Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
31reacties

Café Die 2 in HelmondHelmonds 2e coffeeshop komt aan de Noord-Koninginnewal 46, nu café Die 2. Dit nieuws werd zojuist vanuit het gemeentehuis bevestigd.
Burgemeester en wethouders willen daarvoor toestemming geven. De aanvraag is ‘gescreend’ en kan wat B&W betreft verleend worden. Wel wil het College de aanvraag in een ‘zeer zorgvuldige procedure’ afwerken. ‘Die 2’ is 1 van de 3 plaatsen die burgemeester Jacobs heeft voorgesteld nadat de raad beslist heeft dat in Helmond ruimte is voor 2 coffeeshops.
Helmond heeft in de Wolfstraat al jaren een pand waar softdrugs verkocht worden. Vanaf de discussie in de gemeenteraad in de zomer van 2008 is her en der geprotesteerd, zowel tegen de komst van een tweede coffeeshop, als tegen de locaties die de burgemeester uitgezocht had. De andere locaties zijn Beugelsplein 5 en Molenstraat 96-98. Tegen de Noord-Koninginnewal kwamen met name de bewonerscommissie Prinzenhof en de Ameideflat in het geweer. Zij hebben nu, net als alle betrokkenen, tot 23 maart de tijd om bezwaren in te dienen. Het voornemen om voor Die 2 vergunning te verlenen, wordt morgen in de Infopagina’s van de gemeente in De Trompetter gepubliceerd.

31 reacties:

das mooi dicht bij de klanten,das lekker gemakkelijk,,,,,,,,,?????

Beantwoorden

Vandaag ontvingen de omwonende de volgende bewonersbrief:

Beste bewoner,

Op 1 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van 1 naar 2 coffeeshops in Helmond. Daarnaast heeft de raad criteria vastgesteld ter beoordeling van de geschiktheid van de locaties voor de uitbreiding van het aantal coffeeshops.

Op 28 oktober 2008 heeft de burgemeester de Beleidsregel maximumstelsel coffeeshops Helmond 2008 vastgesteld. In deze beleidsregel zijn de vastgestelde criteria verder uitgewerkt en zijn 3 panden aangewezen waarin de 2e coffeeshop gevestigd zou kunnen worden, namelijk: Beugelsplein 5, Noord Koninginnewal 46 en Molenstraat 96-98.

Aanvraag Noord Koninginnewal 46
Er zijn sindsdien verschillende aanvragen ingediend voor de verschillende locaties. Wij kunnen u melden dat de aanvraag voor het pand Noord Koninginnewal 46 als eerste compleet en volledig is. Deze aanvraag is inmiddels op alle relevante punten gescreend, met als conclusie dat er vergunning verleend kan worden.

Zienswijzen
Voordat over wordt gegaan tot daadwerkelijke verlening van de vergunning, willen wij u in de gelegenheid stellen uw zienswijzen kenbaar ten maken. Aangezien de locatie eerder bij beleidsregel is aangewezen, verzoeken wij u zich bij het indienen van zienswijzen te richten op de ontwerpvergunning.

U kunt reageren tot uiterlijk 23 maart 2010. Daarna sluit de termijn.

Het postadres luidt:
Gemeente Helmond
afdeling MO.BJZ
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Relevante stukken
De relevante stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark 1, 5707BX Helmond). De stukken staan echter ook op onze website. Kijkt u hiervoor op http://www.helmond.nl/coffeeshop.

Vervolgprocedure
Alle reacties die wij uiterlijk 23 maart 2010 ontvangen, zullen in de definitieve besluitvorming meegenomen worden. Te zijner tijd wordt u hierover geïnformeerd.

Vragen?
Heeft u voor die tijd vragen? Neemt u dan gerust contact op via telefoonnummer 14 0492.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Helmond

drs. A.A.M. Jacobs de heer A.A.M. Marneffe RA

Beantwoorden

Goede plek denk ik, mooi in het centrum.

Beantwoorden

Zienswijze en bezwaar maken zijn hier blijkbaar alleen voorbehouden aan omwonenden.

Is het niet zo dat iedere inwoner van Helmond haar of zijn zienswijze mag geven op dit besluit?

En is het niet gebruikelijk om een dergelijk besluit via de geijkte kanalen kenbaar te maken?

Ik bedoel dus via de website Gemeente Helmond en via het weekblad de Trompetter?

Vreemde gang van zaken.

Beantwoorden

Mea culpa

Oeps, ik heb voorafgaand aan mijn reactie alleen de bewonersbrief gelezen en niet het weblogbericht.

Ik heb dus al antwoord op mijn vragen.

Wel zo netjes van de gemeente om de omwonenden extra te informeren.

Beantwoorden

boem

Beantwoorden

Een breed cohort van organisaties heeft aangekondigd zich te gaan verzetten tegen de komst van een coffeeshop aan de Noord-Koninginnewal. Vooral de 'kwetsbare senioren en hoogbejaarden' vrezen voor hun veiligheidsgevoel, zo lees ik net in mijn ochtendkrantje. Afgezien van de vraag of succesvol verzet tegen dit besluit wel mogelijk is, verbaast me dat bijzonder.
Ik ben weliswaar niet hoogbejaard maar zeker ook niet meer piep. Maar kwetsbaar heb ik me nog nooit gevoeld. En als het gaat over veiligheidsgevoelens, word ik altijd meteen wantrouwig. Meestal blijkt namelijk dat het veiligheidsgevoel geen fluit te maken heeft met de werkelijke mate van (on)veiligheid. Met dank aan Wilders, René Vetjens en anderen.
De potentiële bezwaarmakers halen er vervolgens ook allerlei oneigenlijke argumenten bij, van de opknapbeurt van de binnenstad tot vestiging van een coffeeshop in het centrum van de stad. "Laat ze die maar in de Zwanenbeemd of Stiphout zetten," heb ik een van de omwonenden al eens horen zeggen. Misschien heeft hij daar een heel klein puntje maar winkels worden nu eenmaal geconcentreerd in het stadscentrum.
Ik zit eigenlijk over een heel andere boeg te denken. Het verhaal is altijd dat de ouderen in de Ameideflat zo graag naar buiten 'blieken' om te zien wat er allemaal op straat gebeurt. Met dat argument hebben zo helaas al heel wat verbeterplannen voor Ameideplein en omgeving tegen weten te houden. Misschien moeten we gewoon de Ameideflat een kwartslag draaien, zodat de ouderen beter zicht hebben op de te openen softdrugswinkel. Is de sociale controle ook meteen gewaarborgd.
Aanvrager Johannes Hendrikus Vosmeer die met 2-DID wil beginnen is denk ik het meest teleurgesteld. Volgens zijn aanvraag wil hij meer een voorlichtings- of zelfs hulpverleningszaak beginnen dan een criminele organisatie. En dat in open dialoog met buurt en buren. Dat gaat moeilijk worden met mensen die zwaar lijden aan een NIMBY-syndroom, goed Engels voor Niet In Mijn Achtertuin.

Beantwoorden

Naar aanleiding van de toekomstige coffeeshop in het centrum, een protestreactie. De bewoners in het centrum zijn hier absoluut niet gelukkig mee, men had liever gezien dat deze aan de rand van Helmond was geplaatst. het wordt drukker, agressiever en niet prettiger in het centrum, daar zit niemand op te wachten. Het raadsbesluit genomen over de locatie van de coffeeshop. Deze politieke partijen verdienen geen stem met de gemeenteraads verkiezingen. Ze zitten niet voor de bewoners maar voor eigenbelang in de politiek. Laat je stem horen en protesteer.
Corry Mirkes.

Beantwoorden

ik las laatst dat die plekken beter waren dan kon jacobs het beter in de gaten houden maar ik stel voor dat de gemeente van ons belasting geld het huis koopt langs jacobs dan zit hij er wel heel dichtbij om op te letten.is de stad onderhand beetje bij beetje op aan het knappen gaat hij het wel weer afbreken.en ik zou zeggen weg met dat plantjes kweken ook niet gedoogd, want ik mag ook niet een beetje door het rode stoplicht rijden.als ze zo graag planten kweken laat ze dan maar bij de atlant gaan werken

Beantwoorden

Ik vind het juist goed dat die daar zit. En ik denk veruit het grootste deel van Helmond! Maar die mensen gaan niet protesteren natuurlijk dus daar schrijft de krant niks over. Dat levert geen spectakel op. Laat die jongens en meisjes toch hun plekje hebben om dat spul te kopen in de buurt van het uitgaan en je zult geen aardigere jongens en meisje vinden. Burgermeester hou stand en laat je svp niet ompraten.

Beantwoorden

Ik begrijp die ophef over softdrugs niet. Zal ik waarschijnlijk ook nooit doen. Vooral door mensen die ondertussen geen problemen met alcohol hebben. Raadselachtig. Zal wel iets met maatschappelijke acceptatie te maken hebben en vooroordelen.

Beantwoorden

Je zult het niet uit kunnen bannen,daarmee zou het meer in het illegale circuit belanden;
Maar 1 is voor mij al één te veel; De gevolgen van het gebruik van soft drugs zijn nu inmiddels bekend : zo onschuldig is het allemaal niet.
Maar wat ik niet kan begrijpen burgemeester dat de landelijke regelgeving hier niet wordt toegepast aangaande een coffeeshop zo dicht bij een school,en ook nog eens een school waar de wat kwetsbare jongeren zitten!
Wees trots burgemeester met de foto in de krant geposeerd voor de coffeeshop
voor mij een andere burgemeester & de coffeeshop weg van de scholen

Beantwoorden

bejaarden in helmond Met een rollator, jesse james
KAN ER OOK EEN VOOR DE:Rivierenhof en de Pannehoeve,

Beantwoorden

Angelbeek.
Vertel mij dan eens de schadelijke gevolgen van Cannabis, en vergelijk deze dan ook eens naar die van bv alcohol.
Iedereen zijn mening natuurlijk, maar dan moet het wel eerlijk zijn.
Wat betreft dat de koffieshops zo dicht bij de school liggen.
In de shop zal op leeftijd gecontroleerd worden, iets wat de illegale verkopers die aan school staan te wachten zeker niet zullen doen.
Waar die komt maakt mij niet zoveel uit, als de oudere van dagen hier echt zo’n probleem mee hebben mag hij wat mij betreft gerust in de rijpel komen(des te dichter bij voor mij, hij mag zelfs langs mij komen wat dat betreft)
Als er maar een 2e komt.

Beantwoorden

Ik vind het heel jammer dat de gemeenteraad heeft zitten slapen toen er een beleid werd geformuleerd voor het toelaten van coffeeshops in Helmond en zeker toen de 3 locaties als mogelijke vestigingsplaats werden aangewezen. De protesten uit de omgeving konden niet uitblijven.
Daarnaast is het slecht om uitgerekend kwetsbare ouderen die in de Ameide of directe omgeving wonen en vaak ook slecht ter been zijn te misbruiken voor sociale controle. Waarvan velen na een lang traject bij de Indicatiecommissie van de overheid eindelijk een “verzorgde en veilige” woonplek hebben gekregen. Dat moet niet gebagatelliseerd worden.
Al eerder heb ik voorgesteld een schip als coffeeshop in het kanaal te leggen bij de Julianabrug, aan de noordzijde. Daar is voldoende parkeergelegenheid, zit men niemand direct in de weg. Een andere plek zou kunnen zijn in een van de panden die leeg staan op de Zuid-Koninginnewal, tegenover het stadskantoor en het politiebureau. Daar is zeker goede controle mogelijk. Men kan daar eveneens uitstekend parkeren.
En waarom een coffeeshop niet in Stiphout kan of in Mierlo-Hout, dat vraag ik mij ook steeds af. Het is daar toch reuze gezellig en sociale controle lijkt mij daar eveneens geen probleem.

Beantwoorden

Ik hoorde vanmiddag een leuk nieuwtje. Een groep jonge ondernemers gaat zich namelijk aansluiten bij de protesten van de bejaarden in de Ameideflat. Deze ondernemers zitten verspreid over de hele stad en zijn witheet. Hun zorgvuldig opgebouwde Helmondse broodwinning dreigt grotendeels te verdwijnen door deze tweede coffeeshop. Zij zijn zelfs bereid om de hele anti-campagne financieel te gaan ondersteunen. “Desnoods zwart” liet iemand van hen zich ontvallen.
Deze groep ondernemers zijn de goed verdienende jongens die illegaal soft- en harddrugs verkopen in Helmond. Soms vanuit hun woning in woonwijken, soms op parkeerterreinen en soms op plekken waar veel kinderen komen.

Beantwoorden

Helmond, Boerhaavelaan Goede plek denk ik nabij het centrum en verhuis mc donalds en bouw daar een nieuw stadion voor Helmond
Een Burgermeester is toch een man met veel Ervaring..

Beantwoorden
man met veel Ervaring..

De beste plek: Dr.Dreeslaan,daar woont nml. Fons J.

Beantwoorden

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het wederom een eenmansactie is van Fons J. zoals het indertijd het de bedoeling was om het logo van Helmond te veranderen.

Beantwoorden

Ze zijn zeker de oudjes weer moe, die worden te duur denk ik.
Dus dan maar zo, oprotten denkt de gemeente!! Of de rest van het spul.
Maar waarom niet in de Dr.Dreeslaan, daar woont een deel van die bras die hier alles kapot willen en zijn aan het maken.
Bedankt Fons, je hebt het weer voor elkaar.
Ik hoop dat ze jou ook eens pakken.
Je bent zo oud hoor.

Beantwoorden

pas maar op sjaak zo dadelijk voelt hij zich weer bedreigd.zou hij nou ook zeggen dat hij niet geschikt is als burgemeester, net als die mvr.van de boemerang [frietzaak]dat volgens hem ook niet is.de gr. van ad beste spons bob.

Beantwoorden

B&W: Besluitvorming coffeeshop zorgvuldig
Het besluit een vergunning te geven voor een 2e coffeeshop aan de Noord Koninginnewal, is geheel volgens de regels verlopen en het voorlopige eindpunt van een besluitvormingsproces dat al sinds 20 mei 2008 loopt. Dat schrijft het College van Burgemeester en Wethouders in een zeer uitvoerige brief aan de gemeenteraad. Het College heeft dat hele proces op een rij gezet vanwege de bezwaren die nu opeens omhoog komen uit een deel van de binnenstad en binnen de gemeenteraad.

Niet alleen geeft het College hiermee uitvoering aan een raadsbesluit, ook is volgens het College op de juiste manier omgegaan met de eigenaren van potentiële locaties en potentiële uitbaters. "Zij moeten kunnen vertrouwen op bestuurlijke consistentie," aldus het burgemeester en wethouders.

"Wij hebben begrip voor de reacties die ons voornemen heeft opgeroepen bij burgers en direct omwonenden. Ook iedere andere plek kan reacties oproepen. Wij zullen reacties (die tot 23 maart a.s. kunnen worden ingediend) bij de afweging betrekken. De overlastvergunning is er immers voor bedoeld om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen," legt het College nogmaals uit.

De volledige brief van het College van B&W kun je hier lezen.

Beantwoorden

Waar zijn jullie mee bezig ??

Dit is een vraag van veel mensen, die niet eens zijn met een Coffeeshop in zijn eigen buurt.
We hebben een Coffeeshop in de wolfstraat waar veel mensen last van hebben, niet van de Coffeeshop zelf
Maar, van de aanvoer van mensen, het heen en weer komen van auto,s fietsers, massa mensen die alleen komen om even snel
Zijn goed te kunnen kopen,
Coffeeshop tussen een net bewoond gebied, nieuwbouw en tussen 2 a 3 scholen in de buurt waarvan er 2 binnen een straal van 250 meter vallen wat wettelijk niet toegestaan is en toch allemaal mogelijk is in Helmond,
Hoe kan het dat de gemeente zo iets toelaat en toch door gaat met fouten maken en niets leert van andere gemeente in ons land..
Vind het diep triest hoe het hier gaat binnen onze stad, denk dat er veel mensen eens zijn met mijn mening over een 2 e Coffeeshop in Helmond
Dat er maar een paar kopstukken kunnen beslissen over z'n moeilijk beslissing, om maar paar mensen te vrede te houden die graag een Coffeeshop willen hebben
Wordt niet gedacht aan al die mensen die daar last van hebben.. maar natuurlijk speelt ook hier een hoop geld de rol !!

Het is nooit verstandig om in een woon wijk of centrum een Coffeeshop te plaatsen,
Waarom vraagt u zich af?
Als eerst voor de oudere onder ons die al bang zijn over straat te lopen zodra het wat donkerder is omdat er veel groepjes lopen, en geeft een dreiging voor ouderen.
En dat is zeker niet prettig. Wat dacht je van al die ondernemers die zich ergeren om het straat beeld, en zijn eigen zaak.
Overlast van auto,s die maar overal en nergens parkeren, natuurlijk ook fietsers die van alle kanten aankomen, groepjes die rond lopen en ga zo maar door.
Kleine criminaliteit die zich rond om een koffie shop plaats vind, waar tussen onze kleine straatjes zich van alles afspeelt, wat de normale mens niet ziet en ook niet wil weten.

Mensen die onder invloed zijn die wat roken en de auto instappen daar zegt nooit niemand iets van ?? mensen waar zijn we mee bezig ??
Als iemand 3 biertjes op heeft krijgt hij een bekeuring, maar rook jij je suf krijg je niets hahaha… je kan gewoon rondrijden en een gevaar op de weg zijn,
van de toestand waar onder zo iemand is op dat moment wordt nooit gecontroleerd. ( pas als het te laat is , zelfs dan niet eens )
wat doet de politie, niets omdat de wetgeving zo is samengesteld dat ze altijd maar tegen de muur aan lopen en niets kunnen doen.
Toe kijken hoe de normale mens er last van heeft en klachten stapelen zich maar op..
Het beste om een Coffeeshop altijd op een buitenrand van de stad te plaatsen zoals Langs het kanaal in Helmond of industrie gebied waar je een pand bewaakt kunt plaatsen
Je kan een soort drive in maken net als bij de Mac Donalds, je kan gewoon met je auto langs rijden en je goed ophalen je kunt binnen gaan zitten en je goed halen zo kun je op meer dan een plaats 'n Coffeeshop plaatsen,
Zo heb je ook geen last in je binnenstad van drugs toerisme, en houd je dat netjes buiten je stad.
Ook de groepjes die buiten rond lopen, zijn dan stuk minder en de overal links en rechts geparkeerde auto's zijn dan verdwenen,
Denk dat de aantal klachten stukken minder worden en voor alle partijen een redelijk goede oplossing is.
Mvg.

Beantwoorden

Hebben de tegenstanders van de 2e coffeeshop wel eens gekeken hoe het eraan toe gaat bij een van de coffeeshops in de binnenstad van Eindhoven? Vast niet.

Daar staan beveiligers aan de deur, die ook in de wolfsstraat staan dus van overlast veroorzaken is geen sprake. Er wordt geen alcohol geschonken dus wat dat betreft zal er minder overlast zijn als dat om 3 uur de kroegen sluiten. De coffeeshop zal om 0:00 uur sluiten, vind ik een schappelijke tijd. Daarbij zal het wat betreft drukte in de wolfsstraat minder worden, omdat er een groter aanbod is, wat als positief gezien kan worden voor de bewoners van de wolfsstraat.

Het zal mij een worst wezen of er een 2e bij komt maar ik vind dit zo’n onzin. Je kunt nog veel meer bedenken, wat er allemaal zou kunnen gebeuren… Wat een dom gewauwel zeg.

Beantwoorden

zkr relax 2de coffeshop!!
Van de coffeeshop in de heistraat wordt ik niet eens stoned van!!
Dat is gewoon een oplichter.
Ik hoop dat dit een goeie shop wordt anders gaat het niet veel worden hier in Helmond met die coffeshops.

Beantwoorden

het is toch van de ratten dat een zooitje ondeskundig en onwetend volk ( lees college) besluit om een coffeeshop toe te staan op een plek waar juist heel veel oudere mensen wonen,mensen die niet echt weerbaar zijn,die sneller angstig en die weerloos zijn. Durft er in het gemeentebestuur dan niemand eens het lef te tonen en eindelijk eens een grens te stellen????????????

Wat een slappe zooi en maar zorgen dat hun eigen straatje schoon blijft meer belang dan dat hebben ze niet.
Het wordt tijd voor een hardere manier van besturen,minder tolerantie tegenover probleemjongeren en drugsverslaafden en zorgen dat Helmond veiliger wordt en blijft.
Als het zo door blijft gaan dan komt er een moment waarop de burger zelf gaat ingrijpen en dan wassen al die onbekwame bestuurders hun handen in onschuld

Beantwoorden

@al

De burgers hebben mogen stemmen, alleen bijna niemand nam de moeite? Wel zeiken en er niets aan doen? Slechte zaak.

Beantwoorden

ik heb wel gestemd maar of dat veel invloed heeft is ook maar de vraag,het cda komt gewoon weer met een big smile in het college terwijl we weten dat dat weinig zoden aan de dijk zet.
Maar ik heb gestemd en dus mag ik hier zeiken 🙂

Beantwoorden

Ach, het is de beste van de drie mogelijkheden. Protesten van de buurt krijg je natuurlijk altijd.

Beantwoorden

nou nou mensen, wat ik hier toch allemaal lees. Even mijn positie. Ik heb 23 jaar cannabis gebruikt, nu niet meer, en ben ook 23 jaar lang in coffeeshops gekomen.
In al die 23 jaar heb ik nog nooit, ja NOOIT, ruzie gezien in of om een coffeshop. Kan ik van de kroegen niet echt zeggen. Het idee dat er gevaarlijke groepen jongeren rond die shops hangen die een gevaar zijn voor ouderen of wie dan ook is van de zotte. De sociale controle bij shops is hoger dan in welke burgerlijke woonwijk dan ook. Dat was vroeger zo en met de komst van professionele beveiligers nog veel meer.Dit geldt ook voor overlast. Ja tuurlijk je hoort wel eens wat. sommige mensen doen wel eens raar. Als je eerlijk bent zul je moeten toegeven dat dat in elke straat van elke stad in ons land voorkomt.
Daarbij komt dat shops door de autoriteiten goed in de gaten worden gehouden. Als je veilig wilt wonen raad ik je aan ga zo dicht mogelijk bij een coffeeshop wonen daar zal je weinig gebeuren. Sterker nog, als er iets gebeurt weet ik zeker dat er een aantal mensen uit de shop komen om je te helpen want ook zij weten hoe dom mensen zijn en meteen de schuld bij een shop leggen.
Nog een misvatting die ik hier tegenkom. Het is niet toegestaan om onder invloed van drugs van welke aard dan ook je in het verkeer te begeven. Daar wordt ook op gecontroleerd.
En George: blowers zijn normale mensen. Ik ken heel veel gebruikers van cannabis en ik ken er niet 1 die na een paar jointjes naar huis gaat en zijn vrouw in elkaar slaat. Dat kan ik van een hoop zuiplappen niet zeggen.
Even terug naar de ouderen die na zonsondergang bang zijn om buiten te komen. Zij zijn niet bang voor deze of zelfs andere jongeren. Zij worden bang gemaakt door mensen die van toeten noch blazen weten maar wel het hoogste woord voeren en met hun misplaatste vooroordelen mensen een verkeerd beeld van de werkelijkheid geven. Dat is pas een misdaad en dat soort gasten zouden eens aangepakt moeten worden.

Beantwoorden

Ik verbaas me hier op de reacties. De tegenstanders weten totaal niet wat een coffeeshop inhoud. Mensen associëren dit meteen met criminaliteit en overlast. Er is geen onderzoek naar gedaan, men roept maar wat. Onveilig gevoel is inderdaad een gevoel en totaal niet op de feiten gebaseerd.
Ben wel daarom benieuwd hoe de bezwaarmakers zich gaan verweren zonder deugdelijke feiten.
Ander voorbeeld:
Op een steenworp afstand bevinden zich een aantal kroegen. Mensen die dronken zijn veroorzaken zeker meer overlast! Dit weten we allemaal. Maar omdat het alcohol is zou het maar kunnen. Ik hoor daar niemand over klagen!
Een coffeeshop werkt preventief. Haalt criminaliteit van straat en zorgt voor een gecontroleerd gebruik van cannabis.
En nee, ik ben geen gebruiker, enkel een persoon die zich op feiten baseert en niet laat leiden door emoties.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *