werden over de vertrekregeling, dit bekend was. Daarnaast zijn er voorwaarden zoals dat de heer Kroonenburg geen juridische stappen mag ondernemen tegen de gang van zaken (lees het handelen van wethouder van Mierlo). Er zit dus een soort zwijggeld in de regeling. Maar het mag geen zwijggeld heten dus vandaar dat het onder een vertrekregeling is gebracht. Hadden ze het smartengeld genoemd dat het mogelijk niet in strijd met de wet geweest.

Ik denk dat ze nog jaren doorgaan met hoger beroepen.

Beantwoorden

Het gezeur dat zaken onder de rechter liggen lijkt een opgelegd iets van hogerhand wat wettelijk niet is getoetst.
U weet precies over welke dossiers ik het heb. Actueel is nu het dossier Kronenburg/ van Mierlo.
Mijn vraag aan u… wat vindt u ervan dat een overheidsinstelling probeert de rechtbank voor het karretje te spannen? Van Kronenburg buiten spel gezet middels een zgn overeenkomst door onze zeer integere huisadvocaten van Capra hm hm.. Raad die niets wil zeggen omdat het onder de rechter ligt. Als dit allemaal zo is… wat doen jullie daar eigenlijk nog in de raadzaal? Welk mandaat hebben jullie, zo te merken helemaal niets. Ik denk dat jullie er zitten voor spek en bonen.

Beantwoorden
M. Betgem/ van der Spuij

Ook RTLZ nam vandaag ons bovenstaande verhaal over van de ex-Atlantdirecteur, maar schrijft dat het blijkt uit onderzoek door RTLZ. Opmerkelijk vinden wij omdat wij het verhaal al op 26 september brachten. RTLZ had geen tijd voor een reactie, die waren bezig met uitzendingen aldus de woordvoerster. Daarom: oordeel zelf:

Atlant wil juist een hógere afkoopsom betalen
Reïntegratiebedrijf Atlant in Helmond hoeft ex-bestuurder Theo van Kroonenburg bijna één ton minder aan afkoopsom te betalen. Als gevolg van de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft de rechter de vertrekpremie verlaagd van 311.000 euro tot 218.000 euro. Dat blijkt uit onderzoek door RTLZ. Atlant wil echter méér betalen, en gaat in hoger beroep.
Atlant is een reïntegratiebedrijf met sociale werkplaatsen in Helmond en omstreken, dat vorig jaar verzeild raakte in een bestuurscrisis. Begin 2013 zette de raad van toezicht directeur Van Kroonenburg wegens een verschil van mening op non-actief. De organisatie startte een onderzoek naar zijn handel en wandel. Dat leverde niets op, maar kostte Atlant inclusief bijkomende kosten wel ruim een half miljoen euro.
Afkoopsom
Daarnaast zat Van Kroonenburg negen maanden betaald thuis. Uit de jaarrekening van Atlant blijkt dat dit het reïntegratiebedrijf ruim 192.000 euro heeft gekost. Daar bovenop gaf Atlant de ex-topman een afkoopsom van 311.000 euro mee. In totaal was Atlant dus ruim één miljoen euro kwijt aan de bestuurscrisis.
Uit de jaarrekening blijkt dat de afkoopsom die Atlant Van Kroonenburg aanbood, bestond uit drie delen. Het bedrag is opgebouwd uit bijna 123.000 euro aan “gemist salaris over acht maanden van een reïntegratiefase”, 45.000 euro aan gemiste pensioenopbouw en ruim 143.000 euro als afkoop van uitkeringsrechten
Toetsing
Volgens Atlant-woordvoerster Joyce Hellings hebben Atlant en van Kroonenberg de afkoopsom dit jaar ter toetsing voorgelegd aan een rechtbank. Dat moest, omdat de accountant erop wees dat deze niet in overeenstemming is met de Wet Normering Topinkomens (WNT). Sinds 2013 maximeert die wet afkoopsommen aan bestuurders in de (semi-)publieke sector op 75.000 euro.
Uit onderzoek blijkt dat de rechtbank in Den Bosch vorige maand uitspraak in de Alant-zaak heeft gedaan. Volgens de rechter heeft Van Kroonenburg recht op ruim 218.000 euro, bijna één ton minder dan de overeengekomen afkoopsom.
De rechter vindt dat het bedrag aan gemist salaris en pensioen van 168.000 euro te hoog, en verlaagde dat tot 75.000 euro. Wel kan Van Kroonenburg volgens de rechter aanspraak maken op het bedrag voor de afkoop van uitkeringsrechten. Dat deel van de afkoopsom bedraagt 143.000 euro en werd door de rechter volledig toegekend.
Daarmee bedraagt de uiteindelijke afkoopsom van de ex-bestuurder dus 218.00 euro. Opmerkelijk is dat Atlant niet blij is met de verlaging van de afkoopsom. Volgens woordvoerster Hellings zijn zowel de ex-bestuurder als Atlant in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. “Het bestuur van Atlant wil de afspraken nakomen zoals die zijn overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst”, aldus Hellings.
Van Kroonenberg werkt sinds oktober 2013 als bestuurder van Zorggroep Helmond.

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/atlant-wil-juist-een-hogere-afkoopsom-betalen

Beantwoorden

Grappig, zag het zojuist bij RTLZ op televisie.

@De weblog van Helmond op maandag 13 oktober 2014 om 13:58:
Wel vervelend, maar zal steeds vaker gebeuren als jullie zo blijven groeien, beter goed gejat, dan slecht bedacht. :-).

Beantwoorden

Update op bericht van 13.58 uur:
Inmiddels heeft redacteur RTL Nieuws / RTLZ Mathijs Smit excuus aangeboden. Daarmee is voor ons de kous af.
Het copy-paste artikel op de website van RTLZ is nu verwijderd en vervangen door het item dat op TV was.

Beantwoorden

Vertrek ex-directeur Atlant inmiddels weer 13.588 euro duurder
De bovenstaande procedure tot nu toe, kostte de Atlant Groep inmiddels 13.588 euro exclusief BTW. Die kosten komen bovenop het bedrag van 746.302 euro dat Atlant al spendeerde aan het vertrek van Theo van Kroonenburg.
Beide partijen blijken met elkaar afgesproken te hebben het maximale te doen om de eerder gemaakte afspraken na te komen. Hun argumenten om in hoger beroep te gaan, worden pas bij de behandeling van het hoger beroep bekend gemaakt. Dat laat de Deurnese wethouder Marnix Schlösser weten op de vragen die werden gesteld. Zie het item daarover dat we zaterdag plaatsten.
Hieronder de letterlijke vragen met de letterlijke antwoorden uit Deurne:

 1. Vraag: Waarom legt het bestuur van de Atlant Groep zich niet neer bij de uitspraak van de rechter om minder te betalen? Het is per slot van rekening juist een verzoek van het bestuur en de voormalige directeur samen geweest om dit voor te leggen aan de rechter.
  Antwoord: Het uitgangspunt voor het handelen van het bestuur van de Atlant Groep is het nakomen van de afspraken zoals die zijn overeengekomen. Tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant kan hoger beroep worden ingesteld. Beide partijen hebben wederom de intentie uitgesproken om in gezamenlijkheid de passendheid van de getroffen regeling door de Centrale Raad van Beroep te laten beschouwen. Beide partijen hebben afgesproken om het maximale te doen om de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen na te komen.
 2. Vraag: Welke argumenten heeft u om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter?
  Antwoord: Zowel de gemachtigde van het bestuur van de Atlant Groep als de gemachtigde van de heer Van Kroonenburg beschikken over gronden op basis waarvan het opportuun is een hoger beroep in te stellen. Deze argumenten zullen bij de behandeling van het hoger beroep aan de orde worden gesteld en zal de Centrale Raad voor Beroep duidelijkheid kunnen bieden in hoeverre het bepaalde in de WNT zich verhoudt tot haar jurisprudentie alsmede de in vigerende arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan het bestuur opgelegde verplichtingen.
 3. Vraag: Hoe verhoudt zich de keuze om in beroep te gaan ten opzichte van de doelstelling van de Atlant Groep; het leveren van een bijdrage aan de arbeidsdeelname van mensen met een beperking en/of die geruime tijd niet meer werken. Het betalen van minder geld als vertrekpremie is in onze optiek toch juist een gunstige uitkomst voor de Altant Groep?
  Antwoord: De keuze om in hoger beroep te gaan staat geheel los van de doelstelling van de Atlant Groep als organisatie. In de jaarrekening is een melding opgenomen dat de Atlant Groep conform WNT het vooralsnog onverschuldigd betaalde moet terugvorderen. Zowel de Atlant Groep als de accountant hebben daarvan mededeling gedaan aan het Ministerie van BZK met de melding dat een definitief oordeel volgt.
 4. Vraag: Welke kosten zijn er gemoeid met de procedure tot nu toe? En welke kosten verwacht u extra te gaan maken door in beroep te gaan?
  Antwoord: Met de procedure tot nu toe zijn aan de zijde van de Atlant Groep kosten ten bedrage van EUR 13.588,32 exclusief BTW gemoeid. Dit zijn kosten van de gemachtigde van het bestuur van de Atlant Groep. De gemachtigde van het bestuur van de Atlant Groep raamt het bedrag aan te verwachten extra kosten in verband met het hoger beroep op een bedrag van circa EUR 2.635,- exclusief BTW.
Beantwoorden

Totaal bezopen situatie. De rol van v Mierlo in deze blijft totaal onder belicht. Zoals gebruikelijk.

Beantwoorden

Bijna € 14.0000 kosten voor Atlant. Wie betaald de gemachtigde van van Kroonenburg of is die ook al betaald door Atlant?
Hoger beroep ingeschat op € 2600? Dat zijn alleen de griffierechten al. De advocaat werkt nu dus voor niets?

Ik geloof hier helemaal niets van. Wel is duidelijk dat om wat voor reden dan ook gemeenschapsgeld wordt verkwanseld.

Van de hr. van Kroonenburg vernemen we ook niets en dat is toch kwalijk in deze situatie. Hoor en wederhoor zou ik zo zeggen.
De geruchten dat hij een zwijgplicht heeft lijken me nu dus wel ongegrond gezien de stappen die Atlant heeft gemaakt richting de rechter. Zoals zij zelf beweren samen maar ieder bewijs daarvan ontbreekt behalve dan een brief aan de gemeenteraden.

Aangezien deze kwestie nu ruim € 800.000 heeft gekost lijkt het me raadzaam dat de verantwoordelijke bestuurders opstappen.

Beantwoorden

Just for the record: van een copy-paste artikel van RTLZ is geen sprake. Wij liepen tegen het verhaal aan in de jaarrekening, en vonden vervolgens het vonnis. Atlant verschafte aanvullende info. Maar ere wie ere toekomt: uit een tweet bleek ons achteraf dat WeblogHelmond als eerste over de zaak had bericht. Dat hadden we kunnen (en moeten) weten. Verder: het RTL-artikel is niet verwijderd; het tv-item is er bij geplaatst.

Beantwoorden

lees op onze face book groep stalbergweg hoe theo van kroonenburg ”handig” gebruik kan maken van het ontbreken van het verplicht toepassen van beschermende regels van de huurcommissie aangaande het bepalen van een normale huurprijs.
hij verhuurt aan het regionaal autisme centrum, RAC, zijn zorg / appartementen complex stalberg 1 a tm 1 l te venlo.
vervolgens verhuurt het RAC deze mini appartementen door voor …. euro per app. aan haar zorg cliënten, kwetsbare jongeren met een klein inkomen/budget die (zorg) afhankelijk zijn van hen
acht cliënten hebben al een huurcontract, aldus het RAC
vooralsnog geeft het RAC ondanks onze vele verzoeken geen antwoord op de vraag: wat is de kale huurprijs voor de cliënt.

Beantwoorden

bezuinigingen op zakkenvullers in de zorg, m.a.w. waar ons zorggeld onterecht terecht komt:

voormalig zorggroep atlant directeur / ambtenaar theo van kroonenburg heeft volgens de publicaties in : NRC, ED, deweblogvanhelmond.nl RTL, etc zich jarenlang een salaris toegeëigend wat boven de balkeneinde norm lag. zorggroep atlant is een overheidsinstelling,

a g v een onderzoek naar het besteden van PGB gelden bij zorggroep atlant komt er een deloitte rapport uit i.o.v. zorggroep atlant wat ong 400.000,00 e kostte en waar in staat dat er niks aan de hand is.

kroonenburg vertrekt toch en krijgt een gouden atlant handdruk van ong 310..000.00 euro mee.
de zorggroep atlant accountant zegt vooraf dat dit ong 100.000,00 euro teveel is, maar toch krijgt kroonenburg het hele bedrag en hij heeft onmiddellijk een nw. functie bij de zorggroep helmond

de recente rechtelijke uitspraak die behelst dat van kroonenburg deze ton terug moet betalen aan de zorggroep atlant, wordt door beide partijen nu aangevochten. m a w ook zorggroep atlant wil dat theo van krooneburg deze ten onrechte uitbetaalde 100.000,00 euro mag houden en partijen gaan beiden in beroep, de advocaat kosten worden door zorggroep atlant betaald, nu al enkele 10 duizenden euro’s

vervolgens is er niemand onder de direct verantwoordelijken en ook geen enkele (overheids)instantie die deze zaak wil onder zoeken: MIN: SZW en VWS, het OM, het OIO, zij zeggen aangifte doen kan niet, inspec SZW siod, ombudsman, meldpunt anoniem.

wat nu als ik zou zeggen willen jullie meer of minder zakkenvullers, zou van kroonenburg wel met succes aangifte tegen mij kunnen doen?

L hardeman

Lees alle details op onze face book groep STALBERGWEG

http://www.oudersaanzet.nl

Beantwoorden

Theo van Kroonenburg nieuwe directeur WOZL
Posted on 12. Nov, 2014 by [email protected]

8311 Theo van Kroonenburg wordt de nieuwe algemeen directeur van WOZL. Hij krijgt de leiding over de bedrijfsactiviteiten, de BV’s, van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

De 55-jarige Van Kroonenburg volgt interim-directeur Richard de Winter op, die sinds september vorig jaar leiding gaf aan de bedrijfsactiviteiten van WOZL.

De nieuwe directeur was van 2002 tot eind 2013 algemeen directeur van Atlant Groep. Een in Helmond gevestigd regionaal arbeidsreïntegratiebedrijf, dat in opdracht van zes gemeenten uit Zuidoost-Brabant burgers met beperkte arbeidscapaciteit aan werk helpt. Na zijn vertrek bij de Atlant Groep werkte hij als interim-directeur in de zorg, bij woningcorporaties en in de sociale werkvoorziening.

Van Kroonenburg begint per 1 januari 2015 bij WOZL

Beantwoorden

Ben benieuwd wat deze post aan salaris oplevert, openbaarheid bij semi-overheid is dringend gewenst

Beantwoorden

Heb in mijn tijd bij de Atlantgroep Theo van Kroonenburg leren kennen als de juiste man op de juiste plaats. WOZL mag met hem als directeur in de handjes knijpen. Wens hem veel succes toe, maar daar twijfel ik trouwens niet aan!

Beantwoorden

zakkenvullers
ik wil hem wel in zijn zak knijpen om er zo voor te zorgen dat hij het onterechte aan zich zelf teveel betaalde salaris bij- en ton teveel ontvangen vertrekpremie van atlant, weer als zijnde zorggeld besteed wordt waar het voor bedoeld is
@ ad van der zanden, zegt alles over jou ad en je bent er ook nog trots op !

Beantwoorden

gisteren weer bij praatprogramma pauw: zorggelden besteden waar het voor bedoeld is en zorgdirecteuren / managers die dat niet doen aanpakken. sancties
zojuist heb ik in het kader van de wet openbaarheid van bestuur bij mevr karin leenen van de gem heerlen alle documenten opgevraagd die betrekking hebben op de argumentatie om van kroonenburg aan te nemen voor de functie van directeur WOZL en zijn te genieten WOZL salaris bekend te maken.
de verantwoordelijke wethouder en de burgemeester van heerlen zijn op de hoogte gebracht, c.q. gewezen op officiële media publicaties omtrent deze nw directeur theo van kroonenburg en om een reactie , c.q. toelichting gevraagd.

Beantwoorden

Je kunt dit natuurlijk van twee kanten bekijken. Voor de een is Theo van Kroonenburg een goede, voor de ander is hij niet te pruimen. Zo is het al eeuwig en zo zal het altijd wel blijven. Ik heb geen slechte ervaringen met hem gehad.
Ik mag me dus volgens Ludo scharen bij mensen zoals Ad van der Zanden. En daar ben ik trots op,zal ik maar zeggen. Hé gelukkig Ad, ben je hier niet alleen….Nou Ludo, je kent me niet, dus kun je ook niet over mij oordelen. Laten we dat aub vooral zo houden…

En zoals altijd: de beste stuurlui staan aan wal. En Ludo is zo iemand!

Beantwoorden

hey brombeer het is wel lekker makkelijk anoniem de boodschapper af te willen branden, als poging het niet inhoudelijk te hoeven hebben over het verkwisten van zeker al 850.000,00 euro zorggeld,
dit bedrag is te vermeerderen met het sinterklaas spelen destijds door onze aller theo, als het gaat om abonnementen en sponsenringen, zo wordt je immers populair weliswaar m.b.v. andermans ZORGcenten, kunst aankopen en handig in elkaar gezette afkoopsommen. dit over de ruggen van medewerkers en cliënten, terwijl dit wachtgeld onnodig was theo had immers al een nw baan bij zorggroep helmond, destijds een zorggroep met een familiair gelinkt PGB uitkeringsbureau voor de zorgcenten van de cliënten van zorggroep helmond.
de ervaring leert dat die anonieme figuranten zoals brombeer, nu weer niet inhoudelijk zullen reageren, waarschijnlijk helemaal niks meer zeggen.
maar wie weet draagt brombeer ook bij aan het beschermen van kwetsbare jongeren en hun steeds karig wordende budgetten, a g v de zakkenvullers.

Beantwoorden

Op een dergelijk bericht reageer ik eigenlijk liever niet “hardeman”, want ik hoef – net als zovelen hier – mijn naam niet te gebruiken. Is geen plicht. Dus noem ik me brombeer, omdat ik weleens graag wat te gromen en brommen heb.
Dat jij jezelf wel graag bij naam noemt is overduidelijk, want van alle reacties neem jij het grootste deel waar. Kijk eens wat Ludo Hardeman allemaal te vertellen heeft! Ga fietsen….

En noem je dat afbranden. Jij had een vrij negatieve reactie op Van der Zanden en daar mag ik best op reageren. Ik heb het niet over de geldbedragen en/of verkwistingen. Je moet mijn reactie daar nog eens op nalezen. Ik was ook ooit iemand van die Atlant-club! Ik voel me helemaal niet aangesproken. In de verste verte niet.
Ik bescherm geen kwetsbare jongeren en heb het ook niet over karige budgetten. Zakkenvullers zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd wel blijven.
Iedere keer staan er weer nieuwe op. En eerlijk gezegd kan ik me daar helemaal
niet druk over maken. Ik geniet al een jaar of twaalf van mijn pensioen. Mij hoor je niet klagen, ook al heb ik de laatste jaren geen fluit meer aan poen gekregen.

Beantwoorden

ik help deze jongeren wel, gratis ook nog. fietsen op internet doe ik ook en kom nog ens ergens achter.
kijk maar eens naar de nw partner van theo van kroonenburg (MAVAST) het regionaal autisme centrum, RAC, een holding met 4 b.v ees,.
het RAC huurt een app complex (11 mini app eigenlijk kamers.) van eigenaar theo van kr en verhuurt deze kamers door aan hun zorg cliënten.
zo zou je makkelijk de normen van de huurcommissie buiten spel kunnen zetten,
bert van ijken maakt de kale huurprijs van die app. vooralsnog niet bekend, wel zegt hij dat deze huur onder de huursubsidie grens (690 euro ong.)liggen.
de zorgafhankelijke cliënten met een karig inkomen en evt een wajong gaan echt niet klagen daarover.
de goede naam van het RAC zou hier toch niet onder moeten gaan lijden, of niet brommetje, wat iji.
in 2015 gaat de verantwoordelijkheid aangaande deze zorg en andere subsidie gelden over naar de gemeenten en komt deze huurprijs sowieso in de openbaarheid. maar …ga jij maar lekker atlanterfanten hoor brommetje

Beantwoorden

Ik atlanterfant zoveel ik wil. Ben maar niet bang, Ludo. Ik ga morgen weer een rondje fietsen (mits het weer redelijk is), niet op Internet, maar in het echt. Zou jij ook moeten doen, dan fiets je al je frustraties (die jij blijkbaar nogal wat hebt) van je af, zeker weten!

Beantwoorden

Overigens ga ik niet fietsen om mijn frustraties kwijt te raken, Ludo, maar om frisse ideeën op te doen voor nieuwe projecten.

Beantwoorden

Deze reactie is verwijderd, blijf svp on topic.

De weblog van Helmond

Beantwoorden

twordt nu lastiger voor de hoofdrolspelers gezien de openbaarheid van deze publicaties voor;
het RAC om meer app. huurpenningen te vragen dan de huurcommissie norm voor hun cliënten
THEO VAN KROONENBURG om een salaris te toucheren bij WOZLwat boven de balkeneinde norm ligt.

we zullen zien brommetje

Beantwoorden

gisteren zijn wet openbaarheid van bestuur, WOB, verzoeken ingediend bij de WOZL gem heerlen, betreft o.a. de hoogte van het salaris van t van kroonenburg als nw directeur van het WOZL, voorheen LICOM
het frustreert mij niet als ik mensen vrijwillig en vrijblijvend kan helpen, ik help om te helpen en niet om iets terug te krijgen.
de boodschapper rol op me nemen, veroorzaakt vaak ook geruisloze verandering op de achtergrond en dit kan soms leiden tot reacties zoals: ”waar maakt die zich druk om”, ”nodeloze publicaties” en ”er is niets aan de hand”
maar dat maakt niet uit, zolang er verbeteringen optreden voor kwetsbare mensen. DAAR gaat het om.

Beantwoorden

p.s. ook is de vraag in het kader van de WOB gesteld aan de gem heerlen als een van de WOZL partners of en zo ja hoe hoog een mogelijke door kroonenburg bedongen vertrek premie bij vroegtijdige be-eindiging van het 3 jarig arbeidscontract bij het WOZL zou zijn. de pers melde immers al dat het om een 3 jarig contract zou gaan. en verder wat de argumentatie is om kroonenburg aan te nemen voor deze dir. functie per 1 jan 2015 bij het WOZL.

Beantwoorden

op de televisie hoor je dat talloze mensen nog steeds niet weten of en welke zorg ze krijgen op 1 jan. 2015, laat staan dat hun huidige onontbeerlijke zorg in de overgangsfase gegarandeerd is. hoe anders is dat met zorgdirecteur theo van kroonenburg, de nw. WOZL voorman, de komende 3 jaar is hij verzekerd van zijn zorginkomen, weliswaar slechts tot aan de balkenende norm maar hij weet ten minste waar hij aan toe is. de verantwoordelijke bestuurders die hem zorgvuldig geselecteerd hebben houden zich muisstil: shame on you
o.a. willens en wetens een ton teveel gouden handdruk zichzelf toe kennen en dan op kosten van die zelfde atlant groep procederen omdat je die ton zorggeld niet terug wil geven, staat zijn benoeming.WOZL dus niet in de weg, aldus martin de beer voorzitter WOZL,tevens wethouder in heerlen en staten lid. shame on you.

Beantwoorden

volgens de publicaties heeft theo van kroonenburg zichzelf als directeur van atlant willens en wetens ong. 100.000,00 euro teveel laten uit betalen als vertrekpremie.
als dat zo is heeft theo van kroonenburg zichzelf niet alleen verrijkt ten koste van zorggeld, dus zorgverleners en zorgvragers, maar is zijn handelen m.i. ook strafrechtelijk te vervolgen. graag uw aller reactie hierop.

Beantwoorden

STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK: een verzoek om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar ex-ambtenaar de zorgdirecteur theo van kroonenburg, zijn olie mannetjes martin de beer, voorzitter WOZL, verantwoordelijk wethouder gem. heerlen en tevens provinciaal statenlid limburg en burgemeester paul depla, is op 24 febr. 2015 aangetekend verzonden naar de hoofdoff. van justitie r.t.bos te maastricht.
kroonenburg heeft al meer dan 1 miljoen euro zorggeld gekost en het einde is nog niet in zicht. een ton euroos jezelf teveel geven als vertrekpremie en niet terug willen betalen en een nog betere baan krijgen bij het WOZL,terwijl deze oliemannetjes voorafgaand aan zijn installatie de schriftelijk op hoogte zijn gebracht van de werkwijze van theo en zijn veroordeling door de rechter:
dat kannie waar zijn.

lees alle informatie over de werkwijze van theo van kroonenburg en zijn oliemannetjes op onze face book groep:
https://www.facebook.com/groups/stalbergweg/
de rechtelijke uitspraak is daar ook te lezen

Beantwoorden

STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK: een verzoek om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar ex-ambtenaar de zorgdirecteur theo van kroonenburg, zijn olie mannetjes martin de beer, voorzitter WOZL, verantwoordelijk wethouder gem. heerlen en tevens provinciaal statenlid limburg en burgemeester paul depla, is op 24 febr. 2015 aangetekend verzonden naar de hoofdoff. van justitie r.t.bos te maastricht.

uitkomst: aangifte doen betreft corruptie, vriendjes politiek en zelfverrijking ten koste van zorggelden betreft bovengenoemde personen is niet mogelijk, aldus een off van justitie te maastricht. op mijn vraag wie gaat deze zakkenvullers dan ooit stoppen, antwoordde deze off. van justitie dart ik in een verkeerde wereld leef.lees alles daarover op”: https://www.facebook.com/groups/stalbergweg/

Beantwoorden

Bekendmaking : (Her ) Heer Theo.v. kroonenburg verlaat wozl

A.s 17 mei de laatste werkdag

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *