6reacties

Vieze stinkende blubberzooi in de kasteeltuin

Sinds een aantal weken komt er vieze stinkende blubberzooi via een stuk of 10 putdeksels in de kasteeltuin. Nadat de weblog die situatie bij de gemeente aankaartte, liet een woordvoerder weten dat er meteen actie is ondernomen en er nu voor gezorgd is dat het niet meer uit de putten kan stromen.
Wat is er aan de hand? In de kasteeltuin en omgeving liggen putten die onderdeel zijn van een zogenaamd bioscherm. Dat scherm wordt gebruikt voor de biologische afbraak van een diepe grondwaterverontreiniging die in het verleden is ontstaan op het Vlisco-terrein. Dat bioscherm werd in 2013 aangelegd. In de putten zitten injectiefilters waarmee substraat in het diepe grondwater wordt gepompt. Het substraat bevordert de biologische afbraak van de verontreinigingen.

Door een ongewoon voorval is er vanuit het bioscherm substraatvloeistof (de vieze stinkende blubberzooi dus) naar de oppervlakte gestroomd, zo laat de gemeente weten. Het vermoeden is dat de injectiefilters in de overstroomde putten verstopt zijn geraakt. Het substraat dat in de filters wordt gepompt zoekt dan de weg van de minste weerstand en stroomt dan langs de filterbuis naar boven en vervolgens via de put uit over het gras.
Dat blijkt niet goed voor het om de putdeksel liggende gras, zoals op de foto’s te zien. Is het een onveilige toestand? De woordvoerder: “het substraat is niet gevaarlijk voor mens of dier, zolang het niet in grote hoeveelheden wordt gegeten. Dat er substraat uit de putten is gekomen is overigens een onwenselijke situatie.”
De gemeente is bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming en de Wet milieubeheer en heeft direct actie ondernomen in de richting van de eigenaar van de grond waar de putten overstroomd raakten. Er is inmiddels voor gezorgd dat er geen substraat meer kan uitstromen en er is een toezegging gedaan dat de gevolgen van de lekkage zo snel mogelijk ongedaan gemaakt worden. Er is ook direct gestart met onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van de lekkage. En er is afgesproken dat de eigenaar maatregelen neemt die herhaling moeten voorkomen. De gemeente zal de maatregelen die de saneerder neemt streng controleren. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zal daarbij het milieutoezicht verzorgen.

Margret van de Kimmenade maakte de bijgaande foto’s.