november 2010

3reacties

Hangjongeren zijn van alle tijden


"Ik was een hangjongere, mijn ouders waren hangjongeren en mijn grootouders wed ik ook. Jongeren die op straat rondhangen zijn van alle tijden." Dat zei 1 van de ouders tijdens een debatavond in 't Patronaat in Helmond-West gisteren. Dat is zelfs wel goed en sociaal, vulde een andere ouder aan: "beter dan voor de tv of computer hangen."
Dit debat ging over wat het voor je toekomst betekent als je opgroeit in Helmond-West en stond onder leiding van Wim Strijbosch, directeur van Lakei en columnist op de weblog. Echt antwoord op die vraag kwam er niet. 2 Geslaagde oudere jongeren, Hanane Fkihi en Rashif Oehlers, vertelden hun levensverhaal. De nadruk lag daarbij sterk op hoe zij zich ondanks tegenslagen hebben ontworsteld aan Helmond-West. Om daar toch weer terug te keren, want de wijk voelt als een warme deken, een veilig nest. Wat het ook moeilijk maakt: "Als je bent opgevoegd met een uitkering en al je buren een uitkering hebben, is het moeilijk om daaruit te stappen. Zeker als je ook nog wilt studeren. Dan lig je er al snel uit," vertelde Hanane. Toch is dat beter voor je, vond ook Rashif. Zijn advies aan alle jongeren: "Pak je kansen. Zeg eens een keer ja in plaats van nee of misschien." Waarbij hij benadrukt dat jongeren veel meer begeleiding en sturing kunnen gebruiken om tot goede keuzes te komen.
Dat het nauwelijks tot een debat kwam, lag ongetwijfeld ook aan de opkomst. Er waren krap 30 mensen, waarvan de helft beroepskrachten en slechts een stuk of 5 jongeren. De jongeren namen nauwelijks het woord, behalve om te klagen over de buurbrigadier, die aanzienlijk minder contact heeft met de jeugd dan zijn voorgangers. Toch vindt organisator Leo Litjens de bijeenkomst geslaagd: "Juist door de intieme sfeer en doordat mensen hier alles kunnen zeggen. Dat is ook kenmerkend voor deze wijk," vindt opbouwwerker Litjens.
De jeugd wil altijd wel rondhangen maar tijden veranderen. Volgens de jongeren in 't Patronaat krijgt de jeugd het steeds moeilijker door te veel afleiding. Maar de jongeren in de wijk voelen zich ook misdeeld. "We hebben hier niks behalve een veel te dure hut waar jongeren jointjes kunnen roken." Het lijkt vooral een communicatieprobleem: hoe komt de jeugd te weten wat er voor hen georganiseerd wordt en wanneer luisteren overheden eens naar wat de jeugd wil. Ook dat lijkt een vraag van alle tijden. Waarmee de discussie toch een onbevredigend open eind houdt. Met 1 van de sprekers eindigde de avond toch optimistisch: "De jeugd moet het zelf doen. En uiteindelijk komen de meeste best wel goed terecht."

4reacties

Van der Pijl: Wie heeft de macht?


A.s. donderdag is het een spannende dag. Niet alleen voor de leden van het College van B&W maar zeker ook voor de Raadsleden. De begroting van 2011 moet namelijk die dag worden vastgesteld.
Dat betekend dus ook een spannende dag voor talloze organisaties, verenigingen en met name inwoners van Helmond. Immers er staan heel veel bezuinigingen die vele Helmonders zullen raken in deze begroting. Wij als PvdA-fractie zijn nogal verbolgen over de bezuinigingen die met name in de "zachte sector" vallen. De investering in mensen van de afgelopen jaren, die juist de laatste tijd duidelijk bewees haar vruchten af te werpen, dreigt teniet te worden gedaan. Wij zullen niet alleen kiezen voor solidariteit maar er ook onze nek voor uitsteken! Over de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken is erg veel commotie ontstaan. Over de mogelijke sluiting van de filialen als gevolg van deze bezuiniging zijn inmiddels tientallen brieven verstuurd, honderden e-mails verzonden, duizenden handtekeningen verzameld (en deels al ingediend bij de verantwoordelijk wethouder). Ook de mensen, met name vanuit scholen, die vrezen voor het voortbestaan van het Natuur en MilieueducatieCentrum hebben massaal van zich laten horen om maar niet te spreken over de gepikeerde hondenbezitters die de rekening van de crisis wel heel erg oneerlijk op hun bordje krijgen. Zij mogen rekenen op verzet vanuit de PvdA tegen deze voorgenomen maatregelen. Wij als PvdA-fractie denken dit beter te kunnen oplossen!
Wij gaan hiertegen in oppositie en rekenen erop dat we daarin niet alleen zullen staan. Waar we op hopen is dat de coalitiepartijen opnieuw een rechte rug kunnen tonen tegenover de collegeleden. Afgelopen dinsdag heeft de Raad unaniem gestemd tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein BZOB in het BZOB-bos. Op de SP en GL na, die helemaal tegen uitbreiding van bedrijventerreinen zijn, stemde de Raad voor het eerder door de Raad en ook het College ingenomen standpunt om Diesdonk als uitbreidingsterrein aan te wijzen. Na 3 amendementen tegen de Collegevoorstellen van de coalitie verzuchte onze fractievoorzitter Jos Boetzkes dat het erop leek dat de coalitie ons de oppositierol niet eens gunde…. Maar alle gekheid op een stokje, we waren natuurlijk erg blij met deze eensgezindheid. Hopelijk kunnen we ook eensgezind de vele onzalige bezuinigingsvoorstellen van tafel vegen. De raad heeft ten slotte het laatste woord, de macht zo u wilt.

(meer…)

11reacties

In welke straat bevond zich de fotograaf?


Vandaag (zaterdag 6 november) maximaal 3 antwoorden per deelnemer!


Tussenstand: 
5 punten: Mien
2 punten: Twan én Vogel
1 punt:en J.E. Mulder én Astrid én ad én wilma én Ellen én Sjef én Ad én
1 punten: Anita én Erik

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.
4reacties

Naw en Vruuger CLXXIX


Naw zie je de Heistraat, de straat waar al jaren flink ver- en gebouwd wordt. Vruuger (1969) zat in dat deel van de Heistraat Verspaget’s Kleding, Chocolaterie Van Ansem en Harden, een winkel voor huishoudelijke artikelen. Alleen van dat laatste winkelpand staat er Naw nog een deel. Daar, op Heistraat 83, zit Naw Gifts 4u en Travel 4u.

12reacties

Sluiting 2 van de 3 politiebureaus


– Primeur –
De politiebureaus aan de Deltaweg (Helmond-Oost) en de Steenovenweg (Helmond-West) worden op termijn gesloten. Dat bleek gisteravond bij de gemeenteraadsvergadering uit de woorden van burgemeester Fons Jacobs op vragen van achtereenvolgens Erik de Vries (SP) en Jos Boetzkes (PvdA). Het bureau aan de Kasteel-Traverse wordt daarmee dan het enige politiebureau in Helmond.
Een woordvoerder van de politie bevestigde vandaag dat voornemen en het feit dat er naar toegewerkt wordt. Hij voegde er echter haarfijn aan toe dat er formeel nog geen besluit is genomen.
Gisterenavond vertelde de burgemeester zich al jaren te storen aan de inefficiëntie die ontstaat door 3 Helmondse politiebureaus. Hij wil meer blauw op straat. Te veel mensen achter bureaus dragen daar niet aan bij. In zijn uitvoerig betoog maakte hij bekend dat het gemiddeld aantal bezoekers van de bureaus in Helmond-Oost 10 en in Helmond-West ook 10 bedraagt. Niet per dag, maar per week.
Vorige week werd bekend dat de openingstijden van deze 2 wijkbureaus flink worden beperkt. Gisterenavond werden 8 (?) aanlooppunten in de wijken aangekondigd. Aanlooppunten zijn plekken in bijvoorbeeld wijkhuizen waar buurtbrigades afspraken kunnen hebben. Volgens De Vries blijken de beperkte sluitingstijden en die aanlooppunten feitelijk dus een opmaat voor de definitieve sluiting van deze 2 wijkbureaus.

In de reacties hieronder staan updates.

14reacties

Engelseweg & Floreffestraat op de schop


Maandag beginnen uitgebreide wegwerkzaamheden aan de Engelseweg en Floreffestraat. Die zullen naar verwachting in maart 2011 zijn afgerond.
Dit zijn de eerste echt zichtbare werkzaamheden voor de plannen in het gebied rondom het station, de Spoorzone. Volgens de planning van de gemeente moet daar eind 2012 een tunnel onder het spoor liggen. De barrière van het spoor zal door een onderdoorgang verdwijnen zodat mensen makkelijk van het centrum naar Suytkade/Annawijk en omgekeerd kunnen gaan. Ook het NS-station en het Stationsplein wordt vernieuwd zodat het beter past bij het huidige centrum en het centrumplan én Suytkade.
De komende maanden staat er aan de andere kant van het spoor het volgende te gebeuren:

  • het realiseren van een nieuw kruispunt Engelseweg / Floreffestraat met verkeerslichten en vrijliggende fietspaden,
  • het aanbrengen van nieuwe wegverharding van zeer stil asfalt, verlichting en groen in de Engelseweg en Floreffestraat,
  • het leggen van nieuwe riolering in de Engelseweg,
  • werkzaamheden aan ’t leidingnet in de Floreffestraat door Brabant Water.

Die werkzaamheden zullen de nodige hinder veroorzaken. Het deel van de Engelseweg tussen de Verlengde Stationsstraat en het Montgomeryplein wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De woningen in het gebied blijven zo veel mogelijk bereikbaar, maar in de Floreffestraat zal in die periode niet of nauwelijks geparkeerd kunnen worden. Het verwachte sluipverkeer in de Hoogeindsestraat krijgt te maken met een steile tijdelijke verkeersdrempel.

3reacties

Ko: Pilot Loondispensatie


In verschillende landelijke wetgeving rondom werk en inkomen valt steeds duidelijker de lijn te spotten dat iedereen die ook maar iets op de arbeidsmarkt kan betekenen, mee moet doen. De vrijblijvendheid om wel of niet aan het werk of leren te gaan, is voorbij. De Wet Werk en Bijstand is het sluitstuk van ons sociale zekerheidsstelsel waarbij bijstand het laatste vangnet vormt. Inmiddels is de opvatting dat iedereen iets móet doen zo in zwang geraakt, dat het niet meer dan acceptabel is dat uitkeringsgerechtigden vroeger of later alsnog hun geluk op de arbeidsmarkt moeten beproeven teneinde hun uitkering te kunnen behouden. We kennen al verschillende instrumenten zoals de loonkostensubsidie om mensen met een arbeidsbeperking de arbeidsmarkt op te helpen. Als het aan de rijksoverheid ligt, komt daar binnen afzienbare tijd een nieuw instrument bij gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt.

Maak kennis met de tijdelijke wet Pilot Loondispensatie. Deze toekomstige wet moet de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen door het voor werkgevers tijdelijk mogelijk te maken om minder dan het wettelijk minimumloon uit te betalen. De redenering daarachter is dat de werknemer door een arbeidsbeperking minder productief is. De regeling is bedoeld voor hen die geen aanspraak kunnen maken op de Wet sociale werkvoorziening.
De werkgever die de werknemer met arbeidsbeperking in dienst neemt, ontvangt een aanvullende uitkering van de gemeente (dispensatie) en mag dus minder betalen dan het minimumloon. De werknemer krijgt een beschikking waarin op basis van zijn productiviteit zijn 'loonwaarde' wordt bepaald en waarin staat aangegeven hoeveel aanvullende uitkering de gemeente verschaft, tot maximaal het minimumloon. Zo kunnen mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die niet het volledig wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zo maximaal mogelijk zelf in hun eigen levensonderhoud voorzien.

(meer…)