Buiten is het 8 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.733 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
30reacties

Coffeeshop Willy's Place in de Wolfstraat in HelmondHet college van B&W van Helmond heeft de discussie over het Helmondse coffeeshopbeleid geopend. Enerzijds vanwege de incidenten en de daarop volgende sluiting van coffeeshop Willy’s Place in de Wolfstraat op 18 april. Anderzijds door de geconstateerde problemen en overlast van illegale softdrugverkoop op andere plekken als gevolg van deze sluiting.
Om de discussie te openen stelde het college een opiniërende nota (pdf-file) op. Daarin ondermeer de historie van het gemeentelijk coffeeshopbeleid, het beleid in de regio rondom Helmond en een uitgebreid overzicht van argumenten voor en tegen de uitbreiding van 1 naar 2 coffeeshops.

Sinds 1998 voert de gemeente Helmond het huidige 1-coffeeshopbeleid. Nu wordt er bekeken of er in plaats van 1, voortaan 2 coffeeshops moeten worden toegestaan. Mocht daartoe besloten worden, moet er ook bepaald worden waar de tweede coffeeshop in Helmond zou moeten komen. Daarbij staat de vraag centraal hoe de nadelen van coffeeshops kunnen worden beperkt en hoe andere belangen (o.a. economisch, ruimtelijk en jeugdbeleid) goed moeten worden afgewogen.
Daarbij zal de buurt waar dat verkooppunt dan zal komen, wellicht ook nog iets gaan vinden. Immers in er in 2002 en 2003 heeft er ook een discussie over een uitbreiding (naar 3) plaatsgevonden. Daar was toen uiteindelijk geen politiek draagvlak voor. Op het moment dat de gemeente echter voornemens was een tweede vergunning te verlenen aan de Mierloseweg leidde dat tot enorme discussie in de buurt en de ondernemersvereniging. Dit leidde ertoe dat de mogelijkheid van uitbreiding werd teruggedraaid.

30 reacties:

Ikzelf doe dat er niet aan, maar ik vind dat er in Helmond meer coffeeshops moeten zijn, anders gaat het op straat enzo. Ik hoorde dat er aan de buitenkant van de stad werd gedacht. Ergens op het industrieterrein of in een leegstaand gebouw op de Gerwenseweg. Als het maar niet bij mij ergens in mijn buurt is, want dan ben ik grootste tegenstander van een tweede coffeeshop. 😉

Beantwoorden

Op Omroep Brabant las ik zojuist dat er een tweede, en misschien wel een derde coffeeshop komt in Helmond.
Het zal tijd worden. Sinds de coffeeshop in de Wolfstraat is gesloten, rijden in de Leliestraat de klanten, zelfs midden in de nacht, af en aan.

Beantwoorden

Frustie spreekt!!!!!!!

Plaats de koffieshops bij de prive adressen van het gemeente bestuur in de straat dan hebben de gewone mensen weer rust.
Was het niet zo dat er in een omtrek van 500 meter hemelsbreed van een school of wat dan ook geen drugs verkocht mogen worden.
Maar ja ze moeten het ergens kwijt, als het maar niet bij hen voor de deur gebeurd.
Het is toch schandalig dat je in een herstructurerings gebied waar je de wijk beter wil maken dit soort praktijken nog toe laat.Breng het naar het industrie terrein toe. En nou dat we toch aan het zeiken zijn, die tent waar van de ven in de heistraat in gezeten heeft wanneer wordt daar eens iets aan gedaan want die is inmiddels tot ver in de nacht open met alle overlast van dien.
Of is dit ook iets dat de mensen net zo als het 30 km per uur er vast aan kunnen wennen hoe erg het nog gaat worden in de heistraat.

Gedoogd Frustie.

Beantwoorden

Politie houdt uitbater van theehuis aan

De politie heeft donderdag rond 16.30 uur in een theehuis aan de Wolfstraat een 32-jarige Utrechtenaar aangehouden. De politie hield een controle op grond van de opiumwet in het theehuis. De Utrechtse uitbater had hier geen bezwaar tegen en verleende alle medewerking. De uitbater bleek 11,5 gram hash in zijn bezit te hebben. Bij bezoekers van het theehuis werd 4 gram hash gevonden. In totaal heeft de politie 15,5 gram hash in beslag genomen. De Utrechtenaar is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor nader verhoor.

Beantwoorden

Is er nu al wat nieuws te melden wanneer we weer gewoon legaal wiet in Helmond kunnen kopen?

Want dit duurt toch echt te lang!!!

Afz. beschaafde wel opgevoede blower met baan

Beantwoorden

Gemeente bestuur snapt het volgens mij niet meer helemaal.
Je steekt miljoenen in een herstructurerings gebied je krijgt de kans om een coffeeshop uit deze buurt te weren die zo wie zo al te dicht bij een school zit en een buurt waar de problemen al groot genoeg zijn en waar nog een onderzoek naar loopt en toch laat je haar deuren weer open gaan.
Bij mij kom je dan niet meer geloofwaardig over.
Ik zie het al voor me als de nieuwe huizen daar achter klaar zijn en ze kijken dagelijks tegen de rotzooi en de overlast aan.
En dan maar zeggen dat het beter gaat worden in binnenstad oost.

Een bezorgde buurtbewoner

Beantwoorden

Politie controleert coffeeshop (persbericht van politie)
De politie heeft donderdagavond rond 23.30 uur een controle uitgevoerd de coffeeshop Willy’s Place aan de Wolfstraat. In de zaak werd in totaal ruim 850 gram hennep aangetroffen. Omdat er slechts 500 gram hennep aanwezig mocht zijn, is alles in beslag genomen. Tegen de uitbater is proces-verbaal opgemaakt. De gemeente gaat nu bekijken of er maatregelen tegen de coffeeshop genomen worden.

Beantwoorden

Maar nu is Willy’s toch weer open dus voor iedereen die niet in eindhoven terecht kan…dan maar naar Willy’s…is niet anders…

Beantwoorden

Drie mogelijke locaties voor nieuwe coffeeshop vastgesteld
Het Helmondse college van burgemeester en wethouders heeft drie panden aangewezen waar een eventuele tweede coffeeshop in de stad zich mag vestigen. Deze potentiële locaties zijn: Beugelsplein 5 (Café-Biljart Wilhelmina), Noord Koninginnewal 46 (café Die 2) en Molenstraat 96-98 (Café d’Herbergh). Deze locatiekeuze, de procedure en de voorwaarden waar een nieuwe coffeeshop aan moet voldoen, zijn vastgelegd in een beleidsregel. Naar verwachting is begin volgend jaar bekend in welke van de drie panden een nieuwe coffeeshop gevestigd wordt.
In juli heeft de gemeenteraad besloten om het aantal coffeeshops in Helmond naar twee uit te breiden. Naar aanleiding van het raadsbesluit heeft het college vastgesteld welke locaties in aanmerking kunnen komen. Het te voeren beleid (voorwaarden, locaties en procedure) is nu vastgelegd in een officiële beleidsregel, waaraan vergunningaanvragen getoetst moeten worden. Deze is vanaf 11 november 2008 van kracht.

Plaatselijke voorwaarden
De drie betreffende panden voldoen aan onderstaande criteria uit de beleidsregel:
* Een coffeeshop is alleen toegestaan in een pand met een horecabestemming.
* De coffeeshop moet in het centrum liggen, maar het horecaconcentratiegebied is grotendeels uitgezonderd. Het centrum is het gebied dat begrensd wordt door de Zuid-Willemsvaart, de Kasteel Traverse, Zuidende, Binderseind, Noordende, Oostende, Julianabrug.
* De coffeeshop mag níet in de buurt liggen van scholen of andere instellingen waar veel jongeren komen.
* De coffeeshop moet een goede verkeersontsluiting hebben. Zo moet er voldoende stallingruimte voor auto's en fietsen zijn.
* Om concentratie te voorkomen mogen er geen coffeeshops in nabijheid van elkaar liggen. De enige huidige coffeeshop is gevestigd in de Wolfstraat.
* Een goede sociale controle en controle door de overheid moeten mogelijk zijn. Het pand moet goed zichtbaar zijn van de openbare weg en dient een open uitstraling te hebben.

Algemene voorwaarden
Verder moet de bedrijfsvoering voldoen aan een aantal algemene voorwaarden uit het Nederlandse gedoogbeleid. Het gaat hier om de zogenaamde AHOJ-G-plus-verboden:
* A: geen Affichering; coffeeshops mogen geen reclame maken voor hun handelswaar, anders dan een summiere aanduiding op het betreffende pand.
* H: geen verkoop van Harddrugs; coffeeshops mogen geen harddrugs verkopen en/of voorhanden hebben.
* O: geen Overlast; coffeeshops mogen geen overlast veroorzaken (onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten).
* J: geen toegang en geen verkoop aan Jeugdigen; coffeeshops mogen geen bezoekers onder de 18 jaar toelaten.
* G: geen verkoop Grote hoeveelheden; coffeeshops mogen niet meer dan 5 gram cannabis per transactie verkopen en niet meer dan 500 gram cannabis in voorraad hebben.
* Plus: geen verkoop in combinatie met alcohol; coffeeshops mogen geen alcoholische dranken schenken (het 'plus-criterium').

Het volledige persbericht van de gemeente Helmond

Beantwoorden

Als ik bovenstaande bericht goed lees komt de coffeeshop dus op de Noord Koninginnewal.
Naast café Wilhelmina zit namelijk het Doorgangshuis, waar volwassenen en jongeren worden opgevangen.
Mij lijkt ook dat Plato te dicht bij café de Herbergh is gevestigd.

Uit betrouwbare bron heb ik overigens vernomen dat de uitbaatster van café Wilhelmina nog lang niet van plan is te stoppen.

(Misschien heeft de gemeente, zoals zo vaak, wel weer voor haar beurt gesproken.)

Beantwoorden

Ik hoop dat het in café Wilhelmina op het Beugelsplein komt. In die buurt wonen het minste mensen, het is geen straat waar veel auto’s doorheen rijden, het politieburo zit om de hoek en het zit lekker dicht bij het kantoor waar de wethouders en de burgemeester zitten. Kunnen die mensen ook eens dagelijks genieten hoe het is om een coffeeshop naast de deur te hebben.
Als voor die locatie gekozen zou worden, zou ik dat een moedige beslissing vinden.

Beantwoorden

@Johan
Maar meteen naast Wilhelmina zit wel een opvanghuis voor jongeren met o.a. psychische problemen.
En volgens de plaatselijke voorwaarden mag de coffeeshop níet in de buurt liggen van scholen of andere instellingen waar veel jongeren komen.

Heeft de gemeente dan wel goed nagedacht over die locatie?

Beantwoorden

Politie houdt acht mensen aan bij drugsactie
De politie heeft dinsdagavond gedurende een aantal uren een controle uitgevoerd bij een woning aan de 1e Haagstraat in Helmond West. De politie wist door voortdurende klachten uit de buurt en een vooronderzoek dat er vanuit de woning hard- en softdrugs werden gedeald.
Tussen 17.10 uur en 21.10 uur werden twee mannen (22 en 36 jaar) en een vrouw (34) uit Helmond op straat aangehouden. Zij hadden in de woning drugs gekocht. Bij alle drie werd een gebruikershoeveelheid cocaïne aangetroffen.
Rond 21.40 uur zagen postende agenten de 22-jarige Helmondse hoofdverdachte uit de woning komen. Toen zij hem wilden aanhouden bleek hij een ander huis aan de 1e Haagstraat binnen te zijn gegaan. Daar kon hij uiteindelijk alsnog worden aangehouden. Hij is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau. Om 22.45 uur kwamen de andere twee hoofdverdachten aan bij het verdachte pand. Het gaat om de 50-jarige bewoonster en haar 19-jarige dochter. Zij zijn ook door de politie aangehouden en voor verder onderzoek ingesloten.
In de woning is een huiszoeking gehouden. Daarbij werden een weegschaal en verpakkingsmateriaal voor drugs aangetroffen. Ook vond de politie een alarmpistool. Die spullen zijn, samen met een LCD-TV, een scooter en een laptop in beslag genomen.
In verband met deze actie hield de politie rond 20.30 uur op de Weg door de Rijpel ook een 24-jarige Helmonder en een 19-jarige man uit Tilburg aan. Bij de 19-jarige man zijn 45 gram cocaïne, 900 gram versnijdingmiddel en enkele duizenden euro’s in beslag genomen. Beide mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Uit persbericht van de Politie Brabant Zuid-Oost

Beantwoorden

Uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat de uitbaatster van café Wilhelmina LAAIEND is op de gemeente.
Zij weet niets van de plannen van de gemeente, en is nog lang niet van plan te stoppen met haar café.

Beantwoorden

Ik ken dit wereldje niet zo goed. Wordt er vanuit die drie cafees nu al gedeald eigenlijk? Niet officieel natuurlijk, maar achter in de hoek of even snel buiten zal ik maar zeggen.

Beantwoorden

@Marijn
Nee, er wordt in die café’s niet gedeald, behalve in drank.

Beantwoorden

de 1 wil niet de andere mag niet blijft er maar 1 over cafe de herbergh toch

Beantwoorden

En wie gaat dan deze coffee shop draaiende houden? De gemeente zelf of is er weer een die hier rijk gemaakt mag worden zoals willy uit de Wolfstraat, door het hebben van een alleen monepoly.

Beantwoorden

Wie denkt nou aan een coffeeshop bij cafe de Herberg aan de Molenstraat. Daar ligt de school en Plato waar veel jongeren komen. En wat dacht je van Pension Clara waar de opvang is van spychiatrische patienten die ze proberen op het rechte pad te brengen. Daar dit GGZ ook niet op te wachten. Waar zijn we eigenlijk mee bezig.
Zet ze maar vlak bij het politiebureau, stadswacht en gemeente huis.

Beantwoorden

de gemeente denkt helemaal niet na die probeert ons blowers blij te maken met een dooie mus op het industrieterein plek genoeg voor een mooie shop en ook geen scholen in de buurt of inderdaad zet er een op het boscotondo of in de oversteek dan kan de politie en de gemeente zelf een oogje in het zeil houden

Beantwoorden

@Ad
Zou je de column die je hebt geschreven, en die vandaag als bijlage van De Tribune verscheen ook hier als reactie kunnen plaatsen.
Dan kunnen we daar ook op reageren.

Beantwoorden

Op verzoek van Noud. (Ik denk dat de tekst beter hier past dan bij het stukje van Michael Rieter, maar mocht ik het verkeerd zien, dan mag de tekst hieronder verplaatst worden.)

Coffeeshop is beter dan illegale handel
Als alcohol nu pas ontdekt zou worden, zou het volgens sommige deskundigen belanden op de lijst van harddrugs. Er zijn honderdduizenden alcoholisten en even zoveel probleemdrinkers. Gezondheid, werk en sociaal leven lijden onder alcoholgebruik. Toch pleit niemand voor een verbod. Integendeel, alcohol is legaal te verkrijgen in iedere Helmondse wijk, bij de supermarkt om de hoek. Softdrugs echter zijn maar op één plek in Helmond te verkrijgen. Bij de coffeeshop in de Wolfstraat. U voelt 'm al aankomen: hier is iets geks aan de hand.

Druggebruik stuit veel mensen tegen de borst. Er heerst een negatief beeld over coffeeshops. Het verbaast mij daarom niet dat er meteen protest kwam tegen de drie mogelijke locaties die de gemeente heeft uitgezocht voor een tweede coffeeshop. Sterker nog, welke plek ook wordt aangewezen, ik vermoed dat er altijd protest zal klinken.

Toch moet er iets gebeuren. Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen ervaring. Bij ons in de buurt zat een tijdlang een thuisdealer. Hij verkocht vanuit huis. U begrijpt: dat gaf een hoop heisa en overlast voor de omwonenden. Behalve dat is er ook geen enkele controle op het spul dat over tafel gaat. Gaan er ook schadelijke harddrugs om? Gelukkig is er een einde aan gemaakt, maar deze illegale handel speelt op allerlei plekken in Helmond.

Dan is het beter om het goed te regelen. Vergelijk het maar met alcohol. Volgens officiële regels en met goede controle. Een tweede coffeeshop kan daaraan bijdragen. In de Molenstraat langs de fietsroute van veel leerlingen naar de school verderop lijkt me niet zo geschikt. Maar in goed overleg met omwonenden moet toch tot een verstandige keuze te komen zijn? En als gezegd: is dat niet beter dan illegale handel op te laten duiken elders in de stad met alle overlast van dien voor de buurt?

column van SP-raadslid Ad Spruijt
verscheen eerder in Zondagsnieuws en SP HELMOND

Beantwoorden

ik vind dat er zo vreselijk veel ophef word gemaakt over het hele coffeeshop gebeuren.
ze moeten het wel zo doen een 2de lokatie erbij want anders blijf je met thuisdealertjes zitten die een hele hoop overlast veroorzaken.
dan kunnen ze beter een 2de plek aanwijzen waar alles gecontroleerd kan worden.
en al die ophef over scholen in de buurt bij cafe d’herbergh snap ik ook niet een coffeeshop is toch 18+?? dus als iedereen die binnen wil z’n eigen moet legitimeren is dat hele probleem toch opgelost.

Beantwoorden

Rijksgeld voor spreiden coffeeshops

Door Sjors van Beek

Met meer kleinschaligheid willen de ministers de overlast van coffeeshops bestrijden. Buurgemeenten van de grotere steden moeten coffeeshops toestaan.

Het kabinet wil kleinere gemeenten met subsidies stimuleren om coffeeshops over te nemen van de steden. Op die manier kunnen de verkooppunten van softdrugs – en daarmee de overlast – beter worden gespreid binnen een regio.

Mogelijke pilot wordt de regio Eindhoven, die in totaal zestien coffeeshops telt. Vijftien daarvan bevinden zich in de stad Eindhoven, ééntje in Helmond. Geen enkele omringende gemeente heeft een coffeeshop binnen de eigen grens. 'En ze zullen ook niet zo snel bereid zijn om dat nulbeleid zomaar op te geven. Met rijksgeld zou je dat echter kunnen stimuleren', zo legt Frank Wassenaar, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit.

Lees hier verder

Beantwoorden

hallo, die boneville noem je dat coffeeshop, waar de eigenaar zelf zijn personeel op zun nummer zet, en de klanten onvriendelijk behandeld, en af en toe van die rake opmerkingen naar klanten overbrengt, tis gewoon schande, hij wil dat je zun weed komt hale en wegweze, iedereen gaat uitwijken naar Eindhoven omdat je daar langer mag binnenzitte dan 1 uurtje, en meer dan 10 mensen binnen kunnen zitten rustig thee of zowa drinken , in Helmond kan je dat niet, je word de deur gewezen, vind je dat normaal, check eerst is wie je derin zet, iedereen haat de eigenaar onderhand!!!!! TIS SCHANDE VOOR HELMNOND SORRY dat ut zo moet, heb der zelf is een week aan een stuk elke avond tusse 6 en 8 gezete, jeetje wat un coffeeshop!!!!!!!!!!!!!!!

Beantwoorden

even voor de duidelijkheid die reactie hierboven komt niet van ineke af,

hopende dat u hier begrip voor heeft b v d

Beantwoorden

Zoektocht naar tweede coffeeshop gaat gewoon door
Op 1 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Helmond van 1 naar 2. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester in de Beleidsregel maximumstelsel coffeeshops Helmond 2008 invulling gegeven aan de criteria en daarnaast 3 panden aangewezen waarin de 2e coffeeshop gevestigd kan worden, te weten: Beugelsplein 2, Noord Koninginnewal 46 en Molenstraat 96-98.
Ten aanzien van alle genoemde panden zijn nadien aanvragen ingediend. De stand van zaken is dat uitsluitend ten aanzien van het pand aan de Noord Koninginnewal 46 momenteel nog een aanvraag loopt. Alle andere aanvragen zijn inmiddels buiten behandeling gesteld danwel ingetrokken door de aanvrager zelf.

Eind 2009 is de stand dusdanig dat (nog) geen enkele aanvraag voor de aangewezen panden gehonoreerd is. Er is dus nog steeds geen 2e coffeeshop.
Dit heeft er bij ons toe geleid het volgende besluit te nemen:
1. De ingezette koers wordt voorlopig voortgezet. Concreet betekent dit dat nog steeds aanvragen ingediend kunnen worden met betrekking tot de reeds aangewezen panden c.q. dat de nog liggende aanvraag afgehandeld zal worden;
2. Daarnaast zal nagedacht worden over de eventuele bijstelling van het beleid, mocht de ingeslagen weg niet binnen afzienbare tijd tot het gewenste resultaat leiden. Daartoe behoort ook dat kandidaten zich kunnen melden. Panden zullen op hun merites worden beoordeeld aan de hand van de eerder geformuleerde criteria

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

Beantwoorden

Ik begrijp de raad niet.
Waarom geen shop buiten het centrum.
Te denken bv. aan Europatuin aan de Bakelseweg. En kan de achterdeur leverantie plaats vinden door de “rand”bewoners van Dierdonk. Tevens kan europatuin fungeren als toeleverancier van “tuinbouwartikelen”.-)

Beantwoorden

Naar aanleiding van de toekomstige coffeeshop in het centrum, een protestreactie. De bewoners in het centrum zijn hier absoluut niet gelukkig mee, ……..

@Corry Mirkes:
We hebben je reactie verplaatst naar het log dat specifiek gaat over de locatie van de tweede coffeshop, zie hier.

De weblog van Helmond

Beantwoorden

Kijk op: http://www.hartvoorhelmond.nl/video/vid-3408440/
voor een mooi filmpje over dit onderwerp.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *