Buiten is het 4 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 92.477 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
8reacties

overlast van Straatmuzikanten in HelmondElke straatartiest mag zonder vergunning in de stad blijven spelen. Dat scheelt regels die moeten worden gecontroleerd hetgeen weer extra administratieve lasten scheelt. Vanuit deze dereguleringsdoelstellingen wil het college van burgemeester en wethouders het genomen besluit handhaven om niets over straatartiesten in de APV (Algemene Politie Verordening) op te nemen.
Van april tot en met augustus dit jaar ontving de gemeente 16 klachten. De meeste klachten zijn afkomstig van de winkeliers, marktkooplui en bewoners uit het centrum. Vooral de Roemeense muzikanten (accordeonspelers) en de orgelman zorgen voor overlast. Zij blijven vaak veel te lang op 1 plek staan, spelen te luid of zelfs vals. “Regelmatig is de sfeer zodanig dat men vreest voor vechtpartijen. Voor concrete situaties zijn steeds oplossingen gezocht, maar door opeenstapeling van geluidsdruk is de overlast in het centrumgebied als geheel wel flink toegenomen” aldus het College.
De orgelman had zelf ook een klacht. Hij vindt dat zijn werkgebied wordt beperkt door de ruimte die de weekmarkt inneemt en door de toename van het aantal Roemeense straatartiesten.

8 reacties:

Dat straatartiesten zonder vergunning in de stad mogen spelen is op zich wel goed, maar men moet enorm opletten dat de stad niet overspoeld gaat worden, controle blijft zeker nodig, zeker ook vanwege de geluidsoverlast voor bewoners, winkeliers en consumenten.
Persoonlijk vind ik dat het draaiorgel vaak veel te hard speelt, iets wat niet nodig is.
Als ik in de Veestraat zou wonen dan had ik waarschijnlijk ook een klacht ingediend.

Beantwoorden

Onvoorstelbaar dat dit allemaal zomaar kan ik onze stad.huur een orkestje in en laat die spelen en laat die buitenlandse straatmuziekenten bij hun thuis aan de deur gaan staan jengelen

Beantwoorden

ongelooflijke herrie van die orgelman, laat hem zsm opsluiten in het orgelmuseum

Beantwoorden

Die schooiende Roemenen moeten sowieso het centrum uitgeknikkerd worden want eigenlijk zijn het gewoon bedelaars die te lui zijn om te werken.
Ook het orgel mag van mij of in het museum of op de brandstapel. Het staat er te vaak, te lang en speelt te hard. Weg ermee dus!

Beantwoorden

Handhaving status quo voor de orgelman

Het college van burgemeester en wethouders blijft bij haar eerder ingenomen standpunt inzake de orgelman en de straatmuzikanten. Onderlinge irritaties en klachten moeten vooralsnog niet door regeltjes verholpen worden maar door goede communicatie en onderlinge afspraken. Wanneer dat niet helpt, kan zo nodig met behulp van buurtbemiddeling of mediation naar oplossingen worden gezocht. Dat laat het College weten op vragen van Helder Helmond.

In januari 2008 trad de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 (APV) in werking. Op dat moment is het vergunningenstelsel voor straatmuzikanten gedereguleerd en vervangen door een artikel waarin openbare plaatsen kunnen worden aangewezen waar het verboden is om als straatartiest op te treden. Verder biedt dat artikel de mogelijkheid om hierop een uitzondering te maken door het verstrekken van individuele ontheffingen.

De irritaties en klachten over straatmuziek die de gemeente tot op heden binnenkreeg hadden een enkele keer betrekking op andere (buitenlandse) straatmuzikanten. De meeste klachten betreffen echter de orgelman en hebben van doen met te harde orgelmuziek en soms opdringerig gedrag.
Het college vindt die irritaties en klachten niet van dien aard zijn dat op basis van de APV nu een verbodsgebied moet worden aangewezen en gebruik moet worden gemaakt van de ontheffing als instrument. Zo’n besluit vraagt extra toezicht en handhaving (dat naar het inzicht van het college elders nuttiger is) en leidt tot administratieve lastenverzwaring (dus meer werk voor het team vergunningen en eenheid handhaving).

De suggestie van Helder Helmond om alleen de heer Alfons van Gehlen op de woensdagen en zaterdagen te laten spelen en de overige dagen vrij te laten, kleeft het bezwaar van regulering en activering van een ontheffingenstelsel. Een ander bezwaar is dat – bij het ontbreken van een dringende noodzaak vanuit het perspectief van openbare orde – het reguleren en activeren in feite in het belang is van 1 persoon. Het bewerkstelligen van een exclusief recht, kan worden uitgelegd als (bestuurlijke) vooringenomenheid en misbruik van recht, aldus het college.
Op 1 januari 2011 heeft de heer Van Gehlen het College zelf per brief benaderd. In die brief verzocht hij dringend rekening te houden met zijn (financiële) belang. Helaas voor hem "geen belang waarmee wij als college in onze afwegingen rekening kunnen en mogen houden."

“Ook Helder Helmond is voor het terugdringen van overbodige regels (deregulering) máár dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit! Bij Helmond kermis- én circusstad hoort draaiorgelmuziek. En dan niet alleen middels de Gaviolizaal maar ook door al meer dan 20 jaar straatorgelmuziek op woensdagen en zaterdagen. Het vrijgeven van een vergunning voor het maken van muziek zou daar echter wel eens verandering in kunnen brengen. En dat zouden wij heel erg jammer vinden. Er bestaat op dit moment namelijk een ongezonde concurrentie van muziekmakers die zowel het muziek maken als de sfeer niet ten goede komen. Wij zouden het dan ook een verlies vinden wanneer de orgelman om die reden zou vertrekken” zo laat Michael Rieter van Helder Helmond weten.

Beantwoorden

Dus als ik het goed lees gaat het gewoon door zoals het nu gaat.
Alleen worden er mondelinge afspraken gemaakt die na verloop van tijd (waarschijnlijk) toch weer verwateren.
Ik ben benieuwd.

Beantwoorden

het blijft jammer dat door de actie van HH de discussie uiteindelijk is doodgeslagen en de raad zelf geen mogelijkheid heeft gehad om zelf een standpunt hierover in te nemen/ te debatteren. Het college blijft bij haar besluit i.v.m. deregulering. Terwijl zij een ambtelijk voorstel om de situatie naar de oude situatie terug te brengen naast zich neer heeft gelegd. Maar ja die info had HH niet, jammer nu blijft er niet veel meer over. Alleen handhaven en via mediation (!) proberen de situatie in het centrum onder controle te houden. Ik heb met Alfons geruime tijd opgetrokken ( overleg met Stadswacht-gemeente, burgemeester etc. ) Alleen zonde van de tijd nu het onderwerp op papier is afgekaart. HH heeft al vaker door het onderwerp heen gecrosst. Zonder resultaat alleen op zoek naar puplicitaire aandacht voor HH en dat is gelukt. Of je dat op je kerfstok wilt hebben?

Beantwoorden

Hallo,

Even een vraagje hiero.
Wij willen als sambaband op een koopzondag sfeer gaan brengen met onze sambaklanken op de haven en elders in het centrum. Hebben wij hiervoor een vergunning nodig.

Met vriendelijje groeten.
Ad

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *