11reacties

Naar een mobiel en bereikbaar Helmond

Helmond is de laatste decennia fors gegroeid, door veel nieuwbouw in de binnenstad, doorontwikkeling van wijken zoals Stiphout en de Warande en grote nieuwbouwwijken aan de randen van de stad zoals Brandevoort en Dierdonk. Helmond heeft daarbij het geluk dat we een spoorlijn hebben die dwars door de gemeente loopt, waardoor we met vier treinstations ook een optimale verbinding met de trein hebben. En door verschillende nieuwe ongelijkvloerse kruisingen is de spoorlijn niet langer een verkeersopstopper!

Maar Helmond wil blijven groeien. Door de woningcrisis zullen er vele huizen bijgebouwd moeten worden, zodat iedereen die dat wil ook een plekje kan vinden om fijn te wonen. Dat geldt voor jong en oud, van sociale huur tot koop. Dat betekent natuurlijk automatisch meer mensen die naar hun werk moeten, die de stad moeten kunnen bereiken en die ook plekken moeten hebben om te recreëren. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk. Gelukkig loopt Helmond met zijn Automotive Campus voorop in het nadenken over Smart Mobility, maar we moeten niet vergeten dat totdat er meer Smart oplossingen zijn mensen ook gewoon mobiel moeten kunnen zijn. Dat is geen ouderwetse politiek, zoals sommige partijen nog weleens roepen, dat is gewoon gezond verstand.

Voor de ontsluiting van het centrum en de oostkant van Helmond is het van groot belang dat de N279 verbreed wordt tot 2×2 rijstroken, waarbij uitgangspunt blijft een maximumsnelheid van 80 km/h om zo te voorkomen dat de weg ook een belangrijk alternatief wordt voor doorgaand verkeer dat helemaal niet in Helmond komt. Daarmee voorkomen we ook problemen rond stikstof, geluidsoverlast en leefbaarheid. Daarmee wordt Helmond beter bereikbaar, en kan de Helmonder die richting het noorden van Brabant (of nog verder) moet voor werk ook fatsoenlijk daar komen. De trein is immers niet voor iedereen een alternatief, en de fiets voor lange afstanden vooralsnog ook niet. Al is het maar omdat het al jaren niet lukt om een kort snelfietspad naar Eindhoven aangelegd te krijgen: onze buren vinden dat blijkbaar toch wat minder belangrijk dan dat wij dat vonden, want het Helmondse deel is al enige tijd af. Maar we moeten ook in snelfietspaden blijven investeren! En met schone(re) auto’s, en eventueel deelauto’s in het vooruitzicht is het maar de vraag of het beleid om de auto overal terug te dringen ook wel wenselijk is.

Maar met de N279 zijn we er niet. Die ontsluit vooral het oosten van Helmond, maar de mensen die westelijk van het centrum wonen schieten er weinig mee op. Die moeten nog altijd ouderwets door Beek en Donk om richting de N279 te komen of moeten dwars door Eindhoven om Helmond uit te komen. Je zou het in deze tijd toch niet meer bedenken om de aanrijdroute voor een groot deel van een stad dwars door een andere, nog grotere stad te leggen. En wie weet dat Eindhoven het centrum autoluwer wil maken en verkeer dus meer over de Ring Eindhoven wil laten rijden kan zien aankomen dat de Ring, en de toegangsweg daar naar toe vanuit Helmond, nog veel vaster zullen komen te staan. Ook aan de westkant van Helmond moet zodoende nadrukkelijk gekeken worden naar betere ontsluiting op het wegennet rondom Helmond en Eindhoven. De RUIT Eindhoven was daarvoor mede ooit bedoeld, en zou geen taboe moeten zijn. Zo voorkomen we gevaarlijk sluipverkeer in onder meer Nuenen, en voorkomen we verder dat het immer groeiende Brandevoort (straks ook met BSD) onbereikbaar wordt of vooral nog via kleine oude weggetjes die daar niet voor bedoeld zijn bereikt wordt (denk aan de Broekstraat). Dat dient de verkeersveiligheid niet, en dat is toch het belangrijkste!

In de binnenstad speelt de Traverse natuurlijk nog altijd een belangrijke rol in de bereikbaarheid. We moeten de Traverse dan ook niet zomaar afsluiten, omdat dit tot grote problemen op andere wegen zal leiden en de binnenstad er onbereikbaar door wordt. Er moeten eerst alternatieven zijn voordat we tot afsluiting overgaan. Een van de alternatieven kan ook nog altijd ondertunneling zijn. Bekeken moet worden wat de maatschappelijke kosten en baten van dat alternatief zijn voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Met intensievere verkeersstromen komen we ook bij een ander groot vraagstuk: de stikstofcrisis. Meer verkeer, of dat nu over bestaande wegen of nieuwe wegen loopt, zal tot meer uitstoot leiden. Om die reden moeten we ook investeren in meer groen. We hebben rondom Helmond en in Zuidoost-Brabant al prachtige natuurgebieden, maar met het verdwijnen van de RUIT is ook een ander mooi plan verdwenen: een groen hart tussen Helmond en Eindhoven, met uitgebreide recreatiemogelijkheden. Het gebied Vaarle zou daartoe ontwikkeld moeten worden. Een gemiste kans.

Tot slot is ook de bedrijvigheid belangrijk, dat zich veelal concentreert op enkele bedrijventerreinen. Ook die moeten goed ontsloten blijven, om zo de terreinen ook aantrekkelijk(er) te maken voor bedrijven die zich er willen vestigen. Bereikbaarheid is daarbij altijd een belangrijk criterium: zie bijvoorbeeld de groei die Veghel heeft doorgemaakt met het komen van de A50 en de verbreding van de N279 richting Den Bosch. Hoewel veel groei natuurlijk ook weer nieuwe mobiliteitsproblemen met zich meebrengt. Maar zonder begrensde groei zijn alle andere wensen die we hebben ook niet te betalen. We moeten samen sterker verder!

Rob de Greef