16reacties

Volksbelang onder verscherpt toezicht


De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt Woningbouwvereniging Volksbelang per 1 december onder verscherpt toezicht. De reden is een serieus liquiditeitsrisico in relatie tot de investeringsambities en een onvoldoende risicobeheer bij deze corporatie. Volksbelang moet een herstelplan maken waarin concrete en meetbare maatregelen staan om de schuldpositie af te bouwen en de liquiditeitsrisico’s te elimineren. Er zijn dus te veel schulden en er is een risico dat er op een bepaald moment geen geld meer in kas is.
Naast het opstellen van een herstelplan moet de corporatie ook hun risicobeheersing verder uitwerken met een integrale risicoanalyse als onderdeel van het risicomanagement. Tevens moet Volksbelang de effecten van het huurakkoord en het passend toewijzen op hun huurbeleid en daarmee op hun kasstromen en vermogenspositie onderzoeken. In de periode totdat de Aw het herstelplan heeft goedgekeurd raadt de Aw de corporatie dringend af nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Na goedkeuring van het herstelplan maakt de Aw afspraken met Volksbelang over de monitoring van de uitvoering van de herstelmaatregelen.
Woningbouwvereniging Volksbelang verhuurde eind vorig jaar zo’n 2.700 woningen en is met 103 jaar Helmonds oudste woningbouwvereniging. Hun kantoor zit aan de Molenstraat.

Updates staan zoals altijd in de reacties.

Afgevoerd van de voorpagina
16 reacties
Reageer

Dat is zware taal! Het blijft maar bezig bij Volksbelang. Willen niet meedoen met Wooniezie, gooien steeds de huren omhoog, dat raadslid die daar werkt dat huurhuizen voor vriendjes en vriendinnetjes regelde. En dan vergeet ik beslist nog wat.
Dat zoiets allemaal maar kan zonder dat er wordt gezegd door de gemeente dat ze mogen stoppen en opgaan in een ander.

Werd tijd!! Ook hopelijk gekeken naar t passend toewijzen van een woning!?! Als je er drie jaar ingeschreven staat,en meerdere mensen in je omgeving krijgen binnen drie maanden een woning,best raar toch?

Ook wel handig als er net zoals bij woonizie huizen op de site staan ,die te huur staan of komen,of dat je kunt reageren ofiets derg...nu kun je niks...ja wachten

Monique Van der Heijden

Dhr Bekkers zal het als raadslid allemaal we even regelen.

Volksbelang stelt projecten uit
Volgens waarnemend-directeur Leon van Stiphout van Volksbelang is er niet zo veel aan de hand. Pas op de lange termijn zou de woningbouwvereniging in geldnood kunnen komen door te hoge investeringen. Daarbij gaat het vooral om nieuwe projecten zoals Woonplein Heistraat en Oostende. Die kunnen later en langzamer worden aangepakt, of, indien de gemeente dit wenst, in samenwerking met andere corporaties of met geïnteresseerde marktpartijen.
Volksbelang dient voor 1 februari 2016 een herstelplan aan te leveren. Hierin dient de woningbouwvereniging meer gedetailleerd aan te geven hoe eventuele risico’s voorkomen kunnen worden.

103 jaar zakken vullen breekt je op een gegeven moment een keer op hè?

Woodford 'Woody' Duck

@De weblog van Helmond op donderdag 26 november 2015 om 14:40:

Nee hoor niet zoveel aan de hand.Hoevelen zullen zich gepiepeld voelen? Meldt u zou ik zeggen.Laat de dubbele petten cultuur eens stoppen.

Ik zou wel eens willen weten wat dit betekent voor het renovatieproject in de Leonardusbuurt... Mag toch hopen dat dat gewoon doorgaat?!

@Jan op donderdag 26 november 2015 om 13:11:

dat de huren omhoog gaan bepalen zij toch niet zelf, dat wordt toch in Den Haag bepaald? en ook de huren bij andere woningbouwverenigingen gaan omhoog....

@Monique Van der Heijden op donderdag 26 november 2015 om 14:01:

daar ben ik het wel mee eens, er bestaat nog steeds "vriendjespolitiek" bij de toewijzing van Volksbelang... vreemd hoor.
En dan vraag ik me ook ooit af als iemand een sociale huurwoning huurt maar er maar 4 tot 6 weken per jaar woont en de rest van het jaar in Duitsland woont, mag dat zomaar? Er zijn zoveel mensen die wachten op een woning en deze woning wordt maar onbewoond bewoond....... vreemde situatie!

Leon van Stiphout is de baas bij die toko maar hij wil geen directeur worden want dan gaat zijn salaris omlaag. Want dan moet hij minder dan de Balkende-norm verdienen. Dus die verdient genoeg want boven de Balkende-norm. Niks aan de hand Leon: de huurder betaalt het.

Heel goed wat je schrijft, Mevr. Monique van der Heijden:

Breek mij de bek maar niet open, vriendjespolitiek? Volksbelang heeft jaren onbeperkt een eigen regie gevoerd, vooral in het weggeven van huurhuizen aan mensen die een huis kregen/krijgen als er maar genoeg geschoven wordt. In Helmond-Noord voorbeelden genoeg van families, die tegen elkaar geplakt zijn door toegewezen huurhuizen, betaald, vast en zeker met steekpenningen. In de meeste gevallen heeft dit de Volksbelang kapitalen gekost aan in te vullen wensen En weet u, er staan al jaren burgers in de kou die soms 5 tot 8 jaar ingeschreven staan. Maar kijk eens bijvoorbeeld naar de groep kampers en hun aanwas, die zich op jonge leeftijd laten inschrijven, terwijl er nog lang geen sprake is van samenwonen. List en bedrog tot aan het hoogste orgaan, waar zoveel verdiend is dat er nu plots geen geld meer zou zijn? Waar hebben we dat eerder gehoord? Als ik een boek zou schrijven had ik een bestseller.....................

@Twan Peters op vrijdag 27 november 2015 om 20:07:

En ja,ook voor bevriende raadsleden werd graag een stapje gedaan.Betrokkene noemt dat geen corruptie.Nee,dit heet een vriendendienst.De dubbele petten cultuur die in deze raad gedoogd wordt,nee zelfs gebruik van gemaakt wordt.Graag nu een reactie van de politiek,die gaat beweren dat ik het mis heb.Clint Eastwood zou zeggen"Make my day".

Alles eens rustig lezende, vraag ik me af of er echt iets gaat veranderen bij Volksbelang als de directeur zelf al zegt dat er niet veel aan de hand is. Als ik het goed begreep beslist hij, ben dus bang van niet.

José Joosten

Ook ik heb mijn vraag tekens bij dit systeem
Ben op dit moment ingesprek met de heer Hans van de ven
Het gaat om mijn dochter, ook urgent.
Maar je bent hier alleen urgent, wat hun urgent vinden.
Maar ben nu op zoek naar media die willen luisteren hoe hier wordt omgegaan met eigen mensen die een beperking hebben,
En hoe het systeem deze mensen achteraan zetten

@Diana op donderdag 3 december 2015 om 14:01:

Wat vervelend. Gaat jouw geval over de toewijzing bij Volksbelang dan is dit de ideale plek om jouw hele verhaal te posten.
Gaat het meer of alleen over Wooniezie dan kun je dat het beste hier plaatsen: http://www.deweblogvanhelmond.nl/afgevoerd_van_de_voorpagina/wooniezie-nl-voor-huren-in-helmond/
Hoe dan ook, we zijn benieuwd!

Beste mensen, eenmaal in de vier jaar wordt de Woonvisie vastgesteld. Omdat per 1 januari 2016 de nieuwe woningwet in gaat kun je het concept woonvisie gaan inzien. Lees het artikel op http://www.nieuwsblad-traverse.nl. Ook de digitale versie op http://www.helmond.nl kun je het e.e.a lezen. Vorige week zijn we allen als Huurders van Volksbelang hierover geïnformeerd in de Fonkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: