Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.210 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
73reacties

Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Helmond de begroting voor 2015 vastgesteld, met daarbij een bezuinigingsplan van in totaal tien miljoen euro. De komende jaren moet er op veel verschillende onderwerpen bezuinigd worden. Hoeveel er bezuinigd moet worden en op welke thema’s staat vast. De invulling van de bezuinigingen staat nog open. Als gemeentebestuur hebben wij daar zelf wel ideeën over, maar die heeft u waarschijnlijk ook! Immers: u woont in deze stad, onderneemt er, doet er vrijwilligerswerk. U kent Helmond als geen ander. Vooral de bezuinigingen op cultuur, wijkaccommodaties en het beheer van de openbare ruimte zullen veel Helmonders in meer of mindere mate gaan merken. Wij nodigen u daarom uit om over deze en andere bezuinigingen mee te praten. Dat kan hieronder digitaal, of in levende lijve op woensdag 28 januari in de Westwijzer (pdf).

Weblog als platform
Omdat de gemeente een open en eerlijke dialoog wil voeren, werken wij graag samen met De weblog van Helmond als onafhankelijk platform voor de online discussie over de bezuinigingen. De komende vier weken plaatsen wij wekelijks een vraag of stelling over de verschillende thema’s. Uw reacties en ideeën zijn welkom – hieronder vindt u dan ook alvast een eerste voorzet voor de discussie.

Hoe het werkt
De weblog is beheerder/moderator van de discussie. U kunt reageren onder uw eigen naam of met een nickname. Off-topic reacties en reacties die de redactie van de Weblog niet netjes vindt, worden zoals altijd door hen verwijderd. De gemeente Helmond leest uw reacties, maar neemt niet actief deel aan de discussie. Het woord is nu immers aan u! Wel zal de gemeente zo nodig aanvullende informatie geven door inhoudelijke vragen te beantwoorden of feitelijke onjuistheden toe te lichten. Achtergrondinformatie over het gesprek én de bezuinigingen vindt u op www.helmond.nl/stadsgesprek0492.
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ideeën over deze stellingen.

Namens het gemeentebestuur van Helmond,

.
.
.
.
.
.
Paul Smeulders
wethouder Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken

Discussie 1
Gemeente Helmond moet 10 miljoen euro bezuinigen. Grote bezuinigingsposten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie, cultuur en wijkaccommodaties. In de openbare ruimte wordt bijvoorbeeld bezuinigd op het algemeen beheer, het onderhoud van sportvelden en de openbare verlichting. Ook onze bijdragen aan de veiligheidsregio en de Metropoolregio Eindhoven worden verlaagd, en we doen de komende jaren minder grote investeringen. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarop we bezuinigen. Een totaaloverzicht leest u in het bezuinigingsplan (pdf). Als u het voor het zeggen had, welke (creatieve) bezuinigingsplannen zou u dan voorstellen?

Vooruitblik
Komende weken willen we met u in gesprek over meer specifieke bezuinigingsthema’s:
• Discussie 2: wijkaccommodaties
• Discussie 3: cultuur
• Discussie 4 beheer van de openbare ruimte
• Discussie 5: uw ervaringen over dit gesprek met de stad over de bezuinigingen

73 reacties:

Mooi dat het “stadsgesprek” (ook) via de Weblog mogelijk is!
Erkenning voor De Weblog en mooi medium voor onze inwoners die willen meepraten en meedenken.
En nu maar hopen dat met “on topic” kan blijven en opbouwend….

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

@Mirjam van der Pijl op dinsdag 13 januari 2015 om 16:05:

Helemaal mee eens Mirjam! Bovendien weer een perfecte poging van dit college om de afstand tussen politiek en inwoners weer wat kleiner te maken.

Beantwoorden

Ook ik sluit me hierbij aan.
Leuk initiatief.
Tenminste als er met de opmerkingen, kritiek en alternatieven maar iets zinvols wordt gedaan.
Want ageren tegen reeds vaststaande feiten is compleet nutteloos.

Beantwoorden

Fijn, verheug me nu al op “het stadsgesprek” en de inbreng van de inwoners.

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Stoppen met dit soort onzin! Stop met al dat geld te gooien in bodemloze putten vol incompetente mensen.
http://www.ed.nl/regio/helmond/jibb-helmond-krijgt-35-000-euro-van-gemeente-om-tekort-2014-te-dekken-1.4712953

Beantwoorden

@Chris op dinsdag 13 januari 2015 om 17:17:

Hee Chris, misschien een suggestie. Kun je je idee, want daar gaat het om, misschien wat onderbouwen? Wat bedoel je met incompetent? Waaruit blijkt dat? Wat zou er anders moeten?

Beantwoorden

Ik heb wel een paar voorstellen:

1) jullie verwachten hem al van mij; dus bij deze: stopzetten subsidie Stichting Vluchteling als Naaste. Tot op heden blijkt deze stichting een bodemloze put te zijn. Besparing 50K per jaar. De 17 ondergebrachte cliënten (cijfer 2013, dus zal komende jaren niet veel hoger zijn) kunnen thuis worden ondergebracht bij de raadsleden van de partijen die voor verlening van de subsidie hebben gestemd.
Ik weet het, dit is slechts een pleister op de wonde, maar dit zal een rechtvaardigheidsgevoel geven voor een groot deel van de Helmonders, waardoor het overige pakket maatregelen makkelijker wordt geslikt!
http://www.ed.nl/regio/helmond/langer-financiele-steun-aan-noodopvang-vluchtelingen-in-helmond-1.4711221

2) 1 wethouder minder; taken verdelen over de overige wethouders, het pakket centrum kan, nu alles toch op een veel lager pitje staat, dan ook makkelijk verdeeld worden over de anderen. Dit levert voor nu nog niet zo veel op, maar door dit al geleidelijk door te voeren, kan ook betreffende secretariaat etc. worden opgeheven. Besparing? Ik denk alles meetellende (huisvesting, lonen, ICT, wachtgelden bij disfunctioneren (zie Tielemans-affaire) 350K per jaar.

3) huidige budget cultuur is 10MIO, hier kunnen nog miljoenen op worden bespaard. De marktwerking zal het hiaat wel opvullen; lees: commerciële partijen zullen activiteiten ontplooien waar behoefte aan is, zonder een hap uit de gemeentelijke ruif te hoeven nemen. besparing??? >6MIO200K per jaar. (indien het startgeld zelfs als renteloze lening wordt beschouwd, mag het verzekeringsgeld hier ook nog bij op worden geteld). Kan iemand mij zeggen hoeveel er nog in de pot zit?

5) het voor 50% uitponden van Berkendonk aan een commerciële partij. (Libema zou naast boefje van Oostappen ook interesse hebben, zeker nu Nuenen plan Gulbergen voor Libema is afgeschreven).
Winst > 3MIO, bovendien is er nog een grote subsidiepot Peelvallei, waar dit plan onder kan vallen, dus infra aanpassing etc. kunnen hieruit worden betaald. een overweging is ook om een uit deze staatssubsidiepot een evenemententerrein aan te leggen en dit deels commercieel te verhuren. (a la aquabest en evenemententerrein De Roost in Veghel). De infrastructuur is deels al voorhanden (trein en weg). Eventueel kunnen de exploitatiekosten van het deel Berkendonk, wat we wel gratis toegankelijk houden, worden verhaald op de exploitant van het Berkendonkpark wat we uitponden. Komst van een evenemententerrein zal meer gegadigden voor een Berkendonkpark opleveren.

Ik ben sowieso een voorstander om de subsidiepot te gelde te maken, beter investeren in de toekomst wat iets gaat opleveren, in plaats van kapot bezuinigen. (diepte-investeringen wel te verstaan, dus geen paddentunnels door dwars door Helmond wat ons 10MIO heeft gekost, plus de provincie nog eens 10MIO)

6) bezuinigen op groen onderhoud, zoals plantsoenen door inzet van langdurig werkelozen en bijstandtrekkers. Dit hoeft van mij geen 40uur per week, we hebben er immers zo veel dat we dan kunnen volstaan met 1 dag per jaar. Volgens mij hebben we er meer dan 5000, dus dan kom ik op ongeveer 100man/vrouw per week: Besparing te behalen bij de huidige groen-onderhoudende bedrijven; 100 werkelozen/bijstandtrekkers per week keer 52 weken keer 8 uur keer EUR 8.63 (wettelijk minimumloon) maal 134% (werkgeverslasten) = minimaal 500K (de commerciële tarieven van bijvoorbeeld Atlant liggen ruim 50% hoger dus dan mag je rekenen met 750K). Laten we eerlijk zijn, wat is nou 1 dag per jaar werken voor “graties geld” ?

7) lik op stuk beleid ipv theedrinken en buurten en flauwekullen over mogelijke oplossingen voor overlast. Ik weet het niet precies maar was dat ook niet iets van 100K per jaar? (top30 overlastgevers) http://www.pvdahelmond.nl/v1/fractie/overlast-molenstraat/

8) last but not least; om het rechtvaardigheidsgevoel van D’n Helmonder nog een beetje te stimuleren; het levert qua geld niet zo veel op. De onterecht verkregen subsidie van het multikulcentrum in de Molenstraat van partijvandeafbreuk raadslid Necati Kaygisiz terug halen. Winst 10K eenmalig. http://www.ed.nl/regio/helmond/tielemans-gaf-door-misverstand-10-000-euro-subsidie-multicultureel-centrum-1.4118423

Beantwoorden

Geen nieuwe stoplichten meer plaatsen maar juist verminderen. Er staan zoveel verkeerd afgestelde stoplichten die alleen maar file veroorzaken terwijl als ze eens een keer uitvallen er in die straten alles soepel doorrijdt. Er staan er ook diverse lichten die alleen de functie hebben om automobilisten te pesten met rood terwijl uit de zijstraten bijna geen verkeer komt. Dus daar mag heel kritisch naar gekeken worden en minstens 1/3 eruit gooien.

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op dinsdag 13 januari 2015 om 17:26:

Sorry, op 1 of andere manier is punt 4 weggevallen en deels bij punt 3 gekomen, hier volgt opnieuw punt 3 en 4 van mijn voorstel:

3) huidige budget cultuur is 10MIO, hier kunnen nog miljoenen op worden bespaard. De marktwerking zal het hiaat wel opvullen; lees: commerciële partijen zullen activiteiten ontplooien waar behoefte aan is, zonder een hap uit de gemeentelijke ruif te hoeven nemen. besparing??? >6MIO per jaar. Ik zet grof in. Even de tering naar de nering zetten, als er geen geld is, ook maar even wat minder leuke dingen.

4) Te gelde maken van de overgebleven verzekeringsgelden van het afgefikte speelhuis en dit investeren als aandeel in commerciële exploitatie van zwembad en stadion (met alle commerciële voorzieningen) in 1. Hierdoor houdt je vinger in de pap als grootaandeelhouder (om het geven van zwemlessen te verplichten bijvoorbeeld), je helpt de commerciële exploitant op weg en je krijgt jaarlijks rendement. Rendement minimaal 200K per jaar. (indien het startgeld zelfs als renteloze lening wordt beschouwd, mag het verzekeringsgeld hier ook nog bij op worden geteld). Kan iemand mij zeggen hoeveel er nog in de pot zit? bezuiniging De Wissen: 150K per jaar (want daar hoeven we dan niks meer mee te doen)

Beantwoorden

@g.ekkehenkie

Ben ik even blij dat jij al deze punten opnoemt!
Ik krijg gelijk een bak stront over me heen, terwijl je gewoon gelijk hebt.
Je hebt het zeker mooi verwoord, wat is nou 1 dag per jaar? IDD NIKS.
Maar hier raak je wel een gevoelige snaar, de gemeente Helmond stimuleert liever NIET werken ipv wel werken. (delen graag subsidies/beugels/kortingen uit, en woonlasten verlagingen etc.
Dus denk dat dit idee meteen de prullenbak in gaat.
Om over de rest van jou goede punten nog maar te zwijgen.
Die straat pipos kunnen ze ook wel weg bezuinigen, zoals overlast preventie klink klare onzin en kost alleen maar gemeente geld.
Maar jah wie zijn wij?

Beantwoorden

Stop met geld stoppen in kapitale gebouwen. Miljoenen zijn al weg door kapitaalvernietiging van reeds bestaande objecten. Nu weer de onlangs vernieuwde cacao fabriek aan de kanaaldijk, die een schuld had van 250.000 euro en door de gemeente is glad gestreken tot 0. Kunnen ze daar gewoon weer opnieuw doorborduren. Er zit nu bovendien een nutteloze omroep in met ego-trippers zonder kwaliteit en levensvatbaarheid, die jaarlijks meer dan een ton subsidie kost en niets oplevert. Maar omdat het gekoppelt is aan televisieuitzendingen heeft de gemeente er enorm veel belang bij om dat te blijven handhaven. En dat gaat al decennia lang zo. Het andere voorbeeld (al vaker genoemd) is voormalig jeugdcentrum Jovic in Helmond-Noord. Bijna 2 miljoen heeft dat gebouw gekost, het werd in oktober 2004 geopend en na 8 jaar gesloten. Dit gebouw stond bijna 3 jaar leeg en was haast rijp voor afbraak. Gelukkig heeft er zich daarna een sport en fitness bedrijf in genesteld. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Dan heb ik heb ik het nog niet over de salarissen met de daaraan gekoppelde declaraties, van wethouders en raadslieden die nog steeds te hoog zijn ingeschaald. Het vele geld dat al jaren dus over de balk gesmeten is, had beter besteed kunnen worden. Dan was denk ik, die hele bezuinigingsoperatie waarschijnlijk niet nodig geweest. Dat geld trouwens niet alléén voor de gemeente Helmond. Er zijn gemeentes te noemen die het nog bonter gemaakt hebben. Landelijk gezien lopen verkwistingen in de miljarden. En ik beste mensen heb hiervoor niet gestudeerd………….

Beantwoorden

– Niet alsmaar subsidiëren van stichtingen. Als het constant meer kost dan begroot of het is niet rendabel, stop er dan mee. Zo werkt het ook in bedrijfsleven.
– laat 2 uitkeringtrekkers samen met de vuilprikkers mee lopen, met de boomsnoeiers, plantsoendiensten, laat ze verkeerslichten wassen, laat ze het kanaal opruimen met al dat oud ijzer (levert ook geld op), laat ze ramen wassen bij overheidsgebouwen/wijkaccommodaties.. weet ik het, maar doe er iets mee. Laat ze meelopen, doen ze ervaring op en bespaart kosten.
– laat de culturele subsidieslurpers minimaal 1x per jaar aan het publiek zie wat ze doen met het geld. Trekt volk aan en met beetje activiteiten kun je inkomsten generen dus minder subsidie. Tevens meer begrip van het helmondse volk

Beantwoorden

Bezuinigen op groen is dom. Komen er nog meer mensen thuis te zitten. Kan beter 500.000 meer uitgeven. Werkend mens is nog altijd goedkoper als een volle kaartenbak bij sociale dienst. En de stad komt er beter bij te liggen. Maar dat zijn vast twee verschillende potjes die je niet met elkaar kan vergelijken. (500*20.000 per jaar dan ben je er al en dan ga ik maar uit van 10% van bovengenoemd getal)
Oh en geen aannemers van buiten de stad. eigen economie eerst!! goedkoopste aanbesteding is niet de goedkoopste als er geen Helmonders bij werken)

Bezuinigen op groen als het dan moet. Minder maaien. Gazon wordt een keer of 30 gemaaid. kan best naar 10. Blad in beplanting lekker laten liggen. goed voor de natuur.
Vervuilers(scholen/leerlingen) zwerfvuil laten opruimen. Evt met personeel van de supermarkt. Die heeft nu wel de bate niet de kosten.

Beantwoorden

Per direct de subsidie-stekker trekken uit de Cacao fabriek. Dit hele complex had er sowieso nooit moeten komen. De aldaar gehuisveste activiteiten trekken slechts een zeer beperkt publiek. Daarnaast zal de afgelegen locatie ook nooit “toevallig” bezocht worden zoals dit bij een centrumlocatie in het uitgaansgebied misschien wel zou gebeuren. Het sluit totaal niet aan bij wat de inwoners zoeken dus het zal er nooit druk worden. Het is niet voor niets dat het voormalige Filmhuis en Lakei slecht liepen. Een nieuwe locatie verandert daar niets aan.

Het concept van de Cacao-fabriek is dermate slecht dat het nimmer rendabel zal kunnen draaien. Dit was, is en blijft een bodemloze put. Enige zinnige oplossing is in mijn ogen om het complex te sluiten en te verkopen. Indien dit niet mogelijk is, verlies nemen, slopen en herontwikkelen.

Beantwoorden

Goed idee om aan de Hellemonders te vragen waarop te bezuinigen. Maar waarom voor de discussieavond weer iemand aanwijzen, oud wethouder waarschijnlijk met een uitkering, uit Amsterdam als gespreksleider.
Vuurwerk verbod met oudjaar. Wijs een plek aan (Havenpark) laat de mensen daar na 24.00 uur vuurwerk afsteken. Bespaart veel overlast maar vooral schade aan ons straatmeubilair, zoals prullenbakken postbussen,etc.
Geen dure bestratingsmaterialen onder parkeerterreinen (Ameideplein, Leonarduskerk). Kies voor eenvoud en de zich al jaren bewezen kwaliteiten. Kijk naar Dierdonk, asfalt grijze tegels en eenvoudige trottoibandjes.

Beantwoorden

Misschien is het een idee om de helft van de beelden te verkopen die in het centrum staan en allemaal die nog in de opslag staan.
Dat brengt een stevige duit op. Ik hoorde dat het beelden zijn die wel tienduizend en meer euro’s per stuk waard zijn. Dat zijn natuurlijk maar eenmalig inkomsten, maar als je het geld in een potje stopt kun je het verdelen over een aantal jaren.

Ik ben het ook wel eens met die mensen die hier schrijven dat Helmonders zonder werk moeten meehelpen met klusjes voor de gemeenschap. Dat scheelt ook geld en zorgt ook meteen voor een mooiere stad.

Beantwoorden

@Paul Smeulders

Naar mijn bescheiden mening impliceert een (stads-)gesprek dat ook de andere partij (u dus) iets van zich laat horen. U heeft het in uw inleiding over “dialoog”. U geeft aan dat “de gemeente niet actief deelneemt aan de discussie”, maar later nuanceert u dit (zodat het toch nog een gesprek lijkt). Ik citeer u even: “Wel zal de gemeente zo nodig aanvullende informatie geven door inhoudelijke vragen te beantwoorden of feitelijke onjuistheden toe te lichten.”

Misschien dat de “onduidelijkheden” en de behoefte aan “aanvullende informatie” niet helemaal helder waren voor u, ik zal ze nog even samenvatten en verwacht dan toch wel een antwoord hier op de Weblog. De nummers corresponderen met mijn 7 voorstellen.

1) Wanneer wordt over toekenning van de 50K voor Stichting Vluchteling als illegaal gestemd? (dus wanneer geven we of 50K te veel uit, of houden we die al als eerste winst in de pocket in deze bezuinigingsoperatie)

2) Wat is een ruwe schatting uwerzijds van het besparingsbedrag bij het wegbezuinigen van een wethouder (inclusief alle bijkomende zaken als: declaraties, wachtgeldpremies, secretariaat, huisvesting, ICT, etc.)

3) Geen vragen, het bedrag is te variëren als sluitpost richting het totale besparingsbedrag.

4) Hoeveel verzekeringsgeld van het afgefikte speelhuis zit er maximaal nog in de pot? (dus voldoend aan alle eisen die over herbouw en dergelijke in deze polis worden gesteld)

5) Wat is uw schatting dat het gedeeltelijk uitponden van Berkendonk kan opleveren? Wat kan er uit “Peelvallei” aan subsidie/ bijdrage rijk en provincie worden binnengeharkt?

6) Hoeveel bijstandstrekkers en werklozen hebben we in Helmond op dit moment? De rest lijkt me een helder betoog dat veel meer kan opleveren dan de genoemde 500K (een idee is bijvoorbeeld om in plaats van 1 keer per jaar, dit 1 keer per kwartaal te doen, of zelfs één gigantische hele werkweek per jaar)

7) Wat is er de komende jaren uitgetrokken voor de genoemde manier van overlast-aanpak? (wat is er de afgelopen uitgegeven, inclusief de organisatie en uitvoering van het “nachtvoetbal” ter voorkoming van overlast op de zomerkermis van 2014 ten tijde van de Ramadan)

8) Wanneer krijgt u de 10.000EUR terug van het PartijVanDeAbsurditeit raadslid en tevens onterecht-subsidie-ontvanger Kaygisiz fungerend als voorzitter van het genoemde multikulcentrum? (wanneer is de uitspraak van de rechtzaak die op 3 november 2014 hierover diende? Hoe schat u de kansen in dat, dit op schandelijke wijze verkregen, geld terug komt? Heeft u het al afgeboekt als “oninbare vordering”?)

Ik dank u voor uw inbreng, zodat het een echt gesprek kan worden. Uiteraard nodig ik u ook uit om “onduidelijkheden toe te lichten” en “aanvullende informatie” op de reacties van de anderen te geven.

Beantwoorden

Bezuinig eens wat op de bieb! Neem een voorbeeld aan Eindhoven. Daar kun je als vrijwilliger op de bibliotheek werken, in ruil voor een abonnement. Volgens mij is er in Deurne ook al iets dergelijks. Waarom in Helmond nog niet?

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op woensdag 14 januari 2015 om 16:01:

Bijna 40 jaar ben ik ambtenaar, geen hoge, geen lage…gewoon een ambtenaar. Nog steeds ben ik er van overtuigd dat ik mijn werk verricht voor de burger, dat ik probeer er voor mijn stad en haar inwoners het beste uit te halen, me ergens voor in te zetten zodat het ertoe doet.
Voor de eerste keer maak ik mee dat een college zich zo nadrukkelijk, zo open met een heel belangrijke vraag richt tot de inwoners van onze stad.
Is het dan niet een kwestie van fatsoen om te proberen daar op een volwassen en respectvolle manier mee om te gaan? Stel jezelf eens de vraag of jij antwoord zou geven op jou vragen als jij wethouder Financiën zou zijn?

Beantwoorden

@Angelique Raaijmakers- v.d. Pol op dinsdag 13 januari 2015 om 16:40:

Ik ben blij dat je verheugd bent! Maar wat is jouw inbreng c.q. het CDA geweest bij de behandeling van de begroting 2015. Het was toen al bekend dat na 2015 verder bezuinigd moest worden om de financiën( vooral de grondexploitatie) meerjarig op orde te krijgen. Jij zit toch namens de Helmonders in de raad. Toch?

Beantwoorden

@Frans op woensdag 14 januari 2015 om 16:36:

Ken je die mop van die ambtenaar die al 40 jaar werk verricht voor de burger? Ik ook niet. Maar in ieder geval fijn dat ik je aandacht heb 🙂

Tuurlijk zou ik antwoord geven, zo ben ik namelijk opgevoed. Als ik een bepaald medium (zoals De Weblog) zou inschakelen voor een dergelijke actie, moet je namelijk bewust zijn van het feit dat de keuze van het medium ook “het scherpst van de snede” in de reacties met zich meebrengt/ kan brengen. Een “dergelijke actie” op Geenstijl.nl of op Joop.nl levert ook zeer verschillende manieren van reactie op.

Last but not least: Ik benoem enkel FEITEN, daar neem ik geen enkel woord van terug! Ja, op een scherpe manier (het woord bijstandtrekkers had ik wellicht kunnen vervangen door “mensen die in de bijstand zitten”) , zonder beledigend te zijn naar de wethouder of wie dan ook.

Beantwoorden

Dag Paul,
Een meesterlijke zet van jou! Immers er kunnen nu tenminste 2 ambtenaren op het gebied van financieel beheer ( bv. bij Openbare Ruimte) worden “bezuinigd”. Dit zijn de eerste ca 100.000,= euro!
gr. H. Kuypers

Beantwoorden

Mooi dat dit kan in digitaal Helmond! Ik lees al best wat ideeën die ik zelf ook had. Ik ga er nog even verder over nadenken.

@H. Kuypers op woensdag 14 januari 2015 om 16:54:

Ik snap hem niet. Waarom kunnen die 2 ambtenaren dan weg? Of is het een intern grapje omdat jij wethouder Paul Smeulders toevallig goed kent? Of is het juist wel een bezuinigingstip?

Beantwoorden

@H. Kuypers op woensdag 14 januari 2015 om 16:54:

Beste hr. Kuypers, best lastig om te komen met goede ideeën toch? Immers nog meer ambtenaren weg? Tot een ander idee is men in Den Haag sinds twee kabinetten Rutte ook nog niet gekomen en ergens houdt het op. Gevolg is dat de burger vraagt om meer blauw, meer handhaving en ga maar door. Dus wat mij betreft….geen goed idee. 🙂

Beantwoorden

2,5 miljoen euro besparen op de subsidie naar de nieuwe velden van de Hockeyclub HCC, en je bent al een heel eind!

http://www.deweblogvanhelmond.nl/?s=hockeyvelden

Beantwoorden

Ik zou graag willen weten hoe de beheerskosten van BOR zich verhouden tot andere gemeenten. Hoe zit het beheer van de gemeente Helmond in de benchmark. Dit forum is op deze wijze een uitnodiging om ‘ uit de heup te schieten’.

Beantwoorden

Geachte wethouder, beste Paul,

Zou het niet zinvol zijn een inventarisatie te maken van de huurpanden en de panden die eigendom zijn van de gemeente met als doel een betere bezetting van eigen panden en minder huurpanden. Als voorbeeld: Wat te denken van het behouden van de oude bibliotheek aan de Markt en deze aan te passen t.b.v. kantoorruimte van gemeentelijke diensten waarvoor nu ruimtes gehuurd worden. Dit gebouw is reeds sinds jaar en dag afgeschreven. Naast de beperking van huurkosten levert dit werkzaamheden op voor ambtenaren en bedrijfsleven.

Beantwoorden

Dank voor de vele reacties! Daar zijn we echt blij mee. We zien dat er ook een paar vragen aan ons gesteld worden. Die hebben we inmiddels uitgezet; we doen ons best om ze zo snel mogelijk hier op de Weblog te beantwoorden!

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op dinsdag 13 januari 2015 om 17:26:

Mijn reactie is primair op uw punt 6. U benoemt de groep van mensen met een uitkering met de denigrerende term ‘uitkeringstrekker’. Dit heeft niets met discussie op het scherpst van de snede te maken maar eenvoudigweg met schoffering en neerbuigendheid ten aanzien van een bepaalde groep medeburgers. Passend bij die neerbuigendheid ten aanzien van die groep is de opvatting dat zij wel even zonder loon werkzaamheden mogen gaan doen omdat daarmee veel geld bespaard kan worden. Natuurlijk: Uitbuiting van een bepaalde groep mensen levert meer geld op dan wanneer je ze CAO-conform betaalt. Welke plantagehouder is er in de 18e eeuw niet rijk van geworden? Maar wat vindt u ervan als ú zich nu eens zonder betaling van loon ging inzetten in werkzaamheden waarvoor de gemeente heden nog geld voor betaald? Dat levert óók een besparing op. Ik ben er vast van overtuigd dat Michiel van Geel (D’66), ook fervent voorstander van werken zonder loon, zeer bereid is om de handjes samen met u onbetaald te laten wapperen ten bate van de Helmondse bezuinigingen. Of voelt u zich wellicht te verheven boven de ‘bijstandstrekker’ waardoor volgens u voor u bevoorrechte regelingen, zoals een normaal loon, getroffen moeten worden?

Beantwoorden

Een idee dat ik eigenlijk al jaren heb, is dat de kroegen in Helmond zelf moeten zorgen dat ze de rotzooi die hun bezoekers achterlaten voor de kroeg op de Streenweg en het Havenplein en die straat waar de Vlegel zit, zelf moeten opruimen. Dat scheelt veel geld voor de gemeente omdat dan de reinigingsdiensten op weekenddagen vooral dat niet meer hoeven te doen. Eigenlijk heel normaal dat ze de kroegen het zelf opruimen, maar ze doen het bijna nooit zie ik regelmatig.
Een aantal jaar geleden was ik een tijdlang regelmatig tot sluit in een café van een buitenlander. Steevast ging de eigenaar meteen na de sluiting alle rommel (viltjes, peuken, (kapotte) glazen en weet ik wat) buiten opvegen die er soms best veel lag.
Dat vond ik maar vreemd, ik zei hem dat doet de gemeente toch? Hij keek me verbaasd aan en zei meteen: maar dat is toch de rommel die mijn caféklanten veroorzaken, dus dat hoor ik op te ruimen. Ziet er toch ook niet uit al die rommel, is toch ook niet fijn voor mijn buren morgenvroeg.
Tja, zo kan het dus ook…

Beantwoorden

@Arvy op donderdag 15 januari 2015 om 10:58:

Volgens mij wordt het woord uitkeringstrekker niet genoemd, wel bijstandstrekker. Waarvoor ook mijn reactie op woensdag 14 januari 2015 om 16:54: om dit te vervangen door “mensen die in de bijstand zitten”.
Volgens Van Dale: “uit·ke·rings·trek·ker (de; m,v; meervoud: uitkeringstrekkers)
iem. die een uitkering geniet” , dus ik zie het punt niet zo. :), iets met slakken en zout.

Wat ik zeker niet heb gesteld is, om deze maatschappelijke inzet niet te belonen, hier maakt u echt ZELF een “Zwartepietendiscussie” door te verwijzen naar plantages. Wat mij betreft mag het verschil, van die week werken, tussen minimumloon en bijstand/uitkering handje-contantje worden meegegeven.
Wel maak ik u attent op de andere zijde: wat is nu een week werken op een heel jaar beuren van de staat? Waarom accepteren we wel, dat we in de verzorging het op deze niet meer niet kunnen volhouden, of de pensioengerechtigde leeftijd hebben opgetrokken, maar is uitkering en bijstand hier een brug te ver als ik stel om 0.4% tot maximaal 2% van de werkbare uren in een jaar hiervoor terug te geven?

Voor wat betreft mijn aandeel in het klaar staan voor de maatschappij (zonder loon) kan ik u berichten dat ik ook in 2014 de handjes heb laten wapperen. Ik nodig u van harte uit bij de diverse schoonmaakdagen van de openbare ruimte (bijvoorbeeld Apostelwijk), assisteren in diverse wijkhuizen met allerlei werkzaamheden en bij het knotten van de wilgen in ons openbaar groen. Dan kunnen we in de pauze, wel zelf boterhammetjes meenemen, samen wellicht een discussie voeren wat voor u schofferen is en voor mij op het scherpst van de snede.

ps: Michiel van Geel zijn het vaak niet eens (praktisch nooit, dus van een huwelijk zal zeer zeker geen sprake zijn 😉 ), maar op dit punt zouden we inderdaad wel eens een zelfde inzicht kunnen hebben.

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op donderdag 15 januari 2015 om 12:39:

De term ‘bijstandstrekker’ voor bijstandsgerechtigden heeft een even pejoratieve connotatie als ‘flikker’ dat heeft voor homoseksuelen. Dat heeft niet met slakken en zout te maken maar met respectvolle bejegening.

Als u zelf jaarlijks een dag mee helpt in uw wijk heeft u recht van spreken wanneer u datzelfde ook van anderen verlangt. Dat wil zeggen dat u op dit specifieke punt (één dag meehelpen), in tegenstelling tot de meeste voorstanders van werken zonder loon, niet hypocriet bent. Complimenten.

Verder is het overigens prima om een werkloze in de groenvoorziening aan de slag te helpen met een minimumloon. Ik zou er dan echter niet voor kiezen om álle bijstandsgerechtigden één dag te laten werken voor dat loon. Daar schiet niemand iets mee op. Een beter idee is dan om enkele bijstandsgerechtigden tegen minimum- of Cao-loon een fulltime baan als groenvoorziener aan te bieden. Zo wordt er écht werk gecreëerd waarmee in ieder geval een aantal werklozen geen beroep meer op een uitkering hoeven te doen. Ook is er op deze manier geen sprake van uitbuiting of werkverdringing. Sterker nog: Door werklozen zo een betaalde baan aan te bieden worden andere werklozen uit Atlant pestprojecten verdrongen (lees: ‘bevrijd’).

Vraag is of het haalbaar is i.v.m. mogelijk vastgelegde aanbestedingscontracten met Atlant. Maar ik kan onmogelijk tegen het creëren van een aantal fulltime groenvoorzieningsbanen tegen minimum-/ Cao-loon zijn.

Beantwoorden

@Jan

Goed idee, ik zie regelmatig de winkeliers de rommel (glas, kots, etc.) opruimen nog voordat ze geopend zijn (tijdens koopzondag bijv.) dat is dus de rommel wat niet van hun klanten afkomt, neem daar maar eens een voorbeeld aan zou ik zeggen…

Beantwoorden

@@g.ekkehenkie en @Arvy en wie het verder betreft:

Jullie hebben je punt wat betreft naamgeving/bewoording en dergelijke gemaakt. Als je er nog meer over te zeggen hebt, past dat bij de nog komende discussie 5. Deze In die laatste discussie kan ieder zijn/haar ervaringen geven over dit gesprek met de stad over de bezuinigingen.
We gaan nu weer on topic (“Als u het voor het zeggen had, welke (creatieve) bezuinigingsplannen zou u dan voorstellen?”) verder.

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op woensdag 14 januari 2015 om 16:01:

Dank voor je uitgebreide reactie! Je stelt aanvullend enkele vragen aan de wethouder. Een aantal vragen (met name de vragen 2, 4, 5 en 7) zijn niet zo makkelijk te beantwoorden, omdat ze goed doorgerekend moeten worden en omdat ze samenhangen met veel andere zaken. We hopen dat je begrijpt dat we die antwoorden op dit moment nog niet paraat hebben. Natuurlijk nemen we je ideeën wél mee!

Je vraagt verder wanneer er over de subsidie van 50.000 voor de Stichting Vluchteling als Naaste wordt beslist. De stichting VAN staat komende maandag 19 januari op de agenda van de commissie Maatschappij; de raadsbehandeling is dan naar verwachting op 3 februari. De commissiestukken staan op de website: http://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Commissie-Maatschappij-(voorheen-Samenleving)/Commissievergadering-M-19-januari-2015

Voor wat betreft je vraag over het aantal bijstandsgerechtigden: dat zijn er in Helmond op dit moment rond de 2.600.

Tenslotte je vraag over de subsidie aan de Stichting Multicultureel Centrum. De bestuursrechter heeft inmiddels uitspraak gedaan. De bestuursrechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld: de Stichting heeft ten onrechte subsidie ontvangen en moet het toegekende bedrag daarom terugbetalen aan de gemeente.

Beantwoorden

@Peter van den Endert op woensdag 14 januari 2015 om 18:23:

Dank voor je reactie Peter! Je vraagt naar een vergelijking van de kosten van het beheer openbare ruimte in Helmond met andere gemeenten. We hebben enige tijd geleden een vergelijking met de B5-steden uitgevoerd; daarop scoort Helmond vergelijkbaar met de anderen. Maar die vergelijking is voor nu eigenlijk wat minder belangrijk: we hebben in Helmond een bezuinigingsopgave te realiseren. De vraag is met name: hoe doen we dat dan? Daarbij gaat het niet om wat wij in vergelijking met anderen ervoor over hebben, maar wat er straks op basis van de gemaakte Helmondse keuzes aan budget af moet en hoe dat wordt ingevuld. Op http://www.helmond.nl/stadsgesprek0492 vind je onder de link ‘beheer openbare ruimte’ een tabelletje wat aangeeft wat de bezuinigingen betekenen voor het onderhoudsniveau in Helmond. Misschien geeft dat al wat meer inzicht?

Beantwoorden

@gemeente Helmond op donderdag 15 januari om 16:42:

Dank voor uw antwoord. Mooi dat u mijn ideeën meeneemt. Klopt het dan als ik het aantal bijstandsgerechtigden (wwb) bij het aantal werklozen met uitkering (ww) bij elkaar op tel, dat we dan boven de 5500 uitkomen? Ik weet dat definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn, maar voor mijn rekensom is het voldoende om te weten of we boven 5200 zitten.

Beantwoorden

Bezuinigen betekent minder uitgeven, echter bij de overheid is dit vaak meer belasting innen…. Ik ben van mening dat dat zeker niet dient te gebeuren… Zoals al eerder genoemd stoppen met veel subsidies is het uit zichzelf niet levensvatbaar stoppen met die hap… Wat ik me afvraag is bijvoorbeeld wat is de structurele stroomrekening van de gemeente? En wat draagt het inzetten van zuinige straatverlichting bij aan het verlagen hiervan? Lees verdient het versneld vervangen zich terug?

Beloon mensen met goed gedrag en geef dit aan! Plastic apart houden levert de gemeente geld op, verlaag dan ook de belastingen en vermeld wat het apart houden heeft opgelevert… Dat stimuleert beter dan de besparing verschuiven naar een hogere OZB…

Zoals al eerder aangegeven verkoop of verhuur overbodige kunst in bezit van de gemeente

Gebruik eigen panden die leeg staan ipv huren van dure prestige panden.

Stop met inhuren van dure externen bij de gemeente voor oa het berekenen van wat een wethouder uitgegeven heeft.. Ik neem aan dat er wel ambtenaren rondlopen die tot dezelfde conclusie gekomen waren…

Laat burgers een stuk plantsoen adopteren wat ze bijhouden in ruil voor een kleine korting op de belasting voor de groen container

Zo zullen er wellicht nog wel meer zaken zijn die de burger meer betrokken maken, simpel zijn en stimulerend werken en uiteindelijk kosten besparen want de gemeente zijn we samen…. En de burger is geen kip die moet worden kaalgeplukt om tekorten op te vullen…

Beantwoorden

Ik zal een paar punten inschieten…

Er valt veel geld te verdienen voor de gemeente door los te laten in vertrouwen. Minder regels en een compleet andere manier van de inwoners benaderen. Meer geld naar wijkbudgetten en minder naar professionals. Zorg ervoor dat verenigingen of groepen bewoners geld hebben om zaken op poten te zetten die goed zijn voor hun omgeving en vertrouw erop dat dat geld goed besteed wordt. Fraude is nooit helemaal te voorkomen, maar het kost minder om af en toe op je bek te gaan dan om alles tot in detail te controleren. Vraag subsidie ontvangende instanties of verenigingen ook om minstens een keer per jaar een evenement te organiseren voor hun omgeving. Met een klein beetje (project)begeleiding zijn bewonersgroepen verbazingwekkend efficiënt, ook omdat zij zelf onbezoldigd veel uren in zo’n project steken.

Er valt ook veel geld te halen in verminderen van handhaving. Enkele voorbeelden:
– Afschaffen van de welstand en minder strikte beeldkwaliteitsplannen in de wat oudere wijken. Een beeldkwaliteitsplan zou niet langer geldig mogen zijn dan 15 jaar na bouw of herbouw van een wijk of buurt. Daarna moet je het kunnen omzeilen met toestemming van je directe buren. Daarmee blijven oudere wijken langer op niveau omdat daar meer vrijheid is om te verbouwen en zullen ze ook minder snel herontwikkeld hoeven worden.
– Als de tegenprestatie voor de uitkering ingevoerd wordt, zal dit op basis van vrijwilligheid binnen een win-win situatie moeten gebeuren (anders is het immers verkapte slavernij). Je zou op een moment dat iemand een afdoende tegenprestatie heeft geleverd alle controle- en antifraude maatregelen overboord kunnen zetten. Geen bureaucratische pestregels meer zoals verplicht solliciteren of elke cent die je verdient opgeven, want je hebt die uitkering al verdiend. Daarmee kan het UWV flink afgeslankt worden.

Zorg voor een masterplan onderhoud infrastructuur in plaats van coördinatie tussen de verschillende deelplannen. Werk hier ook in samen met bedrijven en instanties die van plan zijn om eigen infrastructuur aan te leggen of te vervangen. Kabel, gas, stadsverwarming, electriciteit en waterleidingen lopen ook allemaal onder de straat door. Als van al deze zaken de vervangingscyclus bekend is kunnen veel meer projecten gezamenlijk uitgevoerd worden met ook een bijdrage vanuit de bedrijven, wat de gemeente weer geld bespaart.

Beantwoorden

Afgelopen dagen kregen we enkele mailtjes met de vraag hoe het plaatsen van een reactie hier precies werkt. Ook kregen we vragen over waar je je moet aanmelden en hoe het met de privacy zit (met name of het ingevulde mailadres naar de gemeente gaat). Daarom het volgende:
Een reactie op de weblog plaatsen is eenvoudig en doet iedereen zelf:

  1. In het veldje ‘Naam’ vul je verplicht een naam in.
  2. In het veldje ‘Email’ vul je verplicht een mailadres in. Behalve de weblogredactie ziet niemand (dus ook de gemeente niet) jouw mailadres.
  3. In het veldje Website vul je niks in tenzij je een eigen website hebt.
  4. In het grote veld daaronder schrijf je jouw reactie over het aangesneden onderwerp.
  5. Is je reactie klaar, dan klik je daaronder op het knopje ‘Reactie plaatsen’. Binnen enkele seconden staat jouw reactie op De weblog van Helmond en kan iedereen die lezen.

Van te voren ergens aanmelden of inloggen is bij De weblog van Helmond dus niet nodig. We houden het graag eenvoudig. De gemeente Helmond kan niets meer zien dan wat elke Helmonder op de weblog kan zien.
Heb je hierover nog vragen of opmerkingen: mail dan naar [email protected].

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op donderdag 15 januari 2015 om 18:44:

Op peildatum 30 november 2014 waren er in Helmond 2.639 mensen met een WW-uitkering en 2.588 mensen met een bijstandsuitkering. Dat is dus een totaal aantal van 5.227.

Beantwoorden

Als ik het goed begreep betaalt de gemeente ook de brandweer.
Als je ziet hoe vaak die voor niks uitrukken naar de Ameideflat voor een loze melding dan is dat pijnlijk. Soms wel twee of drie keer op een dag! Voor niks dus, hoewel voor niks: dat kost ook geld natuurlijk. Ik snap best dat de veiligheid voor de oudjes belangrijk is, maar hoe het nu gaat is pure onzin. Ik moet de eerste nog horen die dat wel slim vindt.
Zou aan dat zinloos uitrukken niet iets gedaan kunnen worden, want zoiets moet toch bakken met geld kosten.

Een heel andere bezuiniging zijn de paginagrootte advertenties met de informatiepagina’s van de gemeente in weekblad de Loop Breng dat aub terug tot nul komma nul! Niet alleen ontsieren die saaie pagina’s dat blad (maar dat moet dat blad weten natuurlijk want levert geld op), maar het is gewoon weggegooid gemeenschapsgeld. Vrijwel iedereen slaat het over en wie het wel wil lezen kan het op de gemeentewebsite lezen. En als er echt iets heel belangrijks in staat, dan staat het als nieuws in de krant en op vele andere websites te lezen.
Het argument dat niet alle oudjes internet hebben en die saaie informatie ook moeten krijgen, is een drogreden. Vele bejaarden hebben gewoon internet hoor, sommige bejaarden van 90 in de Ameideflat misschien nog niet maar of juist die wil lezen dat een huis in een straat een bouwvergunning aanvroeg, is zeer de vraag. Normaal gesproken had die dan ook wel een iPad. En als hij of zij dat dan echt graag wil bijhouden, dan vraagt hij het bv maar even aan zijn buurvrouw die wel internet heeft. Zo zijn die twee ook meteen weer minder eenzaam.
Nee, dit soort communicatie was een jaar of vijf geleden nog een beetje van de tijd, nu echt niet meer. Nu is het pure geldverspilling.

Beantwoorden

In hoeverre moet ik met bijgaande rekening houden met mijn te komen tips c.q. adviezen meneer Smeulders?

http://www.ed.nl/regio/helmond/brandevoort-ii-is-de-grote-boosdoener-voor-verlies-helmond-1.4718397

Graag ook een antwoord op die vraag Paul!

Groeten Frutje

Beantwoorden

Lees ik in de nieuwsbrief van de Gemeente Helmond: Langere wachttijden bij Klant Contact Centrum gemeente Helmond en Peel 6.1
Waarom worden daar geen werkelozen mensen neergezet van boven de 45 jaar. (sorry maar voor de jeugdwerkeloosheid wordt al genoeg gedaan en niet voor mensen boven de 45 jaar) Is alleen maar een win win situatie. Mensen kunnen werkervaring opdoen en kunnen iets terugdoen voor de uitkering die ze krijgen. Door werkervaring op te doen kom je waarschijnlijk ook weer sneller aan een baan. Ik heb daar tenminste wel interesse voor.

Beantwoorden

Nou Frank, ik lees die bladzijden wel degelijk en heb toch een computer. En ik ben niet de enige die wijzigingen van regels of bekendmakingen op die manier te weten komen.
In de tijd dat ik de computer opstart, heb ik al gelezen wat ik moet weten. En dan heb ik ook de bouwvergunningen, die van belang kunnen zijn, zelfs bekeken!

Beantwoorden

@ Frans en Frank: ter verduidelijking: a. het heeft niks te maken met het feit dat ik Paul ken.Trouwens, zo goed ken ik hem niet. Het doordenkertje zit hem hier in dat de bedenksels die door het inschakelen van de burgers bij de wethouder komen, niet meer bedacht en aangedragen hoeven te worden door ambtenaren! Snappie?

Beantwoorden

Dag Paul,
Met veel interesse heb ik vandaag het stuk over de grondexploitatie Brandevoort ll gelezen in het ED. Het is volgens mij te eenvoudig geredeneerd dat louter herbestemming van gronden, in dit geval, van bouwgrond in landbouwgrond, geld zou kosten. De kern zit hem in de vraag naar bouwgrond. Als die vraag , door wat voor omstandigheden dan ook er niet is en er ook( voor lange tijd) niet komt, dan zal de accountant niet instemmen met de balanswaardering van die bouwgronden en afboeking naar landbouwwaarde eisen op straffe van het niet afgeven van een goedkeurende verklaring. Dit ” probleem” steekt overigens bij veel gemeenten de kop op die veel gronden in voorraad hebben!
gr. H. Kuypers

Beantwoorden

@Patrick op donderdag 15 januari 2015 om 13:25:

Helemaall mee eens en laat ze ook meteen het kanaal daar schoonhouden. Wat je daar ziet en onder water niet ziet ligggen. Dat bezuinigt ook weer mooi.

Beantwoorden

@H. Kuypers op zaterdag 17 januari 2015 om 19:36:

Dank je voor de uitleg, dat maakt het een stuk duidelijker. Nu snap ik hem. Je hebt wel gelijk, het meedenkproces hier levert in feite ook een bezuiniging op.

Beantwoorden

Een paar opmerkingen over Brandevoort II (als ik het allemaal goed begrepen heb):
– Het geld is niet weg, maar gereserveerd. De werkelijke balans is pas op te maken als de laatste grond verkocht is. Als de economie aantrekt en de vraag weer toeneemt zou het wel eens heel anders uit kunnen vallen.
– Het geld is bedoeld om zoals dhr. Kuypers al opmerkt de boekwaarde van de grond aan te passen en komt uit de algemene reserve.
– Omdat de gemeente het geld aan zichzelf schuldig is is de misgelopen rente niet per se gelijk aan de rente waarmee gerekend moet worden voor de exploitatie van het grondbedrijf.

Is het zorgelijk dat er risico’s zitten in de grondexploitatie? Als je als gemeente invloed wil hebben op de ontwikkeling van de stad, dan is inkoop en verkoop van gronden een goed middel. Op het moment dat de plannen voor Brandevoort werden gemaakt was het geen onlogische beslissing. En de gemeente kan de kosten ook dragen. Natuurlijk is het niet leuk als je minder winst maakt dan gedacht, maar ik vraag mij serieus af of er op Brandevoort als geheel project verlies gedraaid gaat worden.

Beantwoorden

Goed te horen dat die 10000000 per jaar geen probleem vormen.

Beantwoorden

wethouder Smeulders van Helmond roept op tot ‘schijn’ inspraak
Wethouder Smeulders (Helmond) houdt inwoners voor de gek met zijn populistische ‘inspraakmogelijkheid’
Lees hier meer: https://politieknieuwsblad.wordpress.com/

Beantwoorden

@Frutje Frot op zaterdag 17 januari 2015 om 16:57:

Het klopt dat het grondbedrijf een negatief effect heeft op de financiële positie van de gemeente. En natuurlijk zijn ideeën om de verliezen van het grondbedrijf te beperken welkom. De discussie die we nu voeren, gaat daar in principe niet over. De verliezen van het grondbedrijf zijn incidenteel (eenmalig); we praten nu over structurele (jaarlijkse) bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren.

Beantwoorden

@Gemeente Helmond op donderdag 15 januari 2015 om 16:42:

in mijn zoektocht ter onderbouwing van mijn voorstellen kwam ik nog wat tegen; er is geld gereserveerd voor “strategische investeringen ten behoeve van realisatie nieuw zwembad”. Het exacte bedrag kan ik niet vinden, het zou gaan om zo’n 1,3 miljoen per jaar vanaf 2014 tot en met 2017. Wellicht zijn ook de reserveringsjaren veranderd.
Kunt u ons zeggen: 1) hoeveel geld er inmiddels is gereserveerd (hoeveel zit er al in de pot) en 2) hoeveel geld wordt er de komende jaren uitgetrokken per jaar voor dit doel?

Beantwoorden

Laatste twee vraagjes: voordat jullie denk ik overgaan naar deel 2 van de discussie:

Eerste vraag:
Er is een reserve van ongeveer 4 MILJOEN in het potje “reserve afvalstoffenheffing”.
Dit potje is bedoeld om, ik zal het in simpel Helmonds uit drukken, het verschil tussen de kosten die betaald worden door d’n Helmonder en de uiteindelijke rekening van de afvalverwerking. (bijvoorbeeld als er veel meer chemisch afval wordt ingeleverd, moet er meer betaald worden, maar als we minder afval produceren wordt het potje weer groter).
Aangezien wettelijk is vastgelegd dat de tarieven alleen maar kostendekkend MOGEN zijn, is dit geld van D’n Helmonder; kan dit potje dan niet worden gebruikt voor de bezuinigingen? Terug geven doen jullie niet, wat wel zou moeten, maar daar heb ik niemand over gehoord….. jammer genoeg!

Tweede vraag:
zie ook: http://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/ozb-helmond-op-1-na-grootste-stijger-van-nederland/

Jullie verhogen het tarief Onroerende Zaak Belasting met RUIM 15% !!! dan dekken jullie je in door te zeggen, onder andere in advertenties in de lokale nieuwsbladen, door te zeggen dat het netto maar een paar procent is, omdat de afvalstoffenheffing en rioolheffing omlaag gaan en de WOZ-waarde daalt….. Erg subjectief en de bezwarencommissie ozb gaat hier niet in mee, maar dat doet er nu even niet toe.
Wat er wel toe doet: afgesproken is met het RIJK dat de stijging OZB MAXIMAAL 3% mag bedragen. Het is niet ondenkbaar dat jullie hierin worden teruggefloten, met alle gevolgen van dien, wat ik zeer zeker mag hopen, het zou weer een klein beetje vertrouwen geven…. Wie kan immers landelijke afspraken naast zich neerleggen? 🙂
Wat betekent dat voor het bezuinigingsplan? 10 MIO extra bezuinigen?

Beantwoorden

Ik hoorde dat wethouder Stienen voor het einde van zijn wethouderschap met pensioen gaat. Dat natuurlijk verloop zou misschien een mooie manier zijn om met een wethouder minder door te gaan. Dat moet best wat geld besparen.

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op maandag 19 januari 2015 om 17:40:

Je veronderstelling over het zwembad is niet correct. Er is geen geld gereserveerd voor het zwembad. In het coalitieprogramma (zie http://www.helmond.nl/Internet/college/CollegeHelmond/Het-college-van-burgemeester-en-wethouders ) kun je teruglezen wat de uitgangspunten zijn voor wat betreft het zwembad.

Je stelt verder een vraag over de lastendruk. Een deel van het antwoord vind je ook in de Weblog-discussie die je noemt:
De gemeentelijke lastendruk voor inwoners bestaat uit drie componenten: ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Wettelijk is inderdaad vastgesteld dat de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing nooit meer dan kostendekkend mogen zijn. Riool- en afvalstoffenheffing zijn dus ook geen dekkingsmiddel voor andere gemeentelijke kosten; de opbrengsten uit OZB zijn dat wel. De raad heeft (ondanks de bezuinigingsopgave) vastgehouden aan het uitgangspunt dat de gemiddelde lastendruk voor inwoners (exclusief inflatiecorrectie) tijdens deze bestuursperiode niet omhoog gaat. Omdat Helmond een flinke besparing op riool en afval heeft gerealiseerd, zijn de riool- en afvalstoffenheffing voor inwoners het komend jaar lager. Deze tarieven mogen immers niet meer dan kostendekkend zijn. Dit betekent dat de besparing op riool en afval geen bijdrage levert aan de bezuinigingsopgave van 10 miljoen euro. De OZB wordt wel verhoogd. Zo dragen de OZB-opbrengsten eraan bij dat we de bezuinigingen kunnen realiseren en de begroting sluitend te kunnen maken, zónder dat onze inwoners dat direct in hun portemonnee merken. De gemiddelde lastendruk voor inwoners blijft in deze bestuursperiode immers gelijk. Kortom: de OZB gaat inderdaad omhoog, maar de riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag. De lastendruk voor de inwoners van Helmond blijft dus gemiddeld genomen gelijk – en dat ondanks flinke bezuinigingen.

Je geeft tenslotte aan dat het rijk een norm van een maximale OZB-stijging heeft opgelegd. Dat klopt, maar dat betreft een landelijke norm voor de gemiddelde verhoging van alle gemeenten samen.

Beantwoorden

Heel veel dank allemaal voor jullie reacties! We verzamelen alle ideeën en reacties van de Weblog en het live stadsgesprek en nemen deze als input mee in het voorjaarsoverleg over de begroting. Dan wordt onder andere besproken hoe hoe we de bezuinigingen gaan realiseren, en welke input uit het stadsgesprek we daarvoor kunnen meenemen. Natuurlijk zorgen we t.z.t. voor een goede terugkoppeling aan jullie en alle andere Helmonders.

Vanaf vandaag staat er een nieuwe discussie op de Weblog, waarin we vragen naar jullie mening over de bezuiniging op wijkaccommodaties. We hopen dat jullie ook daaraan weer een bijdrage willen leveren!

Beantwoorden

Diverse bezuinigingen kunnen verzacht worden dan wel compleet geschrapt worden als er links en rechts wat oogkleppen af gedaan worden.

Vandaag gelezen dat er wederom tonnen extra in de Cacao-fabriek gestoken moeten worden. Waarom in godsnaam? Zoals ik al jaren hier propageer zal de Cacao-fabriek nooit iets worden en nooit rendabel gaan draaien.

De aldaar beoogde activiteiten trekken slechts een beperkt groep mensen. Het voormalige Filmhuis en de Lakei die er onder andere gehuisvest zijn, liepen ook voor geen meter. Daarnaast had de locatie niet slechter gekozen kunnen worden. Als je zoiets al probeert te realiseren, zorg dan voor een locatie in het centrum zodat je een verbinding hebt met cafe’s, restaurant, bioscoop, etc.

Het blijft onvoorstelbaar dat men de realiteit niet in wil zien en bereid is om geld te blijven stoppen in deze bodemloze put. Al gaan we er nog 50 jaar mee door, dan is het nog iets. Er rest hier maar één oplossing: sluiten en verkopen/slopen.

Dan zijn er weer tonnen beschikbaar om in zinvollere zaken te steken.

Beantwoorden

@Gemeente Helmond op dinsdag 20 januari 2015 om 20:53:

Dank voor het heldere antwoord. Wat ik me dan wel afvraag is hoe die 4 miljoen in “het reservepotje afval” dan toch terug gaat komen naar de Helmonder? Je mag er niks mee, het had er niet mogen zijn (immers kostendekkingsprincipe) en jullie willen het niet teruggeven.
Misschien een idee om de Onroerende Zaak Belasting in totaal dan nog met zo’n 4 miljoen te verhogen in 2016 en dan 4 miljoen terug te geven in kwijtschelding afvalstoffenheffing? 🙂 🙂 Komt op hetzelfde principe neer als wat jullie nu hanteren. Vestzak-broekzak. Wel aub eenmalig! (*kwartje van Kok denken moet*)
Maar dan hebben we tenminste wel 40 procent van de bezuinigingen gerealiseerd en jullie hoeven die pot geld, die door de jaren is bijeengebracht door structureel te veel afvalstoffenheffing te laten betalen door d’n Helmonder, ook niet meer te verdedigen.

4 miljoen als reserve op een uitgavenpost van zo’n 10 miljoen begroot in 2015 is wel erg ruim. Als ik zo’n financieel manager had, vloog die er meteen/subiet/nu uit.
Vertrouwen in politiek is al zo laag……

Beantwoorden

Waarom moet op nagenoeg iedere bestaande en nieuw te creëren kruising van wegen in Helmond een verkeerslichtinstallatie komen ? Vaak dienen ze geen enkel doel, neem het traject Heeklaan Engelseweg als voorbeeld. Maar zo zijn er veel trajecten. Om de 2 à 300 meter een installatie terwijl het aanbod van de zijwegen, op een enkele kruising na, te verwaarlozen valt. Het uitvallen van de installatie Hoofdstraat-Houtse Parallelweg-Mierloseweg heeft voor een heerlijk verkeersluw beeld gezorgd. Het opnieuw in gebruik nemen maakt dat de Hoofdstraat en Mierloseweg weer erg druk lijken, met de nadruk op lijken…. De doorstroming is er vaak bij gebaat als die dingen verdwijnen. Wat kost dit de gemeente jaarlijks aan plaatsing en onderhoud, vraag ik me dan af ?

Beantwoorden

Ik zie al veel zeer waardevolle tips staan waar de gemeente kan besparen, het zijn er zoveel dat ik ze niet allemaal heb gelezen maar ik heb er nog een:

Waar ik me al jaaaaren enorm over verbaas is dat gepensioneerde ambtenaren nog steeds kerstpakketten en uitstapjes krijgen aangeboden, jawel dames en heren: tot de dood ons scheid!

Het gaat echt maar door en door, busreizen met etentjes, hele groepen bejaarde oud ambtenaren maken nog graag gebruik van het jaarlijkse uitstapje, etentjes en personeelsfeesten. Het ziet werkelijk ‘grijs van de mensen’….
Ik gun het de mensen van harte, maar vind het echt niet kunnen dat je als gepensioneerd ambtenaar tot in lengte van dagen hiervoor uitgenodigd blijft worden, om niet te zeggen: schandalig!
Ik heb in veel organisaties mogen werken maar dit ben ik nog nooit ergens tegengekomen. Het kan echt niet meer mensen!

Stop aub met deze onnodige geldverspilling.

Beantwoorden

De Gemeente gaat de kaasschaaf methode gebruiken om te bezuinigen. Dan heeft iedereen evenveel pijn en dat lijkt democratisch te zijn, maar dat is het niet. We blijven alles doen, maar een tandje minder.

Beter zou het zijn om structureel de zaken aan te pakken. Er bestaan in Gemeenteland 2 significante bezuinigingsposten die vandaag niet worden belicht.

1) de Wet Bijstand en Inkomen verplicht sinds 2006 gemeentes om bijstandsgerechtigden in te zetten in het arbeidsproces. Denk niet alleen aan groenvoorziening, maar ook aan admin. taken op het Stadskantoor, etc. etc. Voorwaarde is wel dat de wethouders van sociale zaken en die van de gemeentelijke organisatie met elkaar willen praten. Als je 10.000 gerechtigden 20 u. per week laat werken (kost niks want je betaalt ze toch al) dan levert dat 8 mln. arbeidsuren op. Daarmee bespaar je 8 mln. x 30 euro = 240 mln.

2) de Gemeente bulkt van het onroerend goed in eigendom. dat is niet nodig. Denk aan gebouwen, sportvelden, groenstroken etc.etc. Nu is de tijd aangebroken om die bezittingen van de hand te doen in een sell-and-lease back constructie. De huur kan immers door de extreem lage rentestand heel laag zijn. Vervolgens de opbrengst goed laten beheren/beleggen. Maw. betaal 4% huur en verdien 6 % met het geld. 2% verdienen op bv. een vastgoed portefeuille van 500 mln. is 10 mln. per jaar.

Beantwoorden

Nu ja, 2300 bijstandsgerechtigden dan, lees ik net te laat. Toch nog 55 mln. !

Beantwoorden

Beste Paul Smeulders,

Wij hebben elkaar ooit ontmoet in ’t Sang, tijdens een rondleiding van Provinciale Staten door IVN. Onder meer van die gelegenheid weet ik dat je iemand bent met het hart op de goede plaats. Daarom betreur ik het des te meer dat je in Helmond als wethouder financiën moet opboksen tegen een financiële “hoofdafdeling”, die werkwijzen hanteert uit de vorige eeuw en je het bos in lijkt te sturen.

Ter toelichting: hoe kan de financiële topman (of vrouw?) van de gemeente een begroting presenteren van 181 pagina’s (waarvan 156 tekst), zonder daarin gegevens te vermelden over essentiële zaken als “hoeveel mensen werken er bij de gemeente en hoeveel kosten die jaarlijks?” of “hoeveel geeft de gemeente per jaar uit aan adviseurs?” of “hoeveel spendeert ze aan huisvesting”? Voor die en tal van andere uitgaven moet ook duidelijk zijn hoe ze zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben. Tenslotte zouden die cijfers ook vergeleken moeten worden met de gegevens van andere middelgrote gemeenten, zodat je weet hoe goed of slecht Helmond “het doet” (benchmarking- in zwang sinds ca. 1990).

De “begroting” is een veel te dik en duur boekwerk waarin vrijwel alle wezenlijke cijfers zijn weggelaten, ten gunste van een brij aan hoogdraverij. Ik zou de opstellers al jaren geleden aan de kant geschoven hebben. Een begroting moet –ook òf juist- voor de buitenwereld duidelijk zijn en geconcentreerd op cijfers, die ertoe doen. Grote, complexe bedrijven als Philips of ASML hebben daar veel minder pagina’s voor nodig dan jouw financiële mensen.

Wat de bezuinigingen betreft draait de gemeentelijke financiële top je m.i. ook een rad voor ogen: van de totale begroting van ca. 350 miljoen (begroting pagina 153) figureert slechts ca. 50 miljoen in het overzicht met bezuinigingsvoorstellen (bezuinigingsplan pagina 29). Is de resterende 300 miljoen immuun voor bezuiniging? Waarom? Tenslotte is de lijst met bezuinigingsvoorstellen een mix van rijp en groen met enerzijds een ongespecifeerde post van 3.5 miljoen (in 2018), anderzijds een van 7.000€ –vrijwel zeker aanzienlijk minder dan één maandsalaris van jouw hoofd financiën.

Als ik jou was zou ik je afdeling financiën goed doorlichten, fors inkrimpen –zowel in omvang als in taakstelling- en vervolgens zorgen voor stevige nieuwkomers die je een doorzichtige, moderne begroting leveren. Alleen op heldere cijfers kun je goede besluiten baseren.

Ik wens je veel wijsheid, sterkte en succes,

Mike (contactgegevens bekend bij gemeente)

Beantwoorden

Beste allen, dit alles een beetje te hebben gelezen het volgende.

Gisterenavond was een mooie en zeer geslaagde avond, van de 89.000 inwoners die onze stad telt waren er (helaas) 100 deelnemers aanwezig, inclusief ambtenaren die hieraan hebben mee gewerkt. Een unicum in het land werd gezegd door Pieter Hilhorst oud-wethouder van Amsterdam. Inwoners die mogen mee praten over bezuinigingen voor de stad Helmond. Hiermee zouden we blij mogen zijn denk ik dan, want het gaat tenslotte om ons en onze welzijn.

De deelnemers waren verdeeld in 3 groepen, Cultuur, Wijkaccommodaties en Beheer Openbare Ruimtes. Er zijn idd erg veel positieve en creatieve oplossingen naar boven gekomen. Al deze oplossingen die aangedragen zijn door elke groep worden mee genomen, en ja beste mensen we worden idd op de hoogte gehouden door de des betreffende Wethouders. Wethouder Paul Smeulders die dit voor zijn rekening heeft genomen, beloofde deze avond terug te koppelen, door op deze weblog hiermee verder te gaan, gesprekken te voeren met verenigingen en andere culturele instellingen. De eerste gesprekken vinden over twee weken alweer plaats.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken voor diegene die er gisterenavond niet bij waren, hier op de weblog in wat voor vorm dan ook die zijn/ haar mening uiten….ook mee te denken in een positieve zin, hoe we onze stad waarin wij wonen een beetje vriendelijker en mooier te maken….. zodat er in welke vorm dan ook, de bezuinigingen samen een hand toe kunnen reiken. Laten we ondanks de kaders die in hoofdlijnen gesteld zijn in de begroting voor 2015, samen de schouders eronder zetten.

Tenslotte zullen we het toch met z`n allen moeten doen, samen de samenwerking zoeken, terug naar de basis. We zijn de laatste jaren te ver door geschoten, dit hebben we ook aan ons zelf te danken, het kon niet op. Laten we elkaar geen mietje noemen, ik ben ervan overtuigd dat dit kan.

En als laatste wat ik er nog aan toe wil voegen, kan ik het met Leny van Muijen helemaal mee eens zijn “Anonieme” schrijvers, ook ik kan hier helaas niets mee, of we elkaar hier wel of niet ooit gezien hebben is het bij theater, in de kroeg of gewoon in de supermarkt we zijn wie we zijn daar hoeven we ons toch niet voor te schamen…..en ja, ieder mag natuurlijk zelf weten hoe hij of zij zich wil noemen.We wonen in een vrij land waar je gelukkig je mening mag en kan uiten….Maar zijn we daar soms ook niet te ver in doorgeslagen…. en dat is dan mijn mening.

Jolanda Kampert.

Beantwoorden

@Jolanda Kampert,

Welkom op DeWeblog. Een medium waar bewust is gekozen om anonimiteit van de deelnemers (reageerders, columnisten en beheerders) te waarborgen. Maar ook HET medium dat is gekozen door de gemeente Helmond om dit stadsgesprek te laten plaats vinden. De mogelijkheid van anoniem reageren wordt niet alleen erkend, maar ook zelfs benoemd in de inleiding door Paul Smeulders. Dan moet je nu niet mee gaan “zitten zaniken” met LLeny 🙂 over anonimiteit, onder het mom van het linkse gelul van beperkte vrijheid van meningsuiting.

Voor wat betreft wie ik ben: voor velen een vloek, hopelijk voor sommigen een zegen. 🙂

Beantwoorden

Dus……… Jolanda Kampert is geen anonieme naam????
Goed, man.

Beantwoorden

@skruw,

Goeie! Ik heb haar maar ff voor de zekerheid gegoogled voor ik mijn reactie gaf: ik had een kratje bier gezet op groen slinks (gezien de opmerking gedeeltelijke inperking van vrijheid van meningsuiting ook voorgesteld door dit clubje in Breda na Charlie Hebdo) maar is helder Helliemond.

Beantwoorden

Bezuinigen op verkeerslichten lijkt me niet haalbaar. Probeerde afgelopen week met die stroomstoring de Kasteel Traverse over te steken. leek meer op Russisch roulette. Ben maar omgkeerd.

Beantwoorden

Alle subsidies stoppen bij instellingen waar betaalde krachten werkzaam zijn. Dit moet ook gelden voor instellingen waar vergoedingen worden uitgekeerd voor bijv. het bijwonen van een vergadering. Indien een gesubsidieerde instelling, naar het oordeel van de gemeente, toch moet blijven bestaan, dan deze instelling inlijven en er een afdeling van de gemeente van maken. Het toezicht wordt dan beter en de kosten lager.
Minder regelgeving. De regelgeving eenvoudig en eenduidig maken. Kost minder tijd en is ook gemakkelijker/goedkoper te handhaven. Zet hiervoor een target in van 5% netto-vermindering per jaar.

Beantwoorden

@Gemeente Helmond op dinsdag 20 januari 2015 om 20:53:

Ik wil jullie graag feliciteren, Helmond-promotie wint prijs:

http://www.ed.nl/extra/wonen/onderzoek-ed-nuenen-is-het-duurst-met-woonlasten-geldrop-mierlo-het-goedkoopst-1.4772884

1 keer goud gewonnen!
3 keer in de top 7!
en een mooie Bronzen plak verdiend in de totaalFINALE!

Nu maar hopen dat huizenprijzen weer aantrekken, dan gaan we volgend jaar voor goud!

“In Helmond is er voor gekozen om de woonlasten te beperken, de OZB (woz) stijgt met 15% (ondanks de landelijke afspraak dat de stijging OZB maximaal 3% mag bedragen, maar in Helmond mag alles), maar door meevallende kosten in de afvalstoffeninzameling en de daling van de huizenprijzenkunnen deze in totaal worden beperkt tot gemiddeld 2,7%” aldus Gemeente Helmond. Bron: begroting 2015 http://www.helmond.nl
Ik zou me als politicus kapot schamen als ik dit aan de bewoners moet verkopen, dat je dan toch met Helmond bovenaan staat als duurste gemeente met afvalstoffenheffing.
En dan last but not least, daar gaan we weer: voor afvalstoffenheffing geldt het volgende wettelijk bepaalde: 100% kostendekking! Dit betekent dat er geen Euro op verdiend mag worden. Rara hoe komen we op deze post dan al jaren aan een reserve van 4,1 MILJOEN (op een voor dit jaar geraamde kostenpost van 9,9 miljoen met een geraamde inkomstenpost (de afvalstoffenheffing) van 9,9 miljoen??? (bij mij is 9,9-9,9 nog altijd NUL) Toch raar dat dat geld niet terug gaat naar de Helmonder als eenmalige korting? Door het wettelijk bepaalde principe mag het dus nergens anders voor gebruikt worden, teruggeven dus!

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 19 februari 2015 om 10:19:

Ook hier liggen we op 1 lijn , hoezo, vertrouwen terug winnen bij de burgers?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *