20reacties

Lucy: College, toon ballen en doe je werk!


Het lijkt een mooi initiatief: bewoners van Helmond “mogen in gesprek” met het bestuur van de stad over het invullen van de bezuinigingen. Wie dit even op zich laat inwerken zal inzien wat voor een ridicule waanzin dit is: een pure minachting voor de Helmonder.

Allereerst: elke burger heeft elke seconde van de dag recht op inspraak op het bestuur. Door raadsleden aan te spreken, fractievergaderingen te bezoeken of Wethouders te benaderen met hun vraag of suggestie bijvoorbeeld. Dat is een onvervreemdbaar recht van onze democratie, ook in Helmond. Dat het College nu via een junior wethouder laat weten dat inwoners ‘mee mogen praten’ is een veeg teken van de afstandelijke arrogantie die blijkbaar in ’t Cour heerst. Of de geslepen Stienen en van Mierlo hebben hier een mooie kans gezien om de nieuwe collega’s van SP en GL met een kluitje in het riet te sturen dooor hen deze ‘primeur’ te gunnen.

Vervolgens is het ronduit lachwekkend waarop je als burger inspraak mag hebben: op details van de uitvoering van het beleid. Niet op de totstandkoming of de vorming van beleid, maar slechts op de details van de uitvoering. Niet op welke onderwerpen bezuinigd moet worden is onderwerp van inspraak, nee, die keuze is al gemaakt door de wijze mannen en vrouwen. Maar je mag toch aannemen dat ze deze keuze gemaakt hebben met een doorkijk naar de uitvoering. Of de Helmonders nog even braaf binnen de uitgestippelde lijntjes willen kleuren, zoals een kleuter dat gevraagd wordt te doen! Je mag kiezen of je door de hond of de kat gebeten wordt, maar bloeden zul je. Hier wordt het democratisch principe van lokaal bestuur toch ernstig geweld aangedaan. Maar goed, dat is in Helmond meer usance dan uitzondering.

Elke vier jaar mogen we naar de stembus, om daarmee onze invloed uit te oefenen. Door de keuze voor een partij heb je een soort van invloed op de totstandkoming van beleid. Soort van. (Want met de onvrede in de stad en alle schandalen de laatste jaren is het niet te begrijpen dat een partij als het CDA als spil in het corrupte web in Helmond nog altijd mag meebesturen. Maar dat terzijde.) Vervolgens zit er een College van Wethouders dat aardig betaald wordt (ik dacht iets van 7000 euro bruto) om dit beleid uit te voeren en zitten er raadsleden om dit te aan- en bij te sturen en te controleren. Zo werkt het proces. In theorie

Door nu te schermen met een hippe term als beginspraak en het uitnodigen van bewoners om ‘in gesprek te gaan’ wordt valselijk, en ik vermoed ook bewust, de suggestie gewekt dat je als inwoner nog extra betrokken wordt bij het beleid. Pure onzin! Er worden een paar alternatieven die uit de amtelijke koker komen (tot zover het juiste proces) aan de inwoners voorgelegd. Het is verdikkeme juist de taak van het College om hieruit te kiezen! Daarvoor worden ze betaald, dat is hun job! Feitelijk zeggen de Wethouders: we hebben beleid gemaakt (er moet bezuinigd worden op Cultuur, op wijkhuizen, etc) maar we durven eigenlijk zelf niet te bepalen hoe we dat gaan doen. Dus schuif je de hete aardappel door naar de inwoners – onder het mom van inspraak – zodat je later kunt zeggen: ja hey, wij vinden het ook niet leuk, maar ja, het volk heeft gesproken.

Als je daadwerkelijk waarde hecht aan extra inspraak van je inwoners, ben dan een grote mevrouw of meneer en betrek de burgers aan het begin van het proces! Heb dan de ballen om een stadsenquete te houden voor elk majeur onderwerp. Wilt u een Ruit ja of nee? Wilt u een nieuw stadion voor Helmond Sport ja of nee? Wilt u een nieuw zwembad ja of nee? Wilt u bezuinigen op wijkhuizen, op wegenonderhoud of cultuur? Wilt u elke raadsvergadering live kunnen bekijken? Wilt u dat jaarlijks de vergoeding voor raadsleden met 2 a 3 procent wordt verhoogd? Wilt u hiervoor de OZB belasting verhogen ja of ja?

Eenieder snapt dat dit laatste niet werkt: plannen hangen met elkaar samen, financiën moeten degelijk geregeld worden, en er moet toch iets van een visie zijn waarop zaken aangepakt worden.
Je hebt dus grofweg twee opties.

  • Ofwel je houdt je aan het spel zoals we dat al jaren spelen: bewoners stemmen elke vier jaar, en daarna ga je als Wethouder keihard aan de slag. Gewoon zoals het hoort.
  • Ofwel je gaat de stad besturen via een soort van “zakenkabinet”: je zet mensen met inhoudelijke kennis – en niet de juiste politieke kennissen – in het College en per onderwerp zoek je een meerderheid in de Raad, en daarmee in de stad. Dat vraagt van partijen een continu overleg met de Helmonders en feitelijk houd je daarmee permanente verkiezingen. Daarmee bereik je daadwerkelijk beginspraak. We weten immers allemaal wanneer politici wèl hun oor openen voor inspraak en geluiden uit de samenleving.

Vanaf ‘n benkske:
Lucy d’Uylenspiegel

LucyStadsgesprek
20 reacties
Reageer

Zo die zit.Een stad vol schijndemocratie. Een aanvulling wethouders zijn alleen benaderbaar als het hun uitkomt.

@Lucy ik miste je al. Nu ik weer wat van je mag zien in de vorm van deze geweldige spijker-op-zijn-kop column, kan ik je zeggen: het was het wachten meer dan waard. :)

Hulde voor dit stuk. Zo zit het dus precies in elkaar in Helmond.

Elke keer als ik dreig de verdrinken in de mooie woorden van college, moet ik jouw column erbij pakken. Het is trouwens alsof ik John v.d. Sanden teruglees.

Er zijn ook vast heel veel mensen het niet eens met bovenstaand stuk. Die komen naar deze bijeenkomsten, maar reageren schijnbaar niet hier. Volgens mij werd het goed ontvangen.

Wat ontzettend flauw, 'junior wethouder'. Juist die toevoeging is kinderachtig, niet de rol die Paul nu al bijna een jaar fantastisch oppakt. Alsof je als 26-jarige geen volwaardig wethouder kunt zijn? Hij laat veel 'senior wethouders' ver achter zich als het gaat om daadkracht, het nemen van verantwoordelijkheid en zijn positieve, professionele houding in het publieke debat.

Goed stuk, compliment!
De opmerking van junior wethouder beschouw ik als een beetje ongelukkig gekozen.
Ik ken Paul als een gemotiveerd en bekwaam bestuurder.
Van mij mag er een heel nieuwe lichting jonge bestuurders komen.
Kwaliteit zit hem niet in de leeftijd.

Maar nogmaals Lucy, geweldig dat jij de spijker inderdaad stevig op de kop slaat.

Leny van Muijen

Mooi en leuk stukje :)

Beste Lucy,

Jammer dat je er zo over denkt. Je hebt gelijk: onze inwoners hebben altijd inspraak. Maar het is aan ons om daarvoor zo goed mogelijk de ruimte te bieden. Dat proberen we met dit stadsgesprek te doen. Of dit de meest geschikte manier is, moet zich nog uitwijzen. Die vraag leggen we over twee weken ook graag hier op de Weblog aan jullie voor.

Wat we gelukkig al kunnen constateren, is dat veel Helmonders het wél op prijs stellen om mee te praten. Kijk maar naar al die reacties hier op de Weblog. Of naar de meer dan 100 deelnemers aan het stadsgesprek in de Westwijzer. Wij zijn in ieder geval heel blij met hun inbreng.

@ Gemeente Helmond. U gaat gemakshalve een reactie op andere genoemde zaken voorbij.Uw opmerking dat burgers altijd mee mogen denken is stuitend.

Ik vind dat de gemeente dat goed gezegd heeft. Het valt mij ook wel een beetje tegen van Lucy die in andere stukjes schreef dat er meer vernieuwing moest zijn en nu ze dat doen het maar niks vindt. Maar ieder zijn eigen mening natuurlijk.
Ik denk dat niet iedereen zo maar naar een wethouder of gemeenteraadslid stapt hoor. Ik wist niet eens dat dat een recht was. Als alle Helmonders dat gaan doen, krijgen ze het wel lekker druk. :-)

@Gemeente Helmond op zaterdag 31 januari 2015 om 09:29:

Helaas heb ik vast moeten stellen dat inspraak alleen dan snel georganiseerd wordt als het uit de koker van het College en/of de coalitie komt.

In juni 2014 heb ik in de (toenmalige) cie MO&E gevraagd om eens met de benen op tafel te spreken over de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid bij 50+. Maanden duurde het aleer er iets gepland kon worden en ook toen ging het niet door vanwege te weinig interesse vanuit de Raad.

In najaar 2014 heeft de fractie Lokaal sterk een open brief aan het College gestuurd om eens met de commissie MO&E te spreken over het beleid met betrekking tot het Centrum.
Ook hier weer de toezegging dat zulks zou gaan plaatsvinden. Maar ook nu schrijven we weer vele maanden later en nog steeds is de toezegging geen gestand gedaan.

Beginspraak lijkt heel mooi in theorie maar in de praktijk is het wel heel weerbarstig.

maarten janssen

@maarten janssen op zaterdag 31 januari 2015 om 13:54:

Als (ex-)raadslid en huidig burgercommissielid zal je best weten dat je onderwerpen, gemotiveerd, bij het presidium aan kan geven voor agendering in een commissie.
Dat de bijeenkomst van 50+ werkloosheid niet door ging heeft inderdaad te maken met het feit dat er te weinig raads- en burgercommissieleden zich hadden opgegeven. Misschien dat de omzetting, in die periode, van de commissies hier ook mee te maken heeft gehad.

Prima stuk! Zakenkabinet is echter geen goede optie dan ga je voorbij aan de uitslag van de verkiezingen,tenzij je dit in verkiezingstijd aangeeft natuurlijk.

Lodewijk den Breejen

@Ad op zaterdag 31 januari 2015 om 18:58:

Dat klopt en dat is ook gebeurd. Maar ik stel vast dat na een positief advies van het presidium er schijnbaar toch andere krachten werken. Immers de bespreking over een belangrijke zaak als werkloosheid in onze stad kan toch niet zomaar meer dan een half jaar blijven liggen. Ook een verandering van de commissies is hiervoor geen afdoende excuus in mijn ogen.
Ook over het centrum is in het verleden door de toenmalige oppositiepartij SP 'moord & brand' geschreeuwd maar nu blijft het oorverdovend stil.

Ik zie en verwonder me en vraag me af of deze handelswijze in het belang van de stad is en of dit wel transparant te noemen is.

maarten janssen

Eens hr Jannsen. SP,transparant op papier.

Precies de kern geraakt. Als de kip is uitgebroed en het kuiken is geboren, start beginspraak en heeft transparantie weer verloren.

Ach Lucy,

Ik zat bij een organisatie van belangen verstrengelaars, slijmballen, en eigenheimers, dus Lucy hoed af voor je betoog. Ik zie hier dat je alle hersencellen op de juiste plaats heb geposteerd, bravo. Eindelijk! eens een zinvolle lezing van feiten. Het is allemaal precies zoals je het schetst in je bewoordingen. Nog erger, alles is inderdaad al lang van te voren gepland. Wij hebben geen inspraak, dat denken velen, allemaal wassen neus. Alles wat de 'grote jongens' gepland hebben komt er. De burgers wordt dit allemaal in fases door de strot geduwd. Dat is vanuit Den Haag al decennia zo zo, en via elke gemeente wordt dat verder (lokaal) doorgevoerd. Ik kan hier het hele weblog mee vullen, maar ach ..........Whom does it care?

Het zou al veel zeggen, als het huidige college van burgemeester & wethouders openheid zouden geven in vele WOB- verzoeken, die gedaan zijn door o.a journalisten van zowel regionale als landelijke (dag)-bladen,mbt de vele malversaties en schimmige zaken, die zich in het vorige college hebben voor gedaan.

Als de burger dan inspraak zou hebben, dan zou het in ieder geval moeten beginnen met,jawel...daar zijn we weer, openheid en transparantie. Zolang er nog van alles onder het tapijt wordt gehouden, dan lijkt "ïnspraak" , in dit geval, weer het volgende sprookje!

Politiek is een smerig spel waarbij intriges en leugens regeren en dat is in Helmond niet anders. Inspraakavonden zijn er voor de buhne want het beleid is al bepaald en ze geven je als burgers slechts de schijn dat je wat in te brengen hebt maar ondanks deze wetenschap moet de eerste oprechte politicus nog opstaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: