Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Lucy

11reacties

Over de uitgebrachte stemmen in Helmond is al veel gezegd en zal nog veel gesproken en geschreven worden. De PvdA is weggevaagd alsof ze weet ik niet hoeveel taxibonnetjes hebben doen laten verdwijnen. De VVD grijpt de macht als ware zij de reddende hand voor de armen en werkelozen. En de gigantische opkomst voor de PVV doet vermoeden dat er in Helmond 14 asielzoekerscentra zijn waar dagelijks knokploegen de woeste immigranten in bedwang moeten houden. Het volk heeft gesproken, de politiek raakt er niet over uitgepraat en met de gemeenteraadsverkiezingen over een jaartje zal die campagne nu wel snel gaan beginnen. Lees verder »

2reacties

Na een heerlijke wereldreis van een paar maanden was het vorige week toch weer aangenaam terugkomen in Helmond. Eindelijk geen tropische stranden, weidse vergezichten over besneeuwde bergtoppen of knusse barretjes in wereldsteden meer, maar gewoon de woeste mooiheid van de Traverse, Heistraat en ‘t Haagje.

Eerlijk gezegd denk ik niet dat u mij gemist heeft. De Helmondse politiek is op zichzelf regelmatig al een slapstick en nu de raadsvergaderingen voortaan ‘live’ uitgezonden worden, beschikt eenieder dus voortaan over een lokale Comedy Central. Amateurtheater van de bovenste plank, soms een tragikomedie, maar vaak vooral een troosteloos vertoon van onkunde en onmacht. House of Cards staat aan het andere einde van het kwaliteitsspectrum zullen we maar zeggen. Lees verder »

4reacties

Afgelopen dinsdag is – na veel soebatten – dan eindelijk het voorstel “Raad in Beeld” aangenomen door de Helmondse gemeenteraad. Binnenkort kan de raadsvergadering live bekeken worden: gewoon thuis op de bank met een notitieblok of pilsje in de hand. Volgens de één een uiting van narcisme van zichzelf overschattende politici, volgens de ander een noodzakelijke stap in het transparanter maken van de lokale politiek en het verkleinen van de welhaast tot mythische proporties gegroeide kloof tussen ‘de politiek’ en ‘de burger’.

Nu het maandelijkse potje verbaal worstelen uitgezonden gaat worden, zal dit een aantal zaken inderdaad transparanter maken. Het verbijsterende falen van de SP als voorheen kritische partij, de alleszeggende stilte van de VVD in vrijwel elk debat en het wethoudertje-in-de-raadszaal spelen van een CDA-politica zal voor eenieder die dat wil in de woonkamer opgediend worden. Lees verder »

Je hebt een paar zekerheden in het leven: na regen komt zonneschijn, het laatste Kasteeltuinconcert is te druk, politieke partijen beloven dat alles beter wordt met hen aan het bewind, en: ruzie in een ouderenpartij. Het heeft even geduurd, maar ook bij de Helmondse PVV50+ partij is (was?) het hommeles. Jaloezie, afgunst, aandachtstekort, wat de reden ook is, geraniums vliegen door de kamer en ‘die ander’ heeft gedaan. Een paar decennia levenswijsheid heeft geen enkele invloed gehad op het kinderlijke ‘ja maar hij/zij begon’. Lees verder »

2reacties

Een wethouder als hamerstuk. En dan bedoel ik niet het doelloos in elkaar timmeren van een der onzer politiek notabelen, al weet ik zeker dat menig Helmonder die gedachte soms niet kan onderdrukken, al dan niet om meer of minder begrijpelijke redenen: een kop van Jut hamerspel met de pasfoto van naar keuze wethouder Stienen, voormalig wonderboy Tielemans of een gefotoshopte pin-up foto van Elly Blanksma als doelwit zou zomaar eens een topattractie op onze Voorjaarskermis kunnen zijn.

Op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 29 maart (we hebben dan de wederopstanding van de Allerheilige Johan C gevierd door paaseieren met een schijnbeweging in een doel te trappen, of zoiets) staat wethouder Paul Smeulders als hamerstuk vermeld. Of althans, de gemeenteraad geeft hem – zonder publieke ondervraging in het maandelijkse feest van de democratie – ontheffing van de verplichting om in Helmond te wonen. Lees verder »

12reacties

Wat begon als een rustige voorjaarszaterdagochtend lijkt uit te gaan monden in de eerste serieuze coalitiecrisis in het tot nu toe gemoedelijke Helmondse politieke dorp. Het is nota bene de enig overgebleven VVD nestor, Cor van de Burgt, die vandaag frontaal de aanval op de eigen coalitie heeft geopend. Met gestrekt been vliegt hij namens de VVD op Elly Blanksma en de Wethouders af met het verwijt van solistisch optreden en het wederom de middelvinger geven aan de Peel. Wat is er aan de hand?

De afgelopen maanden, of eigenlijk al de hele coalitieperiode, is het behoorlijk pais en vree tussen de bonte coalitie van VVD, CDA, SP en hun 2 schoothondjes GroenLinks en OpaAktief. Lees verder »

12reacties

Helmond is in rep en roer vanwege 5 cirkeltjes die als een rode waas op vrijwel iedereen lijken te werken. Gelijk een rode lap op een stier zou je bijna zeggen, maar elke link met Barcelona of Spanje ligt momenteel gevoelig, dus die stereotypering laat ik maar even achterwege.

In een vlaag van opportunistische verstandsverbijstering heeft men in Boscotondo besloten dat Helmond een nieuw logo nodig heeft. Blijkbaar voldoet Elly Blanksma niet meer als Hoop en Perspectief, en dus werd de queeste naar een nieuw logo gestart.

Mijn vraag: waarom? Lees verder »

18reacties

Ik zie het al helemaal voor me. Burgemeester Blanksma zit aan de grote vergadertafel met om haar heen de wethouders en hoogste ambtenaren als ware het haar vertrouwelingen. De overlevering zal schrijven: en Zij nam het brood, brak het in tweeën, deelde het met de Wijn aan haar leerlingen en sprak: “Drinkt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ik ben de Hoop en het Perspectief. Ik ben het Licht in het Donker van Helmond”.

In het ED van zaterdag 12 December stond het groot als citaat, direct en onbeschaamd uit de mond van CDA Burgemeester Elly Blanksma: “Ik ben voor veel mensen de hoop en het perspectief.” Nou, daar zijn we dan met z’n allen mooi klaar mee. Lees verder »

11reacties

Een overvol Boscotondo enkele weken geleden tijdens de raadsvergadering waar één onderwerp de agenda, of althans de publieke belangstelling daarvoor, domineerde: de mogelijke opvang voor vluchtelingen in Helmond. De belangstelling was zo groot dat zelfs een extra zaal deze tsunami niet aankon: de grenzen van de raadszaal gingen dicht, voor hen die te laat kwamen helaas geen plek in ons welgestelde huis van de democratie. “Zo voelt dat dus” zag ik op Twitter voorbijkomen. Lees verder »

10reacties

Beste SP Helmond, wat is er in hemelsnaam met jullie gebeurd? Van meest kritische, integere oppositiepartij in Helmond naar een pluche klevend jaknikkersclubje waar elke principiële waarde van voorheen lijkt verdwenen. Heel politiek Helmond ziet het gebeuren, en verwondert zich.

Hoe welhaast legendarisch waren de hoogtijdagen van Erik de Vries als onbetwist aanvoerder der oppositie! Altijd scherp op de inhoud, alleen waar echt nodig een tik op de neus van de persoon, gelardeerd met socialistische principes, enkel lof viel hem ten deel. Kenmerkend was Erik’s smachten naar transparantie, naar overleg. Hoe vaak hij niet verzuchtte dat hij graag mee wilde doen als oppositie, zelfs met de coalitie mee wilde stemmen, als het College nu maar eens de minste moeite deed om de oppositie mee te nemen. Het oprecht verontwaardigd nee-schudden als een wethouder van CDA-huize, of iemand van de elitaire Combinatie, weer eens sprak van een broedende kip, van vertrouwen geven aan de wethouder. Samen met andere welbespraakte raadsleden als Rudi van der Made en Sytze Ferwerda stond je pal voor de controlerende taak van de gemeenteraad. Lees verder »

4reacties

Alles wat Helmond en haar imago lief heeft zal zich de afgelopen dagen weer eens de haren uit de kop getrokken hebben. Helmond haalt het landelijke nieuws en wederom is het niet ten goede. Dit keer een imam die, op uitnodiging van een moskee, zijn verhaal van haat en anti-democratie in het Helmondse mag komen verkondigen. En de hele goegemeente duikt er natuurlijk bovenop.

Dorpsgekken zijn van alle tijden, dus nieuw is het allemaal niet. Al in de Middeleeuwen had je rondreizende sprookjesvertellers die altijd wel ergens een gewillig oor vonden voor hun vaak schitterende en moraliserende verhalen. Lees verder »

4reacties

Helmond levert de eerste partij-onafhankelijke burgemeester. Een mooie krantenkop die zowel een joekel van een contradictie in zich heeft, alsook pijnlijk blootlegt waar het in vele steden, Helmond voorop, aan mankeert. Aan een onafhankelijk bestuur.

Een Burgemeester wordt geacht boven alle partijen te staan in de uitvoering van zijn of haar ambt. Dat dit statement een puur theoretische aangelegenheid is, is voor een ieder buiten de raadszaal zo helder als wat. Zo lang je lid moet zijn van een politieke partij om in aanmerking te komen voor deze functie, is het een – laten we het politiek correct zeggen – weeffoutje in het systeem. Temeer daar een Burgemeester voor die volgende mooie functie, in dat iets grotere dorp of die stad met een net iets beter salaris, nog steeds met diezelfde beperking te maken heeft: het lidmaatschap van diezelfde politieke partij. En welke partij schuift nu een kandidaat naar voren die zich wel erg onafhankelijk ten opzichte van de eigen gelederen heeft opgesteld … juist. Geen enkele. Lees verder »

5reacties

“Verschrikkelijk”! Letterlijk zo opgeschreven, zonder enig voorbehoud. Verschrikkelijk! Dat was de diskwalificatie die wethouder Margreet de Leeuw destijds de digitale ether in slingerde nadat het Eindhovens Dagblad had bericht over de (toen nog slechts vermeende) taxiritjes affaire van collega wethouder Peter Tielemans. Geen roep om een onafhankelijk onderzoek of een onderzoek door de eigen Rekenkamer. Een feitenrelaas, of een Raadsenquête misschien? Niets daarvan. Mede namens haar collega’s – het College spreekt immers altijd met één mond – velde De Leeuw het nietsontziende oordeel over haar collega als ware ze de leidsvrouw van de Helmondse inquisitie. Een Christelijk onDemocratische Appèl op het collectief gevoel zullen we maar zeggen. Lees verder »

20reacties

Het lijkt een mooi initiatief: bewoners van Helmond “mogen in gesprek” met het bestuur van de stad over het invullen van de bezuinigingen. Wie dit even op zich laat inwerken zal inzien wat voor een ridicule waanzin dit is: een pure minachting voor de Helmonder.

Allereerst: elke burger heeft elke seconde van de dag recht op inspraak op het bestuur. Door raadsleden aan te spreken, fractievergaderingen te bezoeken of Wethouders te benaderen met hun vraag of suggestie bijvoorbeeld. Dat is een onvervreemdbaar recht van onze democratie, ook in Helmond. Dat het College nu via een junior wethouder laat weten dat inwoners ‘mee mogen praten’ is een veeg teken van de afstandelijke arrogantie die blijkbaar in ’t Cour heerst. Of de geslepen Stienen en van Mierlo hebben hier een mooie kans gezien om de nieuwe collega’s van SP en GL met een kluitje in het riet te sturen dooor hen deze ‘primeur’ te gunnen. Lees verder »

13reacties

Beste dames en heren van de Helmondse oppositie,

Gezien uw prestaties de afgelopen maanden voel ik mij genoodzaakt u tot de orde te roepen. U presteert namelijk niet(s).

Zoals een enkeling van u wellicht weet komt het woord oppositie (vermoedelijk via een Franse omweg (ruikt u de guillotine al?)) voort uit het Latijnse “oppositiō” dat vertaald kan worden met ‘verzet, tegenstand’, en daarvan afgeleid ook het werkwoord “oppōnere “: zich verzetten tegen, zich opstellen tegen’. Let wel: werk(!)woord. Lees verder »

5reacties

Het zomerreces is voorbij! De bal rolt weer in de moordende competitie van de Gemeenteraad Helmond. Nauwelijks heeft het startschot voor het seizoen 2014-2015 geklonken of de eerste rel is alweer geboren. Nadat we eerst ooggetuige waren van het hommeles binnen het CDA (integriteit, of beter, het gebrek daaraan, was daar het sleutelwoord) en binnen D66 (binnen enkele weken werd daar alles met ervaring vakkundig buiten de deur gewerkt) is het nu Helder Helmond dat het bedenkelijke niveau van onze raadsleden tentoonspreidt door een vliegende tackel op haar Grote Roerganger. “In politieke kringen” zoals dat zo mooi heet is al lange tijd bekend dat Michael Rieter bepaald niet lekker ligt: zowel binnenkamers als in de gangen van Boscotondo kan hij tekeer gaan als een oranje olifant in een porseleinkast, en dat lijkt hem nu op te breken.
Lees verder »

3reacties

Daar zit ik dan, op m’n benske, bij het Kasteel. Ik had me voorgenomen om, nu de zomervakantie eraan komt, nog één keertje flink uit te halen naar alles dat er mis is in ons mooie Helmond. Voordat ik m’n pen opberg voor de komende zonovergoten weken even lekker al die frustratie eruit te schrijven.

Over het nieuwe stadspark, dat als symbool voor de toestand van de Helmondse binnenstad als lege, kaalgeslagen vlakte erbij ligt, hopend op betere tijden. Lees verder »

14reacties

We kennen allemaal de nationale fiasco’s genaamd Betuwelijn, de Fyra en de NoordZuid in Amsterdam. Allemaal grootschalige infrastructurele projecten, bedacht en uitgevoerd door de overheid. In al die gevallen was er voorafgaand aan de aanleg van de latere financiële sinkholes veel negatief commentaar van vele deskundigen: de business case zou nooit rond te krijgen zijn, de omgevingsschade werd structureel te laag ingeschat, en het maatschappelijk nut werd schromelijk overdreven. De reden dat deze projecten toch doorgingen: megalomane bestuurders die hun sporen (haha) in de geschiedenisboekjes wilden nalaten… en in het Nederlandsch landschap niet te vergeten. Vaak werden ze hierbij gesteund door de notabelen uit het bedrijfsleven: binnen het old-boys network moest natuurlijk wel geld verdiend blijven worden, en de gemakkelijkste manier is om elkaar leuke projectjes toe te schuiven, betaald van gemeenschapsgeld. Lees verder »

26reacties

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Zo wordt door velen de start van het nieuwe College getypeerd. Men had ook kunnen kiezen voor “We gaan iets nieuws beginnen”, maar ja, die woorden hebben tegenwoordig een dusdanig profetisch karakter dat alleen de dromers van een nieuw stadion voor Helmond Sport deze zullen gaan bezigen.

Het nieuwe College, een bijzondere samenstelling die vooraf niemand bedacht had, heeft een hele erfenis te verwerken. En niet alleen in transparantie en integriteit: het woord transparantie is na de verkiezingen nauwelijks meer gebruikt, en nu bekend is dat integriteit wordt ingevuld door een vrijblijvend college-uurtje “Hoe moet het op papier” is die lege huls voorzien een nietszeggende inhoud van gebakken lucht. Dat de oppositie hier zonder enig kabaal mee akkoord is gegaan belooft weinig goeds voor de controlerende taak die haar is toebedeeld: worden het echt weer vier futloze jaren? Geen opmerking dat een Wethouder het vertikt om in Helmond te komen wonen? Niemand die, al is het maar voor de bühne, vragen stelt bij een duurder College dankzij de SP? Geen woord over het wachtgeld dat de zittenblijvende Wethouders krijgen nu ze minder dan fulltime gaan werken? Lees verder »