Buiten is het 6 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.286 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
14reacties

Deze en komende week stuurt de gemeente Helmond de Helmondse woningbezitters ondermeer een aanslagbiljet voor de onroerende-zaakbelasting. Daarop staat de nieuwe WOZ-waarde. Wil een eigenaar weten hoe de waarde van zijn huis werd vastgesteld, dan kan die het taxatieverslag gemakkelijk inzien via het WOZ Loket Gemeente Helmond. Een loffelijk streven om deze informatie op eenvoudige en snelle manier aan de Helmonders te verstrekken.

invulscherm WOZ-taxatieverslag Helmond

Op die internetpagina schrijft de gemeente: "Wij beschermen graag uw privacy door onbevoegden geen toegang te geven tot uw gegevens. Daarom vragen we u het BSN (SoFi-nummer), geboortedatum, postcode en huisnummer+huisletter in te vullen. Al deze gegevens zijn bekend bij de persoon die de aanslag/beschikking ontvangt."
Op de vraag "Kan ik een kopie krijgen van het taxatieverslag van het object van een derde?" antwoordt de gemeente op de pagina WOZ-Vragen: "Neen. In de Wet WOZ staat duidelijk vermeld dat er uitsluitend aan "degene te wiens aanzien een beschikking is genomen", op verzoek een afschrift wordt verstrekt van de gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde."

Of onbevoegden geen toegang hebben tot die taxatieverslagen is echter de vraag. Op ieder paspoort, identiteitskaart en rijbewijs staat immers het sofi-nummer of (sinds eind 2007) het burgerservicenummer (BSN) en de geboortedatum. Iedere werkgever heeft van elke werknemer een kopie van een geldig en origineel identiteitsbewijs. Samen met de adresgegevens heeft die werkgever daarmee dus alle benodigde gegevens om in te loggen.
Maar niet alleen werkgevers kunnen in Helmond andermans taxatierapport gemakkelijk bekijken. Want hoe vaak dien je diezelfde gegevens (ondermeer middels een kopie) niet ergens te verstrekken? Bijvoorbeeld bij een hotel, een autoverhuurbedrijf, een aanvraag voor een lening, het inschrijving bij een onderwijsinstelling en soms zelfs bij het inschrijven bij een sportvereniging.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) antwoordde in 2004 op vragen van de Staatssecretaris van Financiën: "Het voorstel om taxatierapporten via het internet toegankelijk te maken is mogelijk, indien het gaat om het taxatierapport van de betrokkene en er de nodige beveiligingsmaatregelen zijn getroffen met betrekking tot de toegankelijkheid."
Of de toegang voor onbevoegden tot deze WOZ-taxatieverslagen in Helmond wordt omgeven door voldoende beveiligingsmaatregelen is uiteindelijk een afweging van de gemeente zelf. Maar of de huidige afweging door alle Helmondse huizenbezitters als prettig ervaren wordt?

14 reacties:

Die balen. Ik ben blij dat ik geen eigen huis heb. Wel leuk om zo wat te kunnen snuffelen.

Beantwoorden

Zien jullie hier niet een paar spoken? Waarom zou een werkgever zo graag willen weten wat de waarde van een huis is (daarbij is het de taxatie van de gemeente en die is meestal lager dan een echte taxatie).

Bij een lening is het misschien iets anders, maar daar moet je meestal ook al salarisgegevens afgeven, dus dan kan de waarde van een woning daar ook nog wel bij.

Maar dit is een probleem dat echt in het rijtje “onruststoken” past dat sinds “9/11” overal de kop opsteekt.

Beantwoorden

@Ad:
De ene burger vindt het vervelender dat dergelijke informatie voor derden inzichtelijk is dan de andere burger. Maar spoken zien we niet. Desgevraagd onderschreven de genoemde instanties hetgeen in het log staat. Vóór plaatsing van dit log zijn zij op de mogelijkheid gewezen om rechtstreeks op de weblog te reageren. Zodat zij rustig en in hun eigen woorden kunnen reageren.
Met een wachtwoord is het privacy-probleem overigens te verhelpen. Maar een dergelijke functie zit niet 1 2 3 in het systeem dat door meerdere gemeentes wordt gebruikt.

Beantwoorden

De gemeente Helmond heeft besloten om de WOZ-taxatie via internet aan te bieden aan mensen die het juiste BSN-nummer, geboortedatum, postcode en huisnummer opgeven. Waarom heeft Helmond hiervoor gekozen?

