15reacties

Helmondse mag houtkachel blijven stoken


De gemeente Helmond is niet volledig geweest bij de beoordeling van een geschil tussen buren over een houtkachel. Hij had moeten bepalen in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van overlast. Dit oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. In dit geval hoeft de gemeente echter niet alsnog op te treden, omdat de klagers op het punt staan te verhuizen. De rechtbank geeft daarbij wel aan hoe toekomstige geschillen over houtkachels het best te kunnen oplossen.

In maart 2017 klopte een gezin uit Helmond aan bij de gemeente over de hinder van een houtkachel bij de overbuurvrouw. De afvoerpijp van die kachel komt uit een plat dak van een aanbouw aan haar woning. De klagers verzochten de gemeente op te treden tegen overlast. Medewerkers van de gemeente bezochten de locatie in totaal 22 keer om te beoordelen of er sprake is van hinder. De klagers stellen geuroverlast te hebben en volgens hen kan de gemeente tegen die overlast optreden op grond van het Bouwbesluit. De klagers namen een ingenieursbureau in de arm dat berekende dat er zelfs onder de meest gunstige omstandigheden sprake is van overschrijding van gemeentelijke geurnormen.
In mei 2017 besloot de gemeente niets te doen, omdat de houtkachel aan de technische eisen volgens het Bouwbesluit voldoet. Uit de inspecties zou bovendien blijken dat er verder geen landelijke of gemeentelijke regels worden overtreden. De klagers maakten bezwaar, maar dit wees de gemeente in januari 2018 af. Daarop stapten ze naar de rechtbank.

De rechtbank vindt dat de gemeente niet volledig genoeg is geweest. De gemeente keek alleen of de houtkachel voldoet aan de technische eisen van een rookafvoer. Die eisen beschermen alleen de woning waar de kachel in staat. Maar óók als de houtkachel aan die eisen voldoet, kunnen anderen overlast hebben van het gebruik daarvan. Volgens de rechtbank had de gemeente zijn beoordelingsruimte kunnen gebruiken om – ook zonder beleid te maken – te bepalen in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van hinder. De rechtbank vernietigt daarom het besluit van de gemeente om het bezwaar van de klagers af te wijzen. Omdat de klagers op het punt staan te verhuizen hoeft de gemeente niet opnieuw op hun bezwaar te beslissen. Wel moet de gemeente de door de klagers gemaakte kosten voor deze zaak vergoeden.
Daarmee is deze zaak afgerond. Maar hoe kan een gemeente in het vervolg het beste omgaan met dit soort gevallen? De rechtbank liet dit uitzoeken door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De StAB komt met een voorstel om op te treden tegen de overlast van houtkachels door: eerst voor te lichten (de zachte aanpak), dan de situatie ter plekke te beoordelen aan de hand van een stappenplan (de harde aanpak) en uiteindelijk een berekening van de geuruitstoot te maken. De rechtbank neemt deze methodes niet zomaar over. Wel oordeelt de rechtbank dat de methodes en de norm voor geuruitstoot van de StAB verder kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ze door een gemeente worden gebruikt om overlast van houtkachels beter te beoordelen.

De volledige uitspraak van de rechtbank.
3 Jaar geleden stelde GroenLinks raadsvragen aan B&W over de schadelijke rook uit houtkachels die voor overlast zorgt.

Afgevoerd van de voorpagina
15 reacties
Reageer

Klagen bij gemeente Helmond over kachels heeft geen nut.. doen er toch niks aan!

Cindy Kellenaers

Mensen moeten niet zo janken.

Moeten ze bbqen ook gaan verbieden maar daar hoor je niemand over.

Houtkachels zijn bij windstil weer vreselijk voor mensen met astma of andere longproblemen......zouden alleen daarom al verboden moeten worden. Wel aandacht voor de grote "klimaatproblemen", maar voor de alledaagse problemen heeft men geen oog...

Marie-José Coenen

Mooi ken ik lekker door stoken

deze verwende moderne mensen zouden het in de oude wereld dus niet lang overleven en dat wil dan gasloos de toekomst in...

ik snap niet dat die stokers met alle geweld willen blijven stoken,als mijn buren hinder van mij ondervinden pas ik mezelf aan,maar nee dat zijn van die strepen jagers,het is wettelijk toegestaan dus mag het,er is ook nog zoiets als medeleven voor je buren,dat heel die houtkachel zooi maar afbrandt,stelletje verziekers.

Begreep dat gemeente wel had moeten en kunnen optreden. Daarin is gemeente uiteindelijk nalatig geweest. Helmond heeft/had toch een geurbeleid ?

In de rijpel wordt overal gestookt met de open haard . Zolang er maar Onbehandeld hout wordt gestookt , goed droog ( eiken of berk bijvoorbeeld , niet de lucht afknijpen, en een goede kachel, onze pijp eindigt 1.5 meter boven het dak. Nog nooit iemand aan de deur gehad met een klacht.

Hendrik Haverkamp

Precies een goed gestookte houtkachel met goed droog hout geeft geen overlast.
De grootste overlast komt van foutief stookgedrag en of vervuild en te nat hout.
Zoekt U nog goed reeds droog hout?
Achter de dennerode en sparrerode liggen nog tientallen omgewaaide bomen nu na ca 1.5 jaar zijn ze zeer geschikt voor de kachel.
Graag gratis ophalen de bos eigenaar doet er niets aan en het is een bron van bosbranden die helaas steeds weer aangestoken blijken te zijn.

@Rob op dinsdag 30 juli 2019 om 21:29:

Je mag niets in het bos wegnemen.

Nee en vloeken mag ook niet verdomme

@Rob op woensdag 31 juli 2019 om 19:39:

Je mag hout kopen (misschien zelfs gratis krijgen) van de boseigenaar/beheerder. Stelen mag niet.
Dat vindt de boseigenaar/beheerder niet leuk.

Welk beheer refereert U aan het tot stand laten komen van brandgevaar het was hier weer raak vannacht 2e keer in 3 weken dit maal op 12 meter van de bebouwing gelukkig werd het op tijd opgemerkt.
Inmiddels hebben wij een stuk van 40 bij 20 meter achter ons huis ontdaan van dood brandbaar materiaal.
Mag niet jammer dan

@Rob op vrijdag 2 augustus 2019 om 16:47:

Uit veiligheidsredenen mag je veel doen. Diefstal hoort daar niet bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: