5reacties

Helmonds college gaat leven beteren


Zoals een ieder zou kunnen weten heeft de gemeenteraad in november de aanbevelingen van de “onderzoekscommissie declaraties” overgenomen. Die commissie werd ingesteld naar aanleiding van de bestuurscrises die ontstond naar aanleiding van de gedeclareerde taxiritten door de toenmalige wethouder Peter Tielemans.  En ook het college van burgemeester en wethouders heeft die aanbevelingen overgenomen en voert de aanbevelingen uit. Zoals beloofd zou zij binnen 3 maanden rapporteren hoe dat in de praktijk te brengen.
De inmiddels door het college uitgevoerde / afgehandelde adviezen zijn:

 • Vrijwillig terugstorten van alle ten onrechte ontvangen vergoedingen door de zittende collegeleden, zoals eerder al was bericht.
 • Abonnement Bouw Sociëteit Zuid Oost Brabant overzetten van persoonlijke titel naar gemeente Helmond. Ook deze actie heeft nog plaatsgevonden in 2013.
 • Alle reiskostenvergoeding van 2013 zijn bekend. De totale vergoedingen (uit de salarisadministratie én de financiële administratie) worden vanaf 2014 elk kwartaal op internet geplaatst.

Adviezen waarover het college afgelopen dinsdag besloot:

 • Er is een heldere procedure vastgesteld waaraan voldaan moet worden bij het declareren van kosten. In deze procedure zijn onder andere ook de volgende aanbevelingen verwerkt:
  1. Creëren inzicht in persoonlijke uitgaven van de bestuurders en dit overzicht door elk lid van het college te laten ondertekenen ter accordering.
  2. Het vergroten van de bewustwording en bespreekbaarheid persoonlijke uitgaven bij de bestuurders door de overzichten van persoonlijke uitgaven met regelmaat te agenderen.
  3. Bij twijfel aan de juistheid van persoonlijke uitgaven wordt dit door de secretaris besproken met het hele college.
 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten, Het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben samen een model “handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen” opgesteld. Hiermee worden gemeenten, provincies en waterschappen gestimuleerd en ondersteund bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken. Deze handreiking geeft ook een duidelijk inzicht in de opsomming wat dient te worden verstaan onder bestuurskosten, bedrijfskosten en kosten voor eigen rekening. Dit normenkader is door het college overgenomen.
 • De organisatie rondom het gebruik en het beheer van de creditcards is kritisch herzien en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het (sobere) gebruik en de controle hierop van de creditcards.
 • Er zijn nieuwe heldere, scherpe richtlijnen door het college vastgesteld voor het taxivervoer. Tevens zijn er richtlijnen opgesteld voor het afsluiten en beheer van contracten met vervoersbedrijven.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders vrijwel letterlijk weten.

Bestuurscrises
5 reacties
Reageer

Prima zaak. Nu nog zorgen dat iedereen zich er aan houdt en zorgen dat er controle op wordt uitgevoerd.

Ja,verkiezingen. Ik geloof er niet meer in. Dat er nu procedures worden afgesproken zegt mij niets Je kunt je afvragen waarom die procedures er niet al lang waren bij een overheidsinstantie.

Beter deze regels dan dat er geen lichtje gaat branden in het geweten van de

gemeenteraad bij voornoemde missers.

Dat je niet voor alles hoeft te betalen in deze entourage dat snappen de burgers wel.

Wat ze niet snappen is het woordje TE ( veel / duur / lang). Een publieke figuur

moet zélf aanvoelen wanneer hij/ of zij te ver gaan in deze problematiek.

En wat de verkiezingen betreft, het is een RECHT waar mensen voor gevochten

hebben, dat laat ik me niet afnemen, nooit of te nimmer ! Hoe hard het ook is

tegenwoordig met de politiek voor de massa, vele zandkorrels maken ook een

berg die op hun weg ligt en waar ze rekening mee moeten houden dan. Altijd

stemmen dus op de partij die het beste bij je past, volg je eigen koers.

Ik zie liever gewoon alle bonnetjes ipv alleen een overzicht. Complete transparantie. Als iemand zich dan geroepen voelt om reizen en diners op noodzakelijkheid en hoogte van de uitgaven te controleren, dan moet dat kunnen zonder dat daar een WOB verzoek voor nodig is.

Michiel van Geel

Maar de poppetjes blijven dezelfde ???

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: