23reacties

“Stem vooral ook ná de verkiezingen”


44,7 procent. Het opkomstpercentage in Helmond tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Alleen de gemeente Tilburg scoorde in 2014 nog slechter (44 procent). Er is Helmond daarom alles aan gelegen haar inwoners dit keer wél naar de stembus te krijgen. Daarbij wordt hoofdzakelijk ingezet op promotie voor de verkiezingen zelf, de Helmonder moet er simpelweg niet omheen kunnen. Maar is dat wel het probleem? Zijn veel inwoners inderdaad (nog) niet op de hoogte? Of heeft het lage opkomstpercentage een hele andere oorzaak?

Kloppen de peilingen van Maurice de Hond, dan noteert het huidige kabinet momenteel 59 zetels, mochten er nu verkiezingen zijn. 59. Van de 150 zetels. Dus terwijl in aller haast wetten en regels worden doorgevoerd (en afgeschaft), vertegenwoordigen de bedenkers ervan slechts een minderheid van Nederland. Nu schommelen peilingen zoals de temperatuur, het kan alle kanten op. Maar de neerwaartse spiraal van dit kabinet is al sinds de coalitieonderhandelingen ingezet. Enkel de ChristenUnie (God weet waarom) onttrekt zich nog aan de malaise. Toch duurt het op deze manier niet lang voordat onze bestuurders nog slechts een derde of zelfs minder van onze bevolking vertegenwoordigen. En dan zijn we nog geen jaar onderweg.

Hoe democratisch is dat? Persoonlijk zou ik zeggen: niet zo, of helemaal niet. Het tekent het failliet van ons huidig democratisch bestel. En dat geldt niet alleen landelijk. Ook lokaal is de politiek aan vernieuwing toe. Dat ontdek je ook nu weer, richting de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Zoals altijd is het belangrijkste vraagstuk: hoe betrekken we de burger? De gemeente Helmond pompt er dit keer zelfs 40.000 euro in, om ons zo naar het stembureau te sleuren. Maar bij al die initiatieven wordt steevast aan de essentie voorbijgegaan. Het gaat steeds om toeters en bellen, alsof mensen nog om de verkiezingen heen kunnen. Op de vraag waarom zo weinig Helmonders gaan stemmen, gaat mijns inziens een heel ander antwoord schuil. Namelijk: er is weinig tot geen vertrouwen in de lokale politiek. En dat kun je niet eens zo gek veel mensen verwijten. Winston Churchill zei ooit (in het Engels welteverstaan): “Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van al die andere vormen die tot nu toe zijn uitgeprobeerd.” De man had een punt. Ook hier zien we nogal wat onvolkomenheden. In verkiezingstijd zijn partijen nog vrij om een geheel eigen koers te ventileren. Een koers die een deel van de inwoners aanstaat, wat resulteert in een aantal stemmen. Maar dan. Dan moet er een coalitie worden gesmeed, gaan standpunten overboord en voelen stemmers zich belazerd. Dat zijn ze ook. Niet zozeer door de partijen, maar door het systeem. Juist op dat moment wil de burger zich opnieuw laten horen, maar dan is het al te laat. Jammer maar helaas, over vier jaar weer een nieuwe kans.

En juist daar ligt een kans om het verouderde democratisch bestel van broodnodige vernieuwing te voorzien. Ook ná de verkiezingen moet ruimte zijn voor rechtstreekse inspraak. De kiezer ook dan direct aan het woord laten verminderd niet alleen dat ‘belazerde’ gevoel, maar vergroot ook de betrokkenheid bij de lokale politiek.   

Naar aanleiding van mijn vorige stukje dat ik voor de Weblog mocht schrijven, werd ik geattendeerd op een nieuw Helmonds initiatief. Eentje waarvan ik het bestaan nog niet kende. VKM Leo Broers heeft iets voor ogen wat volgens mij naadloos aansluit op mijn voorgaande pleidooi. Het duurde daarom niet lang voordat ik met Leo om tafel zat, en mijn enthousiasme werd alleen maar groter. Zelf ben ik niet kiesgerechtigd in Helmond, maar op mijn tijdelijke woning in de binnenstad prijkt sinds vorige week zelfs een partijposter. Niet verwacht dat ik me zo zou betrekken bij een campagne, maar dit initiatief is het wat mij betreft waard. Een nieuwe vorm die niet alleen een kans verdient, maar ook een kans zou moeten krijgen. Want bij Leo beslist de achterban ook ná de verkiezingen mee. Goeie zaak, vind ik. Want de politiek is te belangrijk om aan politici over te laten.

Gastblogger
23 reacties
Reageer

Maarten, zo is het helemaal! Het is nu aan de Helmonders zelf om niet langer aan de zijlijn te staan, maar 4 jaar lang op de belangrijke onderwerpen die in de gemeenteraad komen, mee te stemmen. VKM Leo Broers geeft die kans. En hoe dat in de praktijk uitpakt, ligt helemaal aan degenen die mee willen denken en mee willen stemmen. De Helmonders hebben het nu in eigen hand!

Hanneke Hegeman

Waar kan ik alvast mijn stem tegen de voortuinpolitie indienen?

VKM Leo Broers is een politieke lijst die coalities aangaat met de inwoners van Helmond en niet met politieke partijen. De Helmonders bepalen hoe wij in de gemeenteraad gaan stemmen. Om deze reden doen wij geen beloften want het is de kiezer die aangeeft wat er in Helmond moet gebeuren. Wat wij belangrijk vinden, is direct gerelateerd aan de eerste levensbehoeften van mensen. Daar gaat het om! Zie ook: http://www.vrijepolitiek.nl/activiteiten99/opiniestukken.html

@Leo Broers op vrijdag 16 maart 2018 om 20:59:

Ik zie nog niet voor me hoe het in de praktijk moet gaan werken. Je hebt het wel over 'de' kiezer, maar feitelijk zijn het er zo'n 65.000. Hoe ga je met 65.000 kapiteins op 1 schip je koers bepalen?

Ben benieuwd lokaal is gelijk aan landelijk want dat zijn de “smaakmakers” en voor die wansmaak bedank ik, je wordt verkocht, verkwanseld, belogen, bedrogen, en wat al niet meer. Idee is goed van Leo uitvoerbaar ook als er een vaste hoeveelheid is die gaat reageren op elk referendum dat moet dan het beslissingsrecht recht worden. Hoe denk je dat uit te voeren hij is niet de enige. Zullen wel weer kliekjes worden gevormd om dit onder te sneeuwen VVD CDA SP CU CU is zo’n kliek die aan de leiband loopt van den haag ebeurt er hier wat ze daar willen. Dus kan je het schudden alleen geen regering kan helpen of een hand die de hele kliek in de bak gooit en schoon schip maakt ook de zgn top functionarissen met uitsporige hoge beloningen. Je wilt iets betekenen voor je land dan doe je dat en niet voor het geld maar omdat je dat wil, voor de eer of het aanzien. Maar alles draaid om geld en de economie die ons naar de afgrond helpt.

Een van de behoeften van de "kattenmeppers" is een goed functionerend openbaar vervoer in en rond Helmond. Ik ben benieuwd welke van de vele politieke partijen - welke partij(en) maakt me niet zoveel uit - na de verkiezingen van volgende week "de kat de bel aanbindt/aanbinden" voor een beter ov in/rond Helmond en welke partijen het openbaar vervoer (weer) beschouwen als niet meer dan een "kattenbelletje".

Peter van Lieshout

Beste Peter van Lieshout, ik ben het helemaal met je eens dat het openbaar vervoer beter en goedkoper moet. Dan kunnen de mensen de auto laten staan en dat scheelt dan weer in onderhoud van wegen, files (ook in Helmond is dat probleem aan het ontstaan) en natuurlijk in de eigen beurs van de inwoners. Een dergerlijk voorstel kunnen we in de raad brengen als de kiezer dat wil en zich aansluit bij het vrij kiezers mandaat. De Helmonder kan dus zelf de kat de bel aanbinden.

Hanneke Hegeman

Beste Sanders, wij kiezen in de raad zoals de achterban dat aangeeft. Het werkt als volgt: stel we hebben 1 zetel in de raad. Er wordt gestemd over onderwerp X. Ons raadslid doet dan een voorstel naar de achterban. Daarvan gaat 30% met hem mee. 30% zegt 'nee'. 40% stemt niet (want je hoeft bij ons niet op elk onderwerp mee te stemmen). Die 40% gaat dan automatisch mee met het voorstel van ons raadslid. Dat is het systeem.

Maar... stel je voor dat we 3 raadsleden hebben: dan is de stemverdeling in bovenstaande situatie : 2 van onze raadsleden stemmen conform het voorstel (70% van de stemmen) en 1 raadslid stemt tegen. (30%). De stem van de kiezer gaat dus nooit verloren.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op zaterdag 17 maart 2018 om 08:35:

Helder. Dus als 99% van de achterban de lawine aan onderwerpen waarover de raad vergadert niet aankan, varen jullie in wezen jullie eigen koers net als alle andere partijen.

Hoe verloopt het raadplegen van de achterban: via online enquêtes, ledenvergaderingen of op een andere manier? Is er ruimte voor discussie over het onderwerp voordat tot stemmen wordt overgegaan?

slechter dan de rest nu, zal het niet gauw worden denk ik dan Sander. Nu luisteren de partijen ook niet, doen wat anders dan de standpunten vanwege het doen van water bij de wijn... en naar persoonlijk verhaal van de inwoner word ook al niet geluisterd. Waarom niet deze x....

@Sander Lam op zaterdag 17 maart 2018 om 11:31:

Er zal geen lawine aan onderwerpen zijn. In de praktijk waarschijnlijk enkele per maand. De onderwerpen die op tafel komen worden gedeeld en besproken bij bijeenkomsten of op online forum. Zo ontstaat ook ons voorlopig standpunt dat we aan de achterban voorleggen.

@Leo Broers op zaterdag 17 maart 2018 om 14:46:

Als raadslid krijg je wel degelijk met een lawine aan onderwerpen te maken. Het lijkt mij inderdaad pragmatisch om daaruit een beperkte selectie te maken om te bespreken met je achterban, maar dan zie ik het verschil niet meer met de werkwijze van andere partijen.

Nou ja, de theorie is mij nu in elk geval duidelijk. Na 21 maart is er nog 4 jaar om te kijken hoe het in de praktijk uitpakt. (Als jullie genoeg stemmen krijgen, tenminste, maar daar ga ik wel van uit. Het is een interessant experiment dat vast veel mensen aanspreekt.)

@Hanneke Hegeman op zaterdag 17 maart 2018 om 08:35:

Voor alle duidelijkheid: ik zie dus niks in dit systeem.
Hoe je het wendt of keert: we hebben te maken met een representatieve democratie, met andere woorden: volksvertegenwoordigers krijgen het mandaat van hun kiezers om - zonder last of ruggespraak - hun standpunten in te nemen en op basis daarvan te stemmen. Dat kun je leuk vinden of niet, maar dit is wel de realiteit. Referendumachtige variaties staan hier haaks op.

Als het Helmondse college van B & W en (de meerderheid van) de Helmondse gemeenteraad zou besluiten om het complete openbare (bus)vervoer in Helmond op te doeken - en die situatie komt gevaarlijk dichtbij - dan kan ik dit niet leuk vinden, dan kan ik vinden, dat dit een ""berenslechte" beslissing is, maar dan heb ik dat wél te accepteren. Mocht het zover komen - en volgens mij komt dat moment steeds dichterbij - dan vind ik en vinden vele andere ov - reizigers trouwens wel andere oplossingen, want dat is namelijk nu al de helft van de tijd zo: geen ov 's avonds en geen ov op zondag.Je kunt wel nagaan hoe groot mijn vertrouwen in de gemeentelijke politiek is. Die is vergelijkbaar met de buitentemperatuur van vandaag!

Maar voor de discussie: bestaat in dit systeem de mogelijkheid om - naast voor of tegen te stemmen - je van stem te onthouden? En hoe gaat een raadslid dan daarmee om?

Ik ben meer een voorstander - en ik zeg dit niet voor de eerste keer - van een kiesdrempel aan de bovenkant. Als er in een gemeenteraad 40 raadsleden zijn en de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is 50%, dan gebiedt de logica, dat de gemeenteraad gaat bestaan uit 50% van 40 = 20 raadsleden. Het zou compleet arrogant zijn van gemeenteraadsleden om de pretentie te hebben burgers te vertegenwoordigen die hun mandaat NIET gegeven hebben.

Er zit ook een financiële kant aan dit verhaal. De Staatscourant heeft de "vergoeding aan raadsleden ( + een aantal andere emolumenten, waaronder een onkostenvergoeding en een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering gepubliceerd). Ik neem die hier gedeeltelijk over. Voor Helmond ga ik uit van een inwoneraantal tussen 60.000 en 100.000 inwoners. Als ik "de plank missla", dan hoor ik dat graag, bijvoorbeeld van de afdeling Voorlichting van de gemeente. Iedereen kan op deze manier zelf nagaan wat de gemeenteraad zo ongeveer gekost heeft tussen 2014 en 2018 en gaat kosten tussen 2018 en 2022 en zelf bepalen of dit een goede investering was, is en zal zijn.

(Uit: de Staatscourant)
8. Vergoedingen raadsleden
Tabel I Klasse
Inwonertal
Vergoeding werkzaamheden per maand
60.001–100.000
€ 1.460,84

Peter van Lieshout

Weet je Peter van Lieshout, we hebben nu te dealen met het systeem zoals het is. Het is natuurlijk altijd goed om verandering in te willen zetten, dus mee te denken. Dat is nu juist wat wij beogen omdat dit nu eenmaal de enige manier is binnen het huidige systeem. Wat je ook doet, ik hoop in ieder geval dat je gaat stemmen. Hartelijke groet!

Hanneke Hegeman

Sander Lam, dank je wel. Voor ons als kleine club mensen van VKM Leo Broers is het ook afwachten hoe het gaat lopen. We gaan in ieder geval meer dan ons best doen. En het mooie is, dat wij altijd kunnen terugvallen op de grote expertise die tussen de 40.000 Helmondse kiezers op een breed gebied aanwezig is. En dat zullen we ook doen mits de 'deskundigen' kiezen voor het vrije mandaat en zich daar voor aanmelden. Het wordt woensdag spannend! Hartelijke groet!

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op zaterdag 17 maart 2018 om 16:48:

Ik hou er niet van personen via een medium als "de weblog van Helmond" te kapittelen, maar volgens mij heeft u mijn bijdrage niet goed gelezen en/of niet goed begrepen.

Peter van Lieshout

Door terreurtijd vanaf 11 september 2001 was de democratie voor burgers alsmaar steeds grimmiger en slechter vanwege geen privacy en harde aanpak van veiligheid voor levenruimte van burgers zelf. Dat snap ik, maar toch tolereer ik echter niet voor mensen die zwaar hebben in hun slechte, lage inkomen. 71% van alle gehandicapten vooral doven en doofblinden zijn werkloos omdat werkgevers weten niet hoe met ze doen maar toch vind ik dat niet nodig dat die groep eronder lijden moeten. Al jarenlang sinds 2001 waren het leven-omvang van deze groep hebben dan het slechter dan het meeste gewone werkende mensen. Deze groep moeten dan door nieuwe wetten onder de 15% arbeidsongeschiktheid waardoor ze niet meer door uwv worden geholpen door bijvoorbeeld uitkering (Wajong) en daarna moeten ze nu sinds 2015 (nieuwe wet) herkeuren dan worden ze door keuring zelfs minder uitkering krijgen omdat deze groep mogelijk kunnen werken met een aangepaste werk bij hun sociale werkplaats maar er zijn nog twee dingen die nog moeten regelen: ten eerste dat de basisinkomen niet doorgaat door het weigeren van werkgevers omdat ze bang zijn dat werknemers niet meer willen werken en dus met basisinkomen gewoon thuis blijven. Dat snap ik maar het ergste is de komst van de robotica waarmee veel werknemers werkloos thuis blijven en hun inkomen niet als basisinkomen wordt aangemerkt!! Daarom MOET basisinkomen die even als minimumloon bruto inkomen staan, invoeren. Ten tweede door het weigeren van werkgevers die gehandicapten werk geven kunnen gehandicapten geen werk en dus ook geen inkomen. Door het herkeuren en het weigeren van basisinkomen kunnen gehandicapten en beperkten echter geen gunstig inkomen krijgen. Ze moeten steeds inkomen zien te krijgen! Dat is zeer respectloos!!! Rechtse partijen zijn dus SLECHT voor beperkten en gehandicapten!! Accepteer liever linkse partijen!! VKM Leo Broers, SP en andere linkse partijen zijn zeer belangrijk voor hun leven omvang. Stel je voor dat je tegen iets met je auto knalt, zit je in je rolstoel en je krijgt bijna NIKS! Wil jij dat? NEE dus! Accepteer linkse wetten!!

Verdient landelijke navolging........

Het is niet voor niets dat raadsleden op persoonlijke titel plaatsnemen. Het idee is namelijk dat zij afrekenbaar zijn op de beslissingen die zij nemen en dat zij die ook voor zichzelf moeten kunnen verantwoorden. Het persoonlijk mandaat zorgt voor menselijkheid in de politiek, omdat een raadslid zich niet kan verschuilen achter zijn partij of zijn achterban bij het nemen van moeilijke of impopulaire beslissingen.

Stel dat een meerderheid van de achterban van VKM zou vinden dat alle werklozen luie uitvreters zijn en dat alle gemeentelijke toeslagen voor die groep per direct afgeschaft moeten worden. Dan moet een raadslid (die zich niet mee laat zuigen in die groepsdynamiek) voor zichzelf kunnen verantwoorden dat hij de stem van die achterban in de gemeenteraad gaat laten horen. Ga er maar aan staan om je eigen principes op zo'n manier te verloochenen.

Nu is dit natuurlijk theoretisch, want in de praktijk bepaalt VKM zelf welke vragen zij aan hun achterban voorleggen en stuurt daarmee bij voorbaat al aan op een bepaalde uitkomst. Want ondanks alle semi-populistische uitspraken van de laatste tijd is VKM een partij als ieder ander: Men neemt mee wat de achterban vindt, maar er zijn bepaalde grenzen.

Daarmee klopt de centrale premisse van de partij (u beslist mee) dan ook niet en was het eerlijker geweest als gezegd was: "U mag mee praten en we nemen uw inbreng zo goed als mogelijk mee."

Ik ben een groot voorstander van een vrije lijst waar personen op persoonlijke titel kunnen plaatsnemen, los van partijen. Dit is dat dus niet omdat het raadslid, dat betaald krijgt om zich te verdiepen in de materie en tot een afgewogen keuze te komen, die afweging overlaat aan een achterban die die tijd vaak niet heeft en dus een keuze op gevoel zal maken. Daarmee zeg ik niet dat het niet mogelijk is dat door een goede en levendige discussie tot een goed oordeel te komen (in elke gemeenschap bevinden zich ook zogenaamde "thought leaders" waar anderen naar kijken voor hun oordeel), maar je kunt er niet automatisch vanuit gaan dat dit altijd het geval is.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op maandag 19 maart 2018 om 11:02:

Kern van democratie is dat de politiek een koers vaart met een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving. Daarbij past een continue toetsing en bijsturing, maar dat is in de weerbarstige werkelijkheid makkelijker gezegd dan gedaan.

De huidige werkwijze met, zeg maar, gekozen dictators, was lange tijd het beste (of minst slechte) wat we hadden. Maar inmiddels zijn er allerlei technieken bij gekomen om efficiënter met elkaar te communiceren. Ik vind het helemaal geen slecht idee om eens te verkennen welke mogelijkheden dat in de praktijk biedt.

Ik denk wel dat VKM onderschat hoeveel erbij komt kijken om de achterban precies de juiste informatie en vragen voor te leggen om zinvol te laten meedenken, maar als de wil er is om van ervaringen te leren, hoeft dat geen probleem te zijn.

Sander, dank je wel! Het is zo als je schrijft: zetels in de raad, brengen veel werk met zich mee. Maar dat gaan we samen met de kiezers oppakken die zich aansluiten bij ons vrij kiezers mandaat. Zij denken met ons mee! We krijgen een enorme poel van deskundigheid en de werklast wordt daardoor verdeeld en beheersbaar. Ik hoop dat wij daarom ook op jou mogen rekenen. Veel succes morgen met het bepalen van je definitieve keuze. Hartelijke groet.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op dinsdag 20 maart 2018 om 09:45:

Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar ik voorzie voor jullie echt veel meer werk dan voor andere raadsleden. Je gaat namelijk een dubbele taak op je nemen. Je gaat niet alleen raadslid zijn (25 uur per etmaal naast je reguliere werk) maar ook iets geheel nieuws op de rails zetten met alle aanloopproblemen van dien.

Ik woon niet in Helmond, dus ik kan jullie niet helpen via mijn stembiljet. Maar ik wil wel met jullie meedenken over hoe je die aanloopproblemen oplost. Je kunt me bereiken via het e-mailadres op mijn website.

@Hanneke Hegeman op dinsdag 20 maart 2018 om 09:45:

Ik denk niet MEE; ik denk ZELF.
Op deze manier heb ik me verdiept in het openbaar vervoer om de simpele reden, dat een aantal jaren geleden er in Helmond op het Stationsplein geen aansluitingen (meervoud) waren tussen de treinen van de NS en de bussen van Hermes - als je aankwam met de trein, dan zag je de bussen wegrijden! - en ik (als een van de vele eenvoudige ov - reizigers) daar ontzettend veel last van had.
En ik ben er in de loop van de tijd achter gekomen, dat dit geen toeval was, maar WELBEWUST en EXPRES gebeurde.

Het gaat te ver om hier uiteen te zetten wat ik in de loop van de tijd allemaal zelf uitgevogeld en zelf ontdekt heb - een paar steekwoorden: neoliberalisme, marktwerking, aanbestedingen, oorlogen tussen vervoerders onderling, onduidelijke relaties tussen de publieke en private sector - maar waar het op neer kwam, is dat ov - reizigers hier de dupe van werden.
En nog steeds worden, want de ov - situatie in Helmond is sindsdien alleen nog maar verslechterd.

Toeval of niet: op zaterdag 17/3/2018 – een paar dagen voor de verkiezingen van woensdag – staat er een artikel in de Volkskrant over Bravo Flex in Helmond (en wéér komt Helmond negatief in het nieuws).

Wat in dit artikel niet genoemd wordt, is de ronduit kwalijke rol van het Brabantse provinciebestuur dat verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in (zuidoost) Brabant – en dus ook in Helmond – maar ook van het Helmondse college en de Helmondse gemeenteraad in het openbaar vervoer- dossier.

Verplicht leesvoer voor alle lijsttrekkers, alle (kandidaat) – gemeenteraadsleden, het Helmondse college van B & W, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant en “last but not least” elke ov reiziger en elke geïnteresseerde kiezer (die al dan niet aangewezen is op het openbaar vervoer als forens, scholier, student - of als vader en/of moeder van een scholier of student - als patiënt/cliënt/ bezoeker van het Helmondse Elkerliek – ziekenhuis. Of als oudere inwoner van Helmond).

De Helmondse ov – reizigers weten al een hele tijd hoe het is gesteld met het openbaar (bus)vervoer van Hermes in (en rond) Helmond, namelijk DEPLORABEL of zelfs NIET BESTAAND! En nu weet heel Nederland dat ook!

De grote vraag is: Wat gaan de individuele politieke partijen hiermee (de inhoud van dit Volkskrant – artikel) of – beter nog – HIERAAN doen na 21 maart (of nu al – nog voor de verkiezingen – want dat kan ook nog en zou zelfs stukken beter zijn).

Als u geen abonnement op de Volkskrant hebt en u wilt toch dit artikel lezen, dan kunt u terecht in de Helmondse bibliotheek, waar de Volkskrant, het Eindhovens Dagblad en andere kranten en tijdschriften beschikbaar zijn om te lezen. Bovendien is het er erg gezellig. En ik heb me laten vertellen, dat er zelfs koffie en thee geschonken wordt…. Wel tegen betaling, maar toch…

Peter van Lieshout

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: