42reacties

“Savant, zet de mens voorop!”

Peter Warmerdam (74 jaar en woonachtig in het centrum) mag je met een gerust hart een vrijwilliger pur sang noemen. Hij was actief bij de voetbalclubs Helmond-Noord en Helmondia. Maar ook een aantal jaren bij De weblog van Helmond om er maar eens een paar te noemen. “Ik zat vroeg in de WAO en wilde iets terug doen voor mijn centen.”
1 Van zijn vrijwilligersjobs was hetgeen hij deed bij en in de Ameideflat. Dit werd nagenoeg een fulltime job.

Hij begon daar 13 jaar geleden mee met zijn vrouw en zoon. Zo zat hij in de redactie van het blad de Ameidestroming. De maandelijkse avonden ‘Muziek in Beeld’ in de recreatiezaal waartoe hij het initiatief nam, zijn uitgegroeid tot de drukst bezochte avonden in dit complex. Er kwamen iedere keer minstens 100 mensen op af. Muziek in Beeld zijn avonden waarbij liedjes meegezongen kunnen worden met muzikanten die op een scherm verschijnen.

Maar er is triest nieuws, Peter en een aantal andere vrijwilligers stopten donderdag 16 maart met het organiseren van deze avonden. Vrijwillig of noodgedwongen? Als je het verhaal van Warmerdam hoort: noodgedwongen. Peter heeft er slapeloze nachten van gehad. Bij deze doet hij zijn relaas. “Ik doe dit niet voor mezelf maar ik hoop dat er daardoor iets voor de bewoners ten goede verandert.” 

De Muziek in Beeld-avonden begonnen in november 2017. Ze kwamen in de plaats van de eveneens succesvolle Liedertafel. Ook hier was Peter bij betrokken. Peter geeft een omschrijving van Muziek in Beeld.  “Het avondje tum tum.” Alle genres muziek kwamen aan bod. Peter bereidde de muziekavonden van a tot z voor.
Hij organiseerde er 47. “Het waren er nog meer, zo deed ik in coronatijd dezelfde aflevering 2 keer namelijk voor 2 afzonderlijke groepen van 60 mensen die 1½ meter van elkaar af moesten gaan zitten. Ook bij de Dagopvang was ik enige keren te gast met mijn programma” vertelt hij. 
Hij vertelt over de vrouw wiens verzoek tot euthanasie was ingewilligd en voor wie Peter kort ervoor op een vergaderkamer een wensconcert met Muziek in Beeld verzorgde. Hij kreeg een afscheidsbrief waarin zij haar dankbaarheid uitsprak en uitleg gaf wat die avonden voor haar betekende. Die mevrouw kon er ondanks haar lijden nog erg van genieten.  

Enige jaren terug vond de zorginstelling dat conform hun regelgeving er voortaan entree moest worden geheven. De motivatie was dat Savant geen verschil mag maken tussen de bewoners van hun verschillende dependances in Helmond en aangrenzende gemeenten. Op andere plekken wordt voor evenementen namelijk ook een toegangsprijs geheven. Warmerdam heeft het betalen van entree steeds met argumenten tegen kunnen houden maar nu stak het dus voor de zoveelste keer de kop op.
Peter is hier faliekant op tegen. “De bewoners in de Binnenstad hebben meestal maar een klein AOW’tje en geen aanvullend pensioen. Daar moeten ze alles van bekostigen. Savant veroorzaakt hierdoor een tweedeling tussen de mensen die dit wel kunnen bekostigen en de armen die dit niet kunnen. Terwijl Savant er zich op voorstaat dat ze de armoede wil bestrijden. In dit geval veroorzaken ze juist de armoede.”

De zorginstelling heeft het credo dat als mensen het niet kunnen bekostigen, er financiële potjes van de gemeente zijn waar dit wel uit kan worden betaald. Valt hier niet iets voor te zeggen? Peters tenen krommen. “Mensen lopen niet met hun armoede te koop. Sterker nog, ze schamen zich hiervoor. Je ontneemt de financieel minder bemiddelden hierdoor een groot gedeelte van de kwaliteit van hun leven terwijl deze avonden Savant niets kostten.” 

Van verscheidene bewoners die het financieel iets beter hebben, kreeg Peter zo nu en dan wat geld toegestopt. Dit gebruikte hij niet voor zichzelf maar deed het in een ‘koekenpotje’ waaruit hij de bewoners elke keer trakteerde op iets lekkers. Ook de door Peter georganiseerde gratis muziekmiddagen op zondag mochten niet meer. Van Savant mochten deze muzikanten niet getrakteerd worden op een drankje. Warmerdam deed dit echter toch uit zijn koekenpotje.

Het grootste gedeelte van de bewoners en vrijwilligers staan volgens Peter achter hem. Van bepaalde mensen van de andere activiteitencommissies, de cliëntenraad en Savant zelf krijgt hij tegenwerking. Zo mocht hij geen enkele donatie meer aannemen. Het geld uit het koekenpotje moest voortaan ten goede komen aan de activiteiten van alle activiteitencommissies. Terwijl het geld volgens Peter wel degelijk bedoeld was voor de avonden Muziek in Beeld. Er werd vergaderd om te komen tot nieuwe regelgeving door de afgevaardigden van de activiteitencommissies maar Warmerdam mocht zijn eigen activiteit niet vertegenwoordigen.

Een opmerkelijk verhaal is dat hij van de leiding van Savant in een bepaalde periode de bezoekers niet op gevulde koeken mocht trakteren die hij zelf gekocht had in de winkel. Ze moesten afkomstig zijn van Savant. Deze waren echter niet zo lekker en ook nog duurder dan die uit de winkel. Het ei van Columbus: hij trakteerde de bezoekers op zijn gevulde koek aan het einde van de avond als ze de zaal uitliepen.

De maatregelen reiken steeds verder. Vanaf 1 april moet de frietpan gehuurd worden en het frietvet worden betaald voor de hapjes die worden gebakken. Als hij op vlaai trakteert moet hij ervoor betalen om deze in de ijskast te mogen zetten. Is er mogelijk sprake van jaloezie? Wordt Peter zijn succes misgund? Warmerdam kan het niet hard maken maar moet erkennen dat het er wel alle schijn van heeft.

Er gebeurde op die laatste avond op donderdag 16 maart nog iets heel opmerkelijks. De activiteitenbegeleidster en verbinder van Savant kwamen onaangekondigd de zaal van de Ameideflat binnengelopen om een toelichting op de nieuwe regels te geven. Deze waren volgens hen slechts minimaal aangepast. Ook spraken ze de geruchten tegen dat Peter zou stoppen met deze avonden. Peter zei dat het geen geruchten waren en deze keer toch echt de laatste avond was. Dit bracht de nodige commotie onder de aanwezigen teweeg.

Overweegt de organisator nog om terug te komen op zijn besluit? Hij heeft er een hard hoofd in. Het is namelijk niet de eerste keer dat hij een aanvaring heeft met Savant. “Nee, dan zal er nog veel water door de zee moeten stromen!”

Zijn slotwoord voor Savant: “Savant zet de mens voorop, niet het geld!”


We gaven Savant Zorg bovenstaande tekst ter inzage en de mogelijkheid een weerwoord te geven. Hieronder staat hun zienswijze in zijn geheel:

Wij als Savant Zorg herkennen ons niet in het bovenstaande verhaal. We hebben als zorgorganisatie een aantal regels en richtlijnen waarbinnen medewerkers en vrijwilligers ruimte hebben om hun werk te doen. Het is daarin belangrijk dat voor iedereen dezelfde spelregels gelden, voor zowel de locaties onderling als binnen de locaties zelf.
Uiteraard bedanken wij Peter Warmerdam voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen jaren. Mocht er nog een gesprek gewenst zijn, dan voeren we dat graag live.

Peter Warmerdam maakte in 2018 en 2023 de foto’s in de zaal.