Buiten is het 3 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.838 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
13reacties

In het coalitieprogramma van het huidige College van B&W staat onder meer dat men in deze raadsperiode extra aandacht wil besteden aan de werkgelegenheid van schoolverlaters (jeugdwerkloosheid) en de van de 50 plussers.

Met die wetenschap in mijn achterhoofd heb ik in juni 2014 in de commissie MO&E voorgesteld om als commissie eens bijeen te komen om te bespreken op welke wijze we dit inhoud kunnen geven. Immers elke politieke partij heeft zo haar eigen ideeën en oplossingen als het gaat om de aanpak van de werkloosheid. Geen ingewikkeld voorbereide bijeenkomst maar gewoon ‘met de benen op tafel’ plannen naar voren brengen om de werkloosheid in onze stad concreet aan te pakken.

Na behoorlijk wat vijven en zessen = dus tijd kwam er een reactie vanuit het gemeentekantoor met het plan om op donderdag 18 december 2014 een dergelijke bijeenkomst te laten plaatsvinden. Wel heeft men het nodig geacht om enkele deskundigen op dit gebied hierbij uit te nodigen. Deze zouden dan onder meer toe kunnen lichten wat er zoal gebeurt op het valk van de participatiewet, beschut werken en zo meer.

Helaas, helaas gaat de bijeenkomst niet door en wel om reden dat er zich te weinig raads- en burgercommissieleden van de commissie MO&E aangemeld hebben voor de bijeenkomst.

Vreemd maar bovenal triest dat een zo belangrijk onderwerp met een zo groot belang voor vele inwoners van onze stad die in de knel zitten niet op waarde geschat wordt. Volgens mij bereiken we met niets doen en het niet nemen van onze eigen verantwoordelijkheid maar bitter weinig. De bedoeling is om in 2015, maar dan via de commissie Bestuur en Economie alsnog een poging te doen een werkbespreking te organiseren rond dit thema. Hopelijk neemt politiek Helmond dan wel haar verantwoordelijkheid.

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal Sterk

13 reacties:

De aandacht van de gemeente ligt in ieder geval niet bij dat o derwerp, dat maskt get dan altijd wel weer duidelijk.
Op dit moment ligt de aandacht zowel landelijk als plaatselijk bij bezuinigen. Over mensen hebben we het op dit moment niet

Beantwoorden

Goed onderwerp, belangrijk ook. Maarin deze column is maar 1 kant belicht. Dat mag ook natuurlijk. Als columnist heb je veel vrijheid. Ben benieuwd nu wie uiteindelijk t overleg heeft afgeblazen en op welke grond?

Beantwoorden

@Jeanne Schriks op woensdag 17 december 2014 om 22:28:

Ben ook wel benieuwd, mischien te weinig mensen door de vakantietijd.

Beantwoorden

Raadsleden en colleges van B&W behoren hun taken uit te voeren in het kader van het Algemeen Maatschappelijk Belang. Met dit belang bedoelt men ten dienste van het welzijn van elke burger binnen zijn of haar gemeente.
Selectief groepen overslaan is uit den boze.

Het is niet alleen raar en triest maar ook nog eens min denkend over diegene die in de knel zitten en zich terecht zorgen maken hoe ze het allemaal moet in 2015.

De raads-en burgercommissieleden MO&E moeten zich schamen dat zij na ruim een half jaar nog niet in staat waren dat gene te doen wat van hen verlangd wordt, er zijn voor de burgers… ook voor diegene aan veelal noodgedwongen aan de onderkant van de samenleving leven.

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid betekent de moed en lef hebben te doen wat gedaan moet worden. Dat is helaas niet voor iedereen weggelegd.

Er moeten geen pogingen meer gewaagd worden maar met daadkracht worden aangepakt. Dhr. Janssen heeft helemaal gelijk.

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

@Jeanne Schriks op woensdag 17 december 2014 om 22:28:

Geachte leden van de commissie MO&E,

Hierbij meld ik dat de geplande thema-avond op donderdag 18 december 2014 GEEN doorgang zal vinden.
De te geringe aanmelding vanuit de commissie is aanleiding geweest om tot dit besluit te komen.

In het voorjaar zal, onder het regime van de commissie Bestuur en Economie, een hernieuwde poging worden ondernomen om dit thema te agenderen.

Jan Hendriks
Griffier Commissie Middelen, Ondersteuning en Economie

Mij lijkt dit bericht van de zijde van de griffier heel helder en duidelijk, en ja welke mede-commissieleden van MO&E het af hebben laten weten is mij natuurlijk ook niet duidelijk. Net als u ben ook ik benieuwd !

Beantwoorden

@Maarten Janssen

Wat let de partijen die WEL over dit onderwerp willen praten om er een politiek café over te organiseren? Agendering kun je ook afdwingen. Voor zover ik opgevangen heb is er in ieder geval wel interesse voor het onderwerp vanuit Lokaal Sterk, SP, PvdA en D66. In het kader van de door het college geroemde beginspraak kunnen de overige collegepartijen ook geen verstek laten gaan. Dus zeg het maar, wanneer en waar kunnen ‘de benen op tafel’? Of blijft het bij het maken van ketelmuziek?

Beantwoorden

Dag samen,

Voordat deze berichten weer een eigen leven gaan leiden, wil ik informatie vanuit mijn kant als CDA Raadslid geven. Als eerste…. ik weet in ieder geval dat CDA commissieleden zich hadden aangemeld. Maar zoals Maarten terecht aangeeft , het is geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen.

Dan naar het eigenlijke onderwerp…. beleid maak je samen in de commissievergaderingen en dat hebben we als CDA dan ook steeds volop gedaan. Voor het arbeidsmarktbeleid/participatiewet staan in 2015 de volgende onderwerpen op de agenda … 1. het leveren van een tegenprestatie ; hoe gaan we als Helmond daar mee om 2. het werkbedrijf; Hoe gaan we daar als helmond invulling aan geven . Gaan we het werkplein, werkgeversplein, Atlantgroep fuseren of wordt het een samenwerking?

Wanneer je als raadslid/partij behoefte hebt aan meer uitleg en meer verdieping kan je vragen om agendering van bv. de aanpak jeugdwerkeloosheid en dan komen er gastsprekers zoals die avond de bedoeling was. Je kunt ook zelf werkbezoeken inplannen en zelf op zoek gaan naar de werkzaamheden in de praktijk van de Peelregio. Of je kunt een politiek café organiseren zoals Michel van Geel voorstelt. Michel, ik kom wel naar dat politiek Café maar heb met het CDA intussen ook al zelf de werkbezoeken ingepland.Daar haal je, is mijn ervaring, toch de meeste bruikbare info op …het zijn de mensen uit de praktijk die het beste de hiaten kunnen benoemen.

Richting Jeanne en Lieke,
de griffier heeft op verzoek van een lid van de commissie de avond georganiseerd en daarvoor gastsprekers uitgenodigd en wanneer er te weinig aanmeldingen zijn dan zal/kan de griffier in overleg met de voorzitter van de commissie het ook weer annuleren.

met vriendelijke groet en allemaal hele fijne dagen,
Angelique

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

@Angelique

Het was vooral bedoeld als een aansporing richting Maarten. Als hij actie wil moet hij niet alleen roepen dat hij het jammer vindt dat het niet door gaat en vervolgens op zijn handen blijven zitten. Ik ben met je eens dat je niet alleen met de geijkte sprekers, maar zeker ook met het veld moet spreken. Wat dat betreft is een ‘benen op de tafel’ sessie zonder voldoende achtergrondinformatie niet veel meer dan schieten uit de heup. Wat niet wegneemt dat er een fundamentele, zelfs filosofische discussie onder dit onderwerp onder de oppervlakte ligt die ook best eens gevoerd mag worden, maar dat terzijde.

Ik ben zeer benieuwd wat er uit de koker van de Helmondse politiek gaat komen op het vlak van de (verplichte?) tegenprestatie. Of daar nog steeds ingezet gaat worden op drang en dwang of dat de kans aangegrepen wordt om het systeem in te richten op de menselijke maat. Het kaltstellen van de fraudewet is wat dat betreft een duidelijke vingerwijzing dat de weg waarop we als maatschappij zaten niet de juiste was. Als ik het stuk van CDA landelijk wat je laatst aanhaalde (Waarden, democratie en maatschappelijk initiatief) goed heb gelezen, dan staan D66 en het CDA landelijk wel redelijk op een lijn op dit punt.

Wat me wel bevreemd is dat er dus kennelijk al vanuit vijf partijen aangegeven is dat ze zich aangemeld hebben, maar dat het dus toch geannuleerd is. Is er een poging door de griffier ondernomen om alsnog meer aanmeldingen te krijgen door even een belrondje te doen? Het is toch niet het minste onderwerp en het zou zonde zijn als het straks haastwerk gaat worden.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op vrijdag 19 december 2014 om 15:42:

Het feit alleen al dat ik deze bijdrage op de weblog van Helmond heb geschreven geeft aan dat ik dit onderwerp meer dan zeer serieus neem. Ik heb meerdere malen, na 12 juni 2014 gevraagd hoe het stond met de voorbereiding. Aangezien dit bij uitstek een thema is voor de (voormalige) commissie MO&E heb ik het daar naar voren gebracht. Ik ben er, lettende op de reacties uit de commissie en van de wethouder eenvoudigweg vanuit gegaan dat de commissie dit thema zou gaan bespreken. Maar zoals bekend wordt dit nu mogelijk 2015.

De informatie die jij schijnt te hebben over andere partijen als SP, PvdA en D66 is mij nooit geworden. Noch hebben die partijen mij benaderd om op welke wijze dan ook dit gesprek te voeren. Dus ‘op de handen zitten’ lijkt me een onjuiste benadering van de stand van zaken.

Fijne dagen en (mogelijk) spreken we er in 2015 verder over.

Beantwoorden

@Angelique Raaijmakers- v.d. Pol en @Michiel van Geel en @maarten janssen

Als ik het goed begrijp wilden alleen de VVD en een paar kleinere partijen niet komen. Dat lijkt mij toch meer dan genoeg voor zo’n bijeenkomst. Of moet volgens de regels elke partij een vertegenwoordiger sturen?

Het leveren van een kleine tegenprestatie vind ik nog altijd een goede zet. Zo doe je wat terug voor het gratis geld en zo word je beter betrokken bij de maatschappij waarvan je deel uitmaakt. Er blijven zoveel klusjes liggen, denk eens aan de rommel op straat en in de bossen of aan boodschappen doen voor je oude buurvrouw. Hopelijk zijn er meer partijen die dat zien zitten.

Beantwoorden

Wat ik me overigens wel sterk afvraag is of de aanpak van werkeloosheid in Helmond of een andere gemeente, niet meer iets is waar de landelijke overheid een beetje aan kan doen en de lokale overheid eigenlijk niets.
En wat is het nut voor Nederland dat Helmond een bedrijf overhaalt om zich in Helmond te vestigen en niet in Eindhoven of Oss? In Helmond een iets lagere werkeloosheid, in Eindhoven of Oss en Nederland dezelfde werkeloosheid.

Beantwoorden

Dag Frank,

Ik weet niet wie wel of niet zich aangemeld heeft en dat weet verder niemand op de griffier en de voorzitter na. Doet er ook niet toe, wat mij betreft 🙂

Het leveren van een tegenprestatie is opgenomen in de wet maar de vorm waarin is aan de lokale overheid. Helmond heeft ervoor gekozen eerst even de kat uit de boom te kijken bij andere gemeenten en de eerste onderzoeken en meningen stromen al binnen bv. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/grotere-afstand-tot-arbeidsmarkt-door.9454081.lynkx ..

Ik, wij als CDA, zijn er ook nog niet aan uit. Wat werkt en wat werkt niet, wat is wenselijk, waar hebben mensen behoefte aan?

Inderdaad…. werkgelegenheid is juist iets voor over grenzen heen kijken…Daarom ook de samenwerking van Helmond in Brainport en MRE (Metropoolregio) etc…. Maar het werkt ook zo dat je bij veel werkgelegenheid binnen je gemeente, mensen naar de werkomgeving willen verhuizen en daarmee krijg je reeds aangekochte gronden op Brandenvoort2 misschien weer volgebouwd….

En het tegengaan van werkeloosheid is niet alleen iets voor de landelijke overheid maar juist iets voor je lokale partners denk aan… onderwijs, stimuleren de juiste opleiding…. werkgevers, creëren stageplekken waardoor jongeren weer gemakkelijker kunnen kiezen en doorstromen…. meedenken met werkgevers waardoor ze bereid zijn mensen met een beperking tegen randvoorwaarden toch aan te nemen maar ook het weer stimuleren van je langdurige werkelozen en ze prikkelen om toch te blijven zoeken naar een baan.

Al met al is arbeidsmarktbeleid een ingewikkeld proces waar we allemaal mee te maken hebben want we hebben allemaal voedsel en een dak boven je hoofd nodig en dat kost geld en geld verkrijg je door arbeid en als dat niet lukt, hebben we in Nederland een vangnet de uitkering.

met groet,
Angelique

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

@iedereen

Sorry voor mijn late reactie. Dank iedereen voor de antwoorden.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *