Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.184 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Nederland is een regeltjesland. Zo erg dat burgers en zelfs overheden daar soms gek van worden. Wetten, regels, verordeningen, voorschriften, richtlijnen, instructies en reglementen wisselen elkaar af. Want behalve de Nederlandse wet, heeft elke gemeente en dus ook Helmond nog een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die laatste telt bij ons 78 pagina’s (pdf) met een trefwoordenregister (pdf) van 13 pagina’s. En hoewel elke burger wordt geacht de wet te kennen, blijkt dat niet altijd het geval te zijn.
De APV ‘regelt’ zo diverse Helmondse zaken als winkelwagentjes op de weg, straatmuzikanten, rijden over bermen, hondenpoep, openlijk gebruik van harddrugs, afbeeldingen van erotisch-pornografische aard, het verspreiden van gedrukte stukken, kamperen buiten kampeerterreinen, stankoverlast, venten, afhaalcentra, verstrooiing van as en het zitten op een drempel van een gebouw. Voor vrijwel alles wat in de openbaarheid gebeurt, bestaan wel regels. In de praktijk meestal: verboden.
In navolging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ook in Helmond het besef doorgedrongen, dat dit misschien wel iets te veel van het goede is. Deregulering is dus het nieuwe buzzword. De gemeente roept ons allemaal op om overbodige of hinderlijke regels te melden om te bekijken of die kunnen worden aangepast of misschien zelfs afgeschaft. Daarvoor is een heus project deregulering in het leven geroepen met een eigen meldpunt. Het project begint met zaken waarmee ondernemers te maken hebben. Met de horeca-terrassen en reclameborden in de winkelstraten werden inmiddels de eerste stappen gezet. Daarna komen de regels waar inwoners en instellingen mee te maken hebben aan bod.
Onder het motto ‘Helmond regelt ’t beter’ hoort de gemeente graag jouw inbreng over regels die u hinderen, belemmeren of niet meer van deze tijd zijn. Dus ondernemer of niet, je kunt jouw ergernissen nu melden.

7 reacties:

Regelt Helmond ’t beter?

Da’s natuurlijk een gedurfde vraag…

Voorop gesteld, niemand kent de wet 100%, zelfs een top advocaat niet en gelijk hebben betekent nog lang niet altijd gelijk krijgen. Maar moet men de wet altijd wel zo strikt naleven? Is dat altijd even effectief en altijd de beste keuze? In principe wel natuurlijk maar soms moet er water bij de wijn wil men een oplossing bereiken. Een bepaalde marge maakt dit mogelijk. Gelukkig maar.

In het huidige digitale tijdperk zal men meer en meer moeten inzetten op samen. We komen daar niet onderuit. Sociale media dwingt ons. Kijk eens naar de enorme rel over de strandtent Parnassia aan zee over een zwaar gehandicapte man op het terras werd geweigerd omdat hij niets bestelde. Een volledig uit de hand gelopen rel die de eigenaar maar liefst € 16.666,49 kostte. Was hij beter ingericht voor gehandicapten en had dit probleem met meer empathie aangepakt was er weinig aan de hand geweest.Dit was voor iedereen het beste geweest.
Geld alleen mag niet de drijfveer zijn maar zeker ook de kwaliteit van leven.

Zeker, tot in de hoogste politieke en beleid makende regionen, zelfs tot bij de VNG en het kabinet is het besef doorgedrongen. Het werd te veel, we worden kapot gereguleerd. Dit moet en kan echt anders…

Het buzzword gaat worden minder regels (deregulering)
Maar samen, samen met elkaar, samen is het werkelijke toverwoord.
De laatste weken terug schouwend zie ik mensen in Helmond tot elkaar komen. Men begrijpt elkaar beter maar doet ook moeite. Zo moet het zijn.

Bij de ondernemers is begonnen, al is verdere deregulering en een andere wijze van aanpak nodig. Dit is mijn stellige overtuiging. En dan snel door naar alle andere burgers, zoeken naar oplossingen voor een fijnere samenleving. Maak het bespreekbaar en kom tot afspraken. De kanteling, het omdenken is begonnen.

Terugkomend op de vraag: regelt Helmond ’t beter?
Ja, ik denk van wel al blijft er natuurlijk altijd wel iets te verbeteren. Niemand, is volmaakt, ook een gemeente niet maar ernaar streven is een flinke stap in de goede richting. En dat hangt toch wel in de lucht…

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

Regeltjes zijn nodig om het allemaal leefbaar te houden.
Alleen is het zich houden aan regeltjes moeilijk voor Helmonders jong èn oud.

(Brom)Fietsen door voetgangers gebieden.
Honden uit laten op plaatsen waar dit niet is toegestaan.
Honden niet aangelijnd hebben.
Vissen op plaatsen waar dit verboden is.

Zomaar een paar regeltjes die in ons stadspark dagelijks veelvuldig gebroken worden.

Maar ja, wat wil je zonder ordehandhavers. (De koffie is veel te lekker denken ik).

Beantwoorden
Gijs van de Warande

Wetgeving wordt heel abstract geformuleerd. Het kan ook niet anders. De praktijk leert dat interpretatie van deze wetgeving, ook door rechters, niet zo abstract wordt gehanteerd. De soep wordt meestal ook niet zo heet………

Beantwoorden

Nou gemeente Helmond, begin maar eens met deregulering in de Participatiewet (voorheen WWB). De gemeente is waarschijnlijk meer geld kwijt aan domme treitercoaches, Stasi-achtige sociale rechercheurs en nutteloze reintegratietrajecten dan aan uitkeringen zelf. Het is allemaal zo contraproductief. Het hele regelsysteem van controle, prikkelen, sturen en treiteren is ontworpen voor een minieme minderheid die niet wil maar wordt toegepast op een meerderheid waarvoor al die regels niet nodig zijn omdat ze zelf al intrinsiek gemotiveerd zijn. Als er ergens gedereguleerd moet worden dan is het wel op dit gebied. Temeer omdat de treiterregels daar welwillende mensen psychisch ernstig kunnen beschadigen.

Beantwoorden

@Jean-Pierre Poppeliers op dinsdag 11 augustus 2015 om 20:13:
Ben het met je eens, ben heel benieuwd hoeveel regeltjes verdwijnen.

@Evert op dinsdag 11 augustus 2015 om 21:56:
Oké en begrijp ik ook wel. Maar je zult maar gepakt worden als je op een drempel zit. Ik zie de misdaad niet. En anders heb ik tijdens mijn vakanties best vaak gezondigd.
Hoe kan zo’n regeltje erin komen en waarom staat die er na zoveel jaren en wijzigingen nog altijd in?

Ander voorbeeld: ik zet mijn fiets altijd aan een lantaarnpaal, dat is wel zo veilig en adviseert de politie volgens mij ook.. Als ik de APV-regeltjes moet geloven is dat fout:

Het is verboden een fiets, snorfiets, bromfiets of ander voertuig te bevestigen aan niet daarvoor bestemd straatmeubilair, verkeersmeubilair en gemeentelijke groenvoorzieningen.

Beantwoorden

De APV wordt in mijn ogen helaas niet voldoende gehandhaafd

Beantwoorden
Katrien van de Warande

@Arve Omic op woensdag 12 augustus 2015 om 09:35:

Ik ben het met je eens dat de huidige invulling van de P-wet contraproductief is, en heb daarover recent een brief gestuurd aan de lokale politici: http://pestwerk.nl/materiaal/2015.07.21_raadsleden.pdf

Ook al is het vakantietijd, ik heb al een aantal reacties gekregen van raadsleden die mijn signaal serieus oppakken. Echter, zij moeten het ook maar hebben van geluiden van onderaf, en die bereiken hen doorgaans niet.

Ik raad je dus aan om over je ervaringen contact op te nemen met bijvoorbeeld de raadscommissie Bestuur en Economie, de politieke partij waar je de laatste keer op hebt gestemd, of een vakbond.

Om bij het oorspronkelijke onderwerp te blijven: ik raad iedereen aan om klachten over onzinnige/onduidelijke/complexe regelgeving niet alleen hier maar ook rechtstreeks bij de politiek te ventileren. De politiek is immers de bron van de regels, en dus ook de aangewezen instantie om ze bij te stellen. Hoe meer terugkoppeling er is vanuit de praktijk, hoe beter politici hun werk kunnen doen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *