Buiten is het 35 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.294 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Wellicht herinnert u zich nog het kabinet Balkenende IV, met daarin CDA, PvdA en CU. Dat kabinet startte met een toer door Nederland van 100 dagen. Zulks tot grote ergernis van de toenmalige oppositie incluis VVD, SP en GroenLinks.

Op 6 mei 2014, dus iets meer dan 300 dagen geleden kreeg onze stad een nieuw College van B&W. En zie dat College toert nog steeds rond door de stad aleer feitelijk beleid te maken. Mag ik u wijzen op de ‘stadsgesprekken’ inzake de bezuinigingen, en het nog steeds zoekende zijn naar de invulling van het armoedebeleid. (Bijeenkomsten waarbij men het nodig acht een gespreksleider van buiten in te moeten laten vliegen die tegen een aanzienlijke vergoeding de gesprekken in goede banen moet leiden, maar dat terzijde.)

In deze column wil ik evenwel wat specifieker stilstaan bij het economisch beleid van dit College en dan met name bij de aanpak van de werkloosheid en het centrum. Zaken waaraan, na 300 dagen rondtoeren in de stad nog maar heel weinig, of moet ik zeggen niets gedaan is.
Ik hoor u al denken, ja het is simpel om kritiek te geven maar doe zelf dan iets !

Namens de fractie Lokaal sterk heb ik in juni 2014 gevraagd om met de (toenmalige) commissie MO&E een themabijeenkomst te wijden aan de aanpak van werkloosheid bij schoolverlaters en 50-plussers. (Een thema dat ook zo benoemd is in het coalitieakkoord van dit College). Aangezien veel raads- en burgercommissieleden in de december afhaakten verviel de geplande bijeenkomst en daarna …… oorverdovend stil, er gebeurt niets.

In september heeft Lokaal sterk een open brief gestuurd aan het College om eens uitgebreid stil te staan bij de (niet) ontwikkelingen in het centrum. Uit het antwoord, eind november op onze brief onderstaand citaat:

Daarnaast benoemt de fractie enkele andere zaken die volgens haar een rol spelen in het centrum:
ontwikkelingen rondom het Casino, het Carat paviljoen op de markt, toenemende leegstand en verloedering. De fractie stelt het op prijs als deze aspecten in een komende vergadering van de commissie MO&E geagendeerd worden. Op dit verzoek gaan wij graag in en zullen daar gehoor aan geven.

Maar u raad het al…….oorverdovend stil blijft het.

In oktober 2014 heeft Lokaal sterk een enquête gehouden onder de bezoekers aan de zaterdagmarkt, winkeliers en marktkooplui. De uitkomsten ervan zijn aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder alsook aan de leden van de gemeenteraad. Lokaal sterk had gehoopt en verwacht dat deze enquête aanleiding zou zijn om hier eens indringend over te gaan spreken maar veel verder dan een werkbezoek in november 2014 zijn we niet gekomen.
Ja hoor, u raadt het ook nu weer goed ……..oorverdovend stil blijft het.

Bijna een jaar geleden koos Helmond haar nieuwe gemeenteraad met het idee en gevoel ‘mouwen omhoog, handen uit de mouwen en aan de slag, het moet echt anders’. Maar een jaar later, tja de praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie, is er op deze belangrijke dossiers veel te weinig gebeurd volgens Lokaal sterk. Tja maar het duurt nog te lang voor het maart 2018 is en de kiezer weer aan zet zal zijn !

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

2 reacties:

Neem eens een voorbeeld aan Maastricht wat betreft de aanpak van werkloosheid onder 50 plussers! Een aantal mogen van hen een ICT-omscholingstraject volgen (HBO opleiding Informatica). Dit verdient navolging!

http://www.1limburg.nl/nieuwe-ict-opleiding-voor-werkloze-50-plussers

Beantwoorden

Hoi Maarten,

Als je vanavond die Pechthold hoort praten, ben je dan niet blij dat je
tegenwoordig je energie in Lokaal Sterk steekt?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *