Buiten is het 14 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.799 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Maarten_

6reacties

De taken, maar natuurlijk ook de plichten van een raadslid zijn met name die van volksvertegenwoordiger, het bepalen van het beleid en het controleren van het beleid. Maar een raadslid kan ook aan het College van B&W om nadere informatie vragen. Dit laatste kan in tal van zaken. In de gemeente Helmond wordt ook behoorlijk vaak gebruik gemaakt van het recht om vragen te stellen aan het college.

Sedert de laatste verkiezingen in maart 2014 zijn er door de verschillende fracties in de Raad zo ongeveer 130 schriftelijke vragen gesteld over allerlei diverse onderwerpen. Het zal wel erg ver gaan om al die vragen hier de revue te laten passeren, maar u kunt ze terugvinden op de website van de gemeente Helmond. Daar kunt u dan rustig bezien welke vragen onze raadsleden in de afgelopen jaren gesteld hebben aan het College. Lees verder »

6reacties

Ook voor de Helmondse schooljeugd is de lang verwachte vakantietijd aangebroken. Zo’n zes weken mogen zij genieten van de vrijheid om niet naar school te moeten gaan.
Voor politiek Helmond is de vakantietijd inmiddels ook aangebroken. De agenda’s van de bestuurders van onze stad tonen vele lege plekken. Ongetwijfeld zullen er ook velen weer op uit trekken, ver weg of wellicht toch wat dichter in de buurt.

De vakantieperiode is ook bij uitstek een goed moment om eens terug te kijken en te reflecteren. Lees verder »

6reacties

Op donderdag 21 april 2016 is door het College van B&W de Voorjaarsnota aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Op donderdag 2 juni zal de Raad hierover vergaderen. Elke Helmonder mag op 25 mei 2016 zijn mening laten horen tijdens de hooravond. Meld u wel op tijd aan bij de griffie via [email protected]

Bij de stukken van de Voorjaarsnota zit ook ‘een tussenbalans’ over de afgelopen twee jaren waarin dit College van B&W Helmond bestuurt. De laatste zin van de inleiding van deze tussenbalans luidt als volgt: ‘Waarbij we benadrukken dat we niet gestreefd hebben naar volledigheid. Deze tussenbalans is een momentopname’. Dit klinkt dus net zoals de slogan ‘resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’. Lees verder »

23reacties

Inmiddels zijn er weer twee jaren verstreken sedert de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014. Na een tijd van overleg is het College van B&W voor de periode maart 2014 – maart 2018 tot stand gekomen. Een College van SP, CDA, VVD en GroenLinks met (gedoog)steun van Helmond Actief en dus een college dat kan rekenen op brede steun in de Raad van 23 zetels.

Met het toetreden van de SP en GroenLinks tot het College had ik, net als menig Helmonder het idee dat er nu een andere wind zou gaan waaien. Geen trage besluitvorming meer, maar doortastend en actief aan de slag! Knelpunten niet omzeilen maar er direct op af gaan en dat alles in het belang van Helmond en haar inwoners. Dit alles ook in het teken van de strategische agenda: Helmond, stad van het doen! Lees verder »

4reacties

Op de laatste zaterdag van deze kwakkelwinter was de popzaal van de Cacaofabriek gevuld met maar liefst dertig teams van heel divers pluimage. Groen Links Helmond tekende voor de organisatie van de eerste echte Helmond Quiz. En dat hebben ze geweten! Vriendengroepen, families, politieke partijen en ook het College van B&W hebben de moeite genomen er aan deel te nemen. Lees verder »

1reactie

Samen dingen doen is het veelal prettiger dan alleen aan de slag gaan.
Samen vieren we Carnaval want een feest vieren kun je niet alleen.
Samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan staat in het begin van het coalitieakkoord.
‘Samen’ is dus een belangrijk woord, maar samen is ook een begrip dat sterk te maken heeft met vertrouwen. Want waarom zou je iets samen doen met iemand als je zo je bedenkingen hebt. Neemt u een drankje aan van iemand die u niet kent? Er kan zomaar iets vreemds inzitten toch! Of gaat u samen met iemand in zee als u zijn of haar bedoelingen niet kent? Dat lijkt me erg risicovol! Lees verder »

29reacties

Discussies in de landelijke politiek over onder meer de Teeven-deal en dichterbij in onze stad over Peel 6.1 maken helder dat het van groot belang is voor de democratie dat alle discussies helder en vooral openbaar gevoerd worden.

Dat de praktijk helaas veel weerbarstiger is merken we ook in onze stad. De Raad van de gemeente Helmond kent ook een seniorenconvent bestaande uit de burgemeester, de waarnemend voorzitter van de Raad, de fractievoorzitters en de griffier. (In de Helmondse situatie dus 12 van de 37 raadsleden). In voorkomende gevallen kunnen ook wethouders en/of de gemeentesecretaris uitgenodigd worden voor dit overleg dat in beslotenheid plaatsvindt. Lees verder »

13reacties

Op donderdag 5 november 2015 heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting voor het jaar 2016. Deze vergadering is de ideale mogelijkheid voor de Helmondse politieke partijen om in het openbaar te vertellen wat ze met de stad voorhebben en waar ze met de stad naar toe willen.
Een simpele Helmonder zal dus denken dat alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s weer eens uit de la halen. Dat ze deze nog eens goed gaan bekijken en dan met name ‘hun stokpaardjes’ naar voren zullen brengen. Want het is toch zo dat de politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma op het pluche zitten.

Maar helaas, ik denk dat ik u moet teleurstellen. Niet de verkiezingsprogramma’s maar het coalitieakkoord van SP. CDA, VVD, GL & HA ‘mensen maken de stad’ is het spoorboekje waar Helmond de komende jaren op zal gaan reizen. Lees verder »

54reacties

Terwijl menigeen zijn koffers aan het pakken was voor de zomervakantie presenteerde wethouder van der Zanden (SP) haar plannen om de bezuiniging van € 500.000 op de wijkaccommodaties handen en voeten te geven. In juni 2015 heeft Lokaal sterk een poging ondernomen om deze bezuiniging (voorlopig) uit te stellen maar de Helmondse coalitie ziet dat niet zitten.

Het plan van de wethouder behelst 2 bezuinigingen t.w. € 400.000 korten op inzet van personeel wat in hoofdzaak in dienst is bij de LEV-groep en € 100.000 bezuinigen door buurthuis de Terp in Helmond-Noord te sluiten. Lees verder »

25reacties

Nederland telt op dit moment 393 gemeenten die in grootte erg verschillen. De gemeente Helmond staat qua inwonersaantal op plaats 33 en wordt derhalve meegenomen in de Atlas van de 50 grootste Nederlandse gemeenten die elke twee jaar uitkomt.

Als we naar Helmond kijken als een aantrekkelijke woongemeente komen we uit op plek 42. Hierbij is gekeken naar de bereikbaarheid, het cultureel aanbod, veiligheid, woningen, natuurgebieden en het culinair aanbod (Helmond = 43). Jammerlijk genoeg zijn we in de afgelopen vijf jaren een stukje gedaald als het gaat om woonaantrekkelijkheid. Lees verder »

18reacties

Net voor politiek Helmond gaat uitrusten en genieten van haar vakantie spreekt de commissie Maatschappij op maandag 13 juli 2015 over een bezuiniging van € 500.000 per jaar op de wijkaccommodaties. De meerderheid van de gemeenteraad dus SP, CDA, VVD, GL & HA hebben namelijk op 4 juni 2015 bij de behandeling van de voorjaarsnota hiervoor het groene licht gegeven en het zal dus met ingang van 1 januari 2016 een feit zijn. Lees verder »

1reactie

Dit jaar hoeft u niet aan de buis gekluisterd te zijn gedurende de zomermaanden want een echt groot spektakel als een EK, WK of Olympische Spelen zal in 2015 niet plaatsvinden. Maar dat hoeft voor de inwoners van Helmond helemaal geen enkel probleem te zijn want onze stad biedt weer een groot scala aan activiteiten en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud.

Op zaterdag 30 mei is het Weverspark in de Binnenstad geopend, een uitnodigende groene oase waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. Als ik dan één klein minpuntje mag noemen is het dat het nog mooier zou zijn als er ook een jeu de boule baan in aangelegd was, maar dat kan nog altijd. Lees verder »

17reacties

‘We blijven ernaar streven om meer (vooral technische) opleidingen naar Helmond te halen en meer stageplaatsen te creëren bij Helmondse bedrijven.’ schrijft het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’, van SP, CDA, VVD, GL en HA.
En terecht, immers het onderwijs vormt de basis voor een goede toekomst van de inwoners van onze stad. Een pluriform onderwijsaanbod, vele beroepsrichtingen naast theoretische opleidingen op meerdere niveaus is dan ook een must voor Helmond. Zeker als we hierbij in ogenschouw nemen dat Helmond, zoals we dat netjes duiden ‘een wat lager onderwijsprofiel’ heeft. Hiermede bedoelt men dat in onze stad een behoorlijk aantal leerlingen/studenten woont die aangewezen zijn het vmbo en mbo-opleidingen op niveau 2 & 3. Je moet dan met name denken aan opleidingen die heel praktisch en uitvoerend zijn gericht voor beroepen die we tegenkomen in onder meer de productie, de horeca, land- en tuinbouw, food, de grafische sector inclusief automatisering en in de facilitaire dienstverlening. Natuurlijk is hier helemaal niets mis mee. Lees verder »

2reacties

Wellicht herinnert u zich nog het kabinet Balkenende IV, met daarin CDA, PvdA en CU. Dat kabinet startte met een toer door Nederland van 100 dagen. Zulks tot grote ergernis van de toenmalige oppositie incluis VVD, SP en GroenLinks.

Op 6 mei 2014, dus iets meer dan 300 dagen geleden kreeg onze stad een nieuw College van B&W. En zie dat College toert nog steeds rond door de stad aleer feitelijk beleid te maken. Mag ik u wijzen op de ‘stadsgesprekken’ inzake de bezuinigingen, en het nog steeds zoekende zijn naar de invulling van het armoedebeleid. (Bijeenkomsten waarbij men het nodig acht een gespreksleider van buiten in te moeten laten vliegen die tegen een aanzienlijke vergoeding de gesprekken in goede banen moet leiden, maar dat terzijde.) Lees verder »

6reacties

In onze stad kennen we een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. Een aantal is particulier maar ook de gemeente Helmond heeft er, zoals bedrijvencentrum de Bron in de Heistraat. Deze bedrijvencentra bieden met name startende ondernemers kansen om hun activiteiten te starten en uit te voeren. Veelal gebeurt dit met de verwachting dat op termijn die bedrijven elders zelfstandig verder gaan en uitgroeien.

Onlangs las ik op de weblog van Helmond dat er plannen bestaan om ook een bedrijfsverzamelgebouw te gaan starten in de richting van de detailhandel en op dinsdag 21 januari 2015 hoorde ik in een commissievergadering dat er aangedacht wordt om de voormalige Leonardussschool te gaan bestemmen als een bedrijfsverzamelgebouw op het gebied van bewegen en gezondheid. Lees verder »

13reacties

In het coalitieprogramma van het huidige College van B&W staat onder meer dat men in deze raadsperiode extra aandacht wil besteden aan de werkgelegenheid van schoolverlaters (jeugdwerkloosheid) en de van de 50 plussers.

Met die wetenschap in mijn achterhoofd heb ik in juni 2014 in de commissie MO&E voorgesteld om als commissie eens bijeen te komen om te bespreken op welke wijze we dit inhoud kunnen geven. Immers elke politieke partij heeft zo haar eigen ideeën en oplossingen als het gaat om de aanpak van de werkloosheid. Geen ingewikkeld voorbereide bijeenkomst maar gewoon ‘met de benen op tafel’ plannen naar voren brengen om de werkloosheid in onze stad concreet aan te pakken. Lees verder »

4reacties

Komende donderdag, 6 november 2014 zal de Raad van Helmond zich in een urenlangdurende sessie buigen over de begroting 2015. In de afgelopen weken hebben de lokale politici gebogen over de vele informatie van in totaal wel zo’n driehonderd pagina’s.

De inkomsten van de gemeente komen voor het grootste deel van het Rijk en er zijn ook gemeentelijke heffingen als de OZB, leges voor rijbewijzen, bouwvergunningen en zo meer. Maar is dat wel voldoende voor de plannen van het College ? Neen en daarom heeft men ook gekeken naar ‘de spaarpot’ van de gemeente. Lees verder »

4reacties

Rond deze tijd wordt op vele plaatsen in onze regio stil gestaan bij het gegeven dat precies 70 jaren geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De voormalige gemeenten Mierlo-Hout en Stiphout herdenken dit gebeuren op 22 september 2014 en de stad Helmond zal op donderdag 25 september 2014 de bevrijding herdenken. In het Hortensiapark is elke inwoner van onze stad welkom voor de officiële herdenking ‘s middags om 14.30 uur en ‘s avonds zal fanfare de Vooruitgang een concert verzorgen vanaf het Caratpaviljoen in het Warandepark, aanvang 20.00 uur. Ook kunt u de komende tijd, tot 6 oktober op zaterdag en zondag in de Gaviolizaal de tentoonstelling 70 jaren Bevrijdingsmuziek gaan bezoeken. De inkom van deze tentoonstelling is inclusief een kopje koffie of thee € 3,50. Naast de muziek uit die tijd van de wereldberoemde draaiorgels kunt u ook een kijkje nemen bij een bijzondere expositie over de tijd van de Tweede Wereldoorlog en voor het luttele bedrag van € 2,00 een fraai boekwerkje over de oorlogstijd en de bevrijding bekomen. Lees verder »

38reacties

Roze zaterdag in juni in Eindhoven, roze maandag op de Tilburgse kermis in juli en in augustus de Gay Pride in Amsterdam met de traditionele parade over de grachten. Drie feestelijke activiteiten voor iedereen die vriendelijk is voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Net als iedereen heel gewone mensen die deel uitmaken van onze Nederlandse samenleving.

Des te schrijnender is het dan in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 1 augustus te moeten lezen dat de acceptatie van homo’s steeds minder wordt en dat ook het geweld, zowel verbaal als fysiek toeneemt. Van de Helmondse situatie zijn, voor zover ik weet geen specifieke cijfers bekend maar super veel zal dat niet afwijken van het landelijke beeld. Lees verder »

9reacties

Vervlogen tijden komen we nog elke zondag tegen bij de Kaasboerin in Postel waar de vrolijke draaiorgelklanken menig voetje van de vloer brengt en er lustig een pintje wordt genuttigd. Het doet denken aan de tijden van weleer toen zaal Bocken nog de thuishaven was van de draaiorgels. Dankzij de gift van de familie Bocken is deze fraaie collectie draaiorgels nog steeds Helmonds bezit. SDOH – Helmondse Belangen vindt dat dit zo ook moet blijven, tot in lengte van jaren maar dan dienen we er wel slim mee om te gaan. Immers ‘houden om te hebben’ kan geen doel zijn.

Na de bewogen commissievergadering van februari 2013 is een nieuw bestuur aan het roer komen staan bij de draaiorgelstichting. In augustus 2013 is er in de Gaviolizaal gesproken met een groot aantal positieve maar ook kritische raads- en commissieleden. Daarna werd het erg stil tot begin juni het College met een voorstel is gekomen. Lees verder »