Buiten is het 3 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.838 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
13reacties

Op donderdag 5 november 2015 heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting voor het jaar 2016. Deze vergadering is de ideale mogelijkheid voor de Helmondse politieke partijen om in het openbaar te vertellen wat ze met de stad voorhebben en waar ze met de stad naar toe willen.
Een simpele Helmonder zal dus denken dat alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s weer eens uit de la halen. Dat ze deze nog eens goed gaan bekijken en dan met name ‘hun stokpaardjes’ naar voren zullen brengen. Want het is toch zo dat de politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma op het pluche zitten.

Maar helaas, ik denk dat ik u moet teleurstellen. Niet de verkiezingsprogramma’s maar het coalitieakkoord van SP. CDA, VVD, GL & HA ‘mensen maken de stad’ is het spoorboekje waar Helmond de komende jaren op zal gaan reizen.

In dat spoorboekje komen we onder meer tegen een bezuiniging van € 500.000 op de wijkaccommodaties, dus sluiting van de Terp terwijl de coalitie maar liefst 4.7 miljoen wel wil investeren in de Automotive Campus, 4 miljoen opzij wil zetten voor aanpassingen in het ambtelijk apparaat, 4.5 miljoen wil uitgeven in de komende drie jaren aan het stadslaboratorium en het stadsleerbedrijf. Van het stadsleerbedrijf en het stadslaboratorium is nu nog niet veel bekend maar wel is zeker dat na 2018 er 4.5 miljoen euro aan uit gegeven is zonder dat we weten wat er voor gerealiseerd is. Bij elkaar opgeteld zo’n slordige 13.2 miljoen euro waarvan je in alle oprechtheid af mag vragen of dit nu direct ‘de Helmonder’ ten goede zal komen.

Een deel van deze investeringen worden betaald uit het spaarpotje van Helmond. Uit dit spaarpotje wordt een kleine zes miljoen toegevoegd aan de reserves. Reserves die volgens Lokaal sterk gespaard zijn door zuinig te zijn en die bedoeld zijn om in mindere tijden wat ‘spek op de botten’ te hebben. Maar volgens het College is een potje van ruim 220 miljoen euro toch maar een mager potje en kan er geen extra geld naar de wijkaccommodaties. Het is heel simpel een kwestie van kiezen!

Gelukkig is er nog een klein lichtpuntje en wel de toezegging aan Lokaal sterk dat wethouder Stienen positief, opbouwend gaat meekijken naar de realisatie van een nieuwe kantine bij Speeltuin Helmond-West. Deze vraagt naast een grote eigen investering een bijdrage van € 250.000 om deze kantine, tevens de uitvalbasis voor het IVN te realiseren. Zo gaat er in elk geval nog iets van ons riant spaarpotje direct naar de inwoners van Helmond.

‘Mensen maken de stad’ zegt het coalitieakkoord maar Lokaal sterk ziet dat ‘de portemonnee’ in de dagelijkse praktijk de stad regeert en is dat nu wat de politieke partijen ons beloofd hebben in maart 2014?

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

13 reacties:

Met deze begroting worden de gewone mensen het meest getroffen. Men kan zijn betoog dan wel beginnen met de woorden: bij ons zijn drie dingen belangrijk: de mens, de mens en de mens. Laat me niet lachen. Daar draait het in Helmond niet om! Er wordt gestart met grote bezuinigingen in de wijkhuizen. Dit is als het cement tussen de stenen uithalen. Iedereen weet wat er dan gebeurt. Qua criminaliteit scoort Helmond het hoogste. Dit gaat zo niet veranderen.

Beantwoorden

Hoewel niet vaak met u eens,u geeft hier een heldere analyse over het falen van de Helmondse politiek.En dat is de verstikkende coalitie,waarin SP weigert zijn idealen na te streven.Ook een absoluut gebrek aan transparantie.Ook van uw eigen partij,die weigert de hand in eigen boezem te steken mbt Tielemans.Geen enkel onderzoek,geen enkele belangstelling wat deze man in innige samenwerking met andere oud collegeleden heeft aangericht.Weglopen voor uw verantwoordelijkheid gaat Lokaal Sterk uiteindelijk opbreken.Teveel wordt er nu meegekeken.

Beantwoorden

De SP is de partij die het hardst door de mand valt. Altijd overal tegenaan geschopt en geroepen dat ze er was voor de gewone mens. Nu hebben ze dure prestigeobjecten op hun verlanglijstje staan, om die te verwezenlijken met gemeenschapsgeld. De sociale afbraak begint met een voorgenomen sluiting van de Terp in een wijk waar sociale voorzieningen pure noodzaak zijn. Ook de andere wijkgebouwen moeten boeten, welke worden nog meer gesloten? En dat in een tijd waarin rigoureus bezuinigd is op dagopvang voor ouderen en mensen met een beperking. Een wijkhuis is hier ideaal voor te gebruiken met inzet van vrijwilligers. Er worden nu beslissingen genomen, waar men veel spijt van kan krijgen. Het gebouw naast de Terp komt per 1 januari 2016 ook leeg te staan. Tel uit je winst!

Beantwoorden

Gewoon paspoort weggooien en asiel aanvragen want daar is geld genoeg voor

Beantwoorden

Geachte leden van de commissie Maatschappij,

Zojuist mocht ik deze mail ontvangen. Hoe gekker kan het nog worden! Helmond heeft toch recht op een duidelijk en krachtig bestuur!

‘Vanavond staat het onderwerp ‘Invulling van de bezuiniging op het beheer van de wijkaccommodaties’ geagendeerd in de commissie M. Op verzoek van wethouder Van der Zanden en met instemming van commissievoorzitter Roefs is besloten het onderwerp van de agenda te halen en te agenderen op de reservedatum van de commissie Maatschappij van maandag 23 november.

In onderstaande een toelichting van de wethouder:
‘De reden van deze verplaatsing is dat wij de afgelopen weken signalen hebben opgehaald bij de verschillende wijkbesturen over de inzet van hun beheerders. Daarbij willen we de mogelijkheden en consequenties voor iedere wijkaccommodatie zorgvuldig in kaart te brengen; hiervoor is extra tijd nodig. Deze voorgestelde oplossingen zullen we ook aan het college van B&W voorleggen.

De bezuinigingstaak voor wijkaccommodaties blijft staan; feit blijft dat de pijn van de bezuiniging linksom of rechtsom gevoeld gaat worden. Uitgangspunt blijft om gedwongen ontslagen bij de beheerders te voorkomen. We kijken in overleg met de besturen van wijkaccommodaties naar mogelijke oplossingen die binnen deze bezuinigingstaak passen en waarmee we de pijn kunnen verdelen of verlichten.’

Lokaal sterk blijft evenwel bij haar standpunt: bezuinigen is niet nodig, niet vandaag en ook niet volgende week maandag!!

Beantwoorden

Ja André. Waarom ga jij niet emigreren? Dan zijn we tenminste van een pessimistisch naar persoontje af. Niemand zal je immers missen…

Beantwoorden

Stel dat de gemeente c.q. wethouder van de Zanden inderdaad meer tijd nodig wil omdat men alsnog tracht een oplossing te vinden waarin ook de Terp wordt meegenomen? Tenslotte lees ik in het bericht van dhr. Janssen:
“Daarbij willen we de mogelijkheden en consequenties voor IEDERE wijkaccommodatie zorgvuldig in kaart te brengen; hiervoor is extra tijd nodig.”

Ook lees ik:
“De bezuinigingstaak voor wijkaccommodaties blijft staan; feit blijft dat de pijn van de bezuiniging linksom of rechtsom gevoeld gaat worden”.

Stel nu dat men werkelijk (zoals beloofd) nogmaals overweegt om de voorgenomen bezuiniging op wijkaccommodaties toch naar alle evenredigheid te verdelen waardoor óók de Terp toekomstperspectief heeft waardoor deze pijn evenredig wordt verdeeld?

Juist vandaag, maandag 16 november 2015, de dag dat de wereld en ook vele Helmonders een minuut stil stond bij de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs zijn heroverwegingen als: wat te doen, hoe te doen maar bovenal ” hoe samen te doen” uitermate belangrijk!

Ik las zojuist het ED bericht: “Blanksma bij minuut stilte: Geen plaats voor geweld in Helmond”. Onze burgemeester Blanksma spreekt een voor velen pakkende zin uit: Wij moeten onze samenleving er een van sámen laten zijn. Ongeacht afkomst, geloof, geaardheid of ras.”

Ik herhaal: Onze samenleving moet er een van sámen zijn…..

Bestuurders en beleidsmakers van Helmond,namens velen vraag ik, heroverweeg uw voornemen.
Beslis geen wijkaccommodatie te sluiten maar voorgenomen bezuiniging naar alle evenredigheid te verdelen opdat de vele mensen die fysieke als mentale baat hebben bij het open blijven van hun wijkaccommodatie en zich werkelijk gehoord en begrepen voelen.

Samen begint namelijk bij ons zelf, bij ons in de straat, bij ons in de wijk, in ons wijkhuis, in onze stad. Samen betekent samen aan oplossingen werken en samen een fijne samenleving creëren voor allemaal. Precies daarvoor staan onze westelijke normen en waarden…

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

Het moet niet gekker worden. Zitten we hier nu voor niets? Toch even luisteren of er nog iets zinnigs uit komt.

Beantwoorden

@André op maandag 16 november 2015 om 14:40:

Wat een reactie Andre, laf om direct de vluchtelingen discussie erbij te halen. Die mensen komen uit een oorlogsgebied.

Beantwoorden

@maarten janssen op maandag 16 november 2015 om 17:26:

Denkt u dat het uitstel een goed teken is voor wijkhuis De Terp?

Beantwoorden

@José Joosten op dinsdag 17 november 2015 om 00:20:

Helaas moet ik zeggen dat ik daar niet al te zeker van ben. Het College houdt stevig vast aan de bezuiniging van € 500.000. Een bezuiniging die niet slim en niet nodig is. Immers de wijkgebouwen hebben een belangrijke taak in de wijk en dat zal/kan alleen maar meer worden.

Als nu veel Helmonders nadrukkelijk in actie komen met name richting coalitiepartijen als SP, CDA, VVD, GL & HA is er een klein kansje. Laat hen heel duidelijk horen dat ze nu echt op het verkeerde paard wedden. Iedereen heeft recht om aan het begin van vergadering komende maandag zijn/haar stem te laten horen. Maak daar dan gebruik van als je dat wil. Aanmelden dien je wel deze week te doen bij de griffier (secretaris) van de commissie: [email protected].

Ik wil nu zeggen: Helmond laat je horen!

Beantwoorden

@maarten janssen op dinsdag 17 november 2015 om 10:39:

Ik heb me aangemeld om in te spreken.

Beantwoorden

Kom op zeg! Een stadsleerbedrijf hebben we harder nodig dan een wijkcentrum. We zijn een stad met veel werklozen, als we die kunnen helpen met zo’n leerbedrijf dan is dat toch gewoon veel belangrijker?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *