Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Stadsgesprek

54reacties

Janssen: Houdt de Terp open!

Terwijl menigeen zijn koffers aan het pakken was voor de zomervakantie presenteerde wethouder van der Zanden (SP) haar plannen om de bezuiniging van € 500.000 op de wijkaccommodaties handen en voeten te geven. In juni 2015 heeft Lokaal sterk een poging ondernomen om deze bezuiniging (voorlopig) uit te stellen maar de Helmondse coalitie ziet dat niet zitten.

Het plan van de wethouder behelst 2 bezuinigingen t.w. € 400.000 korten op inzet van personeel wat in hoofdzaak in dienst is bij de LEV-groep en € 100.000 bezuinigen door buurthuis de Terp in Helmond-Noord te sluiten. Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
10reacties

De opbrengst van het Stadsgesprek

De eerste maanden van 2015 stonden in het teken van het Stadsgesprek over de bezuinigingen. Alle inwoners van Helmond zijn uitgenodigd om mee te praten over de bezuinigingen op de thema’s cultuur, wijkaccommodaties en openbare ruimte. Fysiek via het Stadsgesprek op 28 januari in Westwijzer, of digitaal via De weblog van Helmond.

Als college hebben wij dit traject als zeer positief ervaren: een prettige manier van samenwerken met onze inwoners. Zowel bij het gesprek in Westwijzer als via de Weblog hebben we veel positieve, en natuurlijk ook wel minder positieve reacties van de deelnemers ontvangen. Het resultaat mag er zijn: we hebben nieuwe ideeën voor de uitvoering van de bezuinigingen op de thema’s gekregen, we hebben gehoord wat men per thema belangrijk vindt en naar welke scenario’s de voorkeur van de deelnemers uitgaat. Natuurlijk geeft dat geen volledig beeld van de mening van álle Helmonders; daarvan zijn wij ons zeker bewust. Maar het geeft wel degelijk richting en nieuwe inzichten.Lees verder »

15reacties

Stadsgesprek: uw ervaringen

Afgelopen weken heeft u hier op De Weblog van Helmond kunnen discussiëren over de bezuinigingen op de thema’s wijkaccommodaties, cultuur en beheer openbare ruimte. Dit leverde tot nu toe ruim 140 reacties op. Daarnaast was er op 28 januari een fysiek Stadsgesprek in de Westwijzer rondom dezelfde thema’s. Zo’n 100 Helmonders waren aanwezig om mee te praten.
Zowel de weblog als het fysieke gesprek hebben veel goede ideeën opgeleverd. Daar willen wij u alvast hartelijk voor bedanken! Op dit moment zijn wij bezig met het verwerken van al die ideeën, zodat ze kunnen worden meegenomen bij de besprekingen van de Voorjaarsnota. Natuurlijk koppelen wij het resultaat ook aan u terug – onder andere hier, via De Weblog van Helmond.Lees verder »

18reacties

Bezuinigingen op beheer openbare ruimte

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in Helmond is hoog. De titels Schoonste Stationsgebied en Schoonste winkelgebieden van Nederland getuigen hiervan. Vanaf 2017 moet er echter flink bezuinigd worden op het beheer van de openbare ruimte. Het onderhoud gaat terug naar een basisniveau. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën om het onderhoud in uw straat of buurt op het gewenste niveau te houden.

€ 1,5 miljoen bezuinigen
Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het om het onderhoud van wegen, groen en water. Hiervoor is elk jaar € 10 miljoen beschikbaar. Vanaf 2017 moet er jaarlijks € 1,5 miljoen bezuinigd worden. De afgelopen tien jaar is er al veel bezuinigd door zaken slimmer en efficiënter aan te pakken en scherper aan te besteden. Daar is geen winst meer in te behalen. De bezuinigingen die nu moeten plaatsvinden, betekenen dat er minder onderhoud zal plaatsvinden aan wegen, groen en water.Lees verder »

20reacties

Lucy: College, toon ballen en doe je werk!

Het lijkt een mooi initiatief: bewoners van Helmond “mogen in gesprek” met het bestuur van de stad over het invullen van de bezuinigingen. Wie dit even op zich laat inwerken zal inzien wat voor een ridicule waanzin dit is: een pure minachting voor de Helmonder.

Allereerst: elke burger heeft elke seconde van de dag recht op inspraak op het bestuur. Door raadsleden aan te spreken, fractievergaderingen te bezoeken of Wethouders te benaderen met hun vraag of suggestie bijvoorbeeld. Dat is een onvervreemdbaar recht van onze democratie, ook in Helmond. Dat het College nu via een junior wethouder laat weten dat inwoners ‘mee mogen praten’ is een veeg teken van de afstandelijke arrogantie die blijkbaar in ’t Cour heerst. Of de geslepen Stienen en van Mierlo hebben hier een mooie kans gezien om de nieuwe collega’s van SP en GL met een kluitje in het riet te sturen dooor hen deze ‘primeur’ te gunnen.Lees verder »

33reacties

Bezuinigingen op cultuur (Stadsgesprek 3)

De gemeente Helmond wil zich inzetten voor een goede culturele basis in Helmond. In het cultuurkompas in 2013 is de gemeentelijke ambitie als volgt verwoord: De Helmondse Cultuur willen we laten groeien (een cultureel veld dat past bij de omvang van de stad), en optimaal laten bloeien (vernieuwend en inspirerend).

Wat u eerst moet weten over cultuur in Helmond
In 2013 was er nog sprake van een mogelijk grote financiële impuls in cultuur: als we als Brabantse steden de titel culturele hoofdstad hadden behaald, zou er 10 miljoen euro in cultuur geïnvesteerd worden. Nu dat niet doorgaat, ziet de wereld er anders uit: we investeren niet in cultuur, maar gaan juist bezuinigen. Van de 10 miljoen euro die per jaar voor cultuur beschikbaar is, moet jaarlijks 1 miljoen bezuinigd worden.Lees verder »

46reacties

Bezuinigen op wijkhuizen (Stadsgesprek)

Vanaf 2016 moeten we 500.000 euro per jaar bezuinigen op wijkhuizen. Dat is een bezuiniging van maar liefst 25%. Dat vraagt dus om stevige keuzes. Er is een aantal mogelijkheden om te bezuinigen.

Wat u eerst moet weten over wijkhuizen in Helmond
In Helmond zijn op dit moment 15 wijkhuizen. Alle wijkhuizen zijn in bezit van de gemeente en worden gehuurd door de vrijwilligersbesturen of door de LEVgroep.
Op dit moment geeft de gemeente Helmond jaarlijks 2,1 miljoen euro uit aan subsidie voor wijkaccommodaties. De helft van dit geld wordt uitgegeven aan subsidie voor de huur en exploitatie van de gebouwen. De andere helft is subsidie voor professioneel beheer van de wijkhuizen. Deze beheerders zijn in dienst van de vrijwilligersbesturen van het wijkhuis of van de LEV groep.Lees verder »

73reacties

In gesprek met de stad over bezuinigingen

Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Helmond de begroting voor 2015 vastgesteld, met daarbij een bezuinigingsplan van in totaal tien miljoen euro. De komende jaren moet er op veel verschillende onderwerpen bezuinigd worden. Hoeveel er bezuinigd moet worden en op welke thema’s staat vast. De invulling van de bezuinigingen staat nog open. Als gemeentebestuur hebben wij daar zelf wel ideeën over, maar die heeft u waarschijnlijk ook! Immers: u woont in deze stad, onderneemt er, doet er vrijwilligerswerk. U kent Helmond als geen ander. Vooral de bezuinigingen op cultuur, wijkaccommodaties en het beheer van de openbare ruimte zullen veel Helmonders in meer of mindere mate gaan merken. Wij nodigen u daarom uit om over deze en andere bezuinigingen mee te praten. Dat kan hieronder digitaal, of in levende lijve op woensdag 28 januari in de Westwijzer (pdf).Lees verder »