1. Ten eerste om het voor Helmonders gemakkelijker te maken om de taxatie van hun eigen woning te kunnen opvragen. Ze kunnen vanuit thuis eenvoudig en snel het taxatierapport bekijken, zonder brieven te moeten sturen of naar het stadhuis te moeten gaan.
2. Op het taxatieverslag staat naast de waarde van de eigen woning ook nog eens de waarde van drie vergelijkbare panden. Dit is verplicht. Voordat een burger bezwaar maakt tegen de taxatiewaarde kan hij, als hij een zogeheten "gerechtvaardigd belang" heeft, de WOZ-waarde van nog meer woningen opvragen. De WOZ-waarde is dus niet het exclusieve bezit van de eigenaar. Wettelijk gezien kunnen andere mensen en instanties in bepaalde gevallen ook de waarde opvragen.
3. Er is een wet in de maak die ervoor moet zorgen dat de WOZ-waarden van woningen meer openbaar worden. Zoals het er nu uitziet wordt de WOZ met ingang van 2009 opgenomen in het stelsel van basisregistraties. Dit betekent dat instanties die belang hebben bij de WOZ-waarde deze kunnen opvragen. Mogelijk gaat dit ook gelden voor burgers.

Veel gemeenten hebben op basis van bovenstaande argumenten besloten om de taxatieverslagen op dezelfde manier via internet te verstrekken. Verder gaat de Gemeente Helmond op korte termijn over naar ontsluiting van gegevens met Digid. Dit is het persoonlijk landelijke nummer voor contacten met de overheid en zal een nog betere privacybescherming geven dan het BSN nummer.

Beantwoorden
Jeroen Koonings, voorlichter gemeen

Ik vind het wel handig.
Persoonlijk heb ik er niets op tegen. De mensen mogen weten hoe duur mijn huis is. Ze hoeven anders maar even in de statistieken van de straat te kijken en zien wat het laatste huis heeft gekost. Zo weten ze ook wat het ongeveer kost.

Handige service vind ik!

Beantwoorden

Goed dat het wordt aangepast met die digid. Nu maar hopen dat er in de tussentijd niets vervelends gebeurd.

Beantwoorden

Het probleem met DigiD is natuurlijk nog groter, als hiervan je gegevens op straat komen te liggen dan kunnen ze dus al je belastingzaken van je bekijken en veranderen. DigiD is dus ook veel interessanter voor “cybercriminelen”.

Beantwoorden

Dar ben ik dus ook bang voor Ad. Ik zie digiD toch als een soort pincode die je moet intoetsen.
En als die bekend is is er veel meer te verkrijgen dan alleen deze gegevens.

Maar goed, maar hopen dat het een veilig systeem gaat worden dan zou het wel goed komen.

Beantwoorden

De gemeente zit er niet zo mee, zo te lezen. Maar ze gaan het dus wel aanpassen. Dat aanpassen is dus eigenlijk overbodig.

Beantwoorden

Maar wel leuk om te zien wat de mensen hier in de omgeving onlangs nog hebben gekregen voor de verkoop van hun woning.

Beantwoorden

Helmond is een van de (vele) gemeenten die gebruik maken van woz-visie. Dit systeem was/is lek. Derden konden zonder veel moeite WOZ gegevens inzien waar men eigenlijk neit bij behoord te komen.
Het leuke is dat op deze wijze bewijsmateriaal is gezien (en vast gelegd) waaruit blijkt dat gemeenten soms panden vergelijkt met het pand zelf (ipv met een ander pand). Dit is toch wel erg knap.
Kortom er is een hoop krom niet inzichtelijk bij bepalen WOZ waarde woning en als burger trek je vaak/altijd aan het kortste eind.

Echterdoor de producent van de software (Geotax) wordt in alle toonaarden
gezwegen en probeert men in stilte de schade beperkt te houden. Per toeval ontdek
ik dat ze een update uitvoeren / hebben uitgevoerd om de schade te
beperken.
Letterlijk staat er nu min of meer verborgen op de site: Niet wenselijke
situatie Afgelopen dinsdag ontdekte een inwoner van Ellewoutsdijk per
toeval, dat met WOZ-Visie via een omweg ook de taxatieverslagen van de
woningen door niet-belanghebbenden zijn te raadplegen. Net als u vindt
GeoTax & WOZ-Support dit een niet wenselijke situatie. Aanpassing
WOZ-Visie Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk om via het niet-woningen
gedeelte een taxatieverslag van de woningen op te vragen. Deze
functionaliteit is weliswaar gemaakt op verzoek van gemeenten om de
dienstverlening richting woningbouwcorporaties te verhogen, maar gezien
het nadeel van de methode hebben wij besloten om de functionaliteit van
WOZ-Visie aan te passen. Door de aanpassing wordt voorkomen, dat
taxatieverslagen door niet-belanghebbenden zijn te raadplegen.

Artikel wat alleen door PZC is opgepakt en niet door landelijke media (ZONDE ER HAD VEEL MEER IN GEZETEN):
Taxatieverslag ligt op straat
door Luc Oggel. woensdag 09 april 2008 | 03:23

GOES – SaBeWa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling, een
samenwerkingsverband van de gemeenten Goes, Borsele, Kapelle en Tholen)
heeft gisteren in allerijl haar website aangepast nadat een bezoeker had
ontdekt dat via een ‘achterdeur’ van elke woning in die gemeenten het
WOZ-taxatieverslag was in te zien, ondanks een privacygarantie.

SaBeWa spreekt van een ‘foutje’.

SaBeWa is een zelfstandige overheidsorganisatie en voert de heffing en
invordering van lokale belastingen en de Wet waardering Onroerende Zaken
(WOZ) uit. Via de website http://www.sabewa.nl kunnen huizenbezitters in één van
de vier gemeenten een taxatieverslag van hun woning opvragen. Daarvoor
moeten behalve de postcode en het huisnummer ook een sofi-nummer en
geboortedatum worden ingevuld. ‘Wij beschermen graag uw privacy door
onbevoegden geen toegang te geven tot uw gegevens’, belooft SaBeWa op de
website. Via een omweg was – tot gisteren – de WOZ-informatie echter wél
gewoon voor iedereen te raadplegen, ontdekte een inwoner van Ellewoutsdijk
per toeval. Hij wil niet met zijn naam in de krant omdat hij een
beroepschrift heeft lopen tegen de WOZ-taxatie van zijn woning. “Ik kwam
erachter toen ik onder de knop Niet-Woningen het taxatieverslag van mijn
schuur wilde opvragen. Daar heb je alleen postcode en huisnummer voor
nodig en geen andere gegevens. Toen zag ik dat je dan ook gewoon het
taxatieverslag van de woning krijgt. Ik heb daarna een postcode en
huisnummer van een willekeurige woning in het SaBeWa-gebied ingetypt. Je
moet in principe wel de juiste WOZ-waarde weten, maar je kunt net zolang
blijven proberen totdat je een keer beet hebt. Het zijn altijd afgeronde
bedragen. Voor een indicatie kijk je bijvoorbeeld op huislijn.nl en ga je
steeds met, zeg duizend euro omlaag. Binnen een paar minuten is het raak.
Ik vind dit wel schandalig voor een overheidsinstantie.”

Dennis de Meulmeester van SaBeWa reageerde verrast op het ‘lek’. “Dit is
natuurlijk niet de bedoeling.” Gistermiddag bleek de website al te zijn
aangepast.

Meer info op internet zoek met Google op termen: SaBeWa WOZ
Don QiuWOZ

Beantwoorden

ook op WOZ informatiepunt is hierover info te vinden. Lekkere software gebruiken de gemeenten om mijn privacy te beschermen. Ik begreep dat het gaat om software Wozvisie van Geotax.
En daarvoor betaal je dan belastingen.

Beantwoorden

Hier staat info op website software producent inclusief andere “goede” woz software!

http://www.geotax.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=842&Itemid=103

Beantwoorden

De reactie van de voorlichter van de gemeente Helmond is tekenend voor het gebrek aan juridische kennis bij gemeenten en andere lagere overheden. Het gebruik van persoonsgegevens gaat in dit verhaal niet alleen om de waarde van woningen in relatie tot de eigendom, en dus de eigenaar. Het gaat nogmeer om het gebruik van BSN als toegangsmiddel. Juist dat gebruik maakt dat anderen dat nummer van mij willen weten. Daarin schuilt het risico dat een betekenisloos nummer opeens waardevol wordt.
Nog onjuister is de stelling dat DigiD voor beveiliging zorgt. Dat is klinklare nonsence, vooral omdat voor het gebruik van DigiD een uitstapje naar de website van DigiD wordt gemaakt.

SaBeWa is een geval apart.
Voor niet woningen gebruiken ze nogsteeds persoonsgegevens als BSN en geboortedatum. Er wordt gebruikers zelfs voorgesteld die in een onbeveiligde e-mail aan SaBeWa te verzenden. Dat is pertinent in strijd met afdeling 2.3 Algemene wet bestuursrecht.

Getuige een uitspraak van 29-1-09 van Rechtbank Middelburg houdt de rechter SaBeWa de hand boven het hoofd. Ook voor de rechterlijke macht valt niet uit te sluiten dat de kennis van het recht niet optimaal is.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *