Buiten is het 3 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.838 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Op donderdag 21 april 2016 is door het College van B&W de Voorjaarsnota aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Op donderdag 2 juni zal de Raad hierover vergaderen. Elke Helmonder mag op 25 mei 2016 zijn mening laten horen tijdens de hooravond. Meld u wel op tijd aan bij de griffie via [email protected]

Bij de stukken van de Voorjaarsnota zit ook ‘een tussenbalans’ over de afgelopen twee jaren waarin dit College van B&W Helmond bestuurt. De laatste zin van de inleiding van deze tussenbalans luidt als volgt: ‘Waarbij we benadrukken dat we niet gestreefd hebben naar volledigheid. Deze tussenbalans is een momentopname’. Dit klinkt dus net zoals de slogan ‘resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’.

Wat verder bij eerste lezing van de tussenbalans opvalt is dat het lastig is dit stuk te leggen naast het coalitieakkoord ‘mensen maken de stad’ alhoewel daar wel zeer nadrukkelijk naar verwezen wordt. Je zou toch mogen verwachten dat stukken die het College de wereld instuurt voor eenieder duidelijk en begrijpelijk zijn: dat is toch ‘transparant beleid’.
Zo is het vervelend dat de titels en hoofdstukken van het coalitieakkoord en de tussenbalans niet met elkaar overeenkomen, dit maakt het lezen, vergelijken en controleren erg moeilijk.

Het coalitieakkoord (pdf) begint met ‘de zeven ambities’ en de tussenbalans (pdf) spreekt in de eerste kolom over ‘kracht en creativiteit’. Is in het coalitieakkoord hoofdstuk 2 getiteld ‘in verbinding met de stad’ en hoofdstuk 3 ‘sociale stad’ in de tussenbalans is de tweede kolom gewijd aan de sociale stad en kolom drie aan de aantrekkelijke woonstad en ga zo maar door.
Al met al is dit toch wel verwarrend en maakt het voor de inwoner van onze stad er niet eenvoudiger op om nu te zien en te weten wat er daadwerkelijk gerealiseerd is van de beleidsvoornemens en de plannen uit het coalitieakkoord.

Wat verder opvalt dat alleen de zegeningen geteld worden. We lezen in de tussenbalans niets over o.m. de sluiting van wijkcentra, de bezuinigingen op kunst & cultuur, de wijziging met betrekking van het ophalen van oud-papier en de effecten hiervan voor de inwoners van de stad. Zaken die volop leven in de stad. Of mogen we vaststellen dat ‘geen bericht = goed bericht’ ook hier zal gelden?

Ook valt op dat onder het kopje ‘wat gaan we doen’ het woord senioren/ouderen niet genoemd wordt, evenmin als het bevorderen van de werkgelegenheid voor 50+ en er voor zorgen dat er meer (technische) opleidingen naar Helmond komen. Maar dan wel graag opleidingen die aansluiten bij het profiel van de stad en dat zijn: horeca, logistiek, industrie, schoonmaak en groen zoals enige tijd geleden nadrukkelijk naar voren is gebracht door het werkbedrijf Atlant de Peel.

Neen we gaan verder met zaken als het stadsleerbedrijf, stadslaboratorium, transformatie sociaal domein, besteding sociaal innovatief fonds, pilot ter voorkoming dat beginnende schulden escaleren, 2.750 nieuwe woningen voor 2020 (hoeveel hiervan zijn er sociale huurwoningen?), uitvoering aanvalsplan veiligheid, aanpak ondermijnende criminaliteit en extra investeren in de lokale netwerken, automotive & food & het centrum. Zaken die een behoorlijk deel van de begroting zullen opslokken en waarvan we maar af moeten wachten of het goede zaken zijn voor de inwoners van onze stad. Maar weet u dat we een deel van deze plannen gaan betalen door in 2020 maar liefst 5.8 miljoen euro te besparen door organisatieontwikkeling. In simpel Nederlands gezegd we gaan giga besparen op de ambtenaren en of dat de goede weg is?

De Helmondse politieke partijen buigen zich deze maand over de Voorjaarsnota 2016 en natuurlijk mag u ook meedenken.

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

6 reacties:

Lees ook niets over de zorg.Zal ook wel erg goed allemaal gaan.

Beantwoorden

@Henk op dinsdag 3 mei 2016 om 07:54:

Klopt helemaal heer Henk, ik heb omwille van de leesbaarheid (lengte) moeten kiezen. Maar de uitvoering van de zorg, WMO en dergelijke is en blijft een punt van aandacht. Daar is ook de SP het mee eens zoals we kunnen lezen uit de blog van mw. Maraczi van vorige week.

Beantwoorden
maarten janssen

Het spijt mij enorm maar een politiek buitenstaander die enkel afbreuk doet aan alles wat hij ziet en tegen komt van dit college. En met weinig tot geen tegenvoostellen komt nog ooit eens contact zoekt om deze te delen zodat zijn stad verbeterd die zou ik ongeschikt willen noemen beste Maarten Janssen. Commentaar leveren kunnen we immers allemaal.

Beantwoorden

@maartenjanssen Prima en terechte analyse, Maarten, en natuurlijk nog lang niet volledig. Ik wil er nog wel een paar noemen en heb het gevoel dat Helmond volledig “op slot” zit en er geen visie op de toekomst is en er helemaal niets gebeurt. Bovendien worden allerlei voorzieningen afgebouwd of gestopt. Wat is De Groene Campus nog behalve een MBO-schooltje voor aanstaande varkensboeren? Waarom was er geen (bestuurlijke) steun voor H2O als opvolger van Jazz en Artimond? En waarom laat Helmond een gerenommeerde wielerevenement als”de Ronde van Stiphout” zo uit haar handen wegglippen? Of de ELE-rally als automotivestad Helmond zomaar weggeven aan de gemeente Veldhoven? Helmond was ook wel héél vlug om de centrumactiviteiten op Koningsdag af te gelasten, zonder een alternatief te kunnen bedenken.Het Stadspark en Speelhuisplein zouden toch gaan bruisen van activiteiten? En dan begin ik nog niet over de afbraak op de Jeugdzorg, de WMO, over Peel6.1 en de ‘goede’ relatie met de buren? Gelukkig zijn er wel hele “zinvolle” discussies over een nieuwe papierophaalbak, waar blijkbaar niemand behoefte aan heeft. En langzaam maar zeker wordt Helmond een flets, provinciaal slaapstadje maar wel mét een nieuw ‘marketinglogo’.
Maar eerlijk is eerlijk, de fletse raadfracties komen ook met geen enkele serieuze kritiek of voorstel. Ze zitten óf met een wethouder(s) in het college en zwijgen daarom maar óf ze zijn te bang om stevige discussies te moeten voeren in de raad. En uw uitnodiging om mee te denken over te Voorjaarsnota en in te spreken, die neem ik niet aan. Want dan wordt er door allerlei politici weer gezegd dat ze hebben “geluisterd” naar de burger. Jullie zijn gekozen raadsleden, die hun werk gewoon niet goed doen. Schuif die verantwoordelijkheid dus niet door naar de burger onder het mom van zogenaamde inspraakkansen.

Beantwoorden

Scherp opgemerkt dat de tussenbalans niet dezelfde structuur heeft als het coalitieakkoord. Kennelijk vindt het college het niet belangrijk om de samenhang tussen de oorspronkelijke doelen en het feitelijke beleid voor de burger aan te tonen. Een gemiste kans van het college om de kwaliteit van het eigen functioneren te bewaken.

Dat het werkbedrijf Atlant de Peel heeft gepleit voor opleidingen op maat van de stad is mij ontgaan. Fijn om ook eens iets positiefs over dat bedrijf te horen. Maar ook negatieve verhalen moeten naar buiten komen, zodat er iets aan kan worden gedaan. Daarom handhaaf ik mijn oproep op http://www.pestwerk.nl voor (ex-)Atlanters die durven(!) te vertellen hoe Atlant hun belangen heeft geschaad.

Als ik in de gelegenheid was om te komen, zou ik op 25 mei vragen wat de visie is achter het voorstel om het ophaalmechanisme van de Julianabrug te repareren. De bezwaren tegen dit voorstel liggen zeer voor de hand, die moeten de leden van het college zelf ook hebben bedacht. Kennelijk staan daar dus voordelen tegenover, die alleen voor ingewijden duidelijk zijn. Het zou goed zijn als het college de burgers zou inwijden in de materie.

Beantwoorden

Het valt mij vooral op dat de daling van de afvalstoffenheffing wederom gebruikt wordt om het gemeentebudget op te hogen onder het mom van “ze merken het toch niet”. Vervolgens wordt vrolijk gemeld dat de lasten voor de burgers niet meer stijgen dan de inflatie, terwijl als je de doelbelastingen niet meetelt het gemeentebudget een veel forsere stijgende lijn laat zien.

Dat baart mij zorgen. Het geeft een beeld van een rupsje-nooit-genoeg dat graag het onderste uit de kan haalt zonder zich ook maar een moment af te vragen of die stijging in gemeentelijke kosten wel werkelijk nodig is.

Als er dan ook nog aangekondigd wordt dat er fors in het ambtenaren apparaat gesneden gaat worden, dan rijst de vraag waar al dat geld dan naartoe gaat. Maarten noemde er een aantal, sommige misschien meer terecht dan andere, maar feit is wel dat dit grote kostenposten zijn. Dan is regelmatige evaluatie van de doelmatigheid van bestede gelden wel een must.

En juist daaraan lijkt het in het Helmondse het meest te ontbreken. Evaluaties zijn zelden kritisch en veel vaker omgeven van een soort halleluja-stemming. Maar als er elk jaar meer geld bij moet, dan is er mijns inziens sprake van falend beleid. Dat geld moet ergens terug te halen zijn en met de kaasschaaf over allerlei sociale voorzieningen gaan is dan misschien verleidelijk, maar allerminst constructief.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *