11reacties

Naar een mobiel en bereikbaar Helmond


Helmond is de laatste decennia fors gegroeid, door veel nieuwbouw in de binnenstad, doorontwikkeling van wijken zoals Stiphout en de Warande en grote nieuwbouwwijken aan de randen van de stad zoals Brandevoort en Dierdonk. Helmond heeft daarbij het geluk dat we een spoorlijn hebben die dwars door de gemeente loopt, waardoor we met vier treinstations ook een optimale verbinding met de trein hebben. En door verschillende nieuwe ongelijkvloerse kruisingen is de spoorlijn niet langer een verkeersopstopper!

Maar Helmond wil blijven groeien. Door de woningcrisis zullen er vele huizen bijgebouwd moeten worden, zodat iedereen die dat wil ook een plekje kan vinden om fijn te wonen. Dat geldt voor jong en oud, van sociale huur tot koop. Dat betekent natuurlijk automatisch meer mensen die naar hun werk moeten, die de stad moeten kunnen bereiken en die ook plekken moeten hebben om te recreëren. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk. Gelukkig loopt Helmond met zijn Automotive Campus voorop in het nadenken over Smart Mobility, maar we moeten niet vergeten dat totdat er meer Smart oplossingen zijn mensen ook gewoon mobiel moeten kunnen zijn. Dat is geen ouderwetse politiek, zoals sommige partijen nog weleens roepen, dat is gewoon gezond verstand.

Voor de ontsluiting van het centrum en de oostkant van Helmond is het van groot belang dat de N279 verbreed wordt tot 2×2 rijstroken, waarbij uitgangspunt blijft een maximumsnelheid van 80 km/h om zo te voorkomen dat de weg ook een belangrijk alternatief wordt voor doorgaand verkeer dat helemaal niet in Helmond komt. Daarmee voorkomen we ook problemen rond stikstof, geluidsoverlast en leefbaarheid. Daarmee wordt Helmond beter bereikbaar, en kan de Helmonder die richting het noorden van Brabant (of nog verder) moet voor werk ook fatsoenlijk daar komen. De trein is immers niet voor iedereen een alternatief, en de fiets voor lange afstanden vooralsnog ook niet. Al is het maar omdat het al jaren niet lukt om een kort snelfietspad naar Eindhoven aangelegd te krijgen: onze buren vinden dat blijkbaar toch wat minder belangrijk dan dat wij dat vonden, want het Helmondse deel is al enige tijd af. Maar we moeten ook in snelfietspaden blijven investeren! En met schone(re) auto’s, en eventueel deelauto’s in het vooruitzicht is het maar de vraag of het beleid om de auto overal terug te dringen ook wel wenselijk is.

Maar met de N279 zijn we er niet. Die ontsluit vooral het oosten van Helmond, maar de mensen die westelijk van het centrum wonen schieten er weinig mee op. Die moeten nog altijd ouderwets door Beek en Donk om richting de N279 te komen of moeten dwars door Eindhoven om Helmond uit te komen. Je zou het in deze tijd toch niet meer bedenken om de aanrijdroute voor een groot deel van een stad dwars door een andere, nog grotere stad te leggen. En wie weet dat Eindhoven het centrum autoluwer wil maken en verkeer dus meer over de Ring Eindhoven wil laten rijden kan zien aankomen dat de Ring, en de toegangsweg daar naar toe vanuit Helmond, nog veel vaster zullen komen te staan. Ook aan de westkant van Helmond moet zodoende nadrukkelijk gekeken worden naar betere ontsluiting op het wegennet rondom Helmond en Eindhoven. De RUIT Eindhoven was daarvoor mede ooit bedoeld, en zou geen taboe moeten zijn. Zo voorkomen we gevaarlijk sluipverkeer in onder meer Nuenen, en voorkomen we verder dat het immer groeiende Brandevoort (straks ook met BSD) onbereikbaar wordt of vooral nog via kleine oude weggetjes die daar niet voor bedoeld zijn bereikt wordt (denk aan de Broekstraat). Dat dient de verkeersveiligheid niet, en dat is toch het belangrijkste!

In de binnenstad speelt de Traverse natuurlijk nog altijd een belangrijke rol in de bereikbaarheid. We moeten de Traverse dan ook niet zomaar afsluiten, omdat dit tot grote problemen op andere wegen zal leiden en de binnenstad er onbereikbaar door wordt. Er moeten eerst alternatieven zijn voordat we tot afsluiting overgaan. Een van de alternatieven kan ook nog altijd ondertunneling zijn. Bekeken moet worden wat de maatschappelijke kosten en baten van dat alternatief zijn voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Met intensievere verkeersstromen komen we ook bij een ander groot vraagstuk: de stikstofcrisis. Meer verkeer, of dat nu over bestaande wegen of nieuwe wegen loopt, zal tot meer uitstoot leiden. Om die reden moeten we ook investeren in meer groen. We hebben rondom Helmond en in Zuidoost-Brabant al prachtige natuurgebieden, maar met het verdwijnen van de RUIT is ook een ander mooi plan verdwenen: een groen hart tussen Helmond en Eindhoven, met uitgebreide recreatiemogelijkheden. Het gebied Vaarle zou daartoe ontwikkeld moeten worden. Een gemiste kans.

Tot slot is ook de bedrijvigheid belangrijk, dat zich veelal concentreert op enkele bedrijventerreinen. Ook die moeten goed ontsloten blijven, om zo de terreinen ook aantrekkelijk(er) te maken voor bedrijven die zich er willen vestigen. Bereikbaarheid is daarbij altijd een belangrijk criterium: zie bijvoorbeeld de groei die Veghel heeft doorgemaakt met het komen van de A50 en de verbreding van de N279 richting Den Bosch. Hoewel veel groei natuurlijk ook weer nieuwe mobiliteitsproblemen met zich meebrengt. Maar zonder begrensde groei zijn alle andere wensen die we hebben ook niet te betalen. We moeten samen sterker verder!

Rob de Greef

Gastblogger
11 reacties
Reageer

Helmond moet inderdaad bereikbaar blijven. Een interessant en duidelijk verhaal Rob.

Goed verhaal, hier wordt ik wel gelukkig van.
Kan Rob Burgemeester worden?

Een glas melk kan niet voller dan vol zonder over te lopen.

De heer De Greef noemt in zijn interessante bijdrage een aantal oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in en rondom Helmond nu en in de toekomst.

Één oplossing noemt hij niet, namelijk het reguliere openbaar vervoer met de bussen (van Hermes). Hiervoor verwijs ik hem naar de langlopende log hier op de weblog van Helmond met als titel "Q&A over het nieuwe Helmondse busvervoer".

Om zijn nieuwsgierigheid - en ook die van anderen - op te wekken citeer ik een enigszins aangepaste bijdrage (van mijn hand zeg ik met ongepaste onbescheidenheid).

Ik wens ondertussen alle ov - reizigers in Helmond en buiten Helmond een goeie en voorspoedige reis!
-------------------------
"Het busje komt zo. Maar niet in Helmond!

Helmond verdient een volwaardig openbaar vervoer dat gelijkwaardig is aan het ov in andere vergelijkbare plaatsen in Nederland.

Mijn stelling is, dat Helmond het slechtste openbaar vervoer in Nederland heeft in vergelijking met steden met een vergelijkbaar aantal inwoners van ongeveer 90.000. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen daag ik alle huidige en toekomstige Helmondse gemeenteraadsleden van alle politieke partijen uit om vast te stellen of ik gelijk of ongelijk heb met deze stelling. Als ik ongelijk heb ben ik de eerste om dat te erkennen

Anders gezegd: het openbaar vervoer is een basis – en een nutsvoorziening waarvoor de overheid moet zorgen. In Zuidoost Brabant is dat de provincie Noord Brabant en dan met name Gedeputeerde Staten (GS) als de ov - concessieverlener en de politieke partijen die deel uitmaken van GS.

.

Peter van Lieshout

Peter van Lieshout, ik vind het inderdaad opmerkelijk dat Rob vrijwel niks over het openbaar vervoer zegt. Die zou een stuk beter moeten, zowel treinverkeer als busvervoer. Vooral het busvervoer is onder de maat in Helmond en zeker in de avond.

Jammer dat Rob alleen maar denkt aan de mens die zich verplaatst met de auto. Het idee is juist om mensen uit de auto te krijgen en niet erin terug.

Auto's nemen veel meer ruimte in beslag dan andere vervoersmiddelen. Alleen al daarom vraagt groei om slimmere vormen van mobiliteit, en dan kom je al snel uit bij openbaar vervoer.

Verbreding van de de N279 is natuurlijk het domste wat je kan doen. Over een paar jaar moeten het 8 rijstroken worden.
Versmalling van de N279 zou beter zijn. Ook het verkeer steeds meer hinderen is een goede oplossing. Mensen gaan dan door de ergernis zelf wel een oplossing vinden. Dichter bij huis gaan werken, op de fiets, meer thuis werken enz. enz.

Henk Polderman

@Caroline op vrijdag 11 maart 2022 om 15:45:

Inderdaad een klassiek VVD-auto-verhaal zonder alternatieven voor de auto.
Dit wordt bevestigd door zinnen als 'moeten ouderwets door Beek en Donk rijden om bij de N279 te komen'. Dát is pas ouderwets. Vertel er volledigheidshalve dan ook bij dat de genoemde wegen over 5 jaar als je dit soort korte termijnpolitiek voorziet van 4- naar 8-baans verbreed zullen moeten gaan worden.
Mooie stad zonder groen krijg je dan. Kun je wel lekker overal 130 rijden, want dat wil je dan toch als VVD'er.
Peter draait vaak hetzelfde liedje over mogelijkheden t.a.v. ouderwets (sic) openbaar vervoer in Helmond, maar wat dit stukje betreft heeft hij en Caroline wel gelijk.

Wat een gejank weer van linkse types. 4 of 8 banen, alsof Helmond een wereldstad wordt.
Maar men eist wel onrendabel OV.
Net als weigeren kernenergie en promoten biomassa of windmolens, superdom.

"Ceterum censeo Traversum esse delendam."

Ofwel ... beter goed gejat dan slecht bedacht :-)

"Overigens ben ik van mening dat de Traverse 'vernietigd' moet worden."

@Caroline op vrijdag 11 maart 2022 om 15:45:

Er zijn nog steeds hoopjes mensen in Helmond die geen auto hebben, omdat ze die niet kunnen betalen of omdat ze om uiteenlopende redenen geen auto willen of omdat ze geen rijbewijs hebben.

De heer De Greef "vergeet" - net als alle andere politici in Helmond - gemakshalve deze grote groep te noemen, met uitzondering van Plan! - die hierbij een totaal verkeerd uitgangspunt kiest met haar voorstel om een onderzoek te doen naar de BEHOEFTE aan openbaar vervoer onder de inwoners van Helmond. Hoe verzin je zoiets? Een dergelijk onderzoek is kortzichtig, te beperkt, contraproductief en dus zinloos,

Denk pleit - als ik me niet vergis - voor gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen. Gratis of niet - gratis openbaar vervoer is een totaal andere discussie, maar Denk noemt in ieder geval in haar verkiezingsprogramma het openbaar vervoer en dat is in ieder geval pure winst in vergelijking met de verkiezingsprogramma's van alle andere politieke partijen.

Peter van Lieshout

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: