november 2009

2reacties

Naw en Vruuger CXXXIII


Naw zie je 2 van de vele uitzendbureaus die Helmond rijk. Deze zijn gevestigd op de hoek van de Markt en de Ameidewal. Vruuger (1966) zat daar de Helmondse IJzerhandel. Zij lieten dat pand destijds slopen voor het huidige gebouw om daar zelf in te trekken. Inmiddels zijn ze verhuist naar de Engelseweg. In het oude pand had Piet de Roy eerder een winkel in kruidenierswaren en Gelders spek.

10reacties

Roer moet om in Cacaofabriek


Kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek moet meer lokaal draagvlak krijgen maar ook experimenten en kwaliteit niet schuwen. Dat bleek uit een bijeenkomst gisteravond waarvoor alle circa 70 Helmondse beeldende kunstenaars waren uitgenodigd. De toekomst van de Cacaofabriek staat al langer ter discussie maar is nu extra actueel vanwege de plannen voor een culturele hotspot op Suytkade.
Naast de Cacaofabriek moet onder meer nieuwbouw voor jongerencentrum Lakei (voorheen Plato) komen, 2 zalen voor het Filmhuis en woon-werkruimtes voor kunstenaars. In die laatste is uitdrukkelijk ook plaats voor vormgevers, webbouwers en andere nieuwe creatievelingen. Bij de geplande nieuwbouw blijft het hoofdpand van de Cacaofabriek aan de Engelseweg bewaard, ook omdat dit 'n monument is.
Zoals het er nu uitziet, gaat de Cacaofabriek tijdens de verbouwing en nieuwbouw vanaf volgend jaar 2 jaar dicht. Helmondse kunstenaars zien dit vooral als een kans om een nieuwe start te maken. Daarbij gaat het niet alleen om plaats en functie van de expositieruimte maar ook om met een nieuwe organisatievorm en een nieuw bestuur zowel de gewone Helmonder als de beeldende kunstenaars beter te bereiken. "Mensen en zielen bij elkaar brengen in een laagdrempelige en meer naar buiten gerichte ontmoetingsplek," zoals 1 van de aanwezigen de discussie samenvatte.
De resultaten van de discussie moeten uitmonden in een rapport met plannen en aanbevelingen dat Esther Didden in opdracht van de gemeente aan het opstellen is. Didden was onder meer in Helmond actief voor de tentoonstellingen in de Hermitage op de markt. De bijeenkomst van donderdagavond is 1 van manieren waarop zij plannen, ideeën en wensen in Helmond peilt. Met bestuur en medewerkers van de Cacaofabriek en andere 'spelers' in het culturele veld is en wordt ook overlegd.
Didden beloofde de verzamelde kunstenaars om ook in het verdere verloop van de plannen de vinger aan de pols te houden om een maximaal draagvlak voor een nieuwe Cacaofabriek te krijgen. Want dat het roer om moet in het intussen ruim 15 jaar bestaande Cacaofabriek, daarover waren alle aanwezigen het eens.

17reacties

Havenplein verloedert verder


De verloedering van het Havenplein is nog steeds geen halt toegeroepen. Vanaf juni zijn er klachten over stankoverlast en hoe vies en vuil dit uitgaanscentrum van Helmond er vrijwel elke ochtend bij ligt. Afval, vernielde reclameborden en rommel op straat. Nu het weer winter wordt, neemt de stank af. Maar het afvalprobleem bepaald niet.
“Het begint steeds meer op ’n overslagstation van de Sita te lijken,” vindt een omwonende, wijzend naar het bruggenhoofd en de voorkant van het Obragas-gebouw. Een andere buurtbewoonster noemt het al de nieuwe centrale vuilnisbelt.
Op het bruggenhoofd van het Havenplein is begin dit jaar een grote groene afvalcontainer geplaatst, pal tegen het kunstwerk Weversspoel. Daarnaast staat een openbaar urinoir. “Ook nogal onsmakelijk op die markante plek” zegt een omwonende.
De ‘tijdelijk’ bijgeplaatste afvalcontainer kwam daar omdat de 3 ondergrondse afvalcontainers te klein bleken of niet werkten. Maar ook dat biedt geen oplossing. Keer op keer is de reusachtige container overvol en wordt afval ernaast of erachter gestort. Opruimen en leegmaken duurt elke keer lang, vaak dagen. Omwonenden, passanten en klanten van de horeca aan het Havenplein klagen al maanden over deze foeilelijke plek in het hart van de stad. Bewoners van Residentie Oranjerie hebben al vanaf het begin van de hele zomer geklaagd over stankoverlast.
De horeca-ondernemers van het Havenplein hebben intussen zelfs gedreigd met een gang naar de rechter als er geen oplossing komt. Intussen wordt de situatie er niet beter op. Zo te zien is het horecapersoneel (en dus hun bazen) zelf ook schuldig aan de puinhoop die daar elke keer ontstaat. Wij werden daar meermalen op gewezen en zijn een aantal keer gaan kijken met onder meer de foto van maandagochtend als resultaat. Die sinds zondagochtend overvolle container is tot op dit moment nog niet geleegd.

(meer…)

1reactie

Peters: De begroting 2010


Traditioneel is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen een "feestbegroting".De gemeenteraad sorteert dan voor op de verkiezingen en er wordt rekening gehouden met de komende collegeonderhandelingen. Deze keer zal dat in Helmond anders worden, we moeten bezuinigen. Voor 2010 moet er 2,5 miljoen gestreept worden en gegeven de omstandigheden is dat nog redelijk binnen de perken gebleven. De verwachting is dat we voor de komende jaren nóg verder de broekriem zullen moeten aanhalen. Dat heeft weer te maken met de korting die we voorgeschoteld krijgen vanuit het Rijk. (Gemeentefonds)
Is dat nu erg, bezuinigen? Wel als je bezuinigingen doorvoert waar mensen heel veel last van gaan krijgen. In mijn beleving liggen er nu bezuinigingsvoorstellen op tafel die we heel goed voor het voetlicht kunnen brengen en waarbij de pijn gelijkelijk verdeeld wordt over de stad. Juist de grote projecten die we nodig hebben voor aantrekken van werkgelegenheid houden we in de benen en de maatregelen die nodig zijn om mensen aan werk te helpen die zullen we eveneens ontzien. Het college heeft daar goede voorstellen voor gedaan.  Het CDA maakt zich wel zorgen over het onderhoud aan trottoirs, lantarenpalen en openbare plekken. Dat zijn dingen die onze Helmondse burgers direct merken in de omgeving waarin ze wonen. De gemeente heeft de plicht om goed te zorgen voor de openbare ruimte en ook dat het allemaal netjes en schoon blijft. Het lijkt simpel en eenvoudig maar het zijn nu juist die dingen die burgers heel erg bezighouden. Op dit ogenblik denkt onze fractie na over de wijze waarop we de algemene beschouwingen in zullen gaan en welke onderwerpen voor ons heel erg belangrijk zijn. De begroting voor 2011 zal heel anders gaan worden. Er zijn dan verkiezingen geweest en er zit een nieuw college dat dan weer andere keuzes zal moeten maken. Soms zou ik wel eens vooruit willen kunnen kijken. NEE, da's ook niet leuk, dan is het nieuwtje er snel af, hoewel????

Ron Peters
Raadslid

3reacties

PvdA rekent zich rijk


Alle kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in Helmond gaan voor 10 raadszetels na de verkiezingen. Daarmee gaan ze in tegen de landelijke trend die voorspelt dat de PvdA fors zetels gaat inleveren. Dat bleek tijdens het debat tussen de beoogde lijsttrekkers, gistermiddag in het Filmhuis.

Jos Boetzkes, Chris Davies en Seyit Yeyden presenteerden zich in het Filmhuis aan een voornamelijk uit PvdA-leden bestaand publiek. Voor de pauze leek Davies de duidelijke favoriet. Hij staat voor heldere taal, minder bezuinigen en niet alles accepteren om aan de coalitie mee te mogen doen. De ex-fractievoorziter wil in maart keiharde afspraken maken om te voorkomen dat het gedachtengoed van de PvdA verkwanseld wordt.
Beide huidige wethouders kiezen voor het voortzetten van het huidige beleid en kiezen dus voor de wethoudersstoel. De PvdA heeft belangrijk bijgedragen aan armoedebeleid, jeugdbeleid, integratie en het behoud van werkgelegenheid, vinden zij. Met die successen moet de kiezer over de streep getrokken worden.
Tijdens de wat matte discussie sloeg slechts 2 keer de vlam in de pan: bij de discussie over het verhogen van de AOW-leeftijd en bij Helmond Sport. Opvallend is dat alle PvdA-kandidaten denken dat de voetbalclub op De Braak blijft. Zij betreuren dat de gemeenteraad het mogelijk gemaakt heeft een nieuw stadion bij Berkendonk te bouwen, maar gaan ervan uit dat de club de benodigde ca. 20 miljoen euro daarvoor niet bij elkaar krijgt.
Verder bleek dat de zittende wethouders zich veel meer intern gericht opstelden dan Chris Davies, hoewel ook die laatst geen heldere punten voor de toekomst kon formuleren.
Voor zover dit debat al een winnaar opleverde, is het echter allerminst zeker dat deze ook lijsttrekker wordt. Daarover beslissen uiteindelijk de leden en een aantal daarvan heeft zijn keus nog niet gemaakt. Aangezien de drie kandidaten inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen, zal hun manier van optreden en hun steun in de achterban de doorslag moeten geven. Hoe groot die is, zal moeten blijken. In het Filmhuis waren nog geen 25 van de ongeveer 150 PvdA-leden aanwezig.