Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.244 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
18reacties

Net voor politiek Helmond gaat uitrusten en genieten van haar vakantie spreekt de commissie Maatschappij op maandag 13 juli 2015 over een bezuiniging van € 500.000 per jaar op de wijkaccommodaties. De meerderheid van de gemeenteraad dus SP, CDA, VVD, GL & HA hebben namelijk op 4 juni 2015 bij de behandeling van de voorjaarsnota hiervoor het groene licht gegeven en het zal dus met ingang van 1 januari 2016 een feit zijn.

Lokaal sterk heeft op 4 juni 2015 een amendement ingediend om deze bezuiniging niet door te laten gaan. Ze heeft dit gedaan vanuit meerdere invalshoeken. Zo zal er eens goed gekeken dienen te worden naar de financiële positie van de gemeente. We hebben meer dan heel behoorlijke reserves op ons spaarboekje staan en ook 2014 is met een positief financieel resultaat afgesloten.
Maar zeker zo belangrijk is de positie van de wijkhuizen in het hele sociale gebeuren in de stad. De wijkhuizen zijn een belangrijke schakel in de sociale netwerken, ze vormen een onmisbare ontmoetingsplek voor veel wijkbewoners alsmede voor vele vrijwilligers.

Als het aan Lokaal sterk ligt gaan we eerst eens goed kijken naar de functie en de kwaliteit van de wijkaccommodaties en zetten we er niet zomaar het financiële mes in. Uiteraard is het slim te kijken naar kostenbesparing en efficiency in de bedrijfsvoering maar een platte bezuiniging van € 500.000 gaat Lokaal sterk echt veel te ver. Ik vrees evenwel dat we ook nu weer aan het koste eind zullen trekken want het College van B&W legt dit thema ‘opiniërend’ voor aan de commissie Maatschappij. Met andere woorden de commissie mag nog wel iets zeggen maar aangezien de Raad, in meerderheid op 4 juni 2015 heeft ingestemd met de bezuiniging is het besluit genomen wat de commissie daar dan ook van mag vinden.

Helmonders, ik wens jullie een fijne vakantie en ja als uw wijkaccommodatie in 2016 niet meer bieden kan wat ze nu biedt ga dan eens langs bij SP.CDA, VVD, GL & HA want zij kiezen voor deze platte bezuiniging van € 500.000 per jaar op de wijkaccommodaties.

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

18 reacties:

@ Maarten. Als Lokaal Sterk mogelijk die bezuiniging op een andere manier had ingevuld c.q. gedekt dan was volgens mij de hele raad achter het LS amendement gaan staan. Dit omdat bezuinigingen op zo’n onderwerp nooit god scoort! Overigens gaan we nu ook gezamenlijk iets doen aan die 14 % bezettingsgraad van de wijkaccommodaties ( gemiddeld percentage ) Het “sturen door de buurt” bijv. Brandevoort daar een goed voorbeeld voor!
Al we die professionele inzet van beheerders, nu ca. 750 uur p.week, terugbrengen naar 50 % en als die straks met name door vrijwilligers worden ingevuld, kan mogelijk het imago van diverse Wijkhuizen alleen maar verbeteren en bezettingsgraad doen stijgen. Geef de wijkvrijwilligers hierin de nodige ruimte al wordt dat best nog een lastige [email protected] D.Enker

Beantwoorden

Beste lezers en inwoners van vooral Helmond-Noord:

Het staat nu al voor 95 % vast dat Wijk Centrum De Terp in Helmond-Noord het kind van de rekening gaat worden van de besluitvorming die politiek Helmond zal gaan nemen. Dit prachtige gebouw zal, als het aan de politiek ligt haar deuren na 1 december a.s. moeten gaan sluiten. De Terp met haar beheer, personeel en energiekosten drukt te zwaar op de jaarlijkse uitgave, zo wordt uitgelegd. In totaal zou het gaan om 50.000 euro aan bezuiningen. De Terp zou met 100.000 euro per jaar te veel drukken op de uitgave en nu ineens in de weg staan. Uiteraard is iedereen die dit wijkcentrum een warm hart toedraagt in rep en roer en van plan tot actie over te gaan in de komende tijd die rest. Er is al een handtekening actie in volle gang voor behoud. Het is nogal wat met alle opbouwwerkers en andere die daar al jaren hun fantastische werk uitvoeren en hun brood daar verdienen. Dan vergeten we ook niet alle vrijwilligers die er voor zorgen dat al decennia lang de boel draaiende wordt gehouden in alle! wijkgebouwen. Deze mensen zouden dan elders hun werk kunnen gaan uitvoeren? Ik denk dat er voor velen niets meer zal zijn straks. Het is een schande als wijkgebouwen zoals De Terp in Helmond de dupe worden van toenemende bezuiningen die steeds meer worden doorgevoerd en waarvan de onderkant in onze samenleving steeds meer en meer last zullen gaan krijgen. Straks is er niets meer aan sociaal contact, voor de vooral oudere mensen hier in Helmond die al een tijd in de verdomhoek zitten. Het is de zorg die tot een bedenkelijk niveau is afgedaald in Nederland en nu gaan ook de wijkcentra op de schop. Persoonlijk denk ik, zonder te discrimineren dat dit het gevolg is van dat wat al jaren aan culturen, overal vandaan is toegelaten in Nederland. De heer Wilders roept al jarenlang dat het genoeg is, dat we vol zitten. Niemand in de politiek luistert. Beste mensen, met alle respect, het moet wel allemaal betaald worden. Alle mensen die hard werken moeten meebetalen aan hen die vrijwillig, illegaal of legaal in toenemende mate hier verblijven, en nog gaan komen. Alle mensen die in de jaren 40 en 50 dit land mee hebben opgebouwd zijn nu al jaren het kind van de rekening. De armoedegrens tussen rijk en helemaal niets neemt met de dag toe. Dat moet stoppen, anders vrees ik het ergste. De Nederlanders zijn tot nu toe erg tolerant, maar dat zal toch een keer ophouden. Nu worden ook nog beetje bij beetje en steeds meer, onze sociale contacten die we hebben met elkaar, afgenomen. Dat mag niet, dat kan niet! Vandaar dat wij hier in Helmond-Noord nu op de bres gaan voor het behoud van ons Wijkcentrum-De Terp. Ik hoop van harte dat alle inwoners van Noord zich de komende tijd hiervoor hard gaan maken. Trouwens, heel slim uitgekozen om alle betrokkenen net voor de grote vakantie nu op te zadelen met deze trieste mededelingen. Geen leuke vakantie voor velen die begaan zijn. Ik roep Angelique Raaijmakers van het CDA op om ook actie mee te gaan voeren. Het is toch zo Angelique, dat De Terp ooit jouw opstap, zo niet je wiegje is geweest? Laat nu maar eens zien wat je echt waard bent in de politiek. Jouw toevoeging in het Helmonds Dagblad zegt mij niet zoveel…… Bedankt politiek voor deze wellicht aankomende besluitvorming, goed gedaan!

Beantwoorden

Buitenlanders zijn de schuld. “Meneer” Wilders weet het zo goed. Man ga fietsen. Zorg eerst eens dat jouw heilige Geert de lokale politiek in durft. Hoef je niet aan de zijlijn te gaan staan toeteren. Actievoeren prima, maar niet onder het motto van een valse profeet.

Beantwoorden

@Twan Peters,

Idd heb dit ook gehoord dat per december de stekker eruit gaat, erg jammer!
Maar nmw draaide de organisatie toch wel veel op vrijwilligers, dus weet niet goed waar ze nou op moeten bezuinigen?
Misschien op die 1,70 +/- per uur vrijwilligers vergoeding? of het etentje 1x per jaar voor de vrijwilligers. (kerstpakket).
Of is het pand te duur.
Geen idee.
Helaas is het in veel wijken het zelfde, of niks te doen voor de ouderen dus die gaan ook hangplekken zoeken haha en zo ook de jeugd van 12/17 en dan krijg je weer hangproblemen. dus zowel jong als oud.

Beantwoorden

Welnu beste Wilma,

Jouw menig is prima, de mijne maatstaaft aan de realiteit zoals die momenteel in Nederland gaande is. Iedereen ongeacht huidskleur die mee betaald in ons systeem is van harte welkom vind ik. Als die andere, inmiddels duizenden die er al jaren de pet naar gooien, de brui er aan geven en via iligaliteit onze belastingcenten opsnoepen, weg ermee. Straks komen er ook heb ik begrepen, honderden Grieken bij die hun land zelf naar de afgrond hebben gebracht. Zij willen waarschijnlijk hier net als velen andere hun kansen pakken. Dan druk ik me bescheiden uit. Ook dat heeft jouw zogenoemde valse profeet voorspeld. Geert Wilders zei 6 jaar geleden al dat we geen cent meer zouden terug zien. Nog erger, er moeten nog vele miljarden bij om de Grieken in de race te houden. En zo zijn er hier inmiddels ook genoeg die ons land naar de kl…. helpen. Het gevolg is dat wat er nu aan de hand is, bezuinigen, nogmaals op de zorg, (PGB) en zelfs sociale contacten via wijkgebouwen gaan op de helling. Een schande voor een land wat eens bovenaan stond en een voorbeeld was voor Europa.

En ach @Mopje, Wijkcentrum de Terp is helemaal niet te duur. Het draait op een aantal betaalde werkkrachten en een hoop enthousiaste vrijwilligers die daar een maandelijkse vergoeding voor krijgen. Verder vinden vooral de ouderen hun weg naar de Terp voor leuke bezigheden die hun in ieder geval een beetje uit het isolement houden, daar waar ze vaak in verkeren. Dat wat die mensen daar hebben aan ontspanning, dat is niet in geld uit te drukken. Ik zou wel eens willen weten hoe groot het bedrag (in miljarden) is wat hier in Helmond en elders aan kapitaalvernietiging al jaren aan b.v. zinloze projecten en gebouwen verbrast is/wordt. Zoals ik al schreef is Griekenland maar één voorbeeld. Kortom, wij willen Wijk Centrum de Terp hier behouden voor onze (oudere) mensen En daar gaan we voor vechten! Handen er van af………….

Beantwoorden

Gisteren bij de commissievergadering geweest, @twan je hebt idd een punt wat betreft Angelique. En ik vraag me echt idd af of het wel waar is wat ze citeerde dat de verenigingen nu al bezig zijn om te zoeken naar andere locaties. Mij lijkt dit te voorbarig. Eerst maar even afwachten en zorgen dat het behouden blijft. Ik zal ook zeker tekenen hiervoor.

Wat er vandaag dan ook in de krant staat vind ik maar een schijntje van het politieke debat wat eraan voorbij kwam. Eerst maar eens zorgen dat we nog meer inzichten krijgen over de stand van zaken van alle Wijkhuizen binnen Helmond. Er is niet voor niets een paar jaar geleden het profiel Wijkgericht Werken opgericht door toenmalig Wethouder vd Heuvel. Afijn we blijven knokken om de Terp te behouden als het ook aan mij ligt. Tenslotte heb ik gisteren ook nog gesproken met mevr… over de jeu de boules banen die recent zijn aangelegd nu twee jaar geleden. Deze kun je niet verplaatsen het ziet er goed uit allemaal. Dus al met al ook deze te behouden lijkt me dan ook een goed plan. Anders is het ook weer weg gegooid geld voor de aanleg van zegge 15.000 euro.

Beantwoorden

Dag Jolanda en Twan Peeters,

Allereerst of het waar is dat de verenigingen (ook de ongeorganiseerde ) al aan het zoeken zijn naar andere locaties? Ja, volgens de door mij ontvangen informatie wel en dat is ook logisch wanneer je te horen krijgt dat de terp zal gaan sluiten per 01-01-2016…. mededeling vanuit Terp-bestuur n.a.v. de mededeling vanuit college Helmond.

Dan de reden van mijn citaat…. dat was vanwege de verwarring die er bij mij ontstond. In de door mij ontvangen stukken ( http://www.helmond.nl/BIS/2015/Notities%20en%20kaarten/Commissienotities/CN%20Scenariokeuze%20bezuiniging%20wijkaccommodaties.pdf ) was sprake van 3 scenario’s. Maar bij de start was er bij de presentatie sprake van 4 scenario’s ( http://www.helmond.nl/BIS/2015/Notities%20en%20kaarten/Commissienotities/CN%20Presentatie%20bezuiniging%20beheer%20wijkaccomodaties.pdf ) . daaruit bleek dat er aan de besturen van de wijkaccommodaties nog tot 01-10-2015 ruimte is om met alternatieven te komen.

Hierop heb ik dus ingebracht dat er momenteel wel al mensen bezig zijn met het zoeken naar alternatieven terwijl straks misschien dat niet nodig blijkt te zijn.

Wat is de stand van zaken nu?
Het college gaat verder met voorbereiden van scenario 3 ( 400.000,– bezuinigen op professioneel beheer en sluiting de Terp ) maar tegelijkertijd is er ruimte voor een alternatief. De gemeenteraad gaat nog achtergrondinformatie ontvangen zoals vierkante meters, bezettingsgraad etc. en in oktober/november komt het onderwerp weer terug in de Raad.

Ik zal dus verder niet persoonlijk als namens het CDA nu verdere uitspraken doen behalve datgene herhalen wat ik al gezegd heb… dit is mensenwerk dus ben zorgvuldig. En eenieder kan nu tot 1 oktober a.s. de ruimte voor alternatieven gebruiken zover als ik dat in de commissie begrepen heb.

Laat onverlet dat we in Helmond 10,4 miljoen euro aan het bezuinigen zijn en dat daar in november 2015 waarschijnlijk een nieuwe bezuinigingsopdracht bovenop komt. Dus het zijn geen gemakkelijke tijden en er zijn geen gemakkelijke keuzes.

Met vriendelijke groet,
Angelique

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers-vdPol

@Angelique Raaijmakers-vdPol op woensdag 15 juli 2015 om 10:41:

“Laat onverlet dat we in Helmond 10,4 miljoen euro aan het bezuinigen zijn en dat daar in november 2015 waarschijnlijk een nieuwe bezuinigingsopdracht bovenop komt.”

Het kiezen voor bezuinigingen is altijd een politieke keuze. Men kan ook andere afwegingen maken. Het spaarbankboekje van de gemeente is mijn inziens behoorlijk gevuld. Het spaarbankboekje van de gemeente is bijeen gebracht door en voor onze inwoners. Het spaarbankboekje dient dan ook gebruikt te worden voor en door de inwoners van de stad.

Lokaal sterk heeft al meerdere malen bepleit eens goed te kijken naar dat spaarbankboekje en daarna met voorstellen te komen aan de Raad. Maar we blijven geduldig wachten.

O ja terzijde, wel een beetje vreemd dat bepaalde partijen in de Helmondse coalitie zo hard achter bezuinigingen staan waar ze in de Tweede Kamer een heel ander geluid laten horen als het om bezuinigingen gaat.

Beantwoorden

@maarten janssen op woensdag 15 juli 2015 om 19:02:

Het is inderdaad lastig om landelijke bezuinigingen op lokaalniveau op te vangen.

Daarnaast is het vreemd dat LS in een vorig leven toch een fiks aantal jaren deel uitmaakte van het college maar toen schijnbaar de inhoud van het spaarbankboekje niet interessant genoeg vond in ieder geval de hoogte ervan niet ter discussie heeft gesteld.

Beantwoorden

Als voorzitter van een van de wijkhuizen gaat het mij aan het hart wat er nu met de Terp staat te gebeuren. Wat ik in de hele discussie rondom de financiering van de wijkhuizen mis is een visie op waar we nu precies naartoe willen met die wijkhuizen.

De notitie wijkgericht werken had volgens mij meer betrekking op de verhouding tussen College en wijkraden. De signalen dat met die professionaliseringsslag de vrijwilligers in de verdrukking dreigen te komen zijn weer een heel ander punt van discussie (zie perikelen met wijkraad Helmond Noord en nu weer Rijpelberg).

Zijn wijkhuizen relikwieën uit een vervlogen tijdperk van een geloof in de maakbare samenleving die vooral bevolkt worden door gepensioneerden? Of is een wijkhuis een cruciaal steunpunt in de wijk voor gemeente en maatschappelijke organisaties, met daaraan gekoppeld een functie gericht op het bevorderen van sociale cohesie binnen de wijk? Vooral met de straks verplichte tegenprestatie naar vermogen zijn wijkhuizen een mooie basisstructuur voor georganiseerd vrijwilligerswerk. Er is genoeg te doen en te organiseren in elke wijk, maar soms heb je even dat zetje nodig om daadwerkelijk iets te gaan doen.

Bekostiging van wijkhuizen moet naar een doel toe werken. Dat betekent dat het budget per wijkhuis dus niet afhankelijk moet zijn van het aantal leden, maar van het verzorgingsgebied. Het aantal leden en activiteiten is hoogstens een graadmeter die aangeeft hoe goed de gestelde doelen op een gegeven moment bereikt worden. Nu is het omgekeerd: Als je niet genoeg aanloop hebt krijg je ook minder subsidie en nemen je mogelijkheden om dingen te organiseren af.

Zoek naar creatieve oplossingen: Laat bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie overdag kantoor houden in een wijkhuis (flexplek), met daarbij de verplichting om ook de openstelling gedurende de dag te regelen en in samenspraak met de beheerder wat taken over te nemen.

Samengevat: Wijkhuizen kunnen als kapstok gebruikt worden om functies aan op te hangen. Die functies brengen allemaal budget met zich mee uit verschillende gemeentelijke potjes, met als gevolg dat de bezettingsgraad van wijkgebouwen omhoog gaat en elders kosten worden bespaard. Als we dat op een efficiente manier doen hoeft De Terp waarschijnlijk helemaal niet dicht.

Beantwoorden

Nou beste Angelique,

Je voegt zoals altijd niets toe aan de discussie voor behoud van De Terp. Je eigen er hard voor maken ook niet merk ik in je bewoording. Alleen maar politiek gezever. Een zetel in de raad, vergaderen, niets zeggen, en beuren, daar is waar het bij de meeste om gaat. Bezuinigen, doodziek wordt je van dat woord. Dat had deze gemeente eens eerder moeten bedenken, in de jaren dat de bomen tot de hemel groeide en er via investeringen en kapitaalvernietiging aan gebouwen veel geld verloren is gegaan. Ik heb het ook gehad over de miljoenen die b.v. de nutteloze Omroep Helmond al decennia lang heeft gekost aan subsidies. Een omroep die door de gemeente in stand wordt gehouden met de zendvergunning op zak, die bovendien elke 5 jaar opnieuw bekeken dient te worden. Als het commissariaat voor de media beter toezicht op de naleving van de Mediawet zou hebben was deze omroep reeds jaren geleden verdwenen. Het heeft geen enkele levensvatbaarheid wat inhoud, programma’s en presentatie betreft. Genoeg voorbeelden van, vaak genoeg door mij beschreven hier.

Dan hebben we het ook nog niet gehad over braakliggende terreinen (Obragas) die kapitalen hebben gekost. 10,4 miljoen bezuiniging en volgend jaar nog meer? Doorgaan, net als in Den Haag, met verhogen en leegplukken. Nu zijn de wijkgebouwen aan de beurt, het laatste samenzijn voor sociale contacten, van vooral ouderen, met hun bezigheden in Wijk Centrum de Terp dat dicht moet. Nogmaals, het is een schande, in en in triest! Maar beste bewoners van Helmond-Noord, dit stond al jaren in de planning hoor. Ik had het al eens over de kapitaalvernietiging van voormalig jeugdgebouw Jovic, óók in de Breitnerlaan. Dat gebouw moest en zou er komen, een totale mislukking die miljoenen heeft gekost in pakweg 6 tot 7 jaar. Toen stond het daarna een tijd leeg en met een hoop mazzel heeft de uitbater van Fitness E-Zone de weg er na toe gevonden en een huurcontract van, naar ik meen, 5 jaar afgesloten. Afwachten of deze de eindstreep haalt, want veel bedrijvigheid wordt er niet waargenomen. Nog iets, wat gaat dit straks kosten als alle betaalde krachten op straat komen te staan? Nog erger, waar moeten al die vrijwilligers naar toe? En niet in de laatste plaats, alle vooral oudere mensen die betrokken zijn met hun sociale contacten in De Terp. Mensen die veroordeeld worden om terecht te komen in een nog veel groter isolement? Moeten zij de straat op, net als hangjongeren? Maar daar heeft de politiek mooi scheit aan. Sorry voor mijn woordgebruik, maar ik ben woest! Ik roep nu derhalve iedereen op om steun te geven , maar vooral in actie te komen voor behoud van Wijk Centrum De Terp. Tenminste aan is deze oproep gegeven, die een warm hart toedragen aan dit prachtige wijkgebouw, dat nimmer hun deuren mag sluiten…………….. En wat politiek Helmond betreft, inclusief Angelique Raaijmakers-v.d Pol, ik blijf lachen met jullie, met een scheve mond.

Beantwoorden

@Twan – Ik zal er wel te simpel over denken omdat ik zelf niet oud genoeg ben, maar hoezo is De Terp voor veel mensen de enige plek voor sociale contacten? Wie de weg naar De Terp weet te vinden, kan ook naar een ander wijkcentrum gaan dat nog niet is wegbezuinigd (De Boerderij, De Kamenij), of zich aansluiten bij een vereniging om zo nieuwe mensen te leren kennen. En contacten die eenmaal zijn gelegd, kun je ook onderhouden door bij elkaar thuis een kopje koffie te drinken. Natuurlijk is het voor veel mensen vervelend als De Terp gaat sluiten, maar je moet de gevolgen ook weer niet overdrijven.

Beantwoorden

Welnu Beste Sander,

Allereerst; De Boerderij zit al aan zijn capaciteit en moet vele uren inleveren in de komende nieuwe voorstellen. Koffie drinken bij elkaar? Dat is mooi met 6 tot personen. Maar wat dacht je van: jeu de boules met 100 mensen, waarvoor 2 jaar geleden een nieuwe baan is aangelegd, dit schetste ook Jolanda al hierboven. Dan hebben we het kienen met 150 personen of meer, darten, kaarten, bloemschikken, koffieconcerten, fietstochten en bustochten organiseren. Moet ik nog even doorgaan Sander, ik heb nog veel meer hoor aan activiteiten die Wijkcentrum de Terp mede organiseert .

Beantwoorden

@Twan Peters op donderdag 16 juli 2015 om 15:42:

De activiteiten die je noemt, sluiten goed aan bij de participatie-gedachte waar de overheid zich op laat voorstaan. Heel jammer en tegenstrijdig dat diezelfde overheid ze wegbezuinigt.

Toch denk ik dat het probleem van het sociale isolement complexer ligt. Wie de weg naar deze activiteiten heeft weten te vinden, heeft kennelijk wel de mentaliteit en de vaardigheden om ernaar op zoek te gaan. Die groep redt zich wel.

Beantwoorden

@Twan Peters op donderdag 16 juli 2015 om 12:23:

Zeg Twan waar was Jij eigenlijk toen al dit onheil zich voordeed? Wat heb jij eigenlijk aan de teloorgang van onze samenleving bijgedragen? Druk met het van buiten leren van de Wilderscatechismus?
Veel (politieke) vrienden zul je met dit gekanker op jan en alleman in ieder geval niet maken. De vraag is dan ook of het je wel om de Terp te doen is. Tis dat Geert er niet aan doet anders zou je gaan denken dat het om een PVV- ledenwerfactie gaat of zoiets als een benefietactie t.b.v. het eerste Helmondse Wildershuis.
Je opvattingen zeggen veel over het “culturele karakter” van de Terp na een eventuele doorstart. Niet iedereen zal zich in zo’n omgeving welkom voelen wat gezien de functie van een wijkaccommodatie een doorslaggevende reden zou moeten zijn de tent te sluiten.
Kortom: actie is prima, maar dan niet onder het commando en met de hier geschetste vergezichten van een overgepassioneerde vreemdelingenmijder.

Beantwoorden

Nou Wilma,

Je gaat voorbij aan alles wat ik hier heb opgeschreven en hebt het derhalve dan ook niet begrepen. Overigens ben ik meer bij De Terp betrokken dan jij maar kunt bedenken. Daar laat ik het bij………

Beantwoorden

Nou Twan,
Al die activiteiten die jij noemt worden niet georganiseerd door wijkcentrum de Terp, maar door de Wijkvereniging samen actief, en doen nog meer. Kom al 10 jaar in de Terp, maar jou nog nooit gezien.ander had je wel geweten dat er geen 150 pers. maar tussen de 80 en 90 kieners komen.

Beantwoorden

Nou Roos,

ik kom al zo’n 25 jaar die kant op, maar achter de schermen. ik hoef niet zo nodig op het voorplan. Er achter werken is net zo nuttig lijkt me. Ik heb het overigens niet over een aantal kieners gehad, laat staan genoemd. Ik had het over een bezoekersaantal tijdens de opkomst van de vergadering van 31 augustus jl. En wijk vereniging actief, die van Louis Claasen is me ook bekend, pas geleden opgeheven toch? Dat is toch diezelfde man met zijn camera overal voorop, tijdens interviews bij Omroep Helmond? Niet veel van gezien op 31 augustus in De Terp. Slechte beurt Roos vind je niet?.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